Ok
width
height
Indonesia CPI Transportation
اندونزی قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.72 3.00 82.40 -1.17 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.14 8.70 -0.45 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.07 138.60 139.07 19.00 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 130.34 130.20 130.34 79.25 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 3.02 3.08 8.29 2.58 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144.30 144.91 264.61 95.07 امتیاز [+]
قیمت تولید 167.65 167.33 167.95 0.58 امتیاز [+]
قیمت صادرات 159.90 158.30 172.80 33.20 امتیاز [+]
قیمت واردات 149.80 149.45 153.10 34.74 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 4.28 4.97 138.12 -11.16 در صد [+]
تغییر قیمت تولید کننده -0.44 0.93 153.43 -12.00 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 133.33 133.21 133.33 38.32 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.01 133.24 147.83 90.86 امتیاز [+]
[+]