بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 14490.00 14552 14608 14665 14723 14837
بازار سهام 6101.69 5901 5735 5573 5416 5115
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.30 6.49 6.55 6.61 6.66 6.78

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.74 4.3 3.5 4.5 4 5
نرخ بیکاری 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
نرخ تورم 1.33 2.3 3 2.8 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری 1316.40 2600 2100 3200 5000 2700
حساب جاری -997.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 102.90 108 105 107 110 105
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.50 53 51 52 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.40 100 100 105 100 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.20 3.5 5 2.5 3 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.74 4.3 3.5 4.5 4 5
تولید ناخالص داخلی 1058.42 1150 1150 1270 1270 1270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2683111.60 2757988 3075257 2803812 2803852 2944003
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 874340.97 842632 1065498 925379 913686 971648
تولید ناخالص داخلی سرانه 4312.35 4450 4450 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11444.96 10840 10840 10840 10840 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79203.70 103127 53808 52178 82768 54786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271471.40 269934 323820 286998 283688 301348
تولید ناخالص داخلی از ساخت 558907.50 564438 644722 574972 584058 603720
تولید ناخالص داخلی از معادن 196726.10 205823 233511 206829 205579 217170
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49162.90 47892 56512 51561 51375 54139
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38708.70 37967 44146 39745 40451 41732

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
افراد شاغل 128454184.00 129165517 129165517 132166325 132166325 132166325
افراد بیکار 9767754.00 9572398 9572398 9154473 9154473 9154473
نرخ مشارکت نیروی کار 67.77 68 68 69 69 69
دستمزد در تولید 2876184.70 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.42 4.42 4.42 4.6 4.6 4.6
جمعیت 270.20 272 273 275 275 275
سن بازنشستگی زنان 57.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 57.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.33 2.3 3 2.8 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.46 107 152 109 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.75 107 140 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.49 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5
قیمت تولید 106.16 107 194 107 108 112
تورم مواد غذایی 1.85 3.7 3.5 2.1 2 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.53 2.5 2.5 2.1 2 5
CPI مسکن آب و برق 103.12 105 147 106 106 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.12 105 106 106 107 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
عرضه پول M2 7119600.00 6753165 7060815 7082350 7082350 7524264
ذخایر ارزی خارجی 137093.00 133680 136064 138447 140678 135597
وام به بخش خصوصی 4844433.00 5147053 5053092 5007669 5056003 5258053
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
میزان رشد وام 0.60 1.5 3 4.5 3 5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 1316.40 2600 2100 3200 5000 2700
حساب جاری -997.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
واردات 17229.00 13300 14000 12500 11000 14000
صادرات 18545.40 15900 16100 15700 16000 16700
بدهی خارجی 415626.58 403620 406435 405366 400000 410640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111.70 110 100 150 150 100
حواله 2259.79 2450 2553 2650 2700 2670
ورود توریست 155607.00 500000 700000 800000 900000 1000000
ذخایر طلا 78.57 80 80 81 81 81
تولید نفت خام 610.00 750 750 800 800 800
فروش اسلحه 9.00 15 15 25 25 25

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -1039200.00 -850000 -850000 -800000 -800000 -800000
هزینه های دولت 164256.60 207684 330268 300112 171648 315118
درآمدهای دولت 169900.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
هزینه های مالی 2739200.00 2530000 2530000 2330000 2330000 2330000
مخارج نظامی 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 102.90 108 105 107 110 105
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 53.50 53 51 52 52 51
تولید صنعتی 2.00 5.5 6.6 3.5 2 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 1.5 1.5 1.5 1 1.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.33 75.5 76 77 78 79
ثبت خودرو 72270.00 66000 75000 80000 50000 81000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.40 100 100 105 100 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.20 3.5 5 2.5 3 3.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.70 15.5 16.1 10.5 6 5.1
هزینه های مصرف کننده 1450299.50 1476652 1680230 1509823 1515563 1585314
تسهیلات اعتباری خریدار 2593280.00 2666684 2757417 2645506 2694523 2777781
قیمت گازوئیل 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.80 18.5 18.6 19 19.1 19.5

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 214.79 217 218 218 218 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.