بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-02
بازار سهام 8292 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.1 2020-12
نرخ بیکاری 16.13 2020-12
نرخ تورم 0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-01
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری -1073000 2020-12
حساب جاری 3335 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-01
شاخص PMI تولید 49.3 2021-01
شاخص PMI خدمات 41.7 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.7 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 3170644 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 68468 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-02
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1394 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 289143 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 56037 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9312 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15578 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34425 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54259 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195857 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 54789 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.13 2020-12
افراد شاغل 19344 2020-12
افراد بیکار 3964 2021-01
استخدام تمام وقت 16545 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2799 2020-12
تغییر نرخ بیکاری 76.2 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 5 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 40.7 2020-12
هزینه های کار 96.1 2020-06
بهره وری 98.8 2020-12
پست های خالی شغلی 35.39 2021-01
دستمزد 1859 2020-09
حداقل دستمزد 1108 2021-03
جمعیت 46.94 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2020-12
تغییر اشتغال 1.2 2020-12
نرخ اشتغال 48.81 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.19 2020-12
رشد دستمزد 0.14 2020-12
دستمزد در تولید 2525 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-01
اندازه اصل تورم 0.6 2021-01
قیمت تولید 101 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2020-12
قیمت صادرات 112 2020-12
قیمت واردات 108 2020-12
تورم مواد غذایی 1.7 2021-01
CPI مسکن آب و برق 107 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2021-02
عرضه پول M1 1240128 2020-12
عرضه پول M2 1381999 2020-12
عرضه پول M3 1416836 2020-12
ترازنامه بانک 2901 2020-12
ذخایر ارزی 66965 2021-01
وام به بخش خصوصی 470502 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1003669 2021-01
میزان رشد وام 6 2020-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1073000 2020-12
حساب جاری 3335 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
صادرات 22761700 2020-12
واردات 23834700 2020-12
رابطه مبادله 103 2020-12
گردش سرمایه 4235 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1955 2020-11
حواله 3448 2020-09
ورود توریست 649 2020-12
ذخایر طلا 282 2020-12
بدهی خارجی 2208328000 2020-09
شاخص تروریسم 2.81 2019-12
درآمد گردشگری 395 2020-11
فروش اسلحه 1188 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -72322 2020-11
هزینه های دولت 64768 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
بدهی های دولت 1308085199 2020-09
درخواست پناهندگی 7590 2020-09
ارزیابی اعتبار 71 2021-02
مخارج نظامی 17039 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-01
شاخص PMI تولید 49.3 2021-01
شاخص PMI خدمات 41.7 2021-01
تولید صنعتی -0.6 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2020-12
تولید صنعتی -2 2020-12
استفاده از ظرفیت 77.01 2021-03
میزان سفارشات جدید -16 2021-01
تغییرات موجودی انبار 46 2020-12
ورشکستگی 2428 2020-12
تولید خودرو 1562 2020-12
ثبت خودرو 112037 2020-12
مجموع فروش خودرو 41966 2021-01
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2020-12
رتبه فساد مالی 32 2020-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 23664 2020-12
استخراج معدن -10 2020-12
تولید فولاد 891 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.7 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.5 2020-12
هزینه های مصرف کننده 161073 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 204323 2020-09
پس انداز های شخصی 4.76 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 637067121 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 1196545 2020-12
نرخ وام بانکی 1.12 2020-12
قیمت گازوئیل 1.55 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.6 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 93.01 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.6 2020-12
شاخص مسکن 1620 2020-09
فروش خانه موجود 28.72 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.59 2020-09
میزان قبول وام های رهنی 28756 2020-11
فروش خانه جدید 7.39 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3170644 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 68468 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-02
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.