22/01/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) DEC 1%
23/01/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری DEC $2445M
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) NOV -0.9%
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 59.1%
24/01/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 42.4
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی JAN ARS492.37B
05/02/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -4.5%
13/02/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) JAN 3.7%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.