بازارها گذشته مرجع
پول 1217 2019-08
بازار سهام 1948 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
نرخ بیکاری 4 2019-07
نرخ تورم 0.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
نرخ بهره 1.5 2019-07
موازنه تجاری 2441 2019-07
حساب جاری 6380 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 73 2019-07
شاخص PMI تولید 47.3 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2019-06
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1619 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 459958 2019-06
تولید ناخالص ملی 435888 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133008 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26762 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8169 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22168 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121913 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 476 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26576 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256432 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15507 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12565 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-07
افراد شاغل 27050 2019-07
افراد بیکار 1131 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2019-07
هزینه های کار 130 2019-03
بهره وری 108 2019-03
دستمزد 4021244 2019-03
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 4654149 2019-03
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-07
اندازه اصل تورم 1 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-03
قیمت تولید 104 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-07
قیمت صادرات 101 2019-07
قیمت واردات 110 2019-07
تورم مواد غذایی 0.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 101 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-07
انتظارات تورم 2.1 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 1.44 2019-08
عرضه پول M0 107524100 2019-06
عرضه پول M1 870798 2019-06
عرضه پول M2 2790153 2019-06
عرضه پول M3 3977218 2019-06
ذخایر ارزی 403110 2019-07
وام به بخش خصوصی 8533258 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.97 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 503939 2019-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 708836 2019-06
نرخ وام 2.5 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2441 2019-07
حساب جاری 6380 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 46136 2019-07
واردات 43695 2019-07
بدهی خارجی 462062 2019-06
رابطه مبادله 92.2 2019-06
گردش سرمایه 6516 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6704915 2019-06
درآمد گردشگری 1500300 2019-06
ورود توریست 1448067 2019-07
ذخایر طلا 104 2019-06
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 1083 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -38492 2019-06
هزینه های دولت 75957 2019-06
درآمدهای دولت 231992 2019-06
هزینه های مالی 270484 2019-06
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 41157 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 73 2019-07
شاخص PMI تولید 47.3 2019-07
تولید صنعتی -2.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-06
تولید صنعتی -3.1 2019-06
استفاده از ظرفیت 101 2019-06
میزان سفارشات جدید 7376716 2019-06
تغییرات موجودی انبار 7080 2019-06
ورشکستگی 44 2019-07
ثبت خودرو 128915 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 114 2019-06
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4028834 2018-12
شاخص همزمان 110 2019-06
شاخص رقابتی 78.84 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 22682 2019-06
استخراج معدن -5.9 2019-03
تولید فولاد 5958 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.9 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 221900 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1770714 2018-12
پس انداز های شخصی 8.8 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1556092 2019-06
نرخ وام بانکی 3.49 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 89 2019-07
قیمت گازوئیل 1.26 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.7 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 99.5 2019-07
سفارشات ساخت و ساز 4023507 2019-06
میزان ساخت و ساز -6.3 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.