27/05/2020 واقعی قبلی
05:30 AM
PH
موازنه بودجه APR PHP-59.5B
29/05/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
PPI (سالانه) APR -5.4%
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 1.1%
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی APR $89.0B
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JAN $1.2B
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FEB
01/06/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit MAY 31.6
05/06/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.2%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) MAY -0.1%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 2.8%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -11.3%
02:00 AM
PH
نرخ بیکاری Q2 5.3%
07/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
ذخایر ارزی MAY
10/06/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری APR $-2.38B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات APR -24.9%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات APR -26.2%
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAR


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.