بازارها گذشته مرجع
پول 13960 2019-07
بازار سهام 6383 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.12 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 2019-03
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
نرخ تورم 3.28 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2019-06
نرخ بهره 6 2019-06
موازنه تجاری 196 2019-06
حساب جاری -6966 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 50.6 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2625042 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 861835 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 80036 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265916 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555288 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 199883 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49677 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36515 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.01 2019-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2653268 2019-03
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.28 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2019-06
اندازه اصل تورم 3.25 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2019-03
قیمت تولید 167 2019-05
قیمت صادرات 164 2019-05
قیمت واردات 153 2019-05
تورم مواد غذایی 4.91 2019-06
CPI مسکن آب و برق 132 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.93 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 6.65 2019-07
عرضه پول M0 675768 2019-05
عرضه پول M1 1508120 2019-05
عرضه پول M2 5861306 2019-05
ذخایر ارزی 123823 2019-06
وام به بخش خصوصی 4739282 2019-05
نرخ بهره سپرده 5.25 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 6.5 2019-03
نرخ وام 6.75 2019-06
میزان رشد وام 11.05 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 196 2019-06
حساب جاری -6966 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 11780 2019-06
واردات 11584 2019-06
بدهی خارجی 387592 2019-03
رابطه مبادله 107 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 108 2019-03
حواله 2761 2019-03
ورود توریست 1256325 2019-05
ذخایر طلا 78.5 2019-06
تولید نفت خام 764 2019-03
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 153653 2019-03
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 50.6 2019-06
تولید صنعتی 7.9 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 77.18 2019-06
تغییرات موجودی انبار 61524 2019-03
ثبت خودرو 84146 2019-05
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 197834 2018-09
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 1442320 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2445720 2019-05
قیمت گازوئیل 0.46 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 209 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.