بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 14335.00 14338 14381 14424 14468 14555
بازار سهام 6726.37 6546 6402 6261 6124 5857
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.43 6.45 6.5 6.56 6.61 6.71

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.55 2.9 3 3 -1 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.51 5.5 3.5 4.5 5 6
نرخ بیکاری 6.49 5.7 5.7 5.6 5.7 5.5
نرخ تورم 1.87 2.4 2.5 2.2 2 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.4 0.2 0.1 0.5 0.5
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
موازنه تجاری 1019.20 2200 2000 3000 5050 2700
حساب جاری 4474.00 -3500 -3500 -5000 -6000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1 -1 -1 -1 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 43 43 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -2
اطمینان کسب و کار 7.10 18 10 6 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.50 52 51 50.5 50.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 118.30 105 100 95 112 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.80 2.5 3 5 3.5 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.55 2.9 3 3 -1 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.51 5.5 3.5 4.5 5 6
تولید ناخالص داخلی 1058.42 1230 1230 1230 1230 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2815928.60 2805166 2830683 2869881 2942645 2945425
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 890226.39 925826 922430 880620 930287 972117
تولید ناخالص داخلی سرانه 3756.91 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11444.96 10840 10840 10840 11750 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79372.30 52203 83560 91992 82944 54813
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 278240.80 287137 286402 273927 290762 301494
تولید ناخالص داخلی از ساخت 578167.10 575249 589647 584636 604185 604012
تولید ناخالص داخلی از معادن 211889.90 206929 207546 210474 221425 217275
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48242.20 51586 51867 51169 50413 54165
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39731.60 39764 40838 39974 41520 41752

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.49 5.7 5.7 5.6 5.7 5.5
افراد شاغل 131064305.00 132166325 132166325 132166325 132166325 132166325
افراد بیکار 8746008.00 9154473 9154473 9154473 9154473 8953875
نرخ مشارکت نیروی کار 68.08 69 69 69 69 69
دستمزد در تولید 2659274.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.42 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7
جمعیت 270.20 275 275 275 275 275
سن بازنشستگی زنان 57.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 57.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 1.87 2.4 2.5 2.2 2 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.4 0.2 0.1 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.66 109 109 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 107.60 108 108 108 109 111
اندازه اصل تورم 1.56 1.6 1.5 1.2 1.5 1.5
قیمت تولید 107.66 108 108 108 110 113
تورم مواد غذایی 3.09 1.1 2 2 3.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.91 2.5 2 1.7 2 3
CPI مسکن آب و برق 103.62 105 106 106 106 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.64 105 105 105 106 106

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 3.75 4 4.25 4.25
عرضه پول M2 7572200.00 7182350 7192350 7180000 7184264 7174264
ذخایر ارزی خارجی 144905.00 138447 130678 132000 135597 139570
وام به بخش خصوصی 4919281.00 5010089 5104385 5087840 5140649 5260593
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 2.75 3 3.25 3.25
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75
میزان رشد وام 5.20 4.5 3 3.2 5 5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 5 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 1019.20 2200 2000 3000 5050 2700
حساب جاری 4474.00 -3500 -3500 -5000 -6000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1 -1 -1 -1 -2
واردات 19328.00 17500 16000 15000 14000 14000
صادرات 22841.80 19700 18000 18000 18000 16700
بدهی خارجی 423117.82 415366 400000 410000 410640 419640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 103.20 130 130 140 150 160
حواله 2302.92 2650 2700 2750 2670 3170
ورود توریست 153199.00 300000 900000 1200000 1000000 1200000
ذخایر طلا 78.57 81 81 81 81 81
تولید نفت خام 644.00 700 720 735 750 740
فروش اسلحه 9.00 25 25 25 25 25

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 43 43 43 43 43
بودجه دولت -6.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -2
ارزش بودجه دولت -1039200.00 -800000 -800000 -800000 -800000 -500000
هزینه های دولت 229548.68 300257 173291 218110 239878 315270
درآمدهای دولت 1699950.00 1930000 1930000 1930000 1930000 1980000
هزینه های مالی 2739200.00 2330000 2330000 2330000 2330000 2330000
مخارج نظامی 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 7.10 18 10 6 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.50 52 51 50.5 50.5 51
تولید صنعتی 2.35 0.4 2 2.7 -0.2 -0.4
میزان استفاده ازظرفیت تولید 72.60 77 78 78 79 79
ثبت خودرو 96673.00 80000 75000 85000 81000 81000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 118.30 105 100 95 112 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.80 2.5 3 5 3.5 3.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.80 10.5 6 5 5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1466518.30 1510553 1530066 1520162 1532512 1586080
تسهیلات اعتباری خریدار 2625742.00 2646784 2720308 2702115 2743900 2779123
قیمت گازوئیل 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.40 19 19.1 19.1 19.5 20

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 216.50 216 217 218 218 219


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.