بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 8908 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.6 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2021-03
نرخ بیکاری 15.98 2021-03
نرخ تورم 2.2 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -1081800 2021-02
حساب جاری -1710 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
اطمینان کسب و کار -1.9 2021-04
شاخص PMI تولید 57.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 54.6 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2021-03
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 3592751 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 79208 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-05
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1394 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287407 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57849 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 33350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8234 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15456 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33096 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54270 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 193739 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51646 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.98 2021-03
افراد شاغل 19207 2021-03
افراد بیکار 3911 2021-04
استخدام تمام وقت 16511 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 2696 2021-03
تغییر نرخ بیکاری -39.01 2021-04
نرخ بیکاری بلند مدت 5 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 37.7 2021-03
هزینه های کار 99.4 2020-09
بهره وری 100 2021-03
پست های خالی شغلی 26.72 2021-03
دستمزد 2061 2020-12
حداقل دستمزد 1108 2021-03
جمعیت 47.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65.83 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.83 2020-12
تغییر اشتغال 1.2 2020-12
نرخ اشتغال 48.47 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.69 2021-03
رشد دستمزد 6.6 2021-03
دستمزد در تولید 2525 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-03
اندازه اصل تورم 0 2021-04
قیمت تولید 105 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 2021-03
قیمت صادرات 115 2021-02
قیمت واردات 111 2021-02
تورم مواد غذایی 1.4 2021-03
CPI مسکن آب و برق 105 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 44.11 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20623815 2021-05
موارد کروناویروس 3592751 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 79208 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 150376 2021-05
تخت بیمارستان 2.97 2017-12
بیمارستان ها 16.68 2017-12
پزشکان پزشکی 4.17 2017-12
پرستاران 5.96 2017-12
تختخوابهای ICU 239 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2021-05
عرضه پول M1 1239988 2021-03
عرضه پول M2 1374046 2021-03
عرضه پول M3 1416226 2021-03
ترازنامه بانک 2861 2021-02
ذخایر ارزی 65611 2021-04
وام به بخش خصوصی 470573 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 1053536 2021-03
میزان رشد وام 6 2020-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 190 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1081800 2021-02
حساب جاری -1710 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
صادرات 23542000 2021-02
واردات 24623800 2021-02
رابطه مبادله 103 2021-02
گردش سرمایه -1958 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4017 2021-01
حواله 3448 2020-09
ورود توریست 490 2021-03
ذخایر طلا 282 2020-12
بدهی خارجی 2236173000 2020-12
شاخص تروریسم 2.81 2019-12
درآمد گردشگری 395 2020-11
فروش اسلحه 1201 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2020-12
بودجه دولت -11 2020-12
ارزش بودجه دولت -11114 2021-03
هزینه های دولت 63689 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
بدهی های دولت 1345569813 2020-12
درخواست پناهندگی 7590 2020-09
ارزیابی اعتبار 71 2021-05
مخارج نظامی 17986 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.9 2021-04
شاخص PMI تولید 57.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 54.6 2021-04
تولید صنعتی 12.4 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2021-03
تولید صنعتی 14.1 2021-03
استفاده از ظرفیت 77.4 2021-06
میزان سفارشات جدید -10 2021-03
تغییرات موجودی انبار -841 2021-03
ورشکستگی 2428 2020-12
تولید خودرو 1709 2021-03
ثبت خودرو 76900 2021-03
مجموع فروش خودرو 78595 2021-04
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
پی ام آی مرکب 55.2 2021-04
شاخص فساد مالی 62 2020-12
رتبه فساد مالی 32 2020-12
آسانی کسب و کار 30 2019-12
تولید الکتریسیته 21112 2021-02
استخراج معدن 21 2021-03
تولید فولاد 891 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.9 2021-03
هزینه های مصرف کننده 159672 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 240872 2020-12
پس انداز های شخصی 18.99 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 637515851 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 1191382 2021-03
نرخ وام بانکی 1.26 2021-03
قیمت گازوئیل 1.67 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.2 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 93.01 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -17.1 2021-02
شاخص مسکن 1622 2020-12
فروش خانه موجود 33.06 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 76.2 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 2.32 2020-12
میزان قبول وام های رهنی 31647 2021-02
فروش خانه جدید 10.13 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.