بازارها گذشته مرجع
پول 14290 2021-03
بازار سهام 6259 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.63 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.07 2020-12
نرخ بیکاری 7.07 2020-09
نرخ تورم 1.38 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-02
نرخ بهره 3.5 2021-02
موازنه تجاری 1958 2021-01
حساب جاری 795 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.5 2019-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص PMI تولید 50.9 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.9 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 1368069 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 37026 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1182687 2021-03
تخت بیمارستان 1.2 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.07 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2708997 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 894086 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4451 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50413 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277293 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555528 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 199834 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49817 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38400 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.07 2020-09
افراد شاغل 128454184 2020-12
افراد بیکار 9767754 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.77 2020-12
حداقل دستمزد 4.42 2021-01
دستمزد در تولید 2635446 2020-09
جمعیت 270 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57 2020-12
سن بازنشستگی مردان 57 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.38 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2021-02
اندازه اصل تورم 1.53 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2020-12
قیمت تولید 105 2021-02
قیمت صادرات 161 2021-01
قیمت واردات 157 2021-01
تورم مواد غذایی 1.92 2021-02
CPI مسکن آب و برق 103 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.82 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 3.77 2021-03
عرضه پول M0 712527 2021-01
عرضه پول M1 1762294 2021-01
عرضه پول M2 6761000 2021-01
ذخایر ارزی 138787 2021-02
وام به بخش خصوصی 4766229 2021-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2021-02
نسبت ذخیره نقدی 3 2021-02
نرخ وام 4.25 2021-02
میزان رشد وام -1.9 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1958 2021-01
حساب جاری 795 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 15301 2021-01
واردات 13342 2021-01
بدهی خارجی 417528 2020-12
رابطه مبادله 103 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 2020-12
حواله 2257 2020-09
ورود توریست 141264 2021-01
ذخایر طلا 78.57 2020-12
تولید نفت خام 703 2020-11
گردش سرمایه -907 2020-12
شاخص تروریسم 4.63 2019-12
درآمد گردشگری 147 2020-12
فروش اسلحه 8 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.5 2019-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -348654 2019-12
هزینه های دولت 289964 2020-12
درآمدهای دولت 1960634 2019-12
هزینه های مالی 2309287 2019-12
ارزیابی اعتبار 60 2021-03
مخارج نظامی 7661 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
شاخص PMI تولید 50.9 2021-02
تولید صنعتی 2 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2020-02
استفاده از ظرفیت 71.96 2020-12
تغییرات موجودی انبار -57708 2020-12
ثبت خودرو 52910 2021-01
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1045666 2019-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2020-12
رتبه فساد مالی 102 2020-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.9 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.2 2020-12
هزینه های مصرف کننده 1458766 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2545948 2021-01
قیمت گازوئیل 0.54 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.5 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 214 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1368069 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 37026 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1182687 2021-03
تخت بیمارستان 1.2 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.