آرژانتین - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 9.1 2018-03
نرخ تورم 29.5 2018-06
نرخ بهره 45 2018-08
موازنه تجاری -382 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 29.82 2018-08
بازار سهام 27052 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 638 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 708474 ARS - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154687 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36742 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23375 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113617 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 21084 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33080 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93813 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58307 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12852 ARS - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-03
افراد شاغل 11749 هزار 2018-03
افراد بیکار 1183 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 42.4 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 46.7 % 2018-03
دستمزد 26163 ARS / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 10000 ARS / ماه 2018-07
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 44.05 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
رشد دستمزد 2.45 در صد 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 29.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1690 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 169 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 122 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 181 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 30 در صد 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 47.9 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 45 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 39.65 % 2018-06
عرضه پول M0 1066809 ARS - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1253656 ARS - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1724924 ARS - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2786772 ARS - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 21.55 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 4690844 USD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 55087 USD - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -382 USD - میلیون 2018-06
صادرات 5076 USD - میلیون 2018-06
واردات 5458 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -9623 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 253741 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 138 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -10060 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 175400 2018-06
ذخایر طلا 61.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 487 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -56664 ARS - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 92276 ARS - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 262959 ARS - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 319623 ARS - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -8.1 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 61.8 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -4761 ARS - میلیون 2018-03
تولید خودرو 41450 واحد 2018-07
ثبت خودرو 46.64 هزار 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 % 2018-06
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 414 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.3 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 31.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 549155 ARS - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7 در صد 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 615 SQ. متر THO 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.