21/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
DE
Bundesbank گزارش ماهیانه
22/06/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
DE
Bundesbank Wuermeling سخنرانی
23/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUN 58.1 52.8
07:30 AM
DE
برآورد تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUN 64.9 64.4
07:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUN 60.4 56.2
24/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JUN 99.2
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JUN 95.7
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO JUN 102.9
25/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUL -7
28/06/2021 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
Bubill مزایده ۱۲ماهه -0.6381%
29/06/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 2.5%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 2.4%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.3%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.5%
30/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ MAY 4.4%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAY 1.4%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAY 10.3%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JUN -15K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری JUN 6%
01/07/2021 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JUN 64.4
02/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -5.5%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4.4%
05/07/2021 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 52.8
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 56.2
09:30 AM
DE
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) JUN 37.2%
06/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY -0.2%
07:30 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUN 44.5
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUL
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JUL -9.1
07/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -1%
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.57%
08/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری MAY €15.5B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س MAY €15.9B
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa MAY 0.3%
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa MAY -1.7%
06:00 AM
DE
حساب جاری MAY €21.3B
13/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 2.5%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0.5%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 2.4%
09:40 AM
DE
Schatz مزایده دو ساله -0.68%
14/07/2021 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله -0.19%
15/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 1.7%
06:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN 9.7%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.