25/11/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
PH
موازنه بودجه OCT PHP-178.6B
06:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی SEP 0.8%
29/11/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی OCT
02:00 AM
PH
PPI (سالانه) OCT -0.1%
02/12/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit NOV 52.1
05/12/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.8%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.2%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 2.6%
02:00 AM
PH
نرخ بیکاری Q4 5.4%
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -2.3%
07/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی NOV $85.7B
10/12/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری OCT $-3119M
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات OCT -2.6%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات OCT -10.5%
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP $0.42B
12/12/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 4.6
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 4%


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.