بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 14070.00 14271 14322 14374 14426 14530
بازار سهام 6633.34 6318 6158 6002 5850 5558
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.27 6.41 6.46 6.52 6.58 6.7

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.31 -1.5 -0.5 4 3.5 -1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.07 3.5 4.5 4 4 5
نرخ بیکاری 6.26 5.8 5.7 5.7 5.6 5.7
نرخ تورم 1.60 1.5 1.8 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.04 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 4
موازنه تجاری 4370.60 3600 2200 2000 3000 2700
حساب جاری -2231.00 -6000 -5500 -5500 -5000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 43 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 7.58 12 18 10 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.20 51 52 51 50.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.50 100 105 100 95 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -12.80 5 2.5 3 5 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.31 -1.5 -0.5 4 3.5 -1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.07 3.5 4.5 4 4 5
تولید ناخالص داخلی 1058.42 1150 1270 1270 1270 1270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2772832.00 3075257 2803812 2803852 2883745 2944003
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 850840.80 1065498 925379 913686 884874 971648
تولید ناخالص داخلی سرانه 4312.35 4450 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11444.96 10840 10840 10840 10840 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88881.60 53808 52178 82768 92437 54786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264663.70 323820 286998 283688 275250 301348
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564865.50 644722 574972 584058 587460 603720
تولید ناخالص داخلی از معادن 203356.10 233511 206829 205579 211490 217170
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49438.40 56512 51561 51375 51416 54139
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38622.60 44146 39745 40451 40168 41732

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.26 5.8 5.7 5.7 5.6 5.7
افراد شاغل 131064305.00 130165517 132166325 132166325 132166325 132166325
افراد بیکار 8746008.00 9572398 9154473 9154473 9154473 9154473
نرخ مشارکت نیروی کار 68.08 68 69 69 69 69
دستمزد در تولید 2876184.70 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.42 4.42 4.6 4.6 4.6 4.6
جمعیت 270.20 273 275 275 275 275
سن بازنشستگی زنان 57.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 57.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.60 1.5 1.8 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.04 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.53 152 108 108 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 107.18 140 108 108 108 109
اندازه اصل تورم 1.30 1.4 1.6 1.5 1.2 1.5
قیمت تولید 106.34 107 108 108 108 109
تورم مواد غذایی 3.20 1.5 1.1 2 2 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.88 2.3 2.1 2 1.7 2
CPI مسکن آب و برق 103.30 147 105 105 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.13 103 104 104 104 105

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 4
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4.25
عرضه پول M2 7198900.00 7190815 7182350 7192350 7180000 7184264
ذخایر ارزی خارجی 146900.00 138064 138447 130678 132000 135597
وام به بخش خصوصی 4915787.00 5053092 5007669 5056003 5112418 5258053
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3.25
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5 4.75
میزان رشد وام 1.16 3 4.5 3 3.2 5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 4370.60 3600 2200 2000 3000 2700
حساب جاری -2231.00 -6000 -5500 -5500 -5000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -2 -2 -2 -2
واردات 16230.00 16500 17500 16000 15000 14000
صادرات 20604.40 20100 19700 18000 18000 16700
بدهی خارجی 415081.72 417435 415366 400000 410000 410640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116.80 120 130 130 140 150
حواله 2276.98 2553 2650 2700 2750 2670
ورود توریست 127314.00 300000 800000 900000 1200000 1000000
ذخایر طلا 78.57 80 81 81 81 81
تولید نفت خام 654.00 750 740 720 735 750
فروش اسلحه 9.00 15 25 25 25 25

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 43 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -1039200.00 -850000 -800000 -800000 -800000 -800000
هزینه های دولت 210734.48 330268 300112 171648 219164 315118
درآمدهای دولت 1699950.00 1830000 1930000 1930000 1930000 1930000
هزینه های مالی 2739200.00 2530000 2330000 2330000 2330000 2330000
مخارج نظامی 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 7.58 12 18 10 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.20 51 52 51 50.5 51
تولید صنعتی 1.07 -0.5 0.4 2 2.7 -0.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.30 76 77 78 78 79
ثبت خودرو 84113.00 75000 80000 75000 85000 81000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.50 100 105 100 95 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -12.80 5 2.5 3 5 3.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.10 16.1 10.5 6 5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1468755.90 1680230 1509823 1515563 1527506 1585314
تسهیلات اعتباری خریدار 2593280.00 2757417 2645506 2694523 2697011 2777781
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.80 18.6 19 19.1 19.1 19.5

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 215.88 216 216 217 218 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.