گذشته قبلی
پول 50.41 50.38
بازار سهام 7055 7033 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 -1.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 12 در صد
نرخ بیکاری 6.9 8.7 در صد
نرخ تورم 4.6 4.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0 در صد
نرخ بهره 2 2 در صد
موازنه تجاری -3995660 -3577000 هزار تومان
حساب جاری -455 -623 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.5 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -5.6 1.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.3 -30.9 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 -1.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 12 در صد
تولید ناخالص داخلی 361 377 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4428969 4636746 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص ملی 4739372 4730870 پی اچ پی - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 942479 1154391 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3270 3665 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7954 8915 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 398213 416272 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 274240 345332 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 729091 882297 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 25337 44532 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 224113 268444 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2829856 2732347 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136562 109450 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 172171 155967 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.9 8.7 در صد
افراد شاغل 41667 43269 هزار
افراد بیکار 3073 4138 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 59.81 63.23 در صد
دستمزد در تولید 122 122 امتیاز
جمعیت 110 109 میلیون
نرخ اشتغال 93.13 91.27 در صد
حداقل دستمزد 537 537 PHP/روز
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.6 4.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 129 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 128 128 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.4 3.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 103 امتیاز
قیمت تولید 92.23 91.95 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 -0.3 در صد
قیمت خرده فروشی 2 1.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 119 118 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 121 امتیاز
قیمت صادرات 95.04 90.51 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.3 6.2 در صد
قیمت واردات 112 101 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 81.24 81.24 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 90214170 90214170 دوزها
موارد کروناویروس 2833473 2833038 افراد
مرگ و میر کروناویروس 48752 48712 افراد
Coronavirus بهبود یافت 1339248 1333464 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 2 در صد
عرضه پول M0 1711238 1680864 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M1 5803088 5758369 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M2 14040190 14003725 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M3 14645728 14610565 پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 1408 1388 PHP - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 107890 107950 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.5 1.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 12 12 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 7941 7937 PHP - میلیارد
نرخ وام 2 2 در صد
وام به بانک 371407 364223 پی اچ پی - میلیون
وام به بخش خصوصی 8195930 8140464 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -3995660 -3577000 هزار تومان
حساب جاری -455 -623 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6678983 6465988 هزار تومان
واردات 10674639 10043031 هزار تومان
بدهی خارجی 98488 83618 USD - میلیون
گردش سرمایه 6.53 6.71 USD - میلیون
حواله 2736862 2608916 هزار تومان
ورود توریست 11855 10903
ذخایر طلا 156 164 تن
تغییرات سالیانه صادرات 6.3 6.3 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 24.8 30.9 در صد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 800 1300 USD - میلیون
شاخص تروریسم 7.1 7.14
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.5 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -64300 -180900 پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 692311 807844 پی اچ پی - میلیون
درآمدهای دولت 253089 231445 پی اچ پی - میلیون
هزینه های مالی 317379 412361 پی اچ پی - میلیون
ارزیابی اعتبار 61
مخارج نظامی 3495 3472 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -5.6 1.4 امتیاز
تولید صنعتی 123 523 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.51 66.14 در صد
تغییرات موجودی انبار -28934 -49755 پی اچ پی - میلیون
سرعت اینترنت 5451 4527 KBps
آدرس های IP 1536948 1536732 IP
شاخص رقابتی 61.87 62.13 امتیاز
رتبه رقابتی 64 56
شاخص فساد مالی 34 34 امتیاز
رتبه فساد مالی 115 113
آسانی کسب و کار 95 124
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.7 51 امتیاز
مجموع فروش خودرو 7626 6580 واحد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.3 -30.9 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 3246818 3129504 پی اچ پی - میلیون
پس انداز های شخصی 6057561 6075436 میلیونر - پی اچ پی
نرخ وام بانکی 6.54 6.77 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 402 400 PHP - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.25 1.26 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 10409 11891 PHP / SQ METER
جواز ساختمان 38389 33627


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.