Jan/03 سال نو
Feb/14 سال نو چینی
Apr/03 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/04 جمعه قبل از عید پاک
Apr/05 مقدس شنبه
Apr/11 The Day of Valor
May/03 روز کارگر
May/16 Eid ul-Fitr
Jun/14 روز استقلال
Jul/22 عید قربان
Aug/23 Ninoy Aquino از روز
Sep/01 روز قهرمانان ملی
Nov/03 همه روزهای مقدس
Dec/02 Bonifacio Day
Dec/26 شب کریسمس
Dec/27 Christmas
Jan/01 روز ریزال
روز ریزال
Jan/02 شب سال نو
شب سال نو