Jan/01 سال نو
Feb/01 سال نو چینی
Apr/09 The Day of Valor
Apr/14 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/15 جمعه قبل از عید پاک
Apr/16 مقدس شنبه
May/01 روز کارگر
May/03 عید سعید فطر
Jun/12 روز استقلال
Jul/10 عید قربان
Aug/21 Ninoy Aquino از روز
Aug/29 روز قهرمانان ملی
Nov/01 روز همه مقدسین
Nov/30 روز Bonifacio
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 کریسمس
Dec/30 روز ریزال
Dec/31 شب سال نو
Jan/01 روز ریزال
Jan/02 شب سال نو