بازارها گذشته مرجع
پول 1165 2021-10
بازار سهام 3282 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.48 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2021-09
نرخ بیکاری 3 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 75827470 2021-10
نرخ بهره 0.75 2021-10
موازنه تجاری 4200 2021-09
حساب جاری 7510 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 90 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.8 2021-08
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 354355 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2788 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 147693 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2021-09
تولید ناخالص داخلی 1631 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 477714 2021-09
تولید ناخالص ملی 471381 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139788 2021-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28361 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42252 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8250 2021-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21198 2021-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128640 2021-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 526 2021-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28739 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 268974 2021-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14289 2021-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12130 2021-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2021-09
افراد شاغل 27454 2021-09
افراد بیکار 849 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2021-09
هزینه های کار 119 2021-03
بهره وری 119 2021-03
دستمزد 3773068 2021-06
حداقل دستمزد 8720 2021-12
دستمزد در تولید 4022810 2021-06
جمعیت 51.78 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
نرخ اشتغال 61.3 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 5.3 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 75827470 2021-10
موارد کروناویروس 354355 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2788 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 147693 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-09
اندازه اصل تورم 1.3 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-06
قیمت تولید 111 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.5 2021-09
قیمت صادرات 114 2021-09
قیمت واردات 125 2021-09
تورم مواد غذایی 5.6 2021-08
CPI مسکن آب و برق 105 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-09
انتظارات تورم 2.4 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 1.04 2021-10
عرضه پول M0 147345000 2021-08
عرضه پول M1 1333808 2021-08
عرضه پول M2 3507332 2021-08
عرضه پول M3 4786150 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 463970 2021-09
وام به بخش خصوصی 10490045 2021-09
نرخ بهره سپرده 1.06 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 574188 2021-08
سرمایه گذاری سهام خارجی 1055888 2021-06
نرخ وام 1.75 2021-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4200 2021-09
حساب جاری 7510 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
صادرات 55826 2021-09
واردات 51624 2021-09
بدهی خارجی 604167 2021-06
رابطه مبادله 93.4 2021-08
گردش سرمایه 5786 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4724987 2021-09
درآمد گردشگری 971600 2021-08
ورود توریست 97087 2021-08
ذخایر طلا 104 2021-06
شاخص تروریسم 0.66 2019-12
فروش اسلحه 827 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -29802 2021-08
هزینه های دولت 85257 2021-09
درآمدهای دولت 375514 2021-08
هزینه های مالی 405316 2021-08
درخواست پناهندگی 6684 2020-12
ارزیابی اعتبار 86 2021-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 2018-12
مخارج نظامی 46056 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.24 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.11 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.13 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 90 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.4 2021-09
تولید صنعتی 9.6 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2021-08
تولید صنعتی 10.1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 105 2021-08
میزان سفارشات جدید 7131745 2021-08
تغییرات موجودی انبار 2801 2021-09
ورشکستگی 24 2021-09
ثبت خودرو 102749 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 128 2021-08
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3506774 2020-12
شاخص همزمان 117 2021-08
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2020-12
رتبه فساد مالی 33 2020-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 22978 2021-05
استخراج معدن 7.5 2021-04
تولید فولاد 6100 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.8 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.8 2021-08
هزینه های مصرف کننده 220525 2021-09
درآمد قابل تصرف شخص 1938679 2020-12
پس انداز های شخصی 37.4 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1805867 2021-06
نرخ وام بانکی 2.87 2021-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 2021-09
قیمت گازوئیل 1.39 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 122 2021-09
سفارشات ساخت و ساز 6048390 2021-08
میزان ساخت و ساز 0.3 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 58 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.