04/12/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
پی ام آی بانک CfC Stanbic NOV 53.2 53.2
20/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
KE
موازنه تجاری OCT KES-78.6B
27/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
KE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 5.6%
03:00 PM
KE
PPI (سالانه) Q4 0.49%
31/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
KE
نرخ تورم (سالانه) DEC 5.56%


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.