بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 9582 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 14.45 2018-12
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -4483276 2019-01
حساب جاری -1472 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
اطمینان کسب و کار -2.3 2019-03
شاخص PMI تولید 50.9 2019-03
شاخص PMI خدمات 56.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.9 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-02
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1311 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 306236 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18390 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38008 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49963 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202156 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66054 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.45 2018-12
افراد شاغل 19565 2018-12
افراد بیکار 3167 2019-03
استخدام تمام وقت 16670 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2895 2018-12
تغییر نرخ بیکاری -34 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 6.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2019-02
هزینه های کار 106 2018-12
بهره وری 110 2018-12
پست های خالی شغلی 55.39 2019-03
دستمزد 2039 2018-12
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-12
نرخ اشتغال 64 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.7 2019-03
قیمت تولید 104 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-02
قیمت صادرات 112 2019-01
قیمت واردات 110 2019-01
تورم مواد غذایی 0.9 2019-03
CPI مسکن آب و برق 106 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-04
عرضه پول M1 997240 2019-02
عرضه پول M2 1191695 2019-02
عرضه پول M3 1235008 2019-02
ترازنامه بانک 2633 2019-02
ذخایر ارزی 63746 2019-03
وام به بخش خصوصی 442320 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 742399 2019-03
میزان رشد وام 1.4 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4483276 2019-01
حساب جاری -1472 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
صادرات 22525344 2019-01
واردات 27008620 2019-01
رابطه مبادله 102 2019-01
گردش سرمایه -5287 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4912 2019-01
حواله 3315 2018-12
ورود توریست 4380 2019-02
ذخایر طلا 282 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-12
بدهی خارجی 2014359000 2018-12
شاخص تروریسم 4.02 2017-12
درآمد گردشگری 3785 2019-01
فروش اسلحه 814 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.2 2018-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -11747 2019-02
هزینه های دولت 56511 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2017-12
بدهی های دولت 1173988055 2018-12
درخواست پناهندگی 8950 2019-02
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2.3 2019-03
شاخص PMI تولید 50.9 2019-03
شاخص PMI خدمات 56.8 2019-03
تولید صنعتی -0.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-02
تولید صنعتی 1.2 2019-02
استفاده از ظرفیت 80.59 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2289 2018-12
ورشکستگی 1489 2018-12
تولید خودرو 1982 2019-02
ثبت خودرو 112881 2019-03
مجموع فروش خودرو 122664 2019-03
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 21836 2019-02
سفارشات کارخانه -0.7 2019-01
استخراج معدن -13.7 2019-02
تولید فولاد 1135 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.9 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 173459 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 234005 2018-12
پس انداز های شخصی 10.17 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 646845146 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1165885 2019-02
نرخ وام بانکی 1.11 2019-02
قیمت گازوئیل 1.48 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.6 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.7 2019-02
شاخص مسکن 1619 2018-12
فروش خانه موجود 34.9 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 77.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 0.86 2018-12
میزان قبول وام های رهنی 36832 2019-01
فروش خانه جدید 8.8 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.