بازارها گذشته مرجع
پول 49.96 2021-09
بازار سهام 6968 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.27 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-06
نرخ بیکاری 6.9 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 36.05 2021-09
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 40030388 2021-09
نرخ بهره 2 2021-08
موازنه تجاری -3290852 2021-07
حساب جاری -380 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2021-06
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 2283011 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 35742 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1339248 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 361 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4628075 2021-06
تولید ناخالص ملی 4730870 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1154391 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2980 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7954 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 415945 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 341500 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 882946 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 44888 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265413 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2786333 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108311 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 156464 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2021-09
افراد شاغل 41667 2021-09
افراد بیکار 3073 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.81 2021-09
دستمزد در تولید 122 2020-12
جمعیت 110 2020-12
نرخ اشتغال 93.13 2021-09
حداقل دستمزد 537 2021-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 36.05 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 40030388 2021-09
موارد کروناویروس 2283011 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 35742 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1339248 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2021-08
اندازه اصل تورم 3.3 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2021-06
قیمت تولید 90.58 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2021-07
CPI مسکن آب و برق 118 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2021-08
قیمت صادرات 90.51 2021-06
تورم مواد غذایی 6.5 2021-08
قیمت واردات 101 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-08
عرضه پول M0 1654321 2021-07
عرضه پول M1 5616697 2021-07
عرضه پول M2 13720813 2021-07
عرضه پول M3 14374090 2021-07
ترازنامه بانک 33022 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 108050 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.5 2021-08
نسبت ذخیره نقدی 12 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 7634 2021-05
نرخ وام 2.5 2021-08
وام به بانک 350480 2021-07
وام به بخش خصوصی 8045492 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3290852 2021-07
حساب جاری -380 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 6421141 2021-07
واردات 9711993 2021-07
بدهی خارجی 98488 2020-12
گردش سرمایه 6.24 2021-03
حواله 2637942 2021-06
ورود توریست 19793 2020-12
ذخایر طلا 156 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833 2021-06
شاخص تروریسم 7.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -121186 2021-07
هزینه های دولت 807844 2021-06
درآمدهای دولت 256071 2021-07
هزینه های مالی 377257 2021-07
ارزیابی اعتبار 61 2021-09
مخارج نظامی 3495 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 12 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.4 2021-06
تولید صنعتی 528 2021-07
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.66 2021-07
تغییرات موجودی انبار -49755 2021-06
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.4 2021-08
مجموع فروش خودرو 7102 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.8 2021-06
هزینه های مصرف کننده 3129504 2021-06
پس انداز های شخصی 5955767 2021-07
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 402 2021-06
قیمت گازوئیل 1.13 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 12128 2021-03
جواز ساختمان 38389 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.