بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 8862.33 8859 8879 8899 8920 8960
بازار سهام 680.57 689 678 667 657 635

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ تورم 6.94 4.5 3 3 3.5 3.5
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری -163.95 -437 -437 -437 -362 -362
حساب جاری -118.37 -526 -526 -526 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57 57 57.5
بودجه دولت -4.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8
تولید ناخالص داخلی 18.13 20.5 20.5 20.5 20.5 21.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 1789.10 1952 1952 1952 1952 2034
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6614.50 7244 7244 7244 7244 7244

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
جمعیت 7.00 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 6.94 4.5 3 3 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 11.30 4.5 3 2.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70 110 110 113 115 119

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
ذخایر ارزی 869.27 956 956 956 941 941

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -163.95 -437 -437 -437 -362 -362
حساب جاری -118.37 -526 -526 -526 -549 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8
واردات 1577.81 1596 1596 1596 1610 1610
صادرات 1413.86 1160 1160 1160 1248 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 113.92 546 546 546 560 560

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 57 57 57 57 57.5
بودجه دولت -4.60 -4 -4 -4 -4 -3.7لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.