گذشته قبلی
پول 116 116
بازار سهام 1677 1670 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.99 1.74 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 9.3 در صد
نرخ بیکاری 6.6 5.4 در صد
نرخ تورم 6.47 5.56 در صد
نرخ بهره 7 7 در صد
موازنه تجاری -133864 -168883 میلیون - KES
حساب جاری -5911 -6239 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.4 65.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.1 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.6 5.4 در صد
جمعیت 53.7 47.6 میلیون
حداقل دستمزد 13572 13572 KES / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.47 5.56 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 120 امتیاز
تورم مواد غذایی 12.15 9.91 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 0.85 در صد
قیمت تولید 114 110 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 10.64 7.73 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.18 32.72 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 18246213 17992422 دوزها
موارد کروناویروس 324242 324222 افراد
مرگ و میر کروناویروس 5649 5648 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 7 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.72 4.73 در صد
عرضه پول M1 1796 1832 KES - میلیارد
عرضه پول M2 3410 3416 KES - میلیارد
عرضه پول M3 4221243 4220713 KES - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 12590 13079 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 6.97 7.5 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1471986 1498937 KES - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -133864 -168883 میلیون - KES
حساب جاری -5911 -6239 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 60408 66351 میلیون - KES
واردات 194273 235233 میلیون - KES
بدهی خارجی 4174 4109 KES - میلیارد
گردش سرمایه -6755 -6556 USD - میلیون
حواله 363582 321532 هزار تومان
ذخایر طلا 0.02 0.02 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55787 99690 KES - میلیون
رابطه مبادله 76.3 68 امتیاز
شاخص تروریسم 5.64 5.76
ورود توریست 90504 76706
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.4 65.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.1 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -26357 -193554 KES - میلیون
هزینه های دولت 1214499 1164135 KES - میلیون
درآمدهای دولت 1541 1336 KES - میلیارد
ارزیابی اعتبار 33
هزینه های مالی 2069 1769 KES - میلیارد
بدهی های دولت 8207 8117 KES - میلیارد
مخارج نظامی 1097 1117 USD - میلیون
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 12160 14958 KBps
آدرس های IP 500853 1148803 IP
تولید خودرو 1198 968
ثبت خودرو 23869 18405
تولید سیمان 838215 855393 تن
شاخص رقابتی 54.14 53.67 امتیاز
رتبه رقابتی 95 93
شاخص فساد مالی 30 31 امتیاز
رتبه فساد مالی 128 124
آسانی کسب و کار 56 61
تولید الکتریسیته 1092 961 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.5 50.5 امتیاز
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 6406640 6588723 KES - میلیون
نرخ وام بانکی 12.17 12.12 در صد
درآمد قابل تصرف شخص 9604 9265 KES - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.13 1.14 USD / لیتر
گذشته قبلی
جواز ساختمان 11844 10461 KES - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.