بازارها گذشته مرجع
پول 14850 2020-09
بازار سهام 4907 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.92 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 2020-06
نرخ بیکاری 4.99 2020-03
نرخ تورم 1.32 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2020-08
نرخ بهره 4 2020-09
موازنه تجاری 2327 2020-08
حساب جاری -2896 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص PMI تولید 50.8 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.9 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4 2020-05
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 271339 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 10308 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 206870 2020-09
تخت بیمارستان 1.04 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2589647 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 791200 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4451 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96833 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253459 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 529989 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 193262 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 44969 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35650 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.99 2020-03
افراد شاغل 129366192 2019-12
افراد بیکار 6816840 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 2019-12
حداقل دستمزد 4.28 2020-01
دستمزد در تولید 2817234 2020-03
جمعیت 266 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 58 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.32 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-08
اندازه اصل تورم 2.03 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142 2020-06
قیمت تولید 103 2020-08
قیمت صادرات 152 2020-07
قیمت واردات 150 2020-07
تورم مواد غذایی 0.79 2020-08
CPI مسکن آب و برق 103 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.75 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 4.31 2020-09
عرضه پول M0 668108 2020-07
عرضه پول M1 1683194 2020-07
عرضه پول M2 6567700 2020-07
ذخایر ارزی 137041 2020-08
وام به بخش خصوصی 4828824 2020-07
نرخ بهره سپرده 3.25 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-06
نرخ وام 4.75 2020-09
میزان رشد وام 1.04 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2327 2020-08
حساب جاری -2896 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 13069 2020-08
واردات 10742 2020-08
بدهی خارجی 408593 2020-06
رابطه مبادله 102 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.6 2020-06
حواله 2575 2020-03
ورود توریست 159760 2020-07
ذخایر طلا 78.6 2020-06
تولید نفت خام 680 2020-05
گردش سرمایه 10524 2020-06
شاخص تروریسم 5.07 2018-12
درآمد گردشگری 88.43 2020-06
فروش اسلحه 8 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -269443 2018-12
هزینه های دولت 195005 2020-06
درآمدهای دولت 1943675 2018-12
هزینه های مالی 2213118 2018-12
ارزیابی اعتبار 60 2020-09
مخارج نظامی 7661 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص PMI تولید 50.8 2020-08
تولید صنعتی 2 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2020-02
استفاده از ظرفیت 69.28 2020-06
تغییرات موجودی انبار 66005 2020-06
ثبت خودرو 37278 2020-08
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1045666 2019-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.9 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.3 2020-07
هزینه های مصرف کننده 1386684 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2505354 2020-07
قیمت گازوئیل 0.44 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 213 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 271339 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 10308 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 206870 2020-09
تخت بیمارستان 1.04 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.