اسپانیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 15.3 2018-06
نرخ تورم 2.3 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -3247700 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.15 2018-10
بازار سهام 8892 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.8 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1311 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299267 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63383 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8049 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16276 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 39353 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49137 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 197230 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 63834 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.3 % 2018-06
افراد شاغل 19344 هزار 2018-06
افراد بیکار 3251 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 16444 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2900 هزار 2018-06
تغییر نرخ بیکاری 20.4 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 33.6 % 2018-08
هزینه های کار 98.3 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 44.06 هزار 2018-09
دستمزد 1952 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 859 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 46.66 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 63.53 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1100 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 810 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1980 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 927 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-09
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 % 2018-08
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2018-10
عرضه پول M1 964797 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1170739 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1215258 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 2673 EUR - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 58783 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 448588 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 736602 EUR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 1 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3247700 EUR هزار 2018-07
صادرات 24354884 EUR هزار 2018-07
واردات 27602500 EUR هزار 2018-07
حساب جاری 107 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 4963 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3789 EUR - میلیون 2018-07
حواله 3347 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 10201 هزار 2018-08
ذخایر طلا 282 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-06
بدهی خارجی 1991484000 EUR هزار 2018-06
شاخص تروریسم 1.7 2016-12
درآمد گردشگری 7682 EUR - میلیون 2018-07
فروش اسلحه 814 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 % 2017-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -18895 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 54951 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 % 2017-12
بدهی های دولت 1163885055 EUR هزار 2018-06
درخواست پناهندگی 3800 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.7 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 51.4 2018-09
شاخص PMI خدمات 52.5 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.2 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-08
تولید صنعتی 1.4 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 79.5 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1862 EUR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 1610 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
تولید خودرو 803 صد واحد 2018-08
ثبت خودرو 106170 2018-09
مجموع فروش خودرو 69129 2018-09
سرعت اینترنت 15487 KBps 2017-03
آدرس های IP 14575619 IP 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 28 2017-12
تولید الکتریسیته 23857 گیگاوات ساعت 2018-08
سفارشات کارخانه 2.7 % 2018-07
استخراج معدن -10.9 % 2018-08
تولید فولاد 1205 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.6 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 170505 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 230251 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 12.45 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 655297176 EUR هزار 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 1180713 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 1.32 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 % 2018-06
شاخص مسکن 1588 EUR / مربع متر 2018-06
فروش خانه موجود 36.46 هزار 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 77.1 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1.37 هزار واحد 2018-06
میزان قبول وام های رهنی 29287 واحد 2018-07
فروش خانه جدید 8.18 هزار 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 17.3 mm 2015-12
درجه حرارت 8.43 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.