بازارها گذشته مرجع
پول 52.39 2019-05
بازار سهام 7815 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.83 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.2 2019-03
نرخ تورم 3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-04
نرخ بهره 4.5 2019-05
موازنه تجاری -3138000 2019-03
حساب جاری -201 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2257007 2019-03
تولید ناخالص ملی 2831542 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 707316 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157625 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201456 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 554839 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 22504 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91987 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1301961 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 67147 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-03
افراد شاغل 41368 2019-03
افراد بیکار 2202 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.19 2019-03
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1661 2018-12
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.76 2019-03
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 118 2019-04
اندازه اصل تورم 3.4 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-03
قیمت تولید 138 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 114 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-04
قیمت صادرات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 3 2019-04
قیمت واردات 119 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-05
عرضه پول M0 1189002 2019-03
عرضه پول M1 3808220 2019-03
عرضه پول M2 10796808 2019-03
عرضه پول M3 11379651 2019-03
ترازنامه بانک 1215 2019-02
ذخایر ارزی 83956 2019-04
نرخ بهره سپرده 4 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 4851 2018-12
نرخ وام 5 2019-05
وام به بانک 248521 2019-03
وام به بخش خصوصی 7212538 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3138000 2019-03
حساب جاری -201 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5876430 2019-03
واردات 9013940 2019-03
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 8.12 2018-12
حواله 2514000 2019-03
ورود توریست 687726 2018-12
ذخایر طلا 198 2019-03
تولید نفت خام 14 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 750 2019-02
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -58410 2019-03
هزینه های دولت 252373 2019-03
درآمدهای دولت 228918 2019-03
هزینه های مالی 287327 2019-03
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 35.2 2019-03
تولید صنعتی -5.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 84.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار 36468 2019-03
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 50.9 2019-04
مجموع فروش خودرو 7661 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 1568670 2019-03
پس انداز های شخصی 4547855 2019-03
نرخ وام بانکی 7.42 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 359 2018-12
قیمت گازوئیل 1.05 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10603 2018-12
جواز ساختمان 40369 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.