فیلیپین - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-06
نرخ بیکاری 5.5 2018-06
نرخ تورم 5.7 2018-07
نرخ بهره 4 2018-08
موازنه تجاری -3349820 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 53.28 2018-08
بازار سهام 7584 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.77 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2352509 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2728917 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 695414 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146315 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260401 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525944 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 28252 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109633 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1378389 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80303 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74430 پی اچ پی - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2018-06
افراد شاغل 40896 هزار 2018-06
افراد بیکار 2360 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2018-06
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1650 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.5 % 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 116 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 4.5 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 184 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 134 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 92.52 لیست قیمت 2018-06
تورم مواد غذایی 7.1 % 2018-07
قیمت واردات 118 لیست قیمت 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 % 2018-08
عرضه پول M0 1050476 پی اچ پی - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 3734202 پی اچ پی - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 10607742 پی اچ پی - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 11058916 پی اچ پی - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 1151 PHP - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 76890 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 4684 PHP - میلیارد 2018-04
نرخ وام 4.5 % 2018-08
وام به بانک 278633 پی اچ پی - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 6787850 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3349820 هزار تومان 2018-06
صادرات 5700390 هزار تومان 2018-06
واردات 9050210 هزار تومان 2018-06
حساب جاری -204 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 6.31 USD - میلیون 2018-03
حواله 2357000 هزار تومان 2018-06
ورود توریست 537743 2018-05
ذخایر طلا 196 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1645 USD - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -54288 پی اچ پی - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 308025 پی اچ پی - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 224199 پی اچ پی - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 278487 پی اچ پی - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 39.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 18.9 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.34 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -7153 پی اچ پی - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 50.9 2018-07
مجموع فروش خودرو 7766 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 1566498 پی اچ پی - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4571503 میلیونر - پی اچ پی 2018-06
نرخ وام بانکی 5.9 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 302 PHP - میلیارد 2018-03
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 12682 PHP / SQ METER 2018-03
جواز ساختمان 36002 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.