Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/16 سال نو چینی
Feb/25 People Power Revolution
Mar/29 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Mar/30 جمعه قبل از عید پاک
Mar/31 Black Saturday
Apr/09 Bataan Day
May/01 روز کارگر
Jun/12 روز استقلال
Aug/21 Ninoy Aquino از روز
Aug/27 روز قهرمانان ملی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/02 روز دوم نوامبر
Nov/30 Bonifacio Day
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Dec/30 روز ریزال
Dec/31 شب سال نو