گذشته قبلی
پول 59.11 59.02
بازار سهام 6020 6260 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 1.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 8.2 در صد
نرخ بیکاری 5.2 6 در صد
نرخ تورم 6.3 6.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.8 در صد
نرخ بهره 4.25 3.75 در صد
موازنه تجاری -5927174 -5843302 هزار تومان
حساب جاری -2521 -2916 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.4 54.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.6 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 26.1 35.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.9 -5.2 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 1.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 8.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 394 362 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4990139 4613155 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص ملی 5132915 5117892 پی اچ پی - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1332641 993917 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3413 3272 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8301 7958 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.6 -9.6 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 416885 434772 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 413485 256394 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 901888 971672 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 43026 44060 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 292761 207445 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3050535 2761110 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140424 170578 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 164401 145146 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.2 6 در صد
افراد شاغل 47392 45631 هزار
افراد بیکار 2602 2762 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 64 63.4 در صد
دستمزد در تولید 122 122 امتیاز
جمعیت 110 109 میلیون
نرخ اشتغال 94 94.3 در صد
حداقل دستمزد 570 537 PHP/روز
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.3 6.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 116 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 116 114 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.6 3.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 107 امتیاز
قیمت تولید 98.54 97.46 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 7.5 در صد
قیمت خرده فروشی 3.5 2.7 در صد
CPI مسکن آب و برق 114 112 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 133 امتیاز
قیمت صادرات 103 107 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.3 6.9 در صد
قیمت واردات 122 118 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 143 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 163734141 162844138 دوزها
موارد کروناویروس 3929819 3927120 افراد
مرگ و میر کروناویروس 62790 62695 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.25 3.75 در صد
عرضه پول M0 1826412 1843160 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M1 6287934 6372287 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M2 14822043 14826540 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M3 15377977 15387114 پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 1516 1497 PHP - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 99000 98800 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 3.75 3.25 در صد
نسبت ذخیره نقدی 12 12 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 7838 7807 PHP - میلیارد
نرخ وام 4.25 3.75 در صد
وام به بانک 358794 304215 پی اچ پی - میلیون
وام به بخش خصوصی 8982620 8988018 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -5927174 -5843302 هزار تومان
حساب جاری -2521 -2916 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6211951 6643969 هزار تومان
واردات 12139125 12487270 هزار تومان
بدهی خارجی 106428 98488 USD - میلیون
گردش سرمایه 5.96 5.48 USD - میلیون
حواله 2917314 2754674 هزار تومان
ورود توریست 254312 206393
ذخایر طلا 153 151 تن
تغییرات سالیانه صادرات -4.2 1 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 21.5 26.3 در صد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 471 742 USD - میلیون
شاخص تروریسم 6.79 7.07
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.4 54.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.6 -7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -86763 -215523 پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 903920 673241 پی اچ پی - میلیون
درآمدهای دولت 308632 290268 پی اچ پی - میلیون
هزینه های مالی 395395 505791 پی اچ پی - میلیون
ارزیابی اعتبار 61
مخارج نظامی 3495 3472 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 26.1 35.4 امتیاز
تولید صنعتی 10.6 8.3 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 71.26 71.1 در صد
تغییرات موجودی انبار 50446 30130 پی اچ پی - میلیون
سرعت اینترنت 5451 4527 KBps
آدرس های IP 1536948 1536732 IP
شاخص رقابتی 61.87 62.13 امتیاز
رتبه رقابتی 64 56
شاخص فساد مالی 33 34 امتیاز
رتبه فساد مالی 117 115
آسانی کسب و کار 95 124
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 50.8 امتیاز
مجموع فروش خودرو 6733 6346 واحد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.9 -5.2 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 3401517 3476450 پی اچ پی - میلیون
پس انداز های شخصی 6251135 6231969 میلیونر - پی اچ پی
تسهیلات اعتباری خریدار 478 446 PHP - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.31 1.35 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 10900 11529 PHP / SQ METER
جواز ساختمان 38263 36947


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.