بازارها گذشته مرجع
پول 14370 2021-06
بازار سهام 6007 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.54 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.74 2021-03
نرخ بیکاری 6.26 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.42 2021-06
نرخ تورم 1.68 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33962386 2021-06
نرخ بهره 3.5 2021-06
موازنه تجاری 2370 2021-05
حساب جاری -997 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2020-12
بودجه دولت -6.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 55.3 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.3 2021-04
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 1963266 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 54043 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1779127 2021-06
تخت بیمارستان 1.2 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.74 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2683112 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 874341 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4451 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79204 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 271471 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 558908 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 196726 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49163 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38709 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.26 2021-03
افراد شاغل 128454184 2020-12
افراد بیکار 9767754 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.77 2020-12
حداقل دستمزد 4.42 2021-01
دستمزد در تولید 2876185 2021-03
جمعیت 270 2020-12
سن بازنشستگی زنان 57 2020-12
سن بازنشستگی مردان 57 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.42 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33962386 2021-06
موارد کروناویروس 1963266 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 54043 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1779127 2021-06
تخت بیمارستان 1.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.68 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-05
اندازه اصل تورم 1.37 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2021-03
قیمت تولید 106 2021-05
قیمت صادرات 170 2021-04
قیمت واردات 164 2021-04
تورم مواد غذایی 3.05 2021-05
CPI مسکن آب و برق 103 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.06 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 3.75 2021-06
عرضه پول M0 732858 2021-04
عرضه پول M1 1851165 2021-04
عرضه پول M2 6957300 2021-04
ذخایر ارزی 136398 2021-05
وام به بخش خصوصی 4844433 2021-04
نرخ بهره سپرده 2.75 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 3 2021-05
نرخ وام 4.25 2021-06
میزان رشد وام -1.3 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2370 2021-05
حساب جاری -997 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 2020-12
صادرات 16595 2021-05
واردات 14234 2021-05
بدهی خارجی 415627 2021-03
رابطه مبادله 104 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 2021-03
حواله 2260 2021-03
ورود توریست 127512 2021-04
ذخایر طلا 78.57 2021-03
تولید نفت خام 751 2021-02
گردش سرمایه 5562 2021-03
شاخص تروریسم 4.63 2019-12
درآمد گردشگری 88.56 2021-03
فروش اسلحه 9 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2020-12
بودجه دولت -6.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -1039200 2020-12
هزینه های دولت 164257 2021-03
درآمدهای دولت 169900 2020-12
هزینه های مالی 2739200 2020-12
ارزیابی اعتبار 60 2021-06
مخارج نظامی 9488 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 2020-03
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 55.3 2021-05
تولید صنعتی 2 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2020-02
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.38 2021-03
تغییرات موجودی انبار 61381 2021-03
ثبت خودرو 54815 2021-05
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 551400 2020-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2020-12
رتبه فساد مالی 102 2020-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.3 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.6 2021-04
هزینه های مصرف کننده 1450300 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2578491 2021-03
قیمت گازوئیل 0.53 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.8 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 215 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.