بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14080.00 14260 14329 14400 14470 14611
بازار سهام 6198.99 6107 6045 5984 5924 5805
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.13 7.37 7.44 7.51 7.58 7.73
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
نرخ بیکاری 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -160.50 -900 -800 300 700 300
حساب جاری -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار 108.81 105 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.80 123 125 124 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
تولید ناخالص داخلی 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2735191.60 2773478 2770839 2756306 2874686 2920472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 869895.72 960939 960025 904926 914260 1011869
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88693.90 48528 48482 84061 93217 51100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267906.20 292043 291766 279212 281569 307522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564982.40 581454 580901 583052 593797 612272
تولید ناخالص داخلی از معادن 198663.50 210596 210396 209883 208795 221758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51156.00 50966 50918 52161 53765 53668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36954.00 39814 39776 38341 38839 41924
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
دستمزد در تولید 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 264.20 265 266 266 266 266
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.37 140 140 143 143 145
قیمت مصرف کننده اصلی 129.84 130 132 133 134 135
اندازه اصل تورم 3.32 3 3.2 3.2 3.1 3.5
قیمت تولید 167.18 176 175 172 174 185
تورم مواد غذایی 5.42 4.2 4.2 3.9 4.1 4
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 3 3.5 4 3.5 5
CPI مسکن آب و برق 132.94 135 136 137 137 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.45 151 151 152 138 157
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5 5
نرخ بهره بین بانکی 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78
عرضه پول M2 5934216.20 6150000 6240000 6260000 6290000 6310000
ذخایر ارزی 124300.00 127500 129200 131100 134100 135100
وام به بخش خصوصی 4775245.00 4830000 4878263 4884829 5009710 4950000
نرخ بهره سپرده 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ وام 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
میزان رشد وام 9.58 8 7.5 7.9 8.2 8.9
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -160.50 -900 -800 300 700 300
حساب جاری -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 14258.20 15000 13700 11200 13500 16700
صادرات 14097.70 14900 14000 11900 13800 16500
بدهی خارجی 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 104.90 105 110 100 105 98.8
ورود توریست 1555346.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
ذخایر طلا 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 736.00 801 800 800 800 805
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
هزینه های دولت 209394.41 297858 297575 161335 220074 313644
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 108.81 105 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
تولید صنعتی 14.70 3.5 4.5 5 5.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.20 4 3.5 3 2.5 1.8
ثبت خودرو 92938.00 86000 89000 55000 90000 89000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.80 123 125 124 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 3.9 4 6 5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1467542.40 1515347 1513905 1514678 1542387 1595660
تسهیلات اعتباری خریدار 2477053.00 2486828 2470728 2521384 2575195 2618630
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90 17 16.9 16.9 17 17
قیمت گازوئیل 0.45 0.41 0.4 0.39 0.38 0.4
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 210.38 213 213 214 214 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.