22/10/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
PH
موازنه بودجه SEP PHP-2.6B
02/11/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی SEP 4.1%
05/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
PH
پی ام آی توليد Nikkei OCT 52
06/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 4.7%
01:00 AM
PH
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.7%
02:00 AM
PH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 8.8%
02:00 AM
PH
PPI (سالانه) SEP -0.04%
07/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
PH
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.8%
07:30 AM
PH
ذخایر ارزی OCT $75.16B
08/11/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
PH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 1.3%
02:00 AM
PH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6%
09/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 AM
PH
موازنه تجاری SEP $-3513.0M
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه صادرات SEP 3.1%
01:00 AM
PH
تغییرات سالیانه واردات SEP 11%
12/11/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
PH
سرمایه گذاری مستقیم خارجی AUG


فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیلیپین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.