30/11/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
Bundesbank Balz Speech
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV -0.3% -0.2%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV -0.8% 0.1%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV -0.7% -0.5%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV -1% 0%
01/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ OCT 4.5% 4.5%
08:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی NOV 57.8 58.2
08:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری NOV -39K -38K ®
08:55 AM
DE
نرخ بیکاری NOV 6.1% 6.2%
04:00 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
02/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -2.2%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 6.5%
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.85%
03/12/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی NOV 49.5
08:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی NOV 55
04/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای OCT 0.5%
08:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز NOV 45.2
07/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 1.6%
08/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW DEC 39
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW DEC -64.3
09/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
موازنه تجاری OCT €20.8B
07:00 AM
DE
تعادل تجارت س OCT €17.8B
07:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa OCT 2.3%
07:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa OCT -0.1%
07:00 AM
DE
حساب جاری OCT €26.3B
10:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.74%
11/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV -0.2%
07:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV -0.5%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.0%
16/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی DEC
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی DEC
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی DEC
18/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) NOV -0.2%
07:00 AM
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه) NOV -1.9%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.1%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) NOV -0.7%
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO DEC 90.7
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO DEC 91.5
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO DEC 90.0
22/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JAN -6.7


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.