Ok
width
height
Indonesia Corruption Rank
اندونزی تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 105.33 108.81 122.50 95.12 امتیاز [+]
شاخص PMI تولید 49.50 48.20 58.50 46.40 امتیاز [+]
تولید صنعتی 4.50 4.00 34.50 -25.40 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 1.10 29.17 -24.80 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 74.41 75.42 79.78 62.43 در صد [+]
تغییرات موجودی انبار 35709.17 59179.55 82372.21 -57612.55 IDR - میلیارد [+]
ثبت خودرو 86616.00 90760.00 115974.00 1898.00 [+]
سرعت اینترنت 7203.29 6748.49 7203.29 599.80 KBps [+]
آدرس های IP 2826875.00 2730339.00 7663463.00 275643.00 IP [+]
شاخص رقابتی 64.63 64.94 64.94 4.18 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 50.00 45.00 55.00 34.00 [+]
تولید خودرو 1055774.00 982337.00 1055774.00 32237.00 [+]
شاخص فساد مالی 38.00 37.00 38.00 17.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 89.00 96.00 143.00 41.00 [+]
آسانی کسب و کار 73.00 73.00 129.00 72.00 [+]
[+]