23/08/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
KE
PPI YoY Q2 -0.36%
30/08/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
KE
Inflation Rate YoY AUG 6.27%
04/09/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
CfC Stanbic Bank PMI AUG
13/09/2019 واقعی قبلی
03:30 PM
KE
Balance of Trade JUL KES-93.5B


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.