بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 8729 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.27 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2021-03
نرخ بیکاری 15.98 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 113 2021-07
نرخ تورم 2.7 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 52879267 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 140100 2021-05
حساب جاری 398 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.4 2021-06
PMI شاخص خدمات 62.5 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2021-05
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47 2021-12
موارد کروناویروس 4189136 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 81148 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-07
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1281 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288284 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 58260 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 29629 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36215 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8623 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15452 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33329 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54370 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 193764 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52537 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.98 2021-03
افراد شاغل 19207 2021-03
افراد بیکار 3614 2021-06
استخدام تمام وقت 16511 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 2696 2021-03
تغییر نرخ بیکاری -167 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 6.3 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 36.9 2021-05
هزینه های کار 102 2021-03
بهره وری 100 2021-03
پست های خالی شغلی 59.48 2021-06
دستمزد 1908 2021-03
حداقل دستمزد 1108 2021-03
جمعیت 47.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66 2021-12
تغییر اشتغال 1 2021-03
نرخ اشتغال 48.47 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.69 2021-03
رشد دستمزد 9.56 2021-04
دستمزد در تولید 2248 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 113 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 52879267 2021-07
موارد کروناویروس 4189136 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 81148 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-07
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-06
اندازه اصل تورم 0.2 2021-06
قیمت تولید 110 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 15.3 2021-05
قیمت صادرات 120 2021-05
قیمت واردات 115 2021-05
تورم مواد غذایی 1.1 2021-06
CPI مسکن آب و برق 111 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2021-07
عرضه پول M1 1262178 2021-05
عرضه پول M2 1386892 2021-05
عرضه پول M3 1429019 2021-05
ترازنامه بانک 2926 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 66866 2021-06
وام به بخش خصوصی 464930 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 1095413 2021-06
میزان رشد وام 6.5 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 140100 2021-05
حساب جاری 398 2021-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
صادرات 27202200 2021-05
واردات 27062000 2021-05
رابطه مبادله 104 2021-05
گردش سرمایه 1781 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2151 2021-04
حواله 3742 2021-03
ورود توریست 1364 2021-05
ذخایر طلا 282 2021-03
بدهی خارجی 2270036000 2021-03
شاخص تروریسم 2.81 2019-12
درآمد گردشگری 558 2021-04
فروش اسلحه 1201 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
ارزش بودجه دولت -30628 2021-05
هزینه های دولت 63209 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.3 2020-12
بدهی های دولت 1392732509 2021-03
درخواست پناهندگی 3815 2021-04
ارزیابی اعتبار 71 2021-07
مخارج نظامی 17160 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.4 2021-06
PMI شاخص خدمات 62.5 2021-06
تولید صنعتی 26 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.3 2021-05
تولید صنعتی 27 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.4 2021-06
میزان سفارشات جدید -1 2021-06
تغییرات موجودی انبار 1621 2021-03
ورشکستگی 2428 2020-12
تولید خودرو 1580 2021-05
ثبت خودرو 85790 2021-06
مجموع فروش خودرو 96785 2021-06
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
پی ام آی مرکب 62.4 2021-06
شاخص فساد مالی 62 2020-12
رتبه فساد مالی 32 2020-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 20422 2021-05
استخراج معدن 11.2 2021-05
تولید فولاد 891 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.6 2021-05
هزینه های مصرف کننده 160379 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 207910 2021-03
پس انداز های شخصی 4.94 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 636222994 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 1186418 2021-05
نرخ وام بانکی 1.54 2021-05
قیمت گازوئیل 1.71 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.5 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 93.01 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.5 2021-05
شاخص مسکن 1625 2021-03
فروش خانه موجود 37.83 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 76.2 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 0.9 2021-03
میزان قبول وام های رهنی 31909 2021-04
فروش خانه جدید 9.2 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.