21/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
22/09/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.69%
23/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK OCT -1.8
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 52.2
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 52.5
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 54.4
24/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO SEP 92.6
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO SEP 87.9
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO SEP 97.5
03:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
28/09/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
DE
12 ماه حراج Bubill -0.5747%
29/09/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.0%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.1%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.2%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.1%
30/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.9%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 4.2%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ AUG 4.4%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات AUG -4.6%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات AUG 0.3%
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری SEP -9K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری SEP 6.4%
09:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.69%
01/10/2020 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی SEP 52.2
05/10/2020 واقعی قبلی
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 52.5
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 54.4
06/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای AUG 2.8%
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز SEP 48
07/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.2%
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.50%
08/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
موازنه تجاری AUG €19.2B
06:00 AM
DE
تعادل تجارت س AUG
06:00 AM
DE
صادرات (ماهانه) sa AUG
06:00 AM
DE
واردات (ماهیانه) sa AUG
06:00 AM
DE
حساب جاری AUG €20.0B
13/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP 0.0%
06:00 AM
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP -0.1%
06:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP
09:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW OCT 77.4
09:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW OCT
14/10/2020 واقعی قبلی
09:40 AM
DE
30 سال بوند حراج -0.07%


آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.