بازارها گذشته مرجع
پول 48.5 2021-06
بازار سهام 6851 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.75 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2021-03
نرخ بیکاری 8.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.9 2021-06
نرخ تورم 4.5 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7563241 2021-06
نرخ بهره 2 2021-05
موازنه تجاری -2734000 2021-04
حساب جاری 1010 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 17.4 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 1339457 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 23276 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1257774 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 377 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4244695 2021-03
تولید ناخالص ملی 4583578 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 872021 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3338 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434377 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 217314 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 882192 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 35552 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205871 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2526208 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136438 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138453 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2021-06
افراد شاغل 43269 2021-06
افراد بیکار 4138 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.23 2021-06
دستمزد در تولید 122 2020-12
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 91.27 2021-06
حداقل دستمزد 537 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.9 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7563241 2021-06
موارد کروناویروس 1339457 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 23276 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1257774 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 126 2021-05
اندازه اصل تورم 3.3 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2021-03
قیمت تولید 90.43 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده -3 2021-04
CPI مسکن آب و برق 116 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2021-05
قیمت صادرات 97.55 2021-03
تورم مواد غذایی 4.6 2021-05
قیمت واردات 100 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-05
عرضه پول M0 1669452 2021-04
عرضه پول M1 5517341 2021-04
عرضه پول M2 13524338 2021-04
عرضه پول M3 14198328 2021-04
ترازنامه بانک 3202 2021-04
ذخایر ارزی 106980 2021-05
نرخ بهره سپرده 1.5 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 12 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 7072 2020-12
نرخ وام 2.5 2021-05
وام به بانک 310440 2021-04
وام به بخش خصوصی 7923511 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2734000 2021-04
حساب جاری 1010 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 5720000 2021-04
واردات 8450000 2021-04
بدهی خارجی 98488 2020-12
گردش سرمایه 7.34 2020-12
حواله 2514297 2021-03
ورود توریست 19793 2020-12
ذخایر طلا 164 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 800 2021-03
شاخص تروریسم 7.1 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -44426 2021-04
هزینه های دولت 650336 2021-03
درآمدهای دولت 291920 2021-04
هزینه های مالی 336346 2021-04
ارزیابی اعتبار 61 2021-06
مخارج نظامی 3495 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 17.4 2021-03
تولید صنعتی 154 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 63.6 2021-04
تغییرات موجودی انبار -59844 2021-03
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.9 2021-05
مجموع فروش خودرو 5570 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.9 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2021-03
هزینه های مصرف کننده 3153807 2021-03
پس انداز های شخصی 5841513 2021-04
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 420 2020-12
قیمت گازوئیل 1.09 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10590 2020-12
جواز ساختمان 33627 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.