22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
IN
صورت جلسه سیاست های مالی
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) OCT/08 6.5% 6.7%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده OCT/08 10.2% 9.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 15/OCT $641B $639.5B
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت SEP 11.6% 5.1%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 22/OCT $641B
11:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت SEP INR-4680B INR -860B
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
IN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت OCT 53.7
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:20 PM
IN
تراز تجاری OCT $-22.6B
12:20 PM
IN
صادرات مقدماتی OCT $33.8B
12:20 PM
IN
واردات مقدماتی OCT $56.4B
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
IN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت OCT 55.3
05:00 AM
IN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت OCT 55.2
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده OCT/22 10.2%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 29/OCT
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) OCT/22 6.5%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 05/NOV
12:00 PM
IN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 11.9%
12:00 PM
IN
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.35% 4.8%
12:00 PM
IN
(تولید (تغییرات سالیانه SEP 9.7%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:20 PM
IN
نهایی تراز تجارت OCT $-22.6B
12:20 PM
IN
صادرات نهایی OCT $33.8B
12:20 PM
IN
واردات نهایی OCT $56.4B
IN
Passenger Vehicles Sales MoM OCT -31.1%
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
IN
(شاخص قیمت عمده فروشی مواد غذایی (تغییرات سالیانه OCT 1.14%
06:30 AM
IN
(شاخص قیمت عمده فروشی سوخت (تغییرات سالیانه OCT 11.41%
06:30 AM
IN
(شاخص قیمت عمده فروشی سوخت (تغییرات سالیانه OCT 24.81%
06:30 AM
IN
(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت عمده فروشی OCT 10.66%

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.