بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2020-09
بازار سهام 6728 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.2 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.5 2020-06
نرخ بیکاری 15.33 2020-06
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -306300 2020-07
حساب جاری 2040 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
اطمینان کسب و کار -9.8 2020-08
شاخص PMI تولید 49.9 2020-08
شاخص PMI خدمات 47.7 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.9 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2020-07
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 682267 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 30904 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-09
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1394 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245867 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46125 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 33350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9324 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14185 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25680 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52075 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 167652 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37168 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.33 2020-06
افراد شاغل 18607 2020-06
افراد بیکار 3803 2020-08
استخدام تمام وقت 16121 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2486 2020-06
تغییر نرخ بیکاری 29.78 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 41.7 2020-07
هزینه های کار 101 2020-03
بهره وری 105 2020-06
پست های خالی شغلی 32.63 2020-08
دستمزد 1804 2020-06
حداقل دستمزد 1050 2020-06
جمعیت 46.94 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2020-12
تغییر اشتغال -7.5 2020-06
نرخ اشتغال 47.03 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.54 2020-06
رشد دستمزد -1.34 2020-07
دستمزد در تولید 2466 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-08
اندازه اصل تورم 0.4 2020-08
قیمت تولید 99.3 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -4.8 2020-07
قیمت صادرات 111 2020-06
قیمت واردات 107 2020-06
تورم مواد غذایی 2.2 2020-08
CPI مسکن آب و برق 101 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2020-09
عرضه پول M1 1183176 2020-07
عرضه پول M2 1336437 2020-07
عرضه پول M3 1384684 2020-07
ترازنامه بانک 2815 2020-05
ذخایر ارزی 67463 2020-08
وام به بخش خصوصی 474239 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 935672 2020-07
میزان رشد وام 4.7 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -306300 2020-07
حساب جاری 2040 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2019-12
صادرات 23385400 2020-07
واردات 23691800 2020-07
رابطه مبادله 104 2020-06
گردش سرمایه 3152 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1726 2020-06
حواله 2993 2020-03
ورود توریست 2464 2020-07
ذخایر طلا 282 2020-06
بدهی خارجی 2147127000 2020-03
شاخص تروریسم 3.35 2018-12
درآمد گردشگری 144 2020-06
فروش اسلحه 1188 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت -2.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -60413 2020-07
هزینه های دولت 61391 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
بدهی های دولت 1224160712 2020-03
درخواست پناهندگی 7095 2020-06
ارزیابی اعتبار 71 2020-09
مخارج نظامی 17039 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9.8 2020-08
شاخص PMI تولید 49.9 2020-08
شاخص PMI خدمات 47.7 2020-08
تولید صنعتی -6.4 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.3 2020-07
تولید صنعتی -6.9 2020-07
استفاده از ظرفیت 71.9 2020-09
میزان سفارشات جدید -37.6 2020-08
تغییرات موجودی انبار 2395 2020-06
ورشکستگی 1111 2020-06
تولید خودرو 1645 2020-06
ثبت خودرو 106059 2020-08
مجموع فروش خودرو 66925 2020-08
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 23699 2019-12
استخراج معدن 9.4 2020-07
تولید فولاد 630 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.9 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.9 2020-07
هزینه های مصرف کننده 130660 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 209939 2020-03
پس انداز های شخصی 1.73 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 643709260 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 1196233 2020-07
نرخ وام بانکی 2.31 2020-07
قیمت گازوئیل 1.46 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.9 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 95.21 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.4 2020-06
شاخص مسکن 1610 2020-06
فروش خانه موجود 25.89 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.36 2020-03
میزان قبول وام های رهنی 26748 2020-06
فروش خانه جدید 6.77 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 682267 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 30904 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 150376 2020-09
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.