بازارها گذشته مرجع
پول 52.16 2019-09
بازار سهام 7868 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.82 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
نرخ بهره 4.25 2019-08
موازنه تجاری -3393115 2019-07
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2483615 2019-06
تولید ناخالص ملی 2872412 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 650875 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 147497 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 264202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547022 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 32944 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119397 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1479208 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84766 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 80208 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
افراد شاغل 42953 2019-09
افراد بیکار 2432 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.06 2019-09
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 98.49 2019-03
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.64 2019-09
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 120 2019-08
اندازه اصل تورم 2.9 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-06
قیمت تولید 135 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-07
CPI مسکن آب و برق 113 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-08
قیمت صادرات 91.45 2019-06
تورم مواد غذایی 0.6 2019-08
قیمت واردات 116 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-08
عرضه پول M0 1157123 2019-07
عرضه پول M1 3982717 2019-07
عرضه پول M2 11199566 2019-07
عرضه پول M3 11860825 2019-07
ترازنامه بانک 1245 2019-07
ذخایر ارزی 85610 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.75 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 5107 2019-06
نرخ وام 4.75 2019-08
وام به بانک 294308 2019-07
وام به بخش خصوصی 7537005 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3393115 2019-07
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 6174369 2019-07
واردات 9567484 2019-07
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 6.85 2019-06
حواله 2580711 2019-07
ورود توریست 719057 2019-07
ذخایر طلا 198 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 430 2019-06
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -75300 2019-07
هزینه های دولت 327069 2019-06
درآمدهای دولت 264100 2019-07
هزینه های مالی 339400 2019-07
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
تولید صنعتی -7.3 2019-07
استفاده از ظرفیت 84.28 2019-07
تغییرات موجودی انبار -27209 2019-06
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 51.9 2019-08
مجموع فروش خودرو 8781 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1646010 2019-06
پس انداز های شخصی 4629400 2019-07
نرخ وام بانکی 7.38 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 396 2019-06
قیمت گازوئیل 1.01 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10621 2019-03
جواز ساختمان 39762 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.