04/08/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 1.49% 3.04%
05/08/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -4.19% -2.41%
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -5.32% 2.97%
06/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 86.2 83.8
07/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ذخایر ارزی JUL $135.1B $131.7B
10/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
حساب جاری Q2 $-3.9M
11/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -20.6%
17/08/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JUL -56.4%
04:00 AM
ID
موازنه تجاری JUL $1.27B
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات JUL 2.28%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات JUL -6.36%
09:30 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) JUL -78.8%
18/08/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q1 104.82
04:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q2
10:00 AM
ID
شاخص قیمت املاک (سالانه) Q2 1.7%
19/08/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 4%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات AUG 4.75%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات AUG 3.25%
28/08/2020 واقعی قبلی
11:50 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JUL 1.49%
31/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUL 8.2%
01/09/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit AUG 46.9
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.54%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) AUG -0.1%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 2.07%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست JUL -88.82%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.