17/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
10:45 AM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
18/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JUN 7.8 8.2
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUN -21.1 -2.1
01:30 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
19/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0.5%
06:00 AM
DE
PPI (سالانه) MAY 2.5%
09:40 AM
DE
30 سال بوند حراج 0.53%
21/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JUN 52.6
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JUN 44.3
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JUN 55.4
24/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO JUN 97.9
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO JUN 100.6
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO JUN 95.3
25/06/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.65%
26/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUL 10.1
27/06/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 1.3%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.3%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 1.4%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.2%
28/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAY 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAY 1.4%
01/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ MAY 3.2%
07:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی JUN 44.3
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JUN 60K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری JUN 5%
02/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -2.0%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4%
03/07/2019 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 52.6
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 55.4
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.56%
04/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز JUN 51.4
05/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY 0.3%
08/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری MAY €17.9B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س MAY
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa MAY
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa MAY
06:00 AM
DE
حساب جاری MAY €22.6B
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -1.9%
10/07/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.24%
11/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.3%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 1.3%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 1.4%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0.2%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.