بازارها گذشته مرجع
پول 14080 2019-11
بازار سهام 6099 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.08 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 2019-09
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
نرخ تورم 3.13 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2019-10
نرخ بهره 5 2019-10
موازنه تجاری -160 2019-09
حساب جاری -7665 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 105 2019-09
شاخص PMI تولید 47.7 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2019-09
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1042 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2818875 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 917893 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78603 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 280645 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 582944 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 204596 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52525 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38413 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.28 2019-09
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2019-09
جمعیت 264 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.13 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2019-10
اندازه اصل تورم 3.2 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2019-09
قیمت تولید 167 2019-10
قیمت صادرات 160 2019-09
قیمت واردات 148 2019-09
تورم مواد غذایی 4.84 2019-10
CPI مسکن آب و برق 133 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 5.5 2019-11
عرضه پول M0 614231 2019-09
عرضه پول M1 1508818 2019-09
عرضه پول M2 6002400 2019-09
ذخایر ارزی 126694 2019-10
وام به بخش خصوصی 4775245 2019-08
نرخ بهره سپرده 4.25 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-07
نرخ وام 5.75 2019-10
میزان رشد وام 7.89 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -160 2019-09
حساب جاری -7665 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 14098 2019-09
واردات 14258 2019-09
بدهی خارجی 391828 2019-06
رابطه مبادله 108 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2019-09
حواله 2898 2019-06
ورود توریست 1400369 2019-09
ذخایر طلا 78.54 2019-12
تولید نفت خام 746 2019-07
شاخص تروریسم 4.54 2017-12
فروش اسلحه 15 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 207796 2019-09
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7661 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2019-09
شاخص PMI تولید 47.7 2019-10
تولید صنعتی 14.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.2 2019-08
استفاده از ظرفیت 75.42 2019-09
تغییرات موجودی انبار 35709 2019-09
ثبت خودرو 96001 2019-10
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1055774 2018-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 1512644 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2477053 2019-08
قیمت گازوئیل 0.46 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 211 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.