Ok
width
height
China 7-Day Reverse Repo Rateچین گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بهره 3.70 3.70 در صد Jul 2022
نسبت ذخیره نقدی 11.25 11.25 در صد Jul 2022
نرخ بهره بین بانکی 3.11 2.35 در صد Jul 2022
عرضه پول M1 64510.00 63613.90 CNY - میلیارد May 2022
عرضه پول M0 9550.00 9562.65 CNY - میلیارد May 2022
عرضه پول M2 252700.00 249971.09 CNY - میلیارد May 2022
ترازنامه بانک مرکزی 385319.77 389336.03 CNY-HML May 2022
ذخایر ارزی خارجی 3128000.00 3120000.00 USD - میلیون May 2022
ترازنامه بانک 1890.00 645.40 CNY - میلیارد May 2022
وام به بخش خصوصی 27900.00 9102.00 CNY-HML May 2022
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 در صد Jun 2022
میزان رشد وام 11.00 10.90 در صد May 2022
نرخ بهره معکوس 2.10 2.10 در صد Jul 2022
وام به بانک 2026603.74 2007906.57 CNY-HML May 2022
تزریق نقدینگی از طریق Reverse Repo 10.00 10.00 CNY - میلیارد May 2022
نرخ وام 4.35 4.35 در صد Oct 2021

چین - نرخ بهره معکوس
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - نرخ بهره معکوس.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
2.10 2.10 4.40 2.10 2012 - 2022 در صد ماهیانه