بازارها گذشته مرجع
پول 48.49 2020-09
بازار سهام 5846 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.03 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.5 2020-06
نرخ بیکاری 10 2020-09
نرخ تورم 2.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08
نرخ بهره 2.25 2020-09
موازنه تجاری -1827000 2020-07
حساب جاری 1041 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 22.3 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 294591 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 5091 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 231928 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 377 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4154830 2020-06
تولید ناخالص ملی 4380420 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 806777 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3338 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 554684 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 716454 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 42917 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 257972 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68311 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 143311 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10 2020-09
افراد شاغل 41306 2020-09
افراد بیکار 4571 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.94 2020-09
دستمزد در تولید 99.94 2020-03
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 90.04 2020-09
حداقل دستمزد 537 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 123 2020-08
اندازه اصل تورم 3.1 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.9 2020-06
قیمت تولید 130 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -3.3 2020-07
CPI مسکن آب و برق 114 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-08
قیمت صادرات 89.18 2020-06
تورم مواد غذایی 1.8 2020-08
قیمت واردات 92 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-09
عرضه پول M0 1530210 2020-07
عرضه پول M1 5006091 2020-07
عرضه پول M2 12754546 2020-07
عرضه پول M3 13609103 2020-07
ترازنامه بانک 2976 2020-05
ذخایر ارزی 99000 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-08
نسبت ذخیره نقدی 12 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 5949 2020-05
نرخ وام 2.75 2020-08
وام به بانک 345293 2020-07
وام به بخش خصوصی 7981521 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1827000 2020-07
حساب جاری 1041 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 5653530 2020-07
واردات 7480870 2020-07
بدهی خارجی 83618 2019-12
گردش سرمایه 5.03 2020-06
حواله 2783000 2020-07
ورود توریست 776798 2019-12
ذخایر طلا 198 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 481 2020-06
شاخص تروریسم 7.14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -40074 2020-08
هزینه های دولت 854692 2020-06
درآمدهای دولت 234468 2020-07
هزینه های مالی 374676 2020-07
ارزیابی اعتبار 61 2020-09
مخارج نظامی 3753 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 22.3 2020-03
تولید صنعتی -14.8 2020-07
استفاده از ظرفیت 75.37 2020-07
تغییرات موجودی انبار -204948 2020-06
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 47.3 2020-08
مجموع فروش خودرو 5454 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.26 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2020-07
هزینه های مصرف کننده 2913246 2020-06
پس انداز های شخصی 5274124 2020-07
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 413 2020-06
قیمت گازوئیل 1.01 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 11878 2019-12
جواز ساختمان 30838 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 294591 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 5091 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 231928 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.