گذشته قبلی
پول 15125 15035
بازار سهام 7128 7179 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.72 -0.95 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.44 5.01 در صد
نرخ بیکاری 5.83 6.49 در صد
نرخ تورم 4.69 4.94 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 0.64 در صد
نرخ بهره 4.25 3.75 در صد
موازنه تجاری 5757 4218 USD - میلیون
حساب جاری 3853 407 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.65 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 14.13 8.71 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 51.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 123 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -11.8 -2.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.72 -0.95 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.44 5.01 در صد
تولید ناخالص داخلی 1186 1059 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2923675 2818579 IDR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 876856 910202 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3856 3757 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11746 11446 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.69 -2.07 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 90067 80365 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267374 284581 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 587498 587266 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 211507 204232 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53356 52092 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42523 41937 IDR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.83 6.49 در صد
افراد شاغل 135611895 131064305
افراد بیکار 8402153 8746008
نرخ مشارکت نیروی کار 69.06 68.08 در صد
حداقل دستمزد 4.64 4.42 IDR - میلیون / ماه
دستمزد در تولید 2849199 2659274 IDR / ماه
جمعیت 273 270 میلیون
سن بازنشستگی زنان 58 58
سن بازنشستگی مردان 57 57
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.69 4.94 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 0.64 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 110 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.04 2.86 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 168 160 امتیاز
قیمت تولید 112 112 امتیاز
قیمت صادرات 196 206 امتیاز
قیمت واردات 195 195 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.73 9.35 در صد
CPI مسکن آب و برق 106 106 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 110 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 3.85 3.98 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 160 159 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 437022061 436317555 دوزها
موارد کروناویروس 6419394 6417490 افراد
مرگ و میر کروناویروس 157986 157966 افراد
تخت بیمارستان 1.2 1.04 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.25 3.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.85 4.85 در صد
عرضه پول M0 764912 831140 IDR - میلیارد
عرضه پول M1 4440300 4466500 IDR - میلیارد
عرضه پول M2 7894100 7846500 IDR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 132202 132200 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 5055398 5161991 IDR - میلیارد
نرخ بهره سپرده 3.5 3 در صد
نسبت ذخیره نقدی 6 5 در صد
نرخ وام 5 4.5 در صد
میزان رشد وام 10.62 10.71 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 5757 4218 USD - میلیون
حساب جاری 3853 407 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 27907 25563 USD - میلیون
واردات 22150 21348 USD - میلیون
بدهی خارجی 403044 411517 USD - میلیون
رابطه مبادله 101 106 امتیاز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 163 147 IDR - تریلیون
حواله 2388 2345 USD - میلیون
ورود توریست 476970 345438
ذخایر طلا 78.57 78.57 تن
تولید نفت خام 607 628 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 30.15 32.03 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 32.81 39.86 در صد
گردش سرمایه -1082 -1703 USD - میلیون
شاخص تروریسم 5.5 5.38
درآمد گردشگری 1626 218 USD - میلیون
فروش اسلحه 9 15 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.65 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1039200 -348654 IDR - میلیارد
هزینه های دولت 199641 150984 IDR - میلیارد
درآمدهای دولت 1699950 1960634 IDR - میلیارد
هزینه های مالی 2739200 2309287 IDR - میلیارد
ارزیابی اعتبار 60
مخارج نظامی 9488 9003 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 14.13 8.71 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 51.3 امتیاز
تولید صنعتی 0.04 0.75 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.22 73.08 در صد
تغییرات موجودی انبار 53462 60312 IDR - میلیارد
ثبت خودرو 96956 86256 واحد
سرعت اینترنت 7203 6748 KBps
آدرس های IP 2826875 2730339 IP
فروش موتور سیکلت 524821 326452 واحد
تولید خودرو 551400 1045666 واحد
شاخص رقابتی 64.63 64.94 امتیاز
رتبه رقابتی 50 45
شاخص فساد مالی 38 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 96 102
آسانی کسب و کار 73 73
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 123 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -11.8 -2.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.2 4.1 در صد
هزینه های مصرف کننده 1550035 1513464 IDR - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 2730534 2765004 IDR - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.67 0.52 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 17.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 220 219 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.