05/08/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.7% 2.5%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.5% 0.5%
01:00 AM
PH
موازنه تجاری JUN $-1.303B $-1.321B ®
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUL 3.3% 3%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات JUN -13.3% -26.9% ®
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات JUN -24.5% -40.6%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -22.5% -31.2% ®
06/08/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -15.2% -5.1%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -16.5% -0.7% ®
10/08/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 1.26
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAY $0.3B
10:00 AM
PH
ذخایر ارزی JUL $93.29B
20/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2.25%
21/08/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUN 0.6%
25/08/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
PH
موازنه بودجه JUL PHP1.8B
01/09/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit AUG 48.4
02/09/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) JUL -3.9%
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUL


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.