فیلیپین - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-06
نرخ بیکاری 5.4 2018-09
نرخ تورم 6.7 2018-09
نرخ بهره 4.5 2018-09
موازنه تجاری -3513488 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 54.06 2018-10
بازار سهام 6932 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.02 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2352509 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2728917 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 695414 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146315 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260401 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525944 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 28252 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109633 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1378389 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80303 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74430 پی اچ پی - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-09
افراد شاغل 40659 هزار 2018-09
افراد بیکار 2323 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 % 2018-09
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1252 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.6 % 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.7 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 117 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 4.7 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 184 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.04 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 92.52 لیست قیمت 2018-06
تورم مواد غذایی 9.7 % 2018-09
قیمت واردات 118 لیست قیمت 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-09
عرضه پول M0 1041409 پی اچ پی - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 3682954 پی اچ پی - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 10686793 پی اچ پی - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 11154831 پی اچ پی - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 1182 PHP - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 75161 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 4 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 4654 PHP - میلیارد 2018-07
نرخ وام 5 % 2018-09
وام به بانک 219769 پی اچ پی - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 6953852 پی اچ پی - میلیون 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3513488 هزار تومان 2018-08
صادرات 6163490 هزار تومان 2018-08
واردات 9676980 هزار تومان 2018-08
حساب جاری -824 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 0.86 USD - میلیون 2018-06
حواله 2476000 هزار تومان 2018-08
ورود توریست 601322 2018-07
ذخایر طلا 198 تن 2018-09
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 914 USD - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2587 پی اچ پی - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 308025 پی اچ پی - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 256875 پی اچ پی - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 259462 پی اچ پی - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 30.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 8.8 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 84.28 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار -7153 پی اچ پی - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 52 2018-09
مجموع فروش خودرو 8678 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1566498 پی اچ پی - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4689906 میلیونر - پی اچ پی 2018-08
نرخ وام بانکی 6.2 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 319 PHP - میلیارد 2018-06
قیمت گازوئیل 1.06 USD / لیتر 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 12682 PHP / SQ METER 2018-03
جواز ساختمان 40182 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.