بازارها گذشته مرجع
پول 39.03 2019-02
بازار سهام 36647 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2018-09
نرخ بیکاری 9 2018-09
نرخ تورم 48.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 2.9 2019-01
نرخ بهره 49.03 2019-02
موازنه تجاری 372 2019-01
حساب جاری -7591 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 36 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 638 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 695664 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138728 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31154 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22914 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117565 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 21368 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32930 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 87630 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12774 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2018-09
افراد شاغل 11822 2018-09
افراد بیکار 1168 2018-09
نرخ اشتغال 42.5 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 46.7 2018-09
دستمزد 35063 2018-11
حداقل دستمزد 11300 2019-02
جمعیت 44.05 2017-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 2.56 2018-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 48.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 2.9 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2135 2018-09
قیمت تولید 277 2018-12
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 121 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 184 2019-01
اندازه اصل تورم 49.9 2019-01
CPI مسکن آب و برق 234 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 206 2019-01
تورم مواد غذایی 53.03 2019-01
انتظارات تورم 30 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 75.5 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 49.03 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 55.95 2019-01
عرضه پول M0 1352805 2019-01
عرضه پول M1 1495411 2018-12
عرضه پول M2 2123330 2018-12
عرضه پول M3 3484304 2018-12
نرخ بهره سپرده 21.55 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 5514500 2018-12
ذخایر ارزی 59133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 372 2019-01
حساب جاری -7591 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
صادرات 4586 2019-01
واردات 4214 2019-01
بدهی خارجی 254980 2018-09
رابطه مبادله 127 2018-12
گردش سرمایه -7333 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 291 2018-12
ورود توریست 294642 2018-12
ذخایر طلا 54.8 2019-03
تولید نفت خام 492 2018-08
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -135316 2018-12
هزینه های دولت 95670 2018-09
درآمدهای دولت 265998 2018-12
هزینه های مالی 401314 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -14.7 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2015-10
استفاده از ظرفیت 56.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 9945 2018-09
تولید خودرو 14803 2019-01
ثبت خودرو 30.04 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 2019-01
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 356 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 503155 2018-09
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.4 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 615 2018-12
میزان ساخت و ساز -20.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.