کره جنوبی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-09
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ بهره 1.5 2018-08
موازنه تجاری 9746 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1124 2018-10
بازار سهام 2145 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1531 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 397959 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 406054 KRW - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123423 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7287 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17199 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114354 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 526 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23995 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210746 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13205 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7890 KRW - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-09
افراد شاغل 26812 هزار 2018-09
افراد بیکار 1122 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.5 % 2018-09
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 3457189 KRW / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 3692181 KRW / ماه 2018-06
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.2 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 9 % 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-08
قیمت صادرات 88.02 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 90.69 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 5.2 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.75 % 2018-10
عرضه پول M0 99333700 KRW - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 849973 KRW - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 2640904 KRW - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 3713636 KRW - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 403000 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 8214650 KRW - صد میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 498777 KRW - میلیارد 2018-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 7303 USD - صدها نفر از میلیون ها 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9746 USD - میلیون 2018-09
صادرات 50585 USD - میلیون 2018-09
واردات 40839 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 8440 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 440544 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 98 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 7272 USD - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10819799 هزار تومان 2018-06
درآمد گردشگری 1381400 USD - میلیون 2018-08
ورود توریست 1391727 2018-08
ذخایر طلا 104 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 15993 KRW - میلیارد 2018-08
هزینه های دولت 59634 KRW - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 309467 KRW - میلیارد 2018-08
هزینه های مالی 293473 KRW - میلیارد 2018-08
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 73 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 51.3 2018-09
تولید صنعتی 2.5 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2018-08
تولید صنعتی 2 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-08
میزان سفارشات جدید 5845174 KRW - میلیون 2018-08
تغییرات موجودی انبار 179 KRW - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 26 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
ثبت خودرو 124289 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-08
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 24056 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -13.8 % 2018-08
تولید فولاد 6097 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 190580 KRW - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1493156 KRW - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 3.63 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.2 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2018-09
سفارشات ساخت و ساز 4254433 KRW - میلیون 2018-08
میزان ساخت و ساز -6.2 % 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.