کره جنوبی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 3.7 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-07
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری 7006 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1136 2018-08
بازار سهام 2259 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.51 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1531 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 398335 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 394082 KRW - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123627 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7308 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17334 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114465 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 509 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23996 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210827 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13209 KRW - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7909 KRW - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-06
افراد شاغل 26798 هزار 2018-06
افراد بیکار 1018 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.8 % 2018-06
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 3917383 KRW / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 7530 KRW / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 4562783 KRW / ماه 2018-03
جمعیت 51.45 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-06
قیمت صادرات 87.56 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 89.81 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.66 % 2018-08
عرضه پول M0 99049400 KRW - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 840330 KRW - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 2610548 KRW - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 3681150 KRW - میلیارد 2018-06
ذخایر ارزی 402450 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 8122052 KRW - صد میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.67 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 500084 KRW - میلیارد 2018-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 7783 USD - صدها نفر از میلیون ها 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7006 USD - میلیون 2018-07
صادرات 51882 USD - میلیون 2018-07
واردات 44876 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 7380 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 % 2017-12
بدهی خارجی 433887 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97.1 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 4721 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10820000 هزار تومان 2018-06
درآمد گردشگری 1348900 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1282093 2018-06
ذخایر طلا 104 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 587 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3520 KRW - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 59625 KRW - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 230943 KRW - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 234463 KRW - میلیارد 2018-06
درخواست پناهندگی 652 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 % 2016-12
مخارج نظامی 37560 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 74 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 48.3 2018-07
تولید صنعتی -0.4 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2018-06
تولید صنعتی -0.7 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-06
میزان سفارشات جدید 7370883 KRW - میلیون 2018-06
تغییرات موجودی انبار 263 KRW - میلیارد 2018-06
ورشکستگی 45 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 134682 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 28554 KBps 2017-03
آدرس های IP 25814048 IP 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
تولید سیمان 5221 هزاران تن 2017-12
شاخص همزمان 109 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 5.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 54 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 51 2017-12
آسانی کسب و کار 4 2017-12
تولید الکتریسیته 23316 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -10.3 % 2017-12
تولید فولاد 6122 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 190572 KRW - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 KRW - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1468047 KRW - میلیارد 2018-03
نرخ وام بانکی 3.65 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.44 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.8 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-07
سفارشات ساخت و ساز 4545493 KRW - میلیون 2018-06
میزان ساخت و ساز -7.7 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 56.8 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 35.9 mm 2015-12
درجه حرارت 1.64 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.