بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 9558 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
نرخ بیکاری 13.92 2019-09
نرخ تورم 0.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -4262520 2019-09
حساب جاری 740 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.6 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.5 2019-11
شاخص PMI تولید 47.5 2019-11
شاخص PMI خدمات 53.2 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.4 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-10
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1426 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 312516 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63006 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35056 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8482 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18356 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34615 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51198 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211664 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67253 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.92 2019-09
افراد شاغل 19874 2019-09
افراد بیکار 3198 2019-11
استخدام تمام وقت 17085 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 2789 2019-09
تغییر نرخ بیکاری 20.53 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 5.4 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 32.8 2019-10
هزینه های کار 105 2019-06
بهره وری 114 2019-09
پست های خالی شغلی 46.97 2019-11
دستمزد 1992 2019-06
حداقل دستمزد 1050 2019-12
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
نرخ اشتغال 64.54 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.72 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
رشد دستمزد 4.02 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-11
اندازه اصل تورم 1 2019-11
قیمت تولید 103 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.8 2019-10
قیمت صادرات 113 2019-09
قیمت واردات 110 2019-09
تورم مواد غذایی 1.7 2019-11
CPI مسکن آب و برق 104 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M1 1057041 2019-10
عرضه پول M2 1231274 2019-10
عرضه پول M3 1269593 2019-10
ترازنامه بانک 2694 2019-09
ذخایر ارزی 67286 2019-11
وام به بخش خصوصی 437399 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 720616 2019-11
میزان رشد وام 1.4 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4262520 2019-09
حساب جاری 740 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 23468800 2019-09
واردات 27731300 2019-09
رابطه مبادله 103 2019-09
گردش سرمایه -1631 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3919 2019-09
حواله 3108 2019-06
ورود توریست 7624 2019-10
ذخایر طلا 282 2019-12
بدهی خارجی 2100503000 2019-06
شاخص تروریسم 3.35 2018-12
درآمد گردشگری 7588 2019-09
فروش اسلحه 1188 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.6 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -6303 2019-10
هزینه های دولت 58969 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 2018-12
بدهی های دولت 1207754952 2019-09
درخواست پناهندگی 8220 2019-09
ارزیابی اعتبار 70 2019-12
مخارج نظامی 17039 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.5 2019-11
شاخص PMI تولید 47.5 2019-11
شاخص PMI خدمات 53.2 2019-11
تولید صنعتی -1.3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2019-10
تولید صنعتی -0.2 2019-10
استفاده از ظرفیت 79 2019-12
تغییرات موجودی انبار 2929 2019-09
ورشکستگی 1384 2019-09
تولید خودرو 2082 2019-10
ثبت خودرو 113272 2019-10
مجموع فروش خودرو 93158 2019-11
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 22693 2019-09
سفارشات کارخانه -1.1 2019-09
استخراج معدن 6.1 2019-10
تولید فولاد 1225 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.4 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-10
هزینه های مصرف کننده 177296 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 254122 2019-06
پس انداز های شخصی 19.27 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 655445913 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 1159790 2019-10
نرخ وام بانکی 1.31 2019-10
قیمت گازوئیل 1.47 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 95.45 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -10 2019-09
شاخص مسکن 1638 2019-09
فروش خانه موجود 34.9 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.78 2019-06
میزان قبول وام های رهنی 22488 2019-09
فروش خانه جدید 7.93 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.