15/07/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
IN
WPI Manufacturing YoY JUN 0.94% 1.28%
06:30 AM
IN
WPI Fuel YoY JUN -2.2% 0.98%
06:30 AM
IN
WPI Food YoY JUN 6.98% 6.99%
06:30 AM
IN
WPI Inflation YoY JUN 2.02% 2.45%
02:00 PM
IN
Balance of Trade JUN $-15.28B $-15.36B
19/07/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
Deposit Growth YoY JUL/05 10%
11:30 AM
IN
Foreign Exchange Reserves JUL/12 $429.91B
11:30 AM
IN
Bank Loan Growth YoY JUL/05 12%
26/07/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
Foreign Exchange Reserves JUL/19
31/07/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
Infrastructure Output YoY JUN 5.1%
11:30 AM
IN
Government Budget Value JUN INR-3662B
01/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
Markit Manufacturing PMI JUL 52.1
02/08/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
Deposit Growth YoY JUL/19
11:30 AM
IN
Foreign Exchange Reserves JUL/26
11:30 AM
IN
Bank Loan Growth YoY JUL/19
05/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
Markit Services PMI JUL 49.6
07/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
IN
Cash Reserve Ratio 4%
06:15 AM
IN
RBI Interest Rate Decision 5.75%
09/08/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
Foreign Exchange Reserves AUG/02


هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.