30/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.83%
05/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
پی ام آی بانک CfC Stanbic OCT 54.1


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.