بازارها گذشته مرجع
پول 1178 2019-10
بازار سهام 2061 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
نرخ بیکاری 3.4 2019-09
نرخ تورم -0.4 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-09
نرخ بهره 1.25 2019-10
موازنه تجاری 5973 2019-09
حساب جاری 5270 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 71 2019-09
شاخص PMI تولید 48 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2019-08
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1619 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 459813 2019-06
تولید ناخالص ملی 450227 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133364 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26762 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8174 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121117 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 506 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26856 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 256848 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15521 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12846 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-09
افراد شاغل 27159 2019-09
افراد بیکار 954 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.5 2019-09
هزینه های کار 130 2019-03
بهره وری 108 2019-03
دستمزد 3585588 2019-06
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 3804036 2019-06
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 7.4 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-09
اندازه اصل تورم 0.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-06
قیمت تولید 104 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-08
قیمت صادرات 101 2019-09
قیمت واردات 111 2019-09
تورم مواد غذایی -4.1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-09
انتظارات تورم 1.8 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.43 2019-10
عرضه پول M0 108977000 2019-08
عرضه پول M1 887395 2019-08
عرضه پول M2 2839137 2019-08
عرضه پول M3 4037618 2019-08
ذخایر ارزی 403320 2019-09
وام به بخش خصوصی 8617722 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.81 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 500875 2019-08
سرمایه گذاری سهام خارجی 708836 2019-06
نرخ وام 2.25 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5973 2019-09
حساب جاری 5270 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 44712 2019-09
واردات 38738 2019-09
بدهی خارجی 462062 2019-06
رابطه مبادله 91.4 2019-09
گردش سرمایه 4820 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3612754 2019-09
درآمد گردشگری 1590200 2019-08
ورود توریست 1586299 2019-08
ذخایر طلا 104 2019-09
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 1083 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -22340 2019-08
هزینه های دولت 75743 2019-06
درآمدهای دولت 307978 2019-08
هزینه های مالی 330168 2019-08
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 41157 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 71 2019-09
شاخص PMI تولید 48 2019-09
تولید صنعتی -2.9 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-08
تولید صنعتی -3 2019-08
استفاده از ظرفیت 101 2019-08
میزان سفارشات جدید 5914673 2019-08
تغییرات موجودی انبار 7107 2019-06
ورشکستگی 25 2019-08
ثبت خودرو 120147 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 115 2019-08
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4028834 2018-12
شاخص همزمان 111 2019-08
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 24255 2019-08
استخراج معدن -2.9 2019-07
تولید فولاد 5941 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 221901 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1890779 2018-12
پس انداز های شخصی 34.6 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1556092 2019-06
نرخ وام بانکی 3.19 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 91 2019-09
قیمت گازوئیل 1.28 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.1 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 99.6 2019-09
سفارشات ساخت و ساز 2976163 2019-08
میزان ساخت و ساز -6.9 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.