بازارها گذشته مرجع
پول 14075 2019-09
بازار سهام 6206 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.24 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
نرخ تورم 3.49 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 2019-08
نرخ بهره 5.25 2019-09
موازنه تجاری 85.1 2019-08
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 2019-07
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2735192 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 869896 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88694 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267906 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564982 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 198664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51156 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36954 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2653268 2019-03
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.49 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-08
اندازه اصل تورم 3.3 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2019-06
قیمت تولید 168 2019-08
قیمت صادرات 159 2019-07
قیمت واردات 149 2019-07
تورم مواد غذایی 5.81 2019-08
CPI مسکن آب و برق 133 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 5.89 2019-09
عرضه پول M0 635360 2019-06
عرضه پول M1 1486384 2019-07
عرضه پول M2 5937500 2019-07
ذخایر ارزی 126441 2019-08
وام به بخش خصوصی 4766613 2019-06
نرخ بهره سپرده 4.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-07
نرخ وام 6 2019-09
میزان رشد وام 9.58 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 85.1 2019-08
حساب جاری -8443 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 14280 2019-08
واردات 14195 2019-08
بدهی خارجی 391828 2019-06
رابطه مبادله 106 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-06
حواله 2898 2019-06
ورود توریست 1483792 2019-07
ذخایر طلا 78.54 2019-09
تولید نفت خام 756 2019-05
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 209394 2019-06
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-06
شاخص PMI تولید 49 2019-08
تولید صنعتی 8.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 20.3 2019-07
استفاده از ظرفیت 77.18 2019-06
تغییرات موجودی انبار 59180 2019-06
ثبت خودرو 90444 2019-08
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1055774 2018-12
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1467542 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2450233 2019-06
قیمت گازوئیل 0.45 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 210 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.