بازارها گذشته مرجع
پول 1198 2020-07
بازار سهام 2180 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.41 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
نرخ بیکاری 4.5 2020-05
نرخ تورم 0 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
نرخ بهره 0.5 2020-05
موازنه تجاری 3670 2020-06
حساب جاری -3124 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 51 2020-06
شاخص PMI تولید 43.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.6 2020-05
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
موارد کروناویروس 13091 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 283 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11759 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1642 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 462806 2020-03
تولید ناخالص ملی 437975 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136891 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 28606 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8423 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22365 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123745 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 559 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27296 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 255205 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13684 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12228 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2020-05
افراد شاغل 26657 2020-05
افراد بیکار 1242 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2020-05
هزینه های کار 102 2019-12
بهره وری 116 2019-12
دستمزد 4003335 2020-03
حداقل دستمزد 8590 2020-12
دستمزد در تولید 4432727 2020-03
جمعیت 51.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 59.4 2020-04
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-06
اندازه اصل تورم 0.3 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-03
قیمت تولید 102 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -1.7 2020-05
قیمت صادرات 94.61 2020-05
قیمت واردات 98.99 2020-05
تورم مواد غذایی 1.7 2020-04
CPI مسکن آب و برق 104 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.54 2020-06
انتظارات تورم 1.6 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.67 2020-07
عرضه پول M0 122055000 2020-04
عرضه پول M1 1024971 2020-04
عرضه پول M2 3020227 2020-04
عرضه پول M3 4269491 2020-04
ذخایر ارزی 410750 2020-06
وام به بخش خصوصی 9451416 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.37 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 528555 2020-04
سرمایه گذاری سهام خارجی 620784 2020-03
نرخ وام 1.5 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3670 2020-06
حساب جاری -3124 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2019-12
صادرات 39200 2020-06
واردات 35500 2020-06
بدهی خارجی 485815 2020-03
رابطه مبادله 99 2020-04
گردش سرمایه -6323 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3275220 2020-03
درآمد گردشگری 360000 2020-04
ورود توریست 30861 2020-05
ذخایر طلا 104 2020-03
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
فروش اسلحه 1083 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -43345 2020-04
هزینه های دولت 79429 2020-03
درآمدهای دولت 155748 2020-04
هزینه های مالی 199094 2020-04
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 30.27 2017-12
مخارج نظامی 41157 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18.94 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51 2020-06
شاخص PMI تولید 43.4 2020-06
تولید صنعتی -9.6 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.7 2020-05
تولید صنعتی -9.8 2020-05
استفاده از ظرفیت 104 2020-05
میزان سفارشات جدید 5170605 2020-05
تغییرات موجودی انبار 5558 2020-03
ورشکستگی 23 2020-05
ثبت خودرو 147121 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم 118 2020-05
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3950617 2019-12
شاخص همزمان 110 2020-05
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2019-12
رتبه فساد مالی 39 2019-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 21882 2020-04
استخراج معدن 1.5 2020-03
تولید فولاد 5387 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.6 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2020-05
هزینه های مصرف کننده 210041 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 1925873 2019-12
پس انداز های شخصی 35 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1611271 2020-03
نرخ وام بانکی 2.82 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 63 2020-06
قیمت گازوئیل 1.12 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.5 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 102 2020-06
سفارشات ساخت و ساز 8624217 2020-05
میزان ساخت و ساز -5.8 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13091 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 283 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11759 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.