بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 76.11 77.53 79.05 80.58 82.16 85.31
بازار سهام 42196.88 37433 33300 29623 26353 19814

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.20 6.5 1.5 0.6 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.10 -16 -12 -6 15 4.5
نرخ بیکاری 13.10 13.6 13.3 13.1 12.7 12.3
نرخ تورم 39.20 38.5 37.9 39 40 43
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 2.3 3 2.8 2.5 2
نرخ بهره 38.00 38 38 36 36 36
موازنه تجاری 1436.00 1500 1100 1120 900 1400
حساب جاری 2840.00 500 -800 -1500 -2000 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 97 97 95 95 95
بودجه دولت -5.50 -9 -9 -6.3 -6.3 -6.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.30 41.5 41 41.2 41.4 41.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.20 6.5 1.5 0.6 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.10 -16 -12 -6 15 4.5
تولید ناخالص داخلی 449.70 409 409 425 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 606993.00 629090 591749 593113 698042 618378
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76104.00 116783 97319 87948 87520 101699
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729.14 8854 8854 9200 9200 9200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22033.95 20500 20500 21700 21700 21700
فهرست فعالیتهای اقتصادی -13.20 -8 -5.5 -1.5 9 -1.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92004.65 33500 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10168.96 20272 16972 16407 11694 17736
تولید ناخالص داخلی از ساخت 87855.64 103027 97972 87222 101034 102381
تولید ناخالص داخلی از معادن 17786.68 20253 18978 19712 20455 19833
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28996.87 30550 29429 31177 33346 30753
تولید ناخالص داخلی از خدمات 71161.54 77204 73898 72168 81836 77223
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45942.36 52596 49046 49677 52834 51253
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11444.28 11410 10704 11959 13161 11186

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.10 13.6 13.3 13.1 12.7 12.3
افراد شاغل 9546.00 9500 9520 9590 9650 9900
افراد بیکار 1437.00 1490 1460 1450 1440 1420
نرخ اشتغال 33.40 33.2 33.4 33.8 34.1 35
نرخ مشارکت نیروی کار 38.40 38.2 38.4 39 39.7 41
دستمزد 84967.00 47732 76712 62438 86242 78246
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 17500 17500 17500
جمعیت 44.94 44.97 45.4 45.8 45.8 45.85
رشد دستمزد 0.13 0.5 0.8 1.1 1.5 2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 39.20 38.5 37.9 39 40 43
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 2.3 3 2.8 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 337.06 351 391 425 451 559
قیمت تولید 506.18 545 605 616 624 786
تغییر قیمت تولید کننده 44.70 40 38 36 34 30
CPI مسکن آب و برق 338.80 414 436 451 459 623
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 344.71 367 415 439 461 594
تورم مواد غذایی 46.00 44 42 40 38 40
اندازه اصل تورم 46.20 45 42 43 44 45
انتظارات تورم 40.00 40 40 35 35 35

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 38.00 38 38 36 36 36
نرخ بهره بین بانکی 15.81 15.71 15.71 13.71 13.71 13.71
نرخ بهره سپرده 29.51 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 11866402.45 11900000 12000000 12100000 12010000 11580000
ذخایر ارزی 36910.00 37000 37700 38900 40800 46000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1436.00 1500 1100 1120 900 1400
حساب جاری 2840.00 500 -800 -1500 -2000 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
واردات 3502.00 3700 3900 4030 4400 4200
صادرات 4938.00 5200 5000 5150 5300 5600
بدهی خارجی 274247.29 279000 280000 282000 284000 286000
گردش سرمایه -754.78 -1300 -1800 -2100 -1700 -2800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59.86 58 56 54 57 80
ورود توریست 0.00 30000 50000 75000 100000 185000
ذخایر طلا 61.70 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 97 97 95 95 95
بودجه دولت -5.50 -9 -9 -6.3 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -89499.40 -133000 -120000 -80000 -30000 55000
هزینه های دولت 86822.00 89340 87457 85500 99845 91393
درآمدهای دولت 660238.00 670000 680000 700000 720000 755000
هزینه های مالی 805790.00 803000 800000 780000 750000 700000
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
درآمد مالیاتی 612146.00 590000 560000 520000 490000 470000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -6.90 -4.3 -2 1.1 2.5 -1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.80 0.8 1.2 1 1 1.4
استفاده از ظرفیت 56.80 56.8 57 57.3 57.8 58.5
تغییرات موجودی انبار 2567.00 -5200 -8000 -12000 -6000 1500
تولید خودرو 25835.00 26000 26800 27200 27700 29000
ثبت خودرو 28.35 30 32 34 36 36
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -1 -1.5 -1.5 0.1 0.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.30 41.5 41 41.2 41.4 41.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -73.00 -45 -10 15 20 17
هزینه های مصرف کننده 415986.00 440218 396399 443563 478384 414237
قیمت گازوئیل 0.78 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 527.24 450 500 620 680 720
میزان ساخت و ساز -12.90 -8 -5 0.8 10 1.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.