23/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
PH
موازنه بودجه MAY PHP-146.8B PHP4.9B PHP-108B
07:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2.5% 2.25% 2.5% 2.5%
27/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
PH
اطمینان کسب و کار Q2 32.9 31
06:30 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -15.1 -18
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 6.1% 6.5%
01:00 AM
PH
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی MAR 2.2% 2.5%
01:00 AM
PH
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی APR 2.8%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
PH
S&P Global Manufacturing PMI JUN 54.1 53
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) JUN 5.4%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
نرخ بیکاری MAY 5.7%
01:00 AM
PH
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 9.7%
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی خارجی JUN $103.53B
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی خارجی JUL
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری MAY $-4.773B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات MAY 6%
01:00 AM
PH
(واردات (تغییرات سالیانه MAY 22.8%
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی APR $0.73B

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.