01/03/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit FEB 50.9 52.2
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.38% 1.55%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.1% 0.26%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -89.05% -88.08%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.53% 1.56%
07:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JAN -1.9% -2.4%
08/03/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ذخایر ارزی FEB $138B
15/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری FEB $1.96B
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات FEB 12.24%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات FEB -6.49%
17/03/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 84.9
18/03/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -19.2%
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 3.5%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات MAR 4.25%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات MAR 2.75%
10:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) FEB -17.3%
10:00 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) FEB
26/03/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام FEB -1.9%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.