Ok
width
height
China Government Debt to GDP
چین دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 46.80 50.50 20.40 در صد [+]
بودجه دولت -4.20 -3.70 0.58 -4.20 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -13.80 -191.60 5885.80 -15554.19 CNY - میلیارد [+]
هزینه های دولت 220904.10 203085.50 220904.10 68.10 CNY-HML [+]
درآمدهای دولت 11263.00 17026.00 25709.07 138.36 CNY-HML [+]
هزینه های مالی 15876.00 11975.00 30515.00 138.60 CNY-HML [+]
مخارج نظامی 239223.00 227829.00 239223.00 19287.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 80.00 [+]
[+]