04/06/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
پی ام آی بانک CfC Stanbic MAY 36.7 34.8
18/06/2020 واقعی قبلی
09:05 AM
KE
موازنه تجاری MAY KES-76.5B
29/06/2020 واقعی قبلی
02:20 PM
KE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5.5%
30/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KE
نرخ تورم (سالانه) JUN 5.47%


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.