28/01/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) DEC -1.4% -9.9%
29/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q4 17.8%
31/01/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 7.1%
03/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit JAN 49.5
02:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.72%
02:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.34%
02:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 3.02%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 11.55%
05/02/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 3.06%
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 5.02%
04:00 AM
ID
Full Year GDP Growth 2019 5.2%
05:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q4 105.33
06/02/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 126.4
07/02/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
ID
ذخایر ارزی JAN $129.2B
10/02/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
حساب جاری Q4 $-7.7B
11/02/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.3%
17/02/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
ID
موازنه تجاری JAN $-0.03B
02:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات JAN 1.28%
03:30 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JAN -6.8%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات JAN -5.62%
18/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
شاخص قیمت املاک (سالانه) Q1 1.90%
20/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ID
نرخ وام تسهیلات FEB 5.75%
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 5%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات FEB 4.25%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.