18/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
19/03/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW MAR 11.1 15
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW MAR -3.6 -13.4
04:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
20/03/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.4%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) FEB 2.6%
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.36%
21/03/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
22/03/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 52.8
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 47.6
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 55.3
25/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO MAR 98.5
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO MAR 93.8
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO MAR 103.4
26/03/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK APR 10.8
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله
27/03/2019 واقعی قبلی
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.12%
28/03/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 1.7%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 0.5%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 1.5%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 0.4%
29/03/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات FEB -0.2%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات FEB 0.8%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 3.3%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 2.6%
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ FEB 3.2%
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری MAR -21K
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری MAR 5%
01/04/2019 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی MAR 47.6
03/04/2019 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 52.8
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 55.3
04/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای FEB -2.6%
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز MAR
05/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -0.8%
08/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری FEB €14.5B
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa FEB 1.5%
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa FEB 0%
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س FEB €18.5B
06:00 AM
DE
حساب جاری FEB €18.3B
10/04/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله
11/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 0.5%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 1.7%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 1.5%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR 0.4%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.