06/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY 10.4% -26.2% ®
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز JUN 41.3 40.1
07/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 7.8% -17.5% ®
08/07/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.62%
05:45 PM
DE
Bundesbank Buch Speech
09/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری MAY €3.5B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س MAY €3.2B
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa MAY -24%
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa MAY -16.5%
06:00 AM
DE
حساب جاری MAY €7.7B
12:00 PM
DE
Bundesbank Buch Speech
14/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 0.6%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN -0.1%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.4%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.5%
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUL 63.4
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JUL -83.1
15/07/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.38%
20/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.4%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN -0.6%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN -4.3%
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) JUN -2.2%
21/07/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.69%
22/07/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
30 سال بوند حراج -0.13%
23/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK AUG -9.6
24/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 45.2
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 47.3
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 47
27/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JUL 86.2
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JUL 81.3
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO JUL 91.4
09:45 AM
DE
12 ماه حراج Bubill -0.5818%
30/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ JUN 3.9%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JUL 69K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری JUL 6.4%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
31/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 13.9%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 3.8%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JUN 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN -7%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.