29/10/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) AUG -4.4% -3.0% ®
30/10/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) SEP -3.9% -4.7% ®
02/11/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 1.2%
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی SEP
03/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit OCT 50.1
04/11/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری SEP $-2.075B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات SEP -18.6%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات SEP -22.6%
05/11/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.3%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 3.2%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -13.8%
10/11/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -15.2%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -16.5%
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی AUG $0.8B
16/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
ذخایر ارزی OCT $100.5B
19/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2.25%
24/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
PH
موازنه بودجه OCT PHP-138.5B


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.