19/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KE
موازنه تجاری FEB KES -92.2B KES-106.4B
28/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -1.1%
30/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KE
تغییرات سالیانه PPI Q4 -0.2%
09:00 AM
KE
تغییرات سالیانه PPI Q1
02:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) APR 5.9%
05/05/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
استنبیک - بانک - SME ها APR 50.6


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.