بازارها گذشته مرجع
پول 44.78 2019-05
بازار سهام 34398 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
نرخ تورم 55.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 3.4 2019-04
نرخ بهره 71.48 2019-05
موازنه تجاری 1183 2019-03
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 638 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 679263 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120426 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35456 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20477 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113390 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21165 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33145 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55373 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11741 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
افراد شاغل 11793 2018-12
افراد بیکار 1185 2018-12
نرخ اشتغال 42.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 46.5 2018-12
دستمزد 38242 2019-02
حداقل دستمزد 11900 2019-05
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 2.74 2019-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 55.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 3.4 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2468 2018-12
قیمت تولید 300 2019-03
قیمت صادرات 154 2019-03
قیمت واردات 118 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 208 2019-04
اندازه اصل تورم 55.8 2019-04
CPI مسکن آب و برق 263 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229 2019-04
تورم مواد غذایی 66.2 2019-04
انتظارات تورم 40 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 66.9 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 71.48 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 65.59 2019-04
عرضه پول M0 1402919 2019-04
عرضه پول M1 1294099 2019-03
عرضه پول M2 1840214 2019-02
عرضه پول M3 3481668 2019-02
نرخ بهره سپرده 49.93 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 6423369 2019-04
ذخایر ارزی 60081 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1183 2019-03
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5136 2019-03
واردات 3953 2019-03
بدهی خارجی 277921 2018-12
رابطه مبادله 130 2019-03
گردش سرمایه -2529 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 327 2019-03
ورود توریست 232833 2019-02
ذخایر طلا 61.7 2019-03
تولید نفت خام 500 2019-01
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 498 2019-04
هزینه های دولت 100173 2018-12
درآمدهای دولت 357606 2019-04
هزینه های مالی 357108 2019-04
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.4 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 58.5 2019-02
تغییرات موجودی انبار 6715 2018-12
تولید خودرو 30294 2019-04
ثبت خودرو 28.47 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم -1.5 2019-03
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 328 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.4 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.6 2019-02
هزینه های مصرف کننده 459458 2018-12
قیمت گازوئیل 0.91 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.1 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 643 2019-03
میزان ساخت و ساز -12.3 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.