28/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KE
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.78%
04/03/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
پی ام آی بانک CfC Stanbic FEB 49.7
09/03/2020 واقعی قبلی
10:55 AM
KE
موازنه تجاری JAN KES-113B


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.