بازارها گذشته مرجع
پول 56.66 2019-09
بازار سهام 30060 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
نرخ تورم 53.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 4 2019-08
نرخ بهره 82.79 2019-09
موازنه تجاری 951 2019-07
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.9 2019-08
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 751809 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123758 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103620 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21318 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111614 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21758 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84366 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11837 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
افراد شاغل 12073 2019-06
افراد بیکار 1438 2019-06
نرخ اشتغال 42.6 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 47.7 2019-06
دستمزد 42208 2019-05
حداقل دستمزد 15625 2019-09
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 2.6 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 53.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 240 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2860 2019-06
قیمت تولید 373 2019-08
قیمت صادرات 152 2019-06
قیمت واردات 117 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 235 2019-08
اندازه اصل تورم 57.1 2019-08
CPI مسکن آب و برق 293 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 253 2019-08
تورم مواد غذایی 58.8 2019-08
انتظارات تورم 30 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 52.4 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 82.79 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 67.21 2019-08
عرضه پول M0 1296173 2019-08
عرضه پول M1 1424594 2019-07
عرضه پول M2 2086668 2019-07
عرضه پول M3 3820760 2019-07
نرخ بهره سپرده 56.71 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 6190041 2019-06
ذخایر ارزی 47831 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 951 2019-07
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5856 2019-07
واردات 4905 2019-07
بدهی خارجی 275828 2019-03
رابطه مبادله 130 2019-06
گردش سرمایه -4903 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 2019-07
ورود توریست 217028 2019-06
ذخایر طلا 61.74 2019-09
تولید نفت خام 505 2019-05
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 4293 2019-07
هزینه های دولت 94555 2019-06
درآمدهای دولت 465687 2019-07
هزینه های مالی 461394 2019-07
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 458495 2019-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.9 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2019-07
استفاده از ظرفیت 58.7 2019-07
تغییرات موجودی انبار -8522 2019-06
تولید خودرو 49335 2019-08
ثبت خودرو 52.22 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 2019-07
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 418 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.9 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 44.7 2019-06
هزینه های مصرف کننده 533656 2019-06
قیمت گازوئیل 0.78 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 847 2019-07
میزان ساخت و ساز -1.7 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.