بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.05 72.12 72.46 72.82 73.16 73.86
بازار سهام 41945.37 40937 40469 40010 39554 38656
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.62 6.58 6.64 6.7 6.77 6.9
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 5.1 5.6 6.2 6 5.5
نرخ بیکاری 8.50 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
نرخ تورم 7.35 5.7 4.5 5 5.2 4.5
نرخ بهره 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5 3.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -11250.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
حساب جاری -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 70 70 70 70 68
بودجه دولت -3.42 -3 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 112.80 115 112 111 112 111
شاخص PMI تولید 52.70 50.8 51 51.1 50.8 51
شاخص PMI خدمات 53.30 49.8 50.8 51.4 51.9 52.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 98 98 101 102
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 5.1 5.6 6.2 6 5.5
تولید ناخالص داخلی 2726.32 3100 3100 3100 3100 3420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35993.34 38147 36856 37109 38153 40251
تولید ناخالص ملی 13954956.00 14310807 14345695 14387560 14792253 15605827
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11276.75 11713 11990 11626 11953 12611
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104.20 2900 2900 2900 2900 3200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899.20 7200 7200 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3651.61 4985 4457 3765 3871 4084
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2621.49 2652 2891 2703 2779 2932
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5765.60 6325 5840 5944 6112 6448
تولید ناخالص داخلی از معادن 727.76 1169 1017 750 771 814
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4674.34 4728 4283 4819 4955 5227
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 766.25 710 809 790 812 857
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.50 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
جمعیت 1298.04 1319 1321 1325 1327 1341
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45500 45500 45500 46500 47500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 17000 17000 17000 18000 18000
نرخ بیکاری جوانان 23.70 23.4 24 24 24 24
هزینه زندگی خانواده 19400.00 18500 18500 18500 19800 20000
حداقل دستمزد 176.00 190 190 190 190 165
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.35 5.7 4.5 5 5.2 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 150.40 149 150 152 158 165
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 134.80 138 136 135 142 148
قیمت تولید 122.80 122 125 125 127 133
تغییر قیمت تولید کننده 2.59 1.9 3.2 3.4 3.9 4.5
قیمت صادرات 376.00 385 385 385 385 400
قیمت واردات 513.00 510 510 510 510 510
تورم مواد غذایی 14.12 14.2 12 10 5.8 4.3
انتظارات تورم 8.10 5.5 5.5 5.1 4.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.21 0.5 0.6 0.4 0.32 0.32
CPI مسکن آب و برق 152.80 158 157 159 161 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.50 132 131 131 136 142
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5 3.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.05 5.03 4.83 4.63 4.63 4.63
ذخایر ارزی 461214.00 423000 424000 428000 420000 422000
ترازنامه بانک مرکزی 20581.39 19422 18200 18200 19426 19826
میزان رشد وام 7.60 12 13 11.5 12 12
نرخ بهره معکوس 4.90 4.85 4.7 4.6 4.5 4.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -11250.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
حساب جاری -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
واردات 38610.00 42600 43700 44100 44400 45100
صادرات 27360.00 32200 29500 30800 32200 34900
رابطه مبادله 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
گردش سرمایه -96.61 8.64 12 12 12 7.98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1175.00 3600 4000 4000 2800 2600
حواله 16373.32 13000 13500 15500 14000 13800
ورود توریست 1091946.00 985200 720000 720000 1350000 1255000
ذخایر طلا 618.16 630 630 630 632 650
تولید نفت خام 658.00 700 700 700 700 702
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 70 70 70 70 68
بودجه دولت -3.42 -3 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -8078.34 -6800 -4400 -6400 -6200 -6000
هزینه های دولت 4725.76 3781 4337 4872 5009 5285
درآمدهای دولت 10122.23 17600 3400 8200 13500 15500
هزینه های مالی 18200.57 24400 7800 14600 19700 21500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 14 14 14 14 13.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 112.80 115 112 111 112 111
شاخص PMI تولید 52.70 50.8 51 51.1 50.8 51
شاخص PMI خدمات 53.30 49.8 50.8 51.4 51.9 52.6
تولید صنعتی 1.80 1.1 2.2 1.5 3.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 1.2 -5 -2 0.87 0.87
تولید صنعتی 2.70 1.2 2.5 1.8 5.6 5.6
تولید خودرو 163422.00 230000 190000 230000 200000 218720
ثبت خودرو 191637.00 243231 245000 245000 210000 215000
استخراج معدن 1.70 2 3 3 2.1 2.1
تولید فولاد 8934.00 9500 8950 8950 9600 9650
تولید سیمان 27156.00 34780 29500 275000 30091 31791
پی ام آی مرکب 53.70 51 52.5 52.5 52.5 52.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 98 98 101 102
هزینه های مصرف کننده 20274.01 21650 20297 20903 21490 22672
درآمد قابل تصرف شخص 192817450.00 197734295 198216339 198794791 204386497 215627754
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.2 9 9 9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
قیمت گازوئیل 1.05 1.15 1.18 1.21 1.24 1.24
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 105.00 120 123 125 130 142
میزان ساخت و ساز -1.50 -0.6 2.5 2.5 3 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.