ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آرژانتین - قیمت تولید.

Ok
width
height
Argentina Producer Prices

آرژانتین قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 41.30 42.10 20262.80 -7.00 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 1.50 6.50 0.20 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 321.97 314.91 321.97 100.00 امتیاز [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4028.00 3744.60 4028.00 95.40 امتیاز [+]
قیمت تولید 465.97 448.22 949.61 0.00 امتیاز [+]
قیمت صادرات 150.80 149.30 195.60 69.80 امتیاز [+]
قیمت واردات 113.20 111.90 148.90 88.30 امتیاز [+]
انتظارات تورم 40.00 50.00 50.00 20.00 در صد [+]
تغییر قیمت تولید کننده 38.90 36.10 124.90 -7.15 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 320.57 313.32 320.57 100.00 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 45.60 46.20 58.80 21.12 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 327.73 324.74 327.73 100.00 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 329.13 323.23 329.13 100.00 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 47.40 48.70 66.20 19.94 در صد [+]
[+]