بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-11
بازار سهام 8165 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 16.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.7 2020-09
نرخ بیکاری 16.26 2020-09
نرخ تورم -0.8 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری -1489800 2020-09
حساب جاری 1354 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -9.2 2020-10
شاخص PMI تولید 52.5 2020-10
شاخص PMI خدمات 41.4 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.5 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2020-09
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 1594844 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 43668 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-11
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 16.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 1394 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287363 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 55042 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 33350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8935 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16586 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33503 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52644 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 191198 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52176 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.26 2020-09
افراد شاغل 19177 2020-09
افراد بیکار 3826 2020-10
استخدام تمام وقت 16522 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2655 2020-09
تغییر نرخ بیکاری 49.56 2020-10
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 40.4 2020-09
هزینه های کار 96.1 2020-06
بهره وری 99.2 2020-09
پست های خالی شغلی 42.6 2020-10
دستمزد 1804 2020-06
حداقل دستمزد 1050 2020-06
جمعیت 46.94 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2020-12
تغییر اشتغال -7.5 2020-06
نرخ اشتغال 48.43 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.83 2020-09
رشد دستمزد -0.08 2020-09
دستمزد در تولید 2466 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-10
اندازه اصل تورم 0.3 2020-10
قیمت تولید 99.05 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-10
قیمت صادرات 110 2020-09
قیمت واردات 106 2020-09
تورم مواد غذایی 2.3 2020-10
CPI مسکن آب و برق 101 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-11
عرضه پول M1 1195683 2020-09
عرضه پول M2 1344202 2020-09
عرضه پول M3 1382764 2020-09
ترازنامه بانک 2921 2020-07
ذخایر ارزی 68435 2020-10
وام به بخش خصوصی 471910 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 972913 2020-10
میزان رشد وام 4.7 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1489800 2020-09
حساب جاری 1354 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
صادرات 23250300 2020-09
واردات 24740000 2020-09
رابطه مبادله 104 2020-09
گردش سرمایه 3300 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1726 2020-06
حواله 3389 2020-06
ورود توریست 1140 2020-09
ذخایر طلا 282 2020-06
بدهی خارجی 2206499000 2020-06
شاخص تروریسم 3.35 2018-12
درآمد گردشگری 2079 2020-07
فروش اسلحه 1188 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -56291 2020-09
هزینه های دولت 61954 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
بدهی های دولت 1290656882 2020-06
درخواست پناهندگی 7590 2020-09
ارزیابی اعتبار 71 2020-11
مخارج نظامی 17039 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9.2 2020-10
شاخص PMI تولید 52.5 2020-10
شاخص PMI خدمات 41.4 2020-10
تولید صنعتی -3.4 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2020-09
تولید صنعتی -4.3 2020-09
استفاده از ظرفیت 75.58 2020-12
میزان سفارشات جدید -26 2020-10
تغییرات موجودی انبار 1514 2020-09
ورشکستگی 1678 2020-09
تولید خودرو 2066 2020-09
ثبت خودرو 100633 2020-09
مجموع فروش خودرو 74228 2020-10
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 23699 2019-12
استخراج معدن -15.6 2020-09
تولید فولاد 936 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.5 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.3 2020-09
هزینه های مصرف کننده 157529 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 231149 2020-06
پس انداز های شخصی 31.13 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 646488667 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 1192165 2020-09
نرخ وام بانکی 1.59 2020-09
قیمت گازوئیل 1.43 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.9 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 93.01 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7.2 2020-09
شاخص مسکن 1610 2020-06
فروش خانه موجود 29.45 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 1.25 2020-06
میزان قبول وام های رهنی 19825 2020-08
فروش خانه جدید 8.39 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1594844 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 43668 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-11
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.