بازارها گذشته مرجع
پول 1132 2019-04
بازار سهام 2221 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.92 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2019-03
نرخ تورم 0.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-03
نرخ بهره 1.75 2019-04
موازنه تجاری 5222 2019-03
حساب جاری 3602 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 73 2019-03
شاخص PMI تولید 48.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1531 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404061 2018-12
تولید ناخالص ملی 426718 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119779 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16403 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 555 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24320 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 213159 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13459 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8176 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-03
افراد شاغل 27088 2019-03
افراد بیکار 1058 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2019-03
هزینه های کار 109 2018-09
بهره وری 110 2018-09
دستمزد 3359019 2018-12
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 3922407 2018-12
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.4 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.9 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-03
اندازه اصل تورم 0.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-12
قیمت تولید 104 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-03
قیمت صادرات 83.36 2019-03
قیمت واردات 87.61 2019-03
تورم مواد غذایی 1.1 2019-03
CPI مسکن آب و برق 103 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-03
انتظارات تورم 2.3 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 1.84 2019-04
عرضه پول M0 106363000 2019-02
عرضه پول M1 856014 2019-02
عرضه پول M2 2737568 2019-02
عرضه پول M3 3857565 2019-02
ذخایر ارزی 405250 2019-03
وام به بخش خصوصی 8372062 2019-03
نرخ بهره سپرده 1.67 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 493815 2019-02
سرمایه گذاری سهام خارجی 668174 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5222 2019-03
حساب جاری 3602 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 47110 2019-03
واردات 41890 2019-03
بدهی خارجی 440598 2018-12
رابطه مبادله 95.9 2019-02
گردش سرمایه 3419 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3173570 2019-03
درآمد گردشگری 1107900 2019-02
ورود توریست 1201802 2019-02
ذخایر طلا 104 2019-03
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 587 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -11804 2019-02
هزینه های دولت 62356 2018-12
درآمدهای دولت 73087 2019-02
هزینه های مالی 84891 2019-02
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 37560 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 73 2019-03
شاخص PMI تولید 48.8 2019-03
تولید صنعتی -2.7 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2019-02
تولید صنعتی -2.5 2019-02
استفاده از ظرفیت 102 2019-02
میزان سفارشات جدید 6370522 2019-02
تغییرات موجودی انبار 1732 2018-12
ورشکستگی 37 2019-02
ثبت خودرو 125916 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 114 2019-02
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 110 2019-02
شاخص رقابتی 78.84 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 22130 2019-02
استخراج معدن -1.4 2019-02
تولید فولاد 5471 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 193329 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1770714 2018-12
پس انداز های شخصی 8.8 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1534631 2018-12
نرخ وام بانکی 3.7 2019-02
قیمت گازوئیل 1.22 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.9 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 99.8 2019-03
سفارشات ساخت و ساز 2451431 2019-02
میزان ساخت و ساز -10.6 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.