بازارها گذشته مرجع
پول 50.67 2019-11
بازار سهام 7934 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.68 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-09
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
نرخ تورم 0.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
نرخ بهره 4 2019-11
موازنه تجاری -3119475 2019-09
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2357386 2019-09
تولید ناخالص ملی 2926854 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 723340 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139356 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273632 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 500264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 15706 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102490 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1406839 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67805 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88701 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-09
افراد شاغل 42953 2019-09
افراد بیکار 2432 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.06 2019-09
دستمزد 10458 2016-12
دستمزد در تولید 113 2019-06
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 94.64 2019-09
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 120 2019-10
اندازه اصل تورم 2.6 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 191 2019-09
قیمت تولید 135 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 113 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
قیمت صادرات 90.93 2019-09
تورم مواد غذایی -0.9 2019-10
قیمت واردات 113 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-11
عرضه پول M0 1181044 2019-09
عرضه پول M1 4097284 2019-09
عرضه پول M2 11403992 2019-09
عرضه پول M3 12037377 2019-09
ترازنامه بانک 2265 2019-08
ذخایر ارزی 85700 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.75 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 18 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 5160 2019-08
نرخ وام 4.75 2019-10
وام به بانک 319851 2019-09
وام به بخش خصوصی 7679272 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3119475 2019-09
حساب جاری 567 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5898017 2019-09
واردات 9017491 2019-09
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 6.85 2019-06
حواله 2589236 2019-08
ورود توریست 702843 2019-08
ذخایر طلا 198 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 416 2019-08
شاخص تروریسم 7.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -178557 2019-09
هزینه های دولت 272140 2019-09
درآمدهای دولت 236528 2019-09
هزینه های مالی 415085 2019-09
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 37.3 2019-09
تولید صنعتی -2.3 2019-09
استفاده از ظرفیت 84.44 2019-09
تغییرات موجودی انبار -26361 2019-09
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 52.1 2019-10
مجموع فروش خودرو 9721 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1569559 2019-09
پس انداز های شخصی 4662729 2019-09
نرخ وام بانکی 7.11 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 396 2019-06
قیمت گازوئیل 0.98 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 12232 2019-06
جواز ساختمان 43394 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.