15/06/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری MAY $2.37B $2.29B ®
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات MAY 58.76% 52.02% ®
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات MAY 68.68% 29.93%
09:20 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) MAY 1443.6% 902.9%
17/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 3.5%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات JUN 4.25%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات JUN 2.75%
18/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) MAY 282%
24/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام MAY -2.28%
29/06/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول MAY 11.5%
01/07/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 55.3
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.68%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.32%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY -19.33%
04:00 AM
ID
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUN 1.37%
07/07/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ذخایر ارزی JUN $136.4B


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.