ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسپانیا - دستمزد.

Ok
width
height
Spain Average Nominal Monthly Wages

اسپانیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 13.80 13.92 26.94 4.41 در صد [+]
افراد شاغل 19966.90 19874.30 20510.60 10949.20 هزار [+]
افراد بیکار 3548.31 3246.05 5040.22 79.00 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری 302.30 -7.80 461.00 -129.30 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 2944.80 2789.20 2951.50 572.70 هزار [+]
استخدام تمام وقت 17022.10 17085.10 18488.00 11007.60 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.40 13.60 1.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 30.90 30.80 55.90 17.20 در صد [+]
هزینه های کار 100.50 104.80 105.90 66.70 امتیاز [+]
بهره وری 110.20 113.90 113.90 85.70 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 47.78 42.68 541.53 19.61 هزار [+]
دستمزد 2075.43 1876.95 2075.43 1264.36 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 1050.00 1050.00 1050.00 485.71 EUR / ماه [+]
جمعیت 46.94 46.66 46.94 30.33 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.50 65.67 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.50 65.67 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 58.72 60.55 48.88 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1120.00 1150.00 1060.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 855.00 820.00 855.00 770.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 1990.00 2120.00 1990.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 2207.71 2373.50 2453.26 1372.25 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 894.00 1150.00 894.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 2.89 3.67 9.03 -7.18 در صد [+]
تغییر اشتغال 0.80 0.10 1.60 -2.80 در صد [+]
نرخ اشتغال 64.71 64.54 67.18 54.91 در صد [+]
[+]