ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسپانیا - نرخ مشارکت نیروی کار.

Ok
width
height
Spain Economic Activity Rate

اسپانیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 14.41 13.78 26.94 4.41 در صد [+]
افراد شاغل 19681.30 19966.90 20510.60 10949.20 هزار [+]
افراد بیکار 3862.88 3857.78 5040.22 79.00 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری 5.10 26.60 461.00 -129.30 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 2848.30 2944.80 2951.50 572.70 هزار [+]
استخدام تمام وقت 16833.00 17022.10 18488.00 11007.60 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10 5.10 13.60 1.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 32.90 32.70 55.90 17.20 در صد [+]
هزینه های کار 101.10 108.40 108.40 66.70 امتیاز [+]
بهره وری 101.40 101.60 102.10 85.10 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 47.29 30.48 541.53 14.47 هزار [+]
دستمزد 1889.78 2075.43 2075.43 1264.36 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 1050.00 1050.00 1050.00 485.71 EUR / ماه [+]
جمعیت 46.94 46.66 46.94 30.33 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.67 65.83 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.67 65.83 65.00 [+]
دستمزد در تولید 2466.09 2207.71 2466.09 1372.25 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد -1.55 -1.97 9.03 -7.18 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 58.18 58.74 60.55 48.88 در صد [+]
تغییر اشتغال -1.00 0.80 1.60 -2.80 در صد [+]
نرخ اشتغال 63.60 64.71 67.18 54.91 در صد [+]
[+]