Ok
width
height
Argentina Inflation Rate
آرژانتین قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 53.50 53.60 20262.80 -7.00 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 5.90 4.00 6.50 0.20 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253.71 239.61 253.71 100.00 نقاط شاخص [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2860.10 2634.80 2860.10 95.40 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 389.62 372.68 949.61 0.00 نقاط شاخص [+]
قیمت صادرات 149.20 151.70 195.60 69.80 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 114.70 116.90 148.90 88.30 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید کننده 45.30 61.60 124.90 -7.15 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 250.48 235.33 250.48 100.00 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 55.30 57.10 58.80 21.12 در صد [+]
تورم مواد غذایی 56.90 58.80 66.20 19.94 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 299.17 293.33 299.17 100.00 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 265.06 253.13 265.06 100.00 نقاط شاخص [+]
انتظارات تورم 30.00 30.00 40.00 20.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آرژانتین - نرخ تورم.