22/09/2021 واقعی قبلی
02:30 AM
PH
موازنه بودجه AUG PHP-121.2B
23/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 2%
27/09/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 -30.9
30/09/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG -1.5%
01/10/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
PH
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 46.4
05/10/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.9%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.6%
01:00 AM
PH
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته SEP 3.3%
07/10/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG
07:00 AM
PH
ذخایر ارزی خارجی SEP $108.05B
12/10/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
PH
موازنه تجاری AUG $-3.290B
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات AUG 12.7%
01:00 AM
PH
(واردات (تغییرات سالیانه AUG 24.0%
08:00 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUL $0.8B

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.