بازارها گذشته مرجع
پول 111 2021-10
بازار سهام 1961 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.3 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.49 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2020-12
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.61 2021-10
نرخ تورم 6.91 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4733770 2021-10
نرخ بهره 7 2021-09
موازنه تجاری -103416 2021-06
حساب جاری -5652 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 252308 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 5243 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 125684 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.49 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 98.84 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2219852 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1206 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4220 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 378079 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 134584 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200065 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 22835 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139744 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60838 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 212075 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56910 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
جمعیت 53.7 2020-12
حداقل دستمزد 13572 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 8.61 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4733770 2021-10
موارد کروناویروس 252308 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 5243 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 125684 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.91 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2021-09
تورم مواد غذایی 10.63 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2021-09
قیمت تولید 108 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.02 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 3.1 2021-08
عرضه پول M1 1810 2021-08
عرضه پول M2 3452 2021-08
عرضه پول M3 4222769 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 14196 2021-07
نرخ بهره سپرده 6.97 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -103416 2021-06
حساب جاری -5652 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-12
صادرات 56744 2021-06
واردات 160160 2021-06
بدهی خارجی 4015 2021-06
گردش سرمایه -4915 2021-07
حواله 312931 2021-08
ذخایر طلا 0.02 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897 2019-12
رابطه مبادله 68 2019-12
شاخص تروریسم 5.64 2019-12
ورود توریست 48532 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -931025 2021-06
هزینه های دولت 734791 2019-12
درآمدهای دولت 1775 2021-06
ارزیابی اعتبار 33 2021-10
هزینه های مالی 145 2021-07
بدهی های دولت 7712 2021-06
مخارج نظامی 1097 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 576 2021-06
ثبت خودرو 25527 2021-03
تولید سیمان 742252 2021-06
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 1066 2021-07
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.4 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.12 2021-08
درآمد قابل تصرف شخص 8591 2019-12
قیمت گازوئیل 1.18 2021-07

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 4748 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.