بازارها گذشته مرجع
پول 50.74 2020-04
بازار سهام 5286 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.02 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-12
نرخ بیکاری 5.3 2020-03
نرخ تورم 2.6 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-02
نرخ بهره 3.25 2020-03
موازنه تجاری -3499239 2020-01
حساب جاری 1218 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 40.2 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 2633 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 107 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 51 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 356 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2654444 2019-12
تولید ناخالص ملی 2975936 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 762296 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 302777 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 622014 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19734 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125406 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68311 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76382 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2020-03
افراد شاغل 42653 2020-03
افراد بیکار 2390 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.71 2020-03
دستمزد در تولید 122 2019-12
جمعیت 109 2019-12
نرخ اشتغال 94.69 2020-03
حداقل دستمزد 537 2018-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 122 2020-02
اندازه اصل تورم 3.2 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199 2019-12
قیمت تولید 132 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -4.8 2020-02
CPI مسکن آب و برق 115 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-02
قیمت صادرات 106 2019-12
تورم مواد غذایی 2.1 2020-02
قیمت واردات 120 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-03
عرضه پول M0 1292597 2020-01
عرضه پول M1 4435552 2020-01
عرضه پول M2 12078764 2020-01
عرضه پول M3 12793346 2020-01
ترازنامه بانک 2503 2019-11
ذخایر ارزی 87610 2020-02
نرخ بهره سپرده 2.75 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 12 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 4997 2019-11
نرخ وام 3.75 2020-03
وام به بانک 287388 2020-01
وام به بخش خصوصی 7920155 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3499239 2020-01
حساب جاری 1218 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5788774 2020-01
واردات 9288013 2020-01
بدهی خارجی 83618 2019-12
گردش سرمایه 6.56 2019-12
حواله 2648019 2020-01
ورود توریست 776798 2019-12
ذخایر طلا 198 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1153 2019-12
شاخص تروریسم 7.14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 23045 2020-01
هزینه های دولت 280571 2019-12
درآمدهای دولت 294638 2020-01
هزینه های مالی 271593 2020-01
ارزیابی اعتبار 61 2020-03
مخارج نظامی 3753 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 40.2 2019-12
تولید صنعتی -6.3 2020-01
استفاده از ظرفیت 84.44 2020-01
تغییرات موجودی انبار -13243 2019-12
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 39.7 2020-03
مجموع فروش خودرو 8093 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1888718 2019-12
پس انداز های شخصی 4945890 2020-01
نرخ وام بانکی 6.54 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 457 2019-12
قیمت گازوئیل 0.82 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 10130 2019-09
جواز ساختمان 37256 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2633 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 107 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 51 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.