بازارها گذشته مرجع
پول 48.1 2020-12
بازار سهام 7135 2020-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.11 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.5 2020-09
نرخ بیکاری 8.7 2020-12
نرخ تورم 3.3 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-11
نرخ بهره 2 2020-11
موازنه تجاری -1707670 2020-09
حساب جاری 1041 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -5.3 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -54.5 2020-09
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 435413 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 8446 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 399457 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 377 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4138012 2020-09
تولید ناخالص ملی 4644992 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 828760 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3338 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 404981 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231440 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 687801 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 24399 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 212539 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2622036 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121294 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 167355 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2020-12
افراد شاغل 39836 2020-12
افراد بیکار 3813 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.94 2020-09
دستمزد در تولید 113 2020-06
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 90.04 2020-09
حداقل دستمزد 537 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2020-11
قیمت مصرف کننده اصلی 124 2020-11
اندازه اصل تورم 3.2 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-09
قیمت تولید 130 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.9 2020-09
CPI مسکن آب و برق 114 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-11
قیمت صادرات 91.24 2020-09
تورم مواد غذایی 4.3 2020-11
قیمت واردات 97.74 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-11
عرضه پول M0 1528401 2020-09
عرضه پول M1 5024082 2020-09
عرضه پول M2 12841970 2020-09
عرضه پول M3 13508240 2020-09
ترازنامه بانک 3078 2020-08
ذخایر ارزی 103814 2020-10
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-11
نسبت ذخیره نقدی 12 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 5951 2020-05
نرخ وام 2.5 2020-11
وام به بانک 335425 2020-09
وام به بخش خصوصی 7902962 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1707670 2020-09
حساب جاری 1041 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 6216330 2020-09
واردات 7924000 2020-09
بدهی خارجی 83618 2019-12
گردش سرمایه 5.03 2020-06
حواله 2601263 2020-09
ورود توریست 776798 2019-12
ذخایر طلا 190 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 637 2020-08
شاخص تروریسم 7.14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -61362 2020-10
هزینه های دولت 612157 2020-09
درآمدهای دولت 228206 2020-10
هزینه های مالی 289568 2020-10
ارزیابی اعتبار 61 2020-12
مخارج نظامی 3753 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5.3 2020-09
تولید صنعتی -14.2 2020-10
استفاده از ظرفیت 67.56 2020-09
تغییرات موجودی انبار -101300 2020-09
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 49.9 2020-11
مجموع فروش خودرو 8988 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -54.5 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2020-10
هزینه های مصرف کننده 3028855 2020-09
پس انداز های شخصی 5388978 2020-09
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 413 2020-06
قیمت گازوئیل 0.96 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10891 2020-03
جواز ساختمان 30838 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 435413 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 8446 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 399457 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.