27/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
PH
موازنه بودجه DEC PHP-60.9B
02/03/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit FEB 52.1
03/03/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) JAN 0.8%
05/03/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.9%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.6%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 3.3%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -9.5%
06/03/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
نرخ بیکاری Q1 4.5%
08:00 AM
PH
ذخایر ارزی FEB $86.42B
10/03/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری JAN $-2.478B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات JAN 21.4%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات JAN -7.6%
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی DEC $0.62B
19/03/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 3.75%


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.