Argentina Money Supply M0
width
height

آرژانتین پول گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بهره 63.29 65.04 1389.88 1.20 در صد [+]
نرخ بهره بین بانکی 69.59 60.30 1389.88 1.20 در صد [+]
عرضه پول M0 1155082.00 1249657.00 1249657.00 369.00 ARS - میلیون [+]
عرضه پول M1 1254077.70 1357056.00 1357056.00 440.30 ARS - میلیون [+]
عرضه پول M2 1827235.40 1893023.10 1893023.10 711.60 ARS - میلیون [+]
عرضه پول M3 3134303.00 3109448.30 3134303.00 775.90 ARS - میلیون [+]
نرخ بهره سپرده 21.55 18.95 17235.81 3.01 در صد [+]
ترازنامه بانک مرکزی 4764478.61 4080301.96 4764478.61 446265.84 USD - میلیون [+]
ذخایر ارزی 42429.00 46132.00 56737.00 13.00 USD - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آرژانتین - عرضه پول M0.