گذشته قبلی
پول 13243 13177
بازار سهام 585 587 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 5.5 در صد
نرخ بیکاری 1 0.6 در صد
نرخ تورم 9.9 8.54 در صد
نرخ بهره 3 3 در صد
موازنه تجاری 311 515 USD - میلیون
حساب جاری 71.96 311 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 -6.99 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 53.08 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.22 -3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 1 0.6 در صد
جمعیت 7.3 7.12 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.9 8.54 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 124 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.1 5.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 1.84 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 146 146 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10768548 10746013 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره 3 3 در صد
ذخایر ارزی خارجی 1263 1200 USD - میلیون
عرضه پول M0 12195 10990 LAK - میلیارد
عرضه پول M2 111895 96186 LAK - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 311 515 USD - میلیون
حساب جاری 71.96 311 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 -6.99 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1877 1987 USD - میلیون
واردات 1566 1473 USD - میلیون
بدهی خارجی 10610 9936 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 208 293 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.44 1.03
درآمد گردشگری 213 935 USD - میلیون
ورود توریست 894776 4791065
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.66 53.08 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.22 -3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 20
هزینه های مالی 30858 30624 LAK - میلیارد
ارزش بودجه دولت -9012 -5283 LAK - میلیارد
درآمدهای دولت 21846 25341 LAK - میلیارد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4031 3666 KBps
آدرس های IP 13805 14064 IP
شاخص رقابتی 50.1 49.27 امتیاز
رتبه رقابتی 113 112
شاخص فساد مالی 30 29 امتیاز
رتبه فساد مالی 128 137
آسانی کسب و کار 154 154


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.