اندونزی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21 2018-06
نرخ بیکاری 5.13 2018-03
نرخ تورم 2.88 2018-09
نرخ بهره 5.75 2018-10
موازنه تجاری 227 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 15185 2018-10
بازار سهام 5805 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.65 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.27 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1016 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2603700 IDR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 828544 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84110 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253444 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 546091 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 199228 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46531 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35639 IDR - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.13 % 2018-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2478868 IDR / ماه 2018-03
جمعیت 262 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2869600 IDR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1678100 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800 IDR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.88 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.18 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 126 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.82 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 166 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 167 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 149 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.75 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 130 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.39 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 7.52 % 2018-10
عرضه پول M0 587788 IDR - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 1384216 IDR - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 5528976 IDR - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 114800 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 4431504 IDR - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده 5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2018-08
نرخ وام 6.5 % 2018-10
میزان رشد وام 12.75 % 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 227 USD - میلیون 2018-09
صادرات 14829 USD - میلیون 2018-09
واردات 14602 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -8028 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 352247 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.7 IDR - تریلیون 2018-06
حواله 2809 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1510764 2018-08
ذخایر طلا 80.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 788 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -347357 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 193616 IDR - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 1656891 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2004247 IDR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 50.7 2018-09
تولید صنعتی 9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.92 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 75.33 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 81439 IDR - میلیارد 2018-06
ثبت خودرو 93133 2018-09
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 218520 تن 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1394664 IDR - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2271920 IDR - میلیارد 2018-08
قیمت گازوئیل 0.43 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 207 نقاط شاخص 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.