21/08/2019 واقعی قبلی
02:10 PM
AR
Leading Indicator MoM JUL -0.8% 3.3% ®
07:00 PM
AR
Balance of Trade JUL $951M $1062M ®
22/08/2019 واقعی قبلی
02:45 PM
AR
Consumer Confidence AUG 41.9 44.2
07:00 PM
AR
Economic Activity YoY JUN 2.6%
23/08/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
Retail Sales YoY JUN 28.4%
02/09/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
Tax Revenue AUG ARS450.9B
05/09/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
Industrial Production YoY JUL -6.9%
12/09/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
Inflation Rate MoM AUG 2.2%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.