بازارها گذشته مرجع
پول 14035 2019-02
بازار سهام 6513 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.91 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 2018-12
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
نرخ تورم 2.82 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2019-01
نرخ بهره 6 2019-01
موازنه تجاری -1160 2019-01
حساب جاری -9148 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 105 2018-12
شاخص PMI تولید 49.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2638894 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 914309 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46173 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277872 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 553239 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 200377 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48493 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37882 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2018-09
جمعیت 262 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.82 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2019-01
اندازه اصل تورم 3.06 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2018-12
قیمت تولید 166 2019-01
قیمت صادرات 156 2018-12
قیمت واردات 150 2018-12
تورم مواد غذایی 1.98 2019-01
CPI مسکن آب و برق 131 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.19 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 7.36 2019-02
عرضه پول M0 625370 2018-12
عرضه پول M1 1457112 2018-12
عرضه پول M2 5758293 2018-12
ذخایر ارزی 120075 2019-01
وام به بخش خصوصی 4641544 2018-12
نرخ بهره سپرده 5.25 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 6.5 2018-09
نرخ وام 6.75 2019-01
میزان رشد وام 12.9 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1160 2019-01
حساب جاری -9148 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 13869 2019-01
واردات 15028 2019-01
بدهی خارجی 376839 2018-12
رابطه مبادله 104 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99 2018-12
حواله 2711 2018-09
ورود توریست 1405536 2018-12
ذخایر طلا 78.5 2019-03
تولید نفت خام 787 2018-08
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 102 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 283404 2018-12
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2018-12
شاخص PMI تولید 49.9 2019-01
تولید صنعتی 0.6 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-10
استفاده از ظرفیت 75.18 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1646 2018-12
ثبت خودرو 81175 2019-01
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 191333 2018-04
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1441814 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2366154 2018-12
قیمت گازوئیل 0.46 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 208 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.