بازارها گذشته مرجع
پول 42.55 2019-07
بازار سهام 42027 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2019-03
نرخ بیکاری 10.1 2019-03
نرخ تورم 55.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 2019-06
نرخ بهره 59.01 2019-07
موازنه تجاری 1373 2019-05
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 666751 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112858 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39914 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22012 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 99191 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20850 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33278 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 81359 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12202 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2019-03
افراد شاغل 11947 2019-03
افراد بیکار 1338 2019-03
نرخ اشتغال 42.3 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 47 2019-03
دستمزد 40911 2019-04
حداقل دستمزد 12500 2019-06
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 2.77 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 55.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2633 2019-03
قیمت تولید 329 2019-05
قیمت صادرات 154 2019-03
قیمت واردات 118 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2019-06
اندازه اصل تورم 56.7 2019-06
CPI مسکن آب و برق 281 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 241 2019-06
تورم مواد غذایی 60.8 2019-06
انتظارات تورم 30 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 65.9 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 59.01 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 66.53 2019-06
عرضه پول M0 1375803 2019-06
عرضه پول M1 1318793 2019-05
عرضه پول M2 1949229 2019-05
عرضه پول M3 3576750 2019-05
نرخ بهره سپرده 46.83 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 6190041 2019-06
ذخایر ارزی 59091 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1373 2019-05
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 6017 2019-05
واردات 4644 2019-05
بدهی خارجی 275828 2019-03
رابطه مبادله 130 2019-03
گردش سرمایه -4903 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 161 2019-05
ورود توریست 228494 2019-05
ذخایر طلا 54.9 2019-06
تولید نفت خام 502 2019-03
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -6598 2019-06
هزینه های دولت 90795 2019-03
درآمدهای دولت 520520 2019-06
هزینه های مالی 527118 2019-06
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.9 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-05
استفاده از ظرفیت 62 2019-05
تغییرات موجودی انبار -19140 2019-03
تولید خودرو 23916 2019-06
ثبت خودرو 36.5 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2019-05
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 435 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 500964 2019-03
قیمت گازوئیل 1 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 899 2019-05
میزان ساخت و ساز -3.4 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.