24/05/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
PH
موازنه بودجه APR PHP-58.4B
30/05/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 1.3%
02:00 AM
PH
PPI (سالانه) APR 3.6%
03/06/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Nikkei MAY 50.9
04/06/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR
05/06/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 3.4%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) MAY 3.0%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) MAY
02:00 AM
PH
نرخ بیکاری Q2 5.2%
07/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
ذخایر ارزی MAY $83.96B
08/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -0.5
10/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAR $0.75B
11/06/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری APR $-3138M
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات APR -2.5%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات APR 7.8%


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.