بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 8933 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.5 2021-06
نرخ بیکاری 15.26 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 152 2021-10
نرخ تورم 4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 71275614 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -3876523 2021-08
حساب جاری 2491 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
اطمینان کسب و کار 2.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.9 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 2021-08
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47 2021-12
موارد کروناویروس 4997732 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 87132 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-10
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1281 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292059 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 58589 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 29600 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36215 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7857 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15451 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33067 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54946 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 198252 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 54833 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.26 2021-06
افراد شاغل 19672 2021-06
افراد بیکار 3258 2021-09
استخدام تمام وقت 16836 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2835 2021-06
تغییر نرخ بیکاری -76.11 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 6.3 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 33 2021-08
هزینه های کار 109 2021-06
بهره وری 98.7 2021-06
پست های خالی شغلی 49.48 2021-09
دستمزد 2064 2021-06
حداقل دستمزد 1108 2021-09
جمعیت 47.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66 2021-12
تغییر اشتغال -0.9 2021-06
نرخ اشتغال 49.63 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.58 2021-06
رشد دستمزد 16.67 2021-08
دستمزد در تولید 2374 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 152 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 71275614 2021-10
موارد کروناویروس 4997732 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 87132 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-10
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-09
اندازه اصل تورم 1 2021-09
قیمت تولید 117 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 18 2021-08
قیمت صادرات 122 2021-08
قیمت واردات 120 2021-08
تورم مواد غذایی 1.8 2021-09
CPI مسکن آب و برق 117 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2021-10
عرضه پول M1 1300010 2021-08
عرضه پول M2 1416615 2021-08
عرضه پول M3 1462988 2021-08
ترازنامه بانک 2948 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 78683 2021-09
وام به بخش خصوصی 460480 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1140499 2021-09
میزان رشد وام 5.8 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3876523 2021-08
حساب جاری 2491 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
صادرات 22097021 2021-08
واردات 25973544 2021-08
رابطه مبادله 102 2021-08
گردش سرمایه 2817 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -7501 2021-07
حواله 2859 2021-06
ورود توریست 5194 2021-08
ذخایر طلا 282 2021-06
بدهی خارجی 2297180000 2021-06
شاخص تروریسم 2.81 2019-12
درآمد گردشگری 4375 2021-07
فروش اسلحه 1201 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
ارزش بودجه دولت -50531 2021-08
هزینه های دولت 63980 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.3 2020-12
بدهی های دولت 1424692247 2021-06
درخواست پناهندگی 3815 2021-04
ارزیابی اعتبار 71 2021-10
مخارج نظامی 17160 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.1 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.9 2021-09
تولید صنعتی 1.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-08
تولید صنعتی 3.3 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.5 2021-09
میزان سفارشات جدید 1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 1684 2021-06
ورشکستگی 2428 2020-12
تولید خودرو 524 2021-08
ثبت خودرو 85406 2021-09
مجموع فروش خودرو 59641 2021-09
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
پی ام آی مرکب 57 2021-09
شاخص فساد مالی 62 2020-12
رتبه فساد مالی 32 2020-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 22326 2021-07
استخراج معدن -12.9 2021-08
تولید فولاد 891 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.9 2021-08
هزینه های مصرف کننده 163835 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 245028 2021-06
پس انداز های شخصی 18.91 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 648549312 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 1183172 2021-08
نرخ وام بانکی 1.11 2021-08
قیمت گازوئیل 1.73 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.8 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 93.01 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.9 2021-08
شاخص مسکن 1649 2021-06
فروش خانه موجود 40.28 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 76.2 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 0.94 2021-06
میزان قبول وام های رهنی 35329 2021-07
فروش خانه جدید 9.61 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.