20/09/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه AUG 1.5% 1.9%
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 12% 10.4%
22/09/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
Bundesbank Wuermeling سخنرانی
02:00 PM
DE
سخنرانی Maundrer Bundesbank
23/09/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت SEP 60.8
07:30 AM
DE
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت SEP 62.6
07:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت SEP 60
01:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling سخنرانی
24/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO SEP 99.4
08:00 AM
DE
IFO شرایط جاری SEP 101.4
08:00 AM
DE
IFO پیش بینی SEP 97.5
26/09/2021 واقعی قبلی
DE
انتخابات فدرال
27/09/2021 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
Bubill مزایده ۱۲ماهه -0.662%
28/09/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه OCT -1.2
29/09/2021 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله -0.38%
30/09/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه AUG 15%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات AUG 2.2%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ AUG 3.6%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری SEP -53K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری SEP 5.5%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 3.9%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.1%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 3.4%
01/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -5.1%
06:00 AM
DE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG -0.3%
07:55 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت SEP 62.6
05/10/2021 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 60.8
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 60
09:30 AM
DE
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) SEP -23%
06/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای AUG 3.4%
07:30 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز SEP 44.6
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.69%
07/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1%
08/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری AUG €18.1B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س AUG €17.9B
06:00 AM
DE
صادرات تنظیم شده فصلی (تغییرات ماهیانه) AUG 0.5%
06:00 AM
DE
(تغییرات ماهیانه) واردات تنظیم شده فصلی AUG
06:00 AM
DE
حساب جاری AUG €17.6B
12/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW OCT 26.5
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW OCT
09:40 AM
DE
Schatz مزایده دو ساله -0.70%
13/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 3.4%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.1%
09:40 AM
DE
حراج بوندسی ساله -0.04%
15/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP 12.3%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) SEP 0.5%

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.