21/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.1%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) DEC 3.3%
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
22/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JAN 45.3
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JAN -17.5
23/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.22%
24/01/2019 واقعی قبلی توافق
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JAN 51.6
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JAN 51.5
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JAN 51.8
25/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JAN 101
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JAN 104.7
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO JAN 97.3
29/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.58%
30/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK FEB 10.4
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات DEC -1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات DEC 3.1%
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.29%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.3%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 1.7%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 1.7%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.1%
31/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.4%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.1%
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ DEC 3.3%
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JAN -14K
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری JAN 5%
01/02/2019 واقعی قبلی توافق
08:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 51.5
05/02/2019 واقعی قبلی توافق
08:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 51.6
08:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 51.8
06/02/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای DEC -1.0%
08:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز JAN 53.3
07/02/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.9%
08/02/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
موازنه تجاری DEC €20.5B
07:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa DEC
07:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa DEC
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س DEC
07:00 AM
DE
حساب جاری DEC €21.4B
13/02/2019 واقعی قبلی توافق
10:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.85%
14/02/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 -0.2%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.1%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.