بازارها گذشته مرجع
پول 1146 2021-07
بازار سهام 3282 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.86 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2021-06
نرخ بیکاری 3.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.32 2021-07
نرخ تورم 2.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 23745842 2021-07
نرخ بهره 0.5 2021-07
موازنه تجاری 4440 2021-06
حساب جاری 10761 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 98 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.9 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2021-05
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 193427 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2083 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 147693 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1631 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 472602 2021-03
تولید ناخالص ملی 454947 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142219 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 28361 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42252 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8558 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22105 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 129270 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 470 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28739 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260912 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13118 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12661 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2021-06
افراد شاغل 27331 2021-06
افراد بیکار 1049 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2021-06
هزینه های کار 104 2020-12
بهره وری 119 2020-12
دستمزد 4187464 2021-03
حداقل دستمزد 8720 2021-12
دستمزد در تولید 4710398 2021-03
جمعیت 51.78 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
نرخ اشتغال 61.3 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.32 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 23745842 2021-07
موارد کروناویروس 193427 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2083 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 147693 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-06
اندازه اصل تورم 1.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2021-03
قیمت تولید 109 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 2021-06
قیمت صادرات 107 2021-06
قیمت واردات 115 2021-06
تورم مواد غذایی 6.5 2021-06
CPI مسکن آب و برق 105 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-06
انتظارات تورم 2.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.76 2021-07
عرضه پول M0 143837400 2021-05
عرضه پول M1 1269341 2021-05
عرضه پول M2 3388329 2021-05
عرضه پول M3 4667130 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 454110 2021-06
وام به بخش خصوصی 10221468 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.93 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 553240 2021-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 999689 2021-03
نرخ وام 1.5 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4440 2021-06
حساب جاری 10761 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
صادرات 54800 2021-06
واردات 503600 2021-06
بدهی خارجی 565897 2021-03
رابطه مبادله 95.3 2021-04
گردش سرمایه 8368 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8270824 2021-06
درآمد گردشگری 845400 2021-05
ورود توریست 74463 2021-05
ذخایر طلا 104 2021-03
شاخص تروریسم 0.66 2019-12
فروش اسلحه 827 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -20477 2021-05
هزینه های دولت 81349 2021-03
درآمدهای دولت 247759 2021-05
هزینه های مالی 268236 2021-05
درخواست پناهندگی 6684 2020-12
ارزیابی اعتبار 86 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 2018-12
مخارج نظامی 46056 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.24 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 98 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.9 2021-06
تولید صنعتی 15.6 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2021-05
تولید صنعتی 16 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 105 2021-05
میزان سفارشات جدید 9070717 2021-05
تغییرات موجودی انبار 468 2021-03
ورشکستگی 23 2021-06
ثبت خودرو 141626 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 127 2021-05
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3506774 2020-12
شاخص همزمان 117 2021-05
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2020-12
رتبه فساد مالی 33 2020-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
استخراج معدن 7.5 2021-04
تولید فولاد 6000 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2021-05
هزینه های مصرف کننده 212176 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 1938679 2020-12
پس انداز های شخصی 37.4 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1764998 2021-03
نرخ وام بانکی 2.72 2021-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 109 2021-06
قیمت گازوئیل 1.42 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 117 2021-06
سفارشات ساخت و ساز 5010598 2021-05
میزان ساخت و ساز -7.6 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 58 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.