11/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
PH
موازنه تجاری OCT $-4212M $-3723M ®
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات OCT 3.3% 0.8% ®
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات OCT 21.4% 26.1%
09:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP $0.75B
13/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 4.75%
26/12/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
PH
موازنه بودجه NOV PHP-59.9B
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Nikkei DEC 54.2
12:40 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی NOV 4.0%
05/01/2019 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم DEC 5.1%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) DEC 6%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.2%
02:00 AM
PH
PPI (سالانه) NOV
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی DEC


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.