بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 14650.00 14698 14747 14795 14845 14944
بازار سهام 5112.19 5016 4919 4824 4731 4545
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.63 6.68 6.74 6.79 6.85 6.96

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 0.5 2.5 1.5 1.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 3.3 5.2 8.5 6.5 8
نرخ بیکاری 4.99 9 8.5 7.5 6.5 6.5
نرخ تورم 1.42 2.1 3.3 3.7 3.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.5 0.8 0.8 0.5 0.8
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 2437.50 300 -1200 -1200 -100 300
حساب جاری -2896.20 -8500 -7000 -7500 -6900 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -2.20 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 102.90 101 103 105 103 105
شاخص PMI تولید 47.20 50.5 52 55 53 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.40 95 97 98 98 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 3.5 4 4 3.5 5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 22 22 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 0.5 2.5 1.5 1.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 3.3 5.2 8.5 6.5 8
تولید ناخالص داخلی 1119.19 970 1150 1150 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2589647.30 2920472 2861316 2843624 2809767 3075257
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 791199.66 1011869 982791 921884 858452 1065498
تولید ناخالص داخلی سرانه 4450.70 4200 4450 4450 4450 4450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812.20 9980 10840 10840 10840 10840
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96832.80 51100 47164 75587 105064 53808
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253459.00 307522 303658 287853 275003 323820
تولید ناخالص داخلی از ساخت 529988.80 612272 592392 596224 575038 644722
تولید ناخالص داخلی از معادن 193261.50 221758 208938 211190 209689 233511
تولید ناخالص داخلی از خدمات 44969.30 53668 55346 55078 48792 56512
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35649.90 41924 41417 40068 38680 44146

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.99 9 8.5 7.5 6.5 6.5
افراد شاغل 129366192.00 129896120 132165517 132165517 132165517 132165517
افراد بیکار 6816840.00 7123846 7049693 7049693 7049693 7049693
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 67 68 68 68 68
دستمزد در تولید 2817234.31 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.28 4 4.4 4.4 4.4 4.4
جمعیت 266.10 270 273 273 272 273
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.42 2.1 3.3 3.7 3.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 0.5 0.8 0.8 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.85 106 108 109 109 110
قیمت مصرف کننده اصلی 105.80 135 106 108 109 140
اندازه اصل تورم 1.86 2.1 3.2 3.3 3.3 3.5
قیمت تولید 103.36 185 104 106 107 194
تورم مواد غذایی 1.78 4.5 4.5 3.5 3.7 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 1.11 1.5 3 3.5 2.5 5
CPI مسکن آب و برق 102.89 105 106 107 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.37 106 106 107 106 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
عرضه پول M2 6726100.00 6597366 6713228 6736481 6753165 7060815
ذخایر ارزی 135153.00 132428 133749 135069 136390 137711
وام به بخش خصوصی 4816220.00 4950000 5091523 5246407 5243712 5498845
نرخ بهره سپرده 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
نرخ وام 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
میزان رشد وام 0.12 5.5 9.5 11 7.5 11
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 2437.50 300 -1200 -1200 -100 300
حساب جاری -2896.20 -8500 -7000 -7500 -6900 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 11570.90 14700 15700 15600 15300 15500
صادرات 14008.40 13500 14500 15500 14700 16700
بدهی خارجی 408592.91 429031 434833 440634 453620 446435
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106.10 98 100 101 103 105
حواله 2262.00 2530 2900 3190 2950 3353
ورود توریست 164970.00 780000 1100000 1250000 1320000 1480000
ذخایر طلا 78.60 80 80 80 80 81
تولید نفت خام 710.00 850 950 950 950 950
فروش اسلحه 8.00 5 15 15 15 35

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 34.5 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -2.20 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -348653.70 -410000 -350000 -350000 -350000 -350000
هزینه های دولت 195004.77 313644 294126 167687 211580 330268
درآمدهای دولت 1960633.60 1420000 1530000 1530000 1530000 1530000
هزینه های مالی 2309287.30 2930000 2530000 2530000 2530000 2530000
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 22 22 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 102.90 101 103 105 103 105
شاخص PMI تولید 47.20 50.5 52 55 53 51
تولید صنعتی 2.00 3.5 3.5 19 5.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 6.5 2 2 1.5 1.8
استفاده از ظرفیت 71.77 73 75 79 73 79
ثبت خودرو 44631.00 49000 73000 75000 76000 79000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.40 95 97 98 98 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 3.5 4 4 3.5 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.20 5 6.5 13.5 5.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1386684.00 1595660 1563390 1560740 1504552 1680230
تسهیلات اعتباری خریدار 2510857.00 2618630 2592384 2692959 2716763 2757417
قیمت گازوئیل 0.43 0.4 0.41 0.39 0.37 0.38
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 17 19 19 19 19

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 212.62 216 216 216 217 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.