بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 51.29 52.05 52.28 52.51 52.74 53.2
بازار سهام 7885.23 7677 7577 7477 7379 7187
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57 4.78 4.86 4.94 5.02 5.2
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
نرخ تورم 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.75 3.75
موازنه تجاری -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
حساب جاری 566.76 367 -150 -200 -500 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 38 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 37.30 45 46 42 45 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 7.5 10 6 5.5 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
تولید ناخالص داخلی 330.91 356 390 390 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483615.37 2658088 2648142 2403713 2647534 2833522
تولید ناخالص ملی 2872412.32 2983149 2971987 3015592 3061992 3180037
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 650874.92 803641 800634 753292 693833 856681
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 147497.00 195626 194894 168933 157232 208537
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264202.00 291315 290225 217308 281639 310542
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547022.00 639658 637264 590904 583125 681875
تولید ناخالص داخلی از معادن 32944.00 20925 20846 23839 35118 22306
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119397.00 111452 111035 97966 127277 118808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1479208.00 1494379 1488787 1383527 1576836 1593008
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84765.58 189565 188855 81529 90360 202076
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 80208.00 76101 75816 71502 85502 81124
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
افراد بیکار 2432.00 2300 2260 2260 2200 2200
نرخ مشارکت نیروی کار 62.06 63.7 63.7 63.7 63.7 64
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 113.10 112 105 117 129 119
جمعیت 107.00 108 108 108 108 108
حداقل دستمزد 537.00 557 557 557 579 579
نرخ اشتغال 94.64 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.60 122 124 125 125 127
قیمت مصرف کننده اصلی 119.80 120 122 123 124 125
اندازه اصل تورم 2.70 2.7 3.5 3 3.2 4.1
قیمت تولید 136.10 133 140 142 139 133
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 0.5 1.6 2.5 2 2.3
تورم مواد غذایی -0.90 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
CPI مسکن آب و برق 112.80 115 118 118 118 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.20 108 110 111 110 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.75 3.75
عرضه پول M2 11198689.25 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
ذخایر ارزی 86160.00 86500 87300 87900 88000 88500
ترازنامه بانک 2264.70 1290 1320 1340 1330 1360
نرخ بهره سپرده 3.75 4.25 4.25 3.75 3.75 4.25
نرخ وام 4.75 5.25 5.25 4.75 4.75 5.25
وام به بانک 302542.34 275000 265000 265000 255000 299000
وام به بخش خصوصی 7579963.13 8150000 7876285 7681353 7945682 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00 17 17 17 17 19
ترازنامه بانک مرکزی 5159.88 5358 5300 5250 5200 5400
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
حساب جاری 566.76 367 -150 -200 -500 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 8659699.29 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
صادرات 6250907.82 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
بدهی خارجی 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
حواله 2589236.30 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
ورود توریست 702843.00 697000 730000 670000 550000 700000
ذخایر طلا 197.93 197 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.00 950 800 840 550 1050
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 38 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -2488.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
هزینه های دولت 327068.78 252869 251923 268777 348655 269559
درآمدهای دولت 279745.00 241000 232000 242000 220000 254000
هزینه های مالی 282233.00 321000 326000 307000 307000 336000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 37.30 45 46 42 45 50
تولید صنعتی -7.90 3.2 4.2 4.5 4.2 5.3
تغییرات موجودی انبار -27208.58 15700 15700 15700 15700 19300
مجموع فروش خودرو 9721.00 9600 9000 9300 9700 8900
شاخص PMI تولید 51.80 53.6 53.4 52.5 53 54.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 7.5 10 6 5.5 7
هزینه های مصرف کننده 1646009.73 1915460 1908292 1670633 1754646 2041880
نرخ وام بانکی 7.11 7.27 7.27 7.21 7.21 7.27
تسهیلات اعتباری خریدار 396.23 384 382 398 398 409
قیمت گازوئیل 1.05 0.91 0.89 0.88 0.85 0.89
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
جواز ساختمان 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.