کشور گذشته قبلی
بوتسوانا 3.00 2018-12
کامرون 2.70 2018-03
موزامبیک 2.00 2018-12
موریس 1.80 2018-12
غنا 1.70 2018-12
کنیا 1.50 2018-12
سنگال 1.20 2018-09
اوگاندا 1.20 2018-12
تونس 0.10 2019-03
رواندا -0.50 2019-03
نامیبیا -1.73 2018-12
آفریقای جنوبی -3.20 2019-03
نیجریه -13.77 2019-03


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.