بازارها گذشته مرجع
پول 14305 2020-07
بازار سهام 4967 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.23 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.41 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.97 2020-03
نرخ بیکاری 4.99 2020-03
نرخ تورم 1.96 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2020-06
نرخ بهره 4.25 2020-06
موازنه تجاری 2092 2020-05
حساب جاری -3924 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 105 2019-12
شاخص PMI تولید 39.1 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.3 2020-04
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 57770 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 2934 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 25595 2020-07
تخت بیمارستان 1.04 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.41 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.97 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1119 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2703065 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 876316 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4285 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11606 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71851 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273625 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566753 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 200751 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52356 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38088 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.99 2020-03
افراد شاغل 129366192 2019-12
افراد بیکار 6816840 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 2019-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2817234 2020-03
جمعیت 266 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 58 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.96 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-06
اندازه اصل تورم 2.26 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 2020-03
قیمت تولید 103 2020-05
قیمت صادرات 122 2020-04
قیمت واردات 146 2020-04
تورم مواد غذایی 3.03 2020-06
CPI مسکن آب و برق 103 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.86 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 4.66 2020-07
عرضه پول M0 620353 2020-03
عرضه پول M1 1576401 2020-04
عرضه پول M2 6468200 2020-05
ذخایر ارزی 130500 2020-05
وام به بخش خصوصی 4987079 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.5 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 3 2020-05
نرخ وام 5 2020-06
میزان رشد وام 3.04 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2092 2020-05
حساب جاری -3924 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 10534 2020-05
واردات 8442 2020-05
بدهی خارجی 389252 2020-03
رابطه مبادله 84.02 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 98 2020-03
حواله 2870 2019-12
ورود توریست 163646 2020-05
ذخایر طلا 78.6 2020-03
تولید نفت خام 651 2020-03
گردش سرمایه -2932 2020-03
شاخص تروریسم 5.07 2018-12
درآمد گردشگری 2911 2020-03
فروش اسلحه 15 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 159398 2020-03
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 60 2020-06
مخارج نظامی 7661 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 7.74 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 2019-12
شاخص PMI تولید 39.1 2020-06
تولید صنعتی -0.8 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2020-01
استفاده از ظرفیت 74.09 2020-03
تغییرات موجودی انبار 50546 2020-03
ثبت خودرو 3551 2020-05
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
تولید خودرو 1045666 2019-12
شاخص رقابتی 64.63 2019-12
رتبه رقابتی 50 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 73 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.8 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.3 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -16.9 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1483593 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2559847 2020-03
قیمت گازوئیل 0.45 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 212 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 57770 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 2934 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 25595 2020-07
تخت بیمارستان 1.04 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اندونزی - شاخص های اقتصادی.