27/01/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری DEC $-1.73B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات DEC 3%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات DEC -18.9%
28/01/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
PH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 8%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -11.5%
02:00 AM
PH
Full Year GDP Growth 2020 5.9%
29/01/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) DEC -3.4%
01/02/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit JAN 49.2
05/02/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.5%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.9%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 3.3%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -13.8%
10/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی NOV $0.4B
11/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2%
18/02/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی DEC 1.3%
19/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی JAN $109.8B


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.