بازارها گذشته مرجع
پول 1113 2021-04
بازار سهام 3077 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
نرخ بیکاری 3.9 2021-03
نرخ تورم 1.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-03
نرخ بهره 0.5 2021-04
موازنه تجاری 4170 2021-03
حساب جاری 8034 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 89 2021-03
شاخص PMI تولید 55.3 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2021-02
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
موارد کروناویروس 115195 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1802 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 105227 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1647 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 463395 2020-12
تولید ناخالص ملی 481952 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139111 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 28606 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42661 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8048 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22091 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125601 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 511 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27856 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 258125 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12924 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12052 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2021-03
افراد شاغل 27145 2021-03
افراد بیکار 1095 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2021-03
هزینه های کار 109 2020-09
بهره وری 114 2020-09
دستمزد 3868678 2020-12
حداقل دستمزد 8720 2021-12
دستمزد در تولید 4248573 2020-12
جمعیت 51.78 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
نرخ اشتغال 57.4 2021-01
نرخ بیکاری جوانان 10 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-03
اندازه اصل تورم 0.8 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
قیمت تولید 107 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2021-03
قیمت صادرات 101 2021-03
قیمت واردات 110 2021-03
تورم مواد غذایی 8.4 2021-03
CPI مسکن آب و برق 104 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-03
انتظارات تورم 2.1 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 3.32 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1700076 2021-04
موارد کروناویروس 115195 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1802 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 105227 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.71 2021-04
عرضه پول M0 140770000 2021-02
عرضه پول M1 1214267 2021-02
عرضه پول M2 3267578 2021-02
عرضه پول M3 4546085 2021-02
ذخایر ارزی 446130 2021-03
وام به بخش خصوصی 9999709 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.98 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 541441 2021-02
سرمایه گذاری سهام خارجی 976287 2020-12
نرخ وام 1.5 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4170 2021-03
حساب جاری 8034 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2020-12
صادرات 53800 2021-03
واردات 49653 2021-03
بدهی خارجی 542448 2020-12
رابطه مبادله 92.8 2021-02
گردش سرمایه 7411 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4738478 2021-03
درآمد گردشگری 786700 2020-12
ورود توریست 62344 2020-12
ذخایر طلا 104 2020-12
شاخص تروریسم 0.66 2019-12
فروش اسلحه 827 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2019-12
بودجه دولت -2.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -12694 2021-02
هزینه های دولت 79988 2020-12
درآمدهای دولت 92518 2021-02
هزینه های مالی 105212 2021-02
درخواست پناهندگی 15451 2019-12
ارزیابی اعتبار 86 2021-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 31.15 2018-12
مخارج نظامی 46281 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 18.94 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.96 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.98 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 89 2021-03
شاخص PMI تولید 55.3 2021-03
تولید صنعتی 0.9 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.3 2021-02
تولید صنعتی 1 2021-02
استفاده از ظرفیت 105 2021-02
میزان سفارشات جدید 8756127 2021-02
تغییرات موجودی انبار 153 2020-12
ورشکستگی 25 2021-03
ثبت خودرو 141236 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 125 2021-02
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 3950617 2019-12
شاخص همزمان 114 2021-02
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2020-12
رتبه فساد مالی 33 2020-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 24495 2021-01
استخراج معدن -11.1 2021-02
تولید فولاد 5500 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.4 2021-02
هزینه های مصرف کننده 209654 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 1938679 2020-12
پس انداز های شخصی 35.7 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1726091 2020-12
نرخ وام بانکی 2.74 2021-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 2021-03
قیمت گازوئیل 1.35 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 113 2021-03
سفارشات ساخت و ساز 4179354 2021-02
میزان ساخت و ساز -8.7 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 58 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.