بازارها گذشته مرجع
پول 14240 2021-09
بازار سهام 6108 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.2 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.31 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.07 2021-06
نرخ بیکاری 6.26 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 45.19 2021-09
نرخ تورم 1.59 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 124882412 2021-09
نرخ بهره 3.5 2021-09
موازنه تجاری 4745 2021-08
حساب جاری -2231 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2020-12
بودجه دولت -6.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 43.7 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.3 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -12.8 2021-06
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 4195958 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 140805 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1880413 2021-09
تخت بیمارستان 1.2 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.31 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.07 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1058 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2772832 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 850841 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4312 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11445 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88882 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264664 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564866 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 203356 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49438 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38623 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.26 2021-03
افراد شاغل 131064305 2021-12
افراد بیکار 8746008 2021-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.08 2021-12
حداقل دستمزد 4.42 2021-01
دستمزد در تولید 2876185 2021-03
جمعیت 270 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57 2020-12
سن بازنشستگی مردان 57 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 45.19 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 124882412 2021-09
موارد کروناویروس 4195958 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 140805 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1880413 2021-09
تخت بیمارستان 1.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.59 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-08
اندازه اصل تورم 1.31 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151 2021-06
قیمت تولید 106 2021-08
قیمت صادرات 176 2021-07
قیمت واردات 171 2021-07
تورم مواد غذایی 3.31 2021-08
CPI مسکن آب و برق 103 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.72 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 3.75 2021-09
عرضه پول M0 739105 2021-06
عرضه پول M1 1933381 2021-07
عرضه پول M2 7198900 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 144800 2021-08
وام به بخش خصوصی 4915787 2021-06
نرخ بهره سپرده 2.75 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 3 2021-09
نرخ وام 4.25 2021-09
میزان رشد وام 1.16 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4745 2021-08
حساب جاری -2231 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 2020-12
صادرات 21424 2021-08
واردات 16679 2021-08
بدهی خارجی 415082 2021-06
رابطه مبادله 103 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 117 2021-06
حواله 2260 2021-03
ورود توریست 138967 2021-07
ذخایر طلا 78.57 2021-06
تولید نفت خام 648 2021-05
گردش سرمایه 1918 2021-06
شاخص تروریسم 4.63 2019-12
درآمد گردشگری 121 2021-06
فروش اسلحه 9 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2020-12
بودجه دولت -6.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -1039200 2020-12
هزینه های دولت 210734 2021-06
درآمدهای دولت 169900 2020-12
هزینه های مالی 2739200 2020-12
ارزیابی اعتبار 60 2021-09
مخارج نظامی 9488 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 43.7 2021-08
تولید صنعتی 2 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2020-02
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.33 2021-06
تغییرات موجودی انبار 56016 2021-06
ثبت خودرو 83319 2021-08
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 551400 2020-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2020-12
رتبه فساد مالی 102 2020-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.3 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -12.8 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.9 2021-07
هزینه های مصرف کننده 1468756 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2593280 2021-04
قیمت گازوئیل 0.53 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.8 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 216 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.