بازارها گذشته مرجع
پول 1219 2020-04
بازار سهام 1806 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.55 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.3 2020-02
نرخ تورم 1 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-03
نرخ بهره 0.75 2020-03
موازنه تجاری 5037 2020-03
حساب جاری 1006 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 56 2020-03
شاخص PMI تولید 44.2 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
موارد کروناویروس 10284 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 186 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 6598 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1690 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 467045 2019-12
تولید ناخالص ملی 477884 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134629 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26762 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8403 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22160 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125987 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 499 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27296 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260085 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15649 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11529 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2020-02
افراد شاغل 27522 2020-02
افراد بیکار 927 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2020-02
هزینه های کار 111 2019-09
بهره وری 110 2019-09
دستمزد 3806684 2019-12
حداقل دستمزد 8590 2020-12
دستمزد در تولید 4149388 2019-12
جمعیت 51.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 9 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-03
اندازه اصل تورم 0.7 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-12
قیمت تولید 104 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2020-02
قیمت صادرات 97.9 2020-02
قیمت واردات 107 2020-02
تورم مواد غذایی 2.6 2020-03
CPI مسکن آب و برق 104 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-03
انتظارات تورم 1.7 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.15 2020-04
عرضه پول M0 119056700 2020-01
عرضه پول M1 939625 2020-01
عرضه پول M2 2926410 2020-01
عرضه پول M3 4147954 2020-01
ذخایر ارزی 400210 2020-03
وام به بخش خصوصی 8826264 2020-02
نرخ بهره سپرده 1.69 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 491487 2020-01
سرمایه گذاری سهام خارجی 741314 2019-12
نرخ وام 1.75 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5037 2020-03
حساب جاری 1006 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 46906 2020-03
واردات 41869 2020-03
بدهی خارجی 466979 2019-12
رابطه مبادله 89.7 2019-12
گردش سرمایه 2538 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3275220 2020-03
درآمد گردشگری 1883000 2019-12
ورود توریست 685212 2020-02
ذخایر طلا 104 2019-12
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
فروش اسلحه 1083 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 306 2020-01
هزینه های دولت 78782 2019-12
درآمدهای دولت 49003 2020-01
هزینه های مالی 48698 2020-01
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 2017-12
مخارج نظامی 41157 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56 2020-03
شاخص PMI تولید 44.2 2020-03
تولید صنعتی 11.4 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.8 2020-02
تولید صنعتی 12 2020-02
استفاده از ظرفیت 104 2020-02
میزان سفارشات جدید 6469615 2020-02
تغییرات موجودی انبار 2431 2019-12
ورشکستگی 20 2020-02
ثبت خودرو 205595 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 119 2020-02
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3950617 2019-12
شاخص همزمان 113 2020-02
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2019-12
رتبه فساد مالی 39 2019-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 23536 2020-01
استخراج معدن -6.5 2020-01
تولید فولاد 5380 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.3 2020-02
هزینه های مصرف کننده 223925 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 1925873 2019-12
پس انداز های شخصی 35 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1600132 2019-12
نرخ وام بانکی 3.08 2020-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 64 2020-03
قیمت گازوئیل 1.16 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.9 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 102 2020-03
سفارشات ساخت و ساز 4375785 2020-02
میزان ساخت و ساز 5.6 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10284 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 186 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 6598 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.