19/09/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 -1.3
23/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
PH
موازنه بودجه AUG PHP-75.3B
26/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 4.25%
01/10/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Markit SEP 51.9
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 0.6%
02:50 AM
PH
PPI (سالانه) AUG 1.1%
04/10/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.7%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 2.9%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -7.3%
05/10/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2%
10:05 AM
PH
ذخایر ارزی SEP $85.61B
10/10/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری AUG $-3393M
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات AUG 3.5%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات AUG -4.2%
08:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUL $0.43B


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.