بازارها گذشته مرجع
پول 51.1 2019-07
بازار سهام 8233 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.94 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
نرخ بهره 4.5 2019-07
موازنه تجاری -3275000 2019-05
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 40.5 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2257007 2019-03
تولید ناخالص ملی 2831542 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 707316 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157625 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 201456 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 554839 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 22504 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91987 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1301961 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 67147 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-06
افراد شاغل 42242 2019-06
افراد بیکار 2286 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.39 2019-06
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 1661 2018-12
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.87 2019-06
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2019-06
اندازه اصل تورم 3.3 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2019-03
قیمت تولید 138 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2019-05
CPI مسکن آب و برق 114 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-06
قیمت صادرات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 2.7 2019-06
قیمت واردات 119 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-07
عرضه پول M0 1220865 2019-05
عرضه پول M1 3940952 2019-05
عرضه پول M2 11120965 2019-05
عرضه پول M3 11741648 2019-05
ترازنامه بانک 1215 2019-02
ذخایر ارزی 85380 2019-06
نرخ بهره سپرده 4 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 5145 2019-03
نرخ وام 5 2019-06
وام به بانک 273996 2019-05
وام به بخش خصوصی 7444944 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3275000 2019-05
حساب جاری -435 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 6154900 2019-05
واردات 9429520 2019-05
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 2.84 2019-03
حواله 2440630 2019-04
ورود توریست 621719 2019-05
ذخایر طلا 198 2019-06
تولید نفت خام 14 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 961 2019-04
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2600 2019-05
هزینه های دولت 252373 2019-03
درآمدهای دولت 317236 2019-05
هزینه های مالی 314672 2019-05
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 40.5 2019-06
تولید صنعتی -2.1 2019-05
استفاده از ظرفیت 84.44 2019-05
تغییرات موجودی انبار 36468 2019-03
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 51.3 2019-06
مجموع فروش خودرو 9532 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-05
هزینه های مصرف کننده 1568670 2019-03
پس انداز های شخصی 4583355 2019-05
نرخ وام بانکی 7.2 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 373 2019-03
قیمت گازوئیل 0.98 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10621 2019-03
جواز ساختمان 39762 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.