Jan/01 سال نو
Feb/12 سال نو چینی
Apr/01 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/02 جمعه قبل از عید پاک
Apr/03 مقدس شنبه
Apr/09 The Day of Valor
May/01 روز کارگر
May/14 عید سعید فطر
Jun/12 روز استقلال
Jul/20 عید قربان
Aug/21 Ninoy Aquino از روز
Aug/30 روز قهرمانان ملی
Nov/01 همه واپسین روز
Nov/30 روز Bonifacio
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Jan/01 روز ریزال
روز ریزال
Jan/02 شب سال نو
شب سال نو