ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسپانیا - بهره وری.

Ok
width
height
Spain Productivity

اسپانیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 16.26 15.33 26.94 4.41 در صد [+]
افراد شاغل 19176.90 18607.20 20510.60 10949.20 هزار [+]
افراد بیکار 3826.04 3776.49 5040.22 79.00 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری 49.56 -26.33 461.00 -129.30 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 2654.70 2486.10 2951.50 572.70 هزار [+]
استخدام تمام وقت 16522.10 16121.10 18488.00 11007.60 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 4.10 5.10 13.60 1.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 40.40 43.90 55.90 17.20 در صد [+]
هزینه های کار 96.10 101.10 108.40 66.70 امتیاز [+]
بهره وری 99.20 105.20 105.20 85.10 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 42.60 42.85 541.53 14.47 هزار [+]
دستمزد 1804.08 1889.78 2075.43 1264.36 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 1050.00 1050.00 1050.00 485.71 EUR / ماه [+]
جمعیت 46.94 46.66 46.94 30.33 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.67 65.83 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.67 65.83 65.00 [+]
دستمزد در تولید 2466.09 2207.71 2466.09 1372.25 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد -0.08 -1.77 9.03 -7.18 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 57.83 55.54 60.55 48.88 در صد [+]
تغییر اشتغال -7.50 -1.00 1.60 -7.50 در صد [+]
نرخ اشتغال 48.43 47.03 54.73 38.36 در صد [+]
[+]