بازارها گذشته مرجع
پول 16470 2020-04
بازار سهام 4532 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.04 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.74 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.97 2019-12
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
نرخ تورم 2.96 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
نرخ بهره 4.5 2020-03
موازنه تجاری 2340 2020-02
حساب جاری -8122 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2019-12
شاخص PMI تولید 45.3 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.5 2020-01
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 1790 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 170 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 112 2020-04
تخت بیمارستان 1.04 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.74 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.97 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1126 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2769909 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 951395 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 45657 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293957 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 573468 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 202263 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40094 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
افراد شاغل 129366192 2019-12
افراد بیکار 6816840 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 2019-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2019-09
جمعیت 266 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.96 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-03
اندازه اصل تورم 2.87 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2019-12
قیمت تولید 103 2020-02
قیمت صادرات 160 2020-01
قیمت واردات 154 2020-01
تورم مواد غذایی 6.15 2020-03
CPI مسکن آب و برق 103 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.86 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 4.88 2020-03
عرضه پول M0 616129 2020-01
عرضه پول M1 1484403 2020-01
عرضه پول M2 6116500 2020-02
ذخایر ارزی 130444 2020-02
وام به بخش خصوصی 4842449 2020-01
نرخ بهره سپرده 3.75 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 5.5 2019-12
نرخ وام 5.25 2020-03
میزان رشد وام 5.93 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2340 2020-02
حساب جاری -8122 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 13938 2020-02
واردات 11602 2020-02
بدهی خارجی 404282 2019-12
رابطه مبادله 104 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-12
حواله 2870 2019-12
ورود توریست 885067 2020-02
ذخایر طلا 78.54 2019-12
تولید نفت خام 725 2019-12
شاخص تروریسم 5.07 2018-12
فروش اسلحه 15 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 284730 2019-12
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 58 2020-03
مخارج نظامی 7661 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2019-12
شاخص PMI تولید 45.3 2020-03
تولید صنعتی 3 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4 2019-11
استفاده از ظرفیت 74.41 2019-12
تغییرات موجودی انبار -26459 2019-12
ثبت خودرو 79437 2020-02
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1045666 2019-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.5 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1513446 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2534119 2020-01
قیمت گازوئیل 0.4 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.8 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 211 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1790 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 170 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 112 2020-04
تخت بیمارستان 1.04 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.