گذشته قبلی
پول 14385 14385
بازار سهام 6646 6611 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.55 3.31 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.51 7.07 در صد
نرخ بیکاری 6.49 6.26 در صد
نرخ تورم 1.87 1.75 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.37 در صد
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
موازنه تجاری 1019 3516 USD - میلیون
حساب جاری 4474 -1965 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.5 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 7.1 7.58 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.5 53.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 118 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.8 3.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.55 3.31 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.51 7.07 در صد
تولید ناخالص داخلی 1058 1119 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2815929 2772832 IDR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 890226 850841 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3757 3877 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11445 11812 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79372 88882 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 278241 264664 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 578167 564866 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 211890 203356 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48242 49438 IDR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39732 38623 IDR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.49 6.26 در صد
افراد شاغل 131064305 128454184
افراد بیکار 8746008 9767754
نرخ مشارکت نیروی کار 68.08 67.77 در صد
حداقل دستمزد 4.42 4.28 IDR - میلیون / ماه
دستمزد در تولید 2659274 2876185 IDR / ماه
جمعیت 270 266 میلیون
سن بازنشستگی زنان 57 57
سن بازنشستگی مردان 57 57
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.87 1.75 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.37 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 107 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 108 107 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.56 1.44 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 151 امتیاز
قیمت تولید 108 107 امتیاز
قیمت صادرات 185 184 امتیاز
قیمت واردات 183 178 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.09 2.98 در صد
CPI مسکن آب و برق 104 104 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 104 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 2.91 2.71 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 112 112 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 309473499 308174340 دوزها
موارد کروناویروس 4309270 4301193 افراد
مرگ و میر کروناویروس 144261 144254 افراد
تخت بیمارستان 1.2 1.04 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.5 3.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 در صد
عرضه پول M0 775102 766704 IDR - میلیارد
عرضه پول M1 1968434 1938391 IDR - میلیارد
عرضه پول M2 7867100 7572200 IDR - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 144905 145858 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 5081373 5008455 IDR - میلیارد
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 در صد
نسبت ذخیره نقدی 3.5 3 در صد
نرخ وام 4.25 4.25 در صد
میزان رشد وام 5.2 4.73 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1019 3516 USD - میلیون
حساب جاری 4474 -1965 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 22378 22842 USD - میلیون
واردات 21360 19328 USD - میلیون
بدهی خارجی 423118 415082 USD - میلیون
رابطه مبادله 101 103 امتیاز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 122 103 IDR - تریلیون
حواله 2303 2277 USD - میلیون
ورود توریست 153199 148645
ذخایر طلا 78.57 78.57 تن
تولید نفت خام 644 661 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 35.3 49.7 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 47.93 52.62 در صد
گردش سرمایه 6097 1918 USD - میلیون
شاخص تروریسم 4.63 5.07
درآمد گردشگری 76.94 121 USD - میلیون
فروش اسلحه 9 15 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 30.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.5 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1039200 -348654 IDR - میلیارد
هزینه های دولت 229549 210734 IDR - میلیارد
درآمدهای دولت 1699950 1960634 IDR - میلیارد
هزینه های مالی 2739200 2309287 IDR - میلیارد
ارزیابی اعتبار 60
مخارج نظامی 9488 9003 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 7.1 7.58 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.5 53.9 امتیاز
تولید صنعتی 2.35 1.07 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 72.6 73.3 در صد
تغییرات موجودی انبار 8033 56016 IDR - میلیارد
ثبت خودرو 96673 87437 واحد
سرعت اینترنت 7203 6748 KBps
آدرس های IP 2826875 2730339 IP
فروش موتور سیکلت 387797 463586 واحد
تولید خودرو 551400 1045666 واحد
شاخص رقابتی 64.63 64.94 امتیاز
رتبه رقابتی 50 45
شاخص فساد مالی 37 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 102 85
آسانی کسب و کار 73 73
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 118 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.8 3.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.8 6.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 1466518 1468756 IDR - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 2748136 2675887 IDR - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.54 0.53 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.4 17.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 217 216 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.