گذشته قبلی
پول 14849 14835
بازار سهام 6942 6996 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 1.06 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 5.02 در صد
نرخ بیکاری 5.83 6.49 در صد
نرخ تورم 3.55 3.47 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.95 در صد
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
موازنه تجاری 2895 7565 USD - میلیون
حساب جاری 221 1496 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.65 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 8.71 7.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.8 51.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 113 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.5 2.6 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 1.06 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 5.02 در صد
تولید ناخالص داخلی 1058 1119 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2818579 2845859 IDR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 910202 934096 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3757 3877 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11445 11812 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.69 -2.07 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 80365 49499 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 284581 288142 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 587266 582882 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 204232 210127 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52092 50263 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41937 42016 IDR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.83 6.49 در صد
افراد شاغل 135611895 131064305
افراد بیکار 8402153 8746008
نرخ مشارکت نیروی کار 69.06 68.08 در صد
حداقل دستمزد 4.42 4.28 IDR - میلیون / ماه
دستمزد در تولید 2849199 2659274 IDR / ماه
جمعیت 270 266 میلیون
سن بازنشستگی زنان 57 57
سن بازنشستگی مردان 57 57
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.55 3.47 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.95 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 109 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.58 2.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 158 امتیاز
قیمت تولید 111 110 امتیاز
قیمت صادرات 199 202 امتیاز
قیمت واردات 189 188 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.62 5.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 105 105 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 108 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 2.81 2.48 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 151 150 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 417522347 415385585 دوزها
موارد کروناویروس 6084063 6081896 افراد
مرگ و میر کروناویروس 156728 156726 افراد
تخت بیمارستان 1.2 1.04 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 در صد
عرضه پول M0 764912 831140 IDR - میلیارد
عرضه پول M1 2114754 2071419 IDR - میلیارد
عرضه پول M2 7854800 7911300 IDR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 135600 135700 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 5055398 5161991 IDR - میلیارد
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 در صد
نسبت ذخیره نقدی 6 5 در صد
نرخ وام 4.25 4.25 در صد
میزان رشد وام 9 9.1 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 2895 7565 USD - میلیون
حساب جاری 221 1496 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 21505 27322 USD - میلیون
واردات 18610 19764 USD - میلیون
بدهی خارجی 411517 415065 USD - میلیون
رابطه مبادله 105 108 امتیاز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 147 122 IDR - تریلیون
حواله 2345 2324 USD - میلیون
ورود توریست 111057 40790
ذخایر طلا 78.57 78.57 تن
تولید نفت خام 670 616 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 27 47.76 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 30.74 21.97 در صد
گردش سرمایه -1703 -2354 USD - میلیون
شاخص تروریسم 4.63 5.07
درآمد گردشگری 218 188 USD - میلیون
فروش اسلحه 9 15 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.65 -6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1039200 -348654 IDR - میلیارد
هزینه های دولت 150984 305293 IDR - میلیارد
درآمدهای دولت 1699950 1960634 IDR - میلیارد
هزینه های مالی 2739200 2309287 IDR - میلیارد
ارزیابی اعتبار 60
مخارج نظامی 9488 9003 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 8.71 7.1 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.8 51.9 امتیاز
تولید صنعتی 0.75 0.82 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.08 72.6 در صد
تغییرات موجودی انبار 60312 -62721 IDR - میلیارد
ثبت خودرو 49453 82879 واحد
سرعت اینترنت 7203 6748 KBps
آدرس های IP 2826875 2730339 IP
فروش موتور سیکلت 248235 439472 واحد
تولید خودرو 551400 1045666 واحد
شاخص رقابتی 64.63 64.94 امتیاز
رتبه رقابتی 50 45
شاخص فساد مالی 38 37 امتیاز
رتبه فساد مالی 96 102
آسانی کسب و کار 73 73
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 113 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.5 2.6 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.5 9.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 1513464 1510647 IDR - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 2730534 2765004 IDR - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.52 0.53 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.2 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 218 217 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.