ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسپانیا - نرخ بیکاری بلند مدت.


Ok
width
height
Spain Long Term Unemployment Rate
اسپانیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 13.92 14.02 26.94 4.41 در صد [+]
افراد شاغل 19874.30 19804.90 20510.60 10949.20 هزار [+]
افراد بیکار 3163.61 3198.18 5040.22 79.00 هزار [+]
تغییر نرخ بیکاری -34.60 20.50 461.01 -129.30 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 2789.20 2951.50 2951.50 572.70 هزار [+]
استخدام تمام وقت 17085.10 16853.40 18488.00 11007.60 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.40 13.60 1.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 32.10 32.80 55.90 17.20 در صد [+]
بهره وری 113.90 105.90 113.90 85.70 امتیاز [+]
هزینه های کار 104.80 100.40 105.90 66.70 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 32.34 46.97 541.53 19.61 هزار [+]
دستمزد 1876.95 1992.18 2039.01 1264.36 EUR / ماه [+]
حداقل دستمزد 1050.00 1050.00 1050.00 485.71 EUR / ماه [+]
جمعیت 46.66 46.53 46.82 30.33 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.50 65.67 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.50 65.67 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 58.72 58.74 60.55 48.88 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1120.00 1150.00 1060.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 855.00 820.00 855.00 770.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 1990.00 2120.00 1990.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 894.00 1150.00 894.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 5.34 4.71 9.03 -7.18 در صد [+]
تغییر اشتغال 0.10 0.30 1.60 -2.80 در صد [+]
نرخ اشتغال 64.54 64.49 67.18 54.91 در صد [+]
[+]