22/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q3 9.60%
24/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 5.25%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات OCT 6%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات OCT 4.5%
25/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام AUG 9.58%
31/10/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام SEP
09:30 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 7.3%
01/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Markit OCT 49.1
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 3.32%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.39%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.27%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP 2.94%
05/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 5.05%
04:00 AM
ID
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 4.20%
05:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q3
09:15 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 121.8
06/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 1.1%
07/11/2019 واقعی قبلی
10:15 AM
ID
ذخایر ارزی OCT $124.3B
08/11/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
ID
حساب جاری Q3 $-8.4B
11/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
شاخص قیمت املاک (سالانه) Q3
14/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) OCT -0.4%
15/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری OCT $-0.16B
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات OCT -5.74%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات OCT -2.41%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.