بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4 2018-06
نرخ بیکاری 9.6 2018-06
نرخ تورم 45.5 2018-10
نرخ بهره 59.16 2018-12
موازنه تجاری 277 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 37.87 2018-12
بازار سهام 31318 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 638 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 752791 ARS - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152509 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72516 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22625 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122174 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21492 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32912 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 94550 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59099 ARS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12689 ARS - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 % 2018-06
افراد شاغل 11642 هزار 2018-06
افراد بیکار 1239 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 41.9 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 46.4 % 2018-06
دستمزد 31437 ARS / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 11300 ARS / ماه 2018-12
جمعیت 44.05 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 14400 ARS / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 ARS / ماه 2018-12
رشد دستمزد 2.34 % 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 ARS / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 ARS / ماه 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 45.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 5.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1887 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 275 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 161 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 125 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 169 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 43.33 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 216 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 46.41 % 2018-10
انتظارات تورم 30 در صد 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 79.6 % 2018-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 59.16 % 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 69.59 % 2018-10
عرضه پول M0 1238891 ARS - میلیون 2018-11
عرضه پول M1 1254078 ARS - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1827235 ARS - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 3134303 ARS - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 21.55 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 4872435 USD - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 46974 USD - میلیون 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 277 USD - میلیون 2018-10
صادرات 5354 USD - میلیون 2018-10
واردات 5077 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری -8292 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 261483 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 129 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه -8417 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 551 USD - میلیون 2018-10
ورود توریست 225300 2018-09
ذخایر طلا 61.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 492 BBL/D/1K 2018-08
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -16586 ARS - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 97236 ARS - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 306650 ARS - میلیون 2018-10
هزینه های مالی 323235 ARS - میلیون 2018-10
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.8 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 61.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -14710 ARS - میلیون 2018-06
تولید خودرو 36808 واحد 2018-11
ثبت خودرو 33.1 هزار 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم -4.5 % 2018-10
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 446 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.1 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.2 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 581505 ARS - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.98 USD / لیتر 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 721 SQ. متر THO 2018-10
میزان ساخت و ساز -4.2 % 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.