27/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 12.3% 13.3%
29/10/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) SEP -33.1% -46.9%
02/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit OCT 47.2
04:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q2 102.90
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.42%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.05%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 1.86%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -89.22%
05/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -4.19%
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -5.32%
05:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q3
09/11/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 83.4
04:00 AM
ID
ذخایر ارزی OCT $135.15B
10/11/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
حساب جاری Q3 $-2.9B
11/11/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -9.2%
16/11/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
ID
موازنه تجاری OCT $2.44B
02:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات OCT -0.51%
02:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات OCT -18.88%
17/11/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) OCT -33.1%
09:30 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) OCT -47.9%
10:00 AM
ID
شاخص قیمت املاک (سالانه) Q3 1.6%
19/11/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 4%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات NOV 4.75%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات NOV 3.25%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.