بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 50.82 51.34 51.56 51.78 52 52.45
بازار سهام 7623.41 7743 7648 7554 7461 7279
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.70 4.49 4.56 4.62 4.69 4.83
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.2 0.8 1 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6 6.2 6.1 6.1 6.2
نرخ بیکاری 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
نرخ تورم 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
نرخ بهره 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
موازنه تجاری -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
حساب جاری -81.51 -150 -200 -500 589 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 38 38 38 39 38
بودجه دولت -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
اطمینان کسب و کار 40.20 40 42 45 50 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 10 6 5.5 7 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.2 0.8 1 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6 6.2 6.1 6.1 6.2
تولید ناخالص داخلی 330.91 375 375 375 375 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2654444.00 2324717 2561318 2429286 2501187 2656260
تولید ناخالص ملی 2975936.04 2916488 2961457 3016123 3105392 3297927
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 762295.69 733134 671992 745402 767464 815047
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3400 3400 3400 3400 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 8400 8400 8400 8400 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 163382 152920 143606 147857 157024
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 302777.00 210166 272392 281978 290324 308324
تولید ناخالص داخلی از ساخت 622014.00 571485 563435 515522 530780 563688
تولید ناخالص داخلی از معادن 19734.00 23056 33852 16185 16664 17697
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125406.00 94747 123790 105616 108742 115484
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1338059 1525530 1449748 1492656 1585201
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 78850 87393 69873 71941 76401
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76382.00 69152 82928 91406 94112 99947
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
افراد شاغل 43146.34 42500 42500 42000 43700 43700
افراد بیکار 2050.00 2260 2260 2200 2200 2100
نرخ مشارکت نیروی کار 61.47 63.7 63.7 63.7 64 64
دستمزد در تولید 123.66 105 117 129 119 125
جمعیت 107.00 110 110 110 110 112
حداقل دستمزد 537.00 557 557 579 579 590
نرخ اشتغال 95.46 94.6 94.6 94.6 94.3 94.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.90 122 124 125 126 131
قیمت مصرف کننده اصلی 120.90 122 123 124 125 131
اندازه اصل تورم 3.10 3.5 3 3.2 4.1 4.1
قیمت تولید 133.23 142 139 138 136 141
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1.6 2.5 2 2.3 3.3
تورم مواد غذایی 1.70 3.2 3.8 3.8 3.9 3.9
CPI مسکن آب و برق 114.00 116 117 117 118 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 109 110 110 111 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
عرضه پول M2 11728238.45 11350000 11350000 11350000 11880000 11880000
ذخایر ارزی 87860.00 87300 87900 88000 88500 89500
ترازنامه بانک 2502.80 1320 1340 1330 1360 1450
نرخ بهره سپرده 3.50 4.25 3.5 3.75 4.25 4
نرخ وام 4.50 4.5 4.5 4.25 4.25 4.25
وام به بانک 253435.09 265000 265000 255000 299000 299000
وام به بخش خصوصی 7800083.50 7526779 7684801 7913490 8140247 8644942
نسبت ذخیره نقدی 15.00 14 14 13 13 13
ترازنامه بانک مرکزی 4996.74 5100 5050 4750 5100 5050
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
حساب جاری -81.51 -150 -200 -500 589 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
واردات 8938342.63 9080000 8500000 990000 8940000 9020000
صادرات 5596481.56 6090000 6150000 615000 4750000 4960000
بدهی خارجی 78959.57 73500 73500 73500 73500 73500
حواله 2372398.50 2630000 2320000 268000 3000000 3080000
ورود توریست 638549.00 730000 670000 550000 700000 705000
ذخایر طلا 197.93 197 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 672.00 800 840 550 1050 1200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 38 38 38 39 38
بودجه دولت -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
ارزش بودجه دولت -60900.00 -94000 -65000 -87000 -82000 -90000
هزینه های دولت 280571.37 259944 338187 280440 288740 306642
درآمدهای دولت 304749.00 232000 242000 220000 254000 254000
هزینه های مالی 365632.00 326000 307000 307000 336000 344000
مخارج نظامی 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 40.20 40 42 45 50 50
تولید صنعتی -5.80 4.2 4.5 4.2 5.3 5.3
مجموع فروش خودرو 9246.00 9300 9600 9700 9500 9200
شاخص PMI تولید 51.70 53.4 52.5 53 54.4 54.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30 10 6 5.5 7 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 2.5 2.6 2.6 3.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 1888717.55 1615730 1697036 1617431 1665302 1768551
نرخ وام بانکی 6.77 6.77 6.77 6.52 6.52 6.52
تسهیلات اعتباری خریدار 414.76 384 409 427 440 467
قیمت گازوئیل 1.00 1.1 1.12 1.15 1.18 1.18
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 12232.00 11500 11800 10000 14000 14000
جواز ساختمان 40795.00 41000 43500 44000 42000 43000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.