15/07/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1.5%
22/07/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAY -26.4%
23/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 39.5
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -97.6%
28/07/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری JUN $1893M
31/07/2020 واقعی قبلی
02:45 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) JUN -1.7%
04/08/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی JUL ARS545.96B
05/08/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -26.4%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.