بازارها گذشته مرجع
پول 50.82 2020-01
بازار سهام 7623 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.59 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-12
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
نرخ تورم 2.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
نرخ بهره 4 2019-12
موازنه تجاری -3341861 2019-11
حساب جاری -81.51 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 40.2 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2654444 2019-12
تولید ناخالص ملی 2926854 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 723340 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 302777 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 622014 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19734 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125406 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67805 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76382 2019-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
افراد شاغل 43146 2019-12
افراد بیکار 2050 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.47 2019-12
دستمزد در تولید 124 2019-09
جمعیت 107 2018-12
نرخ اشتغال 95.46 2019-12
حداقل دستمزد 537 2018-11
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 121 2019-12
اندازه اصل تورم 3.1 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 191 2019-09
قیمت تولید 133 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-11
CPI مسکن آب و برق 114 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-12
قیمت صادرات 90.93 2019-09
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
قیمت واردات 113 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2019-12
عرضه پول M0 1251305 2019-11
عرضه پول M1 4260516 2019-11
عرضه پول M2 11728238 2019-11
عرضه پول M3 12390768 2019-11
ترازنامه بانک 2503 2019-11
ذخایر ارزی 87860 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 4997 2019-11
نرخ وام 4.5 2019-12
وام به بانک 253435 2019-11
وام به بخش خصوصی 7800084 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3341861 2019-11
حساب جاری -81.51 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 5596482 2019-11
واردات 8938343 2019-11
بدهی خارجی 78960 2018-12
گردش سرمایه 5.7 2019-09
حواله 2372398 2019-11
ورود توریست 638549 2019-10
ذخایر طلا 198 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 672 2019-10
شاخص تروریسم 7.14 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -60900 2019-11
هزینه های دولت 272140 2019-09
درآمدهای دولت 304749 2019-11
هزینه های مالی 365632 2019-11
ارزیابی اعتبار 60 2020-01
مخارج نظامی 3753 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 40.2 2019-12
تولید صنعتی -5.8 2019-11
استفاده از ظرفیت 84.45 2019-11
تغییرات موجودی انبار -26361 2019-09
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 61.87 2019-12
رتبه رقابتی 64 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 95 2019-12
شاخص PMI تولید 51.7 2019-12
مجموع فروش خودرو 9246 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1569559 2019-09
پس انداز های شخصی 4778830 2019-11
نرخ وام بانکی 6.77 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 415 2019-09
قیمت گازوئیل 1 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 12232 2019-06
جواز ساختمان 43394 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.