22/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
PH
Budget Balance JUN PHP-41.8B PHP2.6B
30/07/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
Retail Price Index YoY JUN 1.6%
02:00 AM
PH
PPI YoY JUN 2.7%
01/08/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
Markit Manufacturing PMI JUL 51.3
06/08/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
Inflation Rate YoY JUL 2.7%
01:00 AM
PH
Core Inflation Rate YoY JUL 3.3%
02:00 AM
PH
Industrial Production YoY JUN -2.1%
07/08/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
Balance of Trade JUN $-3275M
01:00 AM
PH
Exports YoY JUN 1%
01:00 AM
PH
Imports YoY JUN -5.4%
01:00 AM
PH
Inflation Rate MoM JUL 0.2%
10:00 AM
PH
Foreign Exchange Reserves JUL $85.38B
08/08/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
GDP Growth Rate YoY Q2 5.6%
02:00 AM
PH
GDP Growth Rate QoQ Q2 1.0%
08:00 AM
PH
Interest Rate Decision 4.5%
10/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PH
Foreign Direct Investment MAY $0.96B


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.