24/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JAN 45.2 43.7
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JAN 54.2 52.9
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JAN 51.1 50.2
27/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JAN 96.3
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JAN 98.8
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO JAN 93.8
03:00 PM
DE
Bundesbank Balz Speech
29/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK FEB 9.6
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات DEC 0.5%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات DEC -2.1%
08:40 AM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.60%
30/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ DEC 3.1%
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JAN 8K
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری JAN 5%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 1.5%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.5%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.6%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 1.5%
01:05 PM
DE
Bundesbank Buch Speech
04:25 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
06:00 PM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
31/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 2.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.8%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 43.7
05/02/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 52.9
08:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 50.2
06/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای DEC -1.3%
08:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز JAN 53.8
07/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
موازنه تجاری DEC €18.3B
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 1.1%
07:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa DEC -0.5%
07:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa DEC -2.3%
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س DEC €18.3B
07:00 AM
DE
حساب جاری DEC €24.9B
12/02/2020 واقعی قبلی
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.25%
13/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.5%
07:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.5%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 1.5%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.6%
14/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.5%
18/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB 26.7
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW FEB -9.5
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.58%
19/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JAN 0%
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN -1.3%
10:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.31%
20/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAR
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.1%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) JAN -0.2%
21/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی FEB
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.