بازارها گذشته مرجع
پول 1186 2019-06
بازار سهام 2099 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 4 2019-05
نرخ تورم 0.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
نرخ بهره 1.75 2019-05
موازنه تجاری 2271 2019-05
حساب جاری -660 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 76 2019-05
شاخص PMI تولید 48.4 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-04
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1531 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 455081 2019-03
تولید ناخالص ملی 435888 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131297 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8483 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21855 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 119813 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 523 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26576 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 215014 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15230 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11601 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-05
افراد شاغل 27037 2019-05
افراد بیکار 1134 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2019-05
هزینه های کار 103 2018-12
بهره وری 112 2018-12
دستمزد 4021244 2019-03
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 4654149 2019-03
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-05
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-05
اندازه اصل تورم 0.6 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-03
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-04
قیمت صادرات 103 2019-05
قیمت واردات 114 2019-05
تورم مواد غذایی 1.9 2019-05
CPI مسکن آب و برق 103 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-05
انتظارات تورم 2.2 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.7 2019-06
عرضه پول M0 106778700 2019-04
عرضه پول M1 876452 2019-04
عرضه پول M2 2777183 2019-04
عرضه پول M3 3954994 2019-04
ذخایر ارزی 401970 2019-05
وام به بخش خصوصی 8497822 2019-05
نرخ بهره سپرده 2.06 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 496831 2019-04
سرمایه گذاری سهام خارجی 697567 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2271 2019-05
حساب جاری -660 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 45907 2019-05
واردات 43636 2019-05
بدهی خارجی 440585 2019-03
رابطه مبادله 90.5 2019-04
گردش سرمایه 363 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3173570 2019-03
درآمد گردشگری 1645900 2019-03
ورود توریست 1635066 2019-04
ذخایر طلا 104 2019-06
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 1083 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -25893 2019-04
هزینه های دولت 74119 2019-03
درآمدهای دولت 161037 2019-04
هزینه های مالی 186930 2019-04
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 41157 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 76 2019-05
شاخص PMI تولید 48.4 2019-05
تولید صنعتی -0.1 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2019-04
تولید صنعتی -0.2 2019-04
استفاده از ظرفیت 101 2019-04
میزان سفارشات جدید 6262325 2019-04
تغییرات موجودی انبار 6512 2019-03
ورشکستگی 40 2019-04
ثبت خودرو 128434 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 114 2019-04
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4028834 2018-12
شاخص همزمان 110 2019-04
شاخص رقابتی 78.84 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 23317 2019-04
استخراج معدن -5.9 2019-03
تولید فولاد 5978 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-04
هزینه های مصرف کننده 220417 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1770714 2018-12
پس انداز های شخصی 8.8 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1540044 2019-03
نرخ وام بانکی 3.65 2019-04
قیمت گازوئیل 1.3 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.7 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 99.6 2019-05
سفارشات ساخت و ساز 5924537 2019-04
میزان ساخت و ساز -5.6 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.