بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 14415.00 14623 14671 14719 14769 14868
بازار سهام 4865.80 4783 4691 4600 4511 4334
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.27 7.33 7.39 7.45 7.51 7.64

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.41 -6.2 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.97 -4.8 -1.2 3.3 5.2 5.2
نرخ بیکاری 4.99 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
نرخ تورم 2.19 1.9 3.3 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 4.50 4.25 3.75 3.75 4.25 4.5
موازنه تجاری -344.70 700 300 300 -200 300
حساب جاری -3924.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
بودجه دولت -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 104.82 95 97 101 103 105
شاخص PMI تولید 28.60 45.2 47.5 50.5 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.80 96 97 98 98.5 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.41 -6.2 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.97 -4.8 -1.2 3.3 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 1126.00 1150 1155 1150 1210 1210
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2703065.10 2669644 2801974 2861316 2913944 3010104
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 876315.84 844996 912048 982791 1000868 1033896
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4600 4600 4600 4750 4750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 11860 12037 12037 11860 12248
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71850.80 86520 78244 47164 48031 49616
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273624.60 261476 278961 303658 309243 319448
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566753.10 551423 579447 592392 603288 623197
تولید ناخالص داخلی از معادن 200750.70 193897 204156 208938 212781 219803
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52355.60 49928 52210 55346 56364 58225
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38087.90 36067 38182 41417 42179 43571

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.99 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
افراد شاغل 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
افراد بیکار 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
دستمزد در تولید 2817234.31 2850000 2850000 3100000 3100000 3100000
جمعیت 266.10 270 270 270 273 273
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3230000 3230000 3200000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1890000 1890000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5310000 5310000 5310000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.19 1.9 3.3 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.87 105 107 108 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 105.16 105 107 108 109 112
اندازه اصل تورم 2.65 2.6 3.1 3.5 3.5 3.5
قیمت تولید 103.47 103 103 104 106 109
تورم مواد غذایی 3.37 3.9 4.1 4 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 1.59 0.5 1.2 1.2 3 5
CPI مسکن آب و برق 102.85 135 137 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.61 150 138 108 106 112

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4.25 3.75 3.75 4.25 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.90 4.9 4.9 4.9 5.4 5.4
عرضه پول M2 6440500.00 6524085 6581504 6597366 6713228 7060815
ذخایر ارزی 127880.00 131700 134100 135100 135100 147200
وام به بخش خصوصی 4987079.00 4652214 4809526 5091523 5117239 5356282
نرخ بهره سپرده 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25 4.25
نرخ وام 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.75
میزان رشد وام 5.73 8 9.5 10 9.5 11
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -344.70 700 300 300 -200 300
حساب جاری -3924.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
واردات 12538.00 11200 13500 16700 16700 17500
صادرات 12193.30 11900 13800 16500 16500 17700
بدهی خارجی 389251.56 410000 410000 420000 420000 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 98.00 97 100 105 98.8 98.8
حواله 2870.00 2878 2958 3037 3116 3353
ورود توریست 160042.00 880000 900000 980000 1100000 1480000
ذخایر طلا 78.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 730.00 900 950 1000 1050 950
فروش اسلحه 15.00 95 95 95 95 95

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
بودجه دولت -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
هزینه های دولت 159398.05 204425 206513 294126 299536 309420
درآمدهای دولت 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
هزینه های مالی 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 104.82 95 97 101 103 105
شاخص PMI تولید 28.60 45.2 47.5 50.5 52 51
تولید صنعتی -0.80 5 5.5 6.6 6.6 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 3 2.5 1.8 1.8 1.8
استفاده از ظرفیت 74.09 78 78 79.8 79.8 79.8
ثبت خودرو 7871.00 55000 90000 89000 89000 91000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.80 96 97 98 98.5 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.50 6 5 5.1 5.1 5.1
هزینه های مصرف کننده 1483593.40 1432379 1503719 1563390 1592146 1644686
تسهیلات اعتباری خریدار 2559847.00 2391427 2489259 2592384 2665893 2727188
قیمت گازوئیل 0.44 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 16.9 17 17 17 17

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 211.93 212 213 216 216 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.