ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - تغییر نرخ بیکاری.

Ok
width
height
Germany Unemployment Change


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-07-30 07:55 AM Jul -18K 68K 43K
2020-09-01 07:55 AM Aug -9K -17K 1K
2020-09-30 07:55 AM Sep -8K -9K -8K
2020-10-29 08:55 AM Oct -35K -10K -5K
2020-12-01 08:55 AM Nov -35K

آلمان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 4.50 4.50 11.50 0.40 در صد [+]
افراد شاغل 44579.00 44640.00 45244.00 37643.00 هزار [+]
افراد بیکار 2759.78 2847.15 5288.25 84.97 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری -35.00 -10.00 371.00 -96.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.20 6.30 1.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 6.00 6.10 15.90 5.60 در صد [+]
هزینه های کار 117.67 111.20 117.67 78.67 امتیاز [+]
بهره وری 93.30 96.20 106.10 17.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 602.32 590.73 891.70 57.80 هزار [+]
دستمزد 4021.00 4035.00 4035.00 1832.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 102.30 167.80 167.80 7.70 امتیاز [+]
رشد دستمزد -4.70 0.40 6.00 -4.70 در صد [+]
حداقل دستمزد 9.35 9.19 9.35 8.50 EUR / ساعت [+]
جمعیت 83.20 82.85 83.20 72.54 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.67 65.75 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.67 65.75 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 62.00 62.60 56.90 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 11138.90 11230.10 11230.90 6330.60 هزار [+]
تغییر اشتغال -1.40 0.00 0.90 -1.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 75.80 75.80 77.00 63.60 در صد [+]
استخدام تمام وقت 30459.60 29922.00 30459.60 26748.40 هزار [+]
[+]