بازارها گذشته مرجع
پول 51.99 2019-02
بازار سهام 7939 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.42 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
نرخ بیکاری 5.1 2018-12
نرخ تورم 4.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
نرخ بهره 4.75 2019-02
موازنه تجاری -3752000 2018-12
حساب جاری -1254 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -2.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 27.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2486518 2018-12
تولید ناخالص ملی 2790598 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 751769 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182999 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272512 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 598370 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19574 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104258 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1397922 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177329 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71189 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2018-12
افراد شاغل 41329 2018-12
افراد بیکار 2202 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.56 2018-12
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1686 2018-06
جمعیت 105 2017-12
نرخ اشتغال 94.94 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 118 2019-01
اندازه اصل تورم 4.4 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199 2018-12
قیمت تولید 133 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 112 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-01
قیمت صادرات 108 2018-12
تورم مواد غذایی 5.6 2019-01
قیمت واردات 119 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-02
عرضه پول M0 1233503 2018-12
عرضه پول M1 3887379 2018-12
عرضه پول M2 11065705 2018-12
عرضه پول M3 11612149 2018-12
ترازنامه بانک 1230 2018-12
ذخایر ارزی 82130 2019-01
نرخ بهره سپرده 4.25 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 4613 2018-11
نرخ وام 5.25 2019-02
وام به بانک 252760 2018-12
وام به بخش خصوصی 7395573 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3752000 2018-12
حساب جاری -1254 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 4720880 2018-12
واردات 8473220 2018-12
بدهی خارجی 73098 2017-12
گردش سرمایه 2.07 2018-09
حواله 2849066 2018-12
ورود توریست 687726 2018-12
ذخایر طلا 198 2019-03
تولید نفت خام 13 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 531 2018-11
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -2.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -39118 2018-11
هزینه های دولت 236548 2018-12
درآمدهای دولت 259702 2018-11
هزینه های مالی 298820 2018-11
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 27.2 2018-12
تولید صنعتی -9.3 2018-12
استفاده از ظرفیت 84.27 2018-12
تغییرات موجودی انبار -6996 2018-12
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 52.3 2019-01
مجموع فروش خودرو 9301 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.5 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1791824 2018-12
پس انداز های شخصی 4665756 2018-12
نرخ وام بانکی 7.02 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 329 2018-09
قیمت گازوئیل 0.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 9249 2018-09
جواز ساختمان 42111 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.