بازارها گذشته مرجع
پول 49.72 2020-07
بازار سهام 6364 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.8 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 17.7 2020-06
نرخ تورم 2.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-05
نرخ بهره 2.25 2020-06
موازنه تجاری -499000 2020-04
حساب جاری -252 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 22.3 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 38511 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1270 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10233 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 356 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4450941 2020-03
تولید ناخالص ملی 5166623 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1072933 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 625980 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 877544 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 35249 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 190729 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68311 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 136407 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2020-06
افراد شاغل 33764 2020-06
افراد بیکار 7254 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.64 2020-06
دستمزد در تولید 122 2019-12
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 82.32 2020-06
حداقل دستمزد 537 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 122 2020-05
اندازه اصل تورم 2.9 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2020-03
قیمت تولید 132 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -3.1 2020-05
CPI مسکن آب و برق 114 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-05
قیمت صادرات 98.75 2020-03
تورم مواد غذایی 2.9 2020-05
قیمت واردات 99.42 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-06
عرضه پول M0 1584824 2020-04
عرضه پول M1 4992462 2020-04
عرضه پول M2 12775439 2020-04
عرضه پول M3 13554185 2020-04
ترازنامه بانک 2326 2020-02
ذخایر ارزی 93290 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 12 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 4997 2019-11
نرخ وام 2.75 2020-06
وام به بانک 303155 2020-04
وام به بخش خصوصی 8239838 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -499000 2020-04
حساب جاری -252 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 2783510 2020-04
واردات 3282710 2020-04
بدهی خارجی 83618 2019-12
گردش سرمایه 17 2020-03
حواله 2396624 2020-03
ورود توریست 776798 2019-12
ذخایر طلا 198 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 500 2020-03
شاخص تروریسم 7.14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -202136 2020-05
هزینه های دولت 563544 2020-03
درآمدهای دولت 151493 2020-05
هزینه های مالی 353629 2020-05
ارزیابی اعتبار 61 2020-06
مخارج نظامی 3753 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 22.3 2020-03
تولید صنعتی -61.4 2020-04
استفاده از ظرفیت 70 2020-04
تغییرات موجودی انبار -138086 2020-03
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 49.7 2020-06
مجموع فروش خودرو 1389 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2020-04
هزینه های مصرف کننده 3314513 2020-03
پس انداز های شخصی 5103074 2020-04
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 457 2019-12
قیمت گازوئیل 0.94 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 11878 2019-12
جواز ساختمان 37256 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 38511 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1270 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10233 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.