بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 9556 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.35 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 13.92 2019-09
نرخ تورم 0.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -1863000 2019-11
حساب جاری 2830 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.6 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.9 2019-12
شاخص PMI تولید 47.4 2019-12
شاخص PMI خدمات 54.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.7 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1426 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311917 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63466 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35056 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8545 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18358 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34366 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50800 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211287 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67084 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.92 2019-09
افراد شاغل 19874 2019-09
افراد بیکار 3164 2019-12
استخدام تمام وقت 17085 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2789 2019-09
تغییر نرخ بیکاری -34.6 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 5.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 32.1 2019-11
هزینه های کار 105 2019-06
بهره وری 114 2019-09
پست های خالی شغلی 32.34 2019-12
دستمزد 1877 2019-09
حداقل دستمزد 1050 2019-12
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
نرخ اشتغال 64.54 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.72 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
رشد دستمزد 5.34 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-12
اندازه اصل تورم 1 2019-12
قیمت تولید 102 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2019-12
قیمت صادرات 114 2019-11
قیمت واردات 112 2019-11
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 103 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-01
عرضه پول M1 1082034 2019-11
عرضه پول M2 1253814 2019-11
عرضه پول M3 1292066 2019-11
ترازنامه بانک 2721 2019-11
ذخایر ارزی 66523 2019-12
وام به بخش خصوصی 438525 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 719825 2019-12
میزان رشد وام 0.7 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1863000 2019-11
حساب جاری 2830 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 25061400 2019-11
واردات 26925000 2019-11
رابطه مبادله 102 2019-11
گردش سرمایه 2344 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -883 2019-10
حواله 2726 2019-09
ورود توریست 4664 2019-11
ذخایر طلا 282 2019-12
بدهی خارجی 2124834000 2019-09
شاخص تروریسم 3.35 2018-12
درآمد گردشگری 6247 2019-10
فروش اسلحه 1188 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.6 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -10987 2019-11
هزینه های دولت 58423 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 2018-12
بدهی های دولت 1207754952 2019-09
درخواست پناهندگی 10490 2019-12
ارزیابی اعتبار 70 2020-01
مخارج نظامی 17039 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.9 2019-12
شاخص PMI تولید 47.4 2019-12
شاخص PMI خدمات 54.9 2019-12
تولید صنعتی 2.1 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-11
تولید صنعتی 1.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 79 2019-12
تغییرات موجودی انبار 2953 2019-09
ورشکستگی 1384 2019-09
تولید خودرو 1395 2019-12
ثبت خودرو 116673 2019-12
مجموع فروش خودرو 105853 2019-12
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 24028 2019-11
سفارشات کارخانه -20.2 2019-11
استخراج معدن 24.9 2019-11
تولید فولاد 1070 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.7 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 176966 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 207374 2019-09
پس انداز های شخصی -1.26 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 643953189 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 1172743 2019-11
نرخ وام بانکی 1.49 2019-11
قیمت گازوئیل 1.51 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 95.45 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3 2019-11
شاخص مسکن 1638 2019-09
فروش خانه موجود 31.01 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.88 2019-09
میزان قبول وام های رهنی 29691 2019-10
فروش خانه جدید 7.67 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.