26/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
KE
موازنه تجاری AGO KES-86.8B
30/10/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.2%
04/11/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
Stanbic Bank PMI OCT 56.3
16/11/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
KE
موازنه تجاری SEP


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.