بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 7234 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-03
نرخ بیکاری 14.41 2020-03
نرخ تورم -0.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -1520000 2020-04
حساب جاری -1530 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -23.4 2020-06
شاخص PMI تولید 49 2020-06
شاخص PMI خدمات 50.2 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.3 2020-05
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 271762 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 28403 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-07
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1394 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299661 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 59984 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 33350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8509 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16849 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31859 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52147 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 204832 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60052 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.41 2020-03
افراد شاغل 19681 2020-03
افراد بیکار 3863 2020-06
استخدام تمام وقت 16833 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 2848 2020-03
تغییر نرخ بیکاری 5.1 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 32.9 2020-05
هزینه های کار 101 2020-03
بهره وری 101 2020-03
پست های خالی شغلی 47.29 2020-06
دستمزد 1890 2020-03
حداقل دستمزد 1050 2020-06
جمعیت 46.94 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2020-12
تغییر اشتغال -1 2020-03
نرخ اشتغال 63.6 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.18 2020-03
رشد دستمزد -1.55 2020-05
دستمزد در تولید 2466 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-05
اندازه اصل تورم 1.1 2020-05
قیمت تولید 95.6 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -8.7 2020-05
قیمت صادرات 110 2020-04
قیمت واردات 103 2020-04
تورم مواد غذایی 2.8 2020-06
CPI مسکن آب و برق 98.57 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-07
عرضه پول M1 1152766 2020-05
عرضه پول M2 1309989 2020-05
عرضه پول M3 1352234 2020-05
ترازنامه بانک 2815 2020-05
ذخایر ارزی 68771 2020-06
وام به بخش خصوصی 475552 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 831183 2020-05
میزان رشد وام 2.8 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1520000 2020-04
حساب جاری -1530 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
صادرات 15042773 2020-04
واردات 16561344 2020-04
رابطه مبادله 107 2020-04
گردش سرمایه -3773 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4346 2020-04
حواله 3222 2019-12
ورود توریست 0 2020-05
ذخایر طلا 282 2020-03
بدهی خارجی 2147127000 2020-03
شاخص تروریسم 3.35 2018-12
درآمد گردشگری 1681 2020-03
فروش اسلحه 1188 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -32251 2020-05
هزینه های دولت 60441 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
بدهی های دولت 1224160712 2020-03
درخواست پناهندگی 55 2020-05
ارزیابی اعتبار 71 2020-07
مخارج نظامی 17039 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -23.4 2020-06
شاخص PMI تولید 49 2020-06
شاخص PMI خدمات 50.2 2020-06
تولید صنعتی -24.5 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 14.7 2020-05
تولید صنعتی -26.5 2020-05
استفاده از ظرفیت 70 2020-06
میزان سفارشات جدید -57 2020-05
تغییرات موجودی انبار 2916 2020-03
ورشکستگی 1501 2020-03
تولید خودرو 733 2020-05
ثبت خودرو 4386 2020-04
مجموع فروش خودرو 82651 2020-06
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 23699 2019-12
استخراج معدن -0.8 2020-05
تولید فولاد 833 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.3 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19 2020-05
هزینه های مصرف کننده 166252 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 209939 2020-03
پس انداز های شخصی 1.73 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 643709260 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 1196643 2020-05
نرخ وام بانکی 1.67 2020-04
قیمت گازوئیل 1.34 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 95.21 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -32.6 2020-04
شاخص مسکن 1640 2020-03
فروش خانه موجود 20.6 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.36 2020-03
میزان قبول وام های رهنی 23840 2020-04
فروش خانه جدید 4.44 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 271762 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 28403 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-07
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.