گذشته قبلی
پول 52.32 52.25
بازار سهام 6577 6688 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 3.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.3 7.8 در صد
نرخ بیکاری 5.8 6.4 در صد
نرخ تورم 4.9 4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.6 در صد
نرخ بهره 2.25 2 در صد
موازنه تجاری -5003930 -4171690 هزار تومان
حساب جاری -2046 -1412 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.5 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 32.9 39.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 -19.3 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 3.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.3 7.8 در صد
تولید ناخالص داخلی 361 377 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4618133 5201501 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص ملی 5117892 5019574 پی اچ پی - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 993917 1104651 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3270 3665 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7954 8915 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.6 -9.6 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434737 527113 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253598 386356 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 974740 1052103 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 42851 34506 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 207445 263985 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2766870 3051854 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 170879 165251 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 145338 149770 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.8 6.4 در صد
افراد شاغل 43018 43826 هزار
افراد بیکار 2925 3504 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 63.8 60.5 در صد
دستمزد در تولید 122 122 امتیاز
جمعیت 110 109 میلیون
نرخ اشتغال 93.6 93.6 در صد
حداقل دستمزد 537 537 PHP/روز
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.9 4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 129 128 امتیاز
اندازه اصل تورم 3 3.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 109 امتیاز
قیمت تولید 95.32 95.32 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 5 4.2 در صد
قیمت خرده فروشی 1.9 2.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 112 111 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 122 امتیاز
قیمت صادرات 107 107 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.8 2.6 در صد
قیمت واردات 118 109 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 134 134 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 148929189 148744701 دوزها
موارد کروناویروس 3688941 3688750 افراد
مرگ و میر کروناویروس 60458 60455 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.25 2 در صد
عرضه پول M0 1869345 1805530 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M1 6283158 6188091 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M2 14597724 14532051 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M3 15243735 15165379 پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 1459 1458 PHP - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 106757 108541 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.75 1.5 در صد
نسبت ذخیره نقدی 12 12 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 7576 7990 PHP - میلیارد
نرخ وام 2.25 2 در صد
وام به بانک 325244 329714 پی اچ پی - میلیون
وام به بخش خصوصی 8632327 8583205 پی اچ پی - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -5003930 -4171690 هزار تومان
حساب جاری -2046 -1412 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 7170937 6159152 هزار تومان
واردات 12174868 9688180 هزار تومان
بدهی خارجی 106428 98488 USD - میلیون
گردش سرمایه 6.81 9.13 USD - میلیون
حواله 2594398 2508601 هزار تومان
ورود توریست 11855 10903
ذخایر طلا 159 157 تن
تغییرات سالیانه صادرات 5.9 15.8 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 27.7 28.6 در صد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 893 819 USD - میلیون
شاخص تروریسم 7.1 7.14
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.5 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.5 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -187666 -105800 پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 673241 680815 پی اچ پی - میلیون
درآمدهای دولت 293883 212402 پی اچ پی - میلیون
هزینه های مالی 481549 318202 پی اچ پی - میلیون
ارزیابی اعتبار 61
مخارج نظامی 3495 3472 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 32.9 39.7 امتیاز
تولید صنعتی 358 82.9 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 70.36 69.02 در صد
تغییرات موجودی انبار 30130 14346 پی اچ پی - میلیون
سرعت اینترنت 5451 4527 KBps
آدرس های IP 1536948 1536732 IP
شاخص رقابتی 61.87 62.13 امتیاز
رتبه رقابتی 64 56
شاخص فساد مالی 33 34 امتیاز
رتبه فساد مالی 117 115
آسانی کسب و کار 95 124
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.3 53.2 امتیاز
مجموع فروش خودرو 6259 6625 واحد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 -19.3 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 3476450 3923938 پی اچ پی - میلیون
پس انداز های شخصی 6143859 6204820 میلیونر - پی اچ پی
نرخ وام بانکی 6.54 6.77 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 441 404 PHP - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.41 1.43 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 10898 10828 PHP / SQ METER
جواز ساختمان 33981 38389


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیلیپین - شاخص های اقتصادی.