بازارها گذشته مرجع
پول 1164 2020-01
بازار سهام 2256 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.69 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
نرخ بیکاری 3.8 2019-12
نرخ تورم 0.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
نرخ بهره 1.25 2020-01
موازنه تجاری 2017 2019-12
حساب جاری 5975 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 74 2019-12
شاخص PMI تولید 50.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2019-11
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1619 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 461706 2019-09
تولید ناخالص ملی 456452 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129808 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 26762 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36776 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8224 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21124 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123981 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 455 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26856 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 258292 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 15636 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11100 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-12
افراد شاغل 27381 2019-12
افراد بیکار 1068 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2019-12
هزینه های کار 111 2019-09
بهره وری 110 2019-09
دستمزد 3863726 2019-09
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 4199394 2019-09
جمعیت 51.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 7.3 2019-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-12
اندازه اصل تورم 0.6 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-12
قیمت صادرات 97.54 2019-12
قیمت واردات 109 2019-12
تورم مواد غذایی 0.1 2019-12
CPI مسکن آب و برق 104 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-12
انتظارات تورم 1.7 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 1.44 2020-01
عرضه پول M0 112775100 2019-11
عرضه پول M1 912801 2019-11
عرضه پول M2 2903992 2019-11
عرضه پول M3 4101121 2019-11
ذخایر ارزی 408820 2019-12
وام به بخش خصوصی 8689783 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.63 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 492519 2019-11
سرمایه گذاری سهام خارجی 688697 2019-09
نرخ وام 2.25 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2017 2019-12
حساب جاری 5975 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-12
صادرات 45716 2019-12
واردات 43699 2019-12
بدهی خارجی 458200 2019-09
رابطه مبادله 90.8 2019-11
گردش سرمایه 5336 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9844064 2019-12
درآمد گردشگری 1627000 2019-11
ورود توریست 1456429 2019-11
ذخایر طلا 104 2019-12
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
فروش اسلحه 1083 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.6 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -7906 2019-11
هزینه های دولت 76796 2019-09
درآمدهای دولت 409618 2019-11
هزینه های مالی 417525 2019-11
درخواست پناهندگی 839 2018-09
ارزیابی اعتبار 86 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 41157 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 74 2019-12
شاخص PMI تولید 50.1 2019-12
تولید صنعتی -0.3 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-11
تولید صنعتی -0.1 2019-11
استفاده از ظرفیت 103 2019-11
میزان سفارشات جدید 5863845 2019-11
تغییرات موجودی انبار 4866 2019-09
ورشکستگی 25 2019-11
ثبت خودرو 139411 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 117 2019-11
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4028834 2018-12
شاخص همزمان 112 2019-11
شاخص رقابتی 79.62 2019-12
رتبه رقابتی 13 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2019-12
تولید الکتریسیته 22681 2019-10
استخراج معدن -4.4 2019-09
تولید فولاد 5895 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 222265 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1890779 2018-12
پس انداز های شخصی 35 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1572660 2019-09
نرخ وام بانکی 3.18 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 92 2019-12
قیمت گازوئیل 1.35 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.9 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 100 2019-12
سفارشات ساخت و ساز 5454550 2019-11
میزان ساخت و ساز -4.7 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 57.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.