ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فیلیپین - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.

Ok
width
height
Philippines GDP Annual Growth Rate


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-01-23 02:00 AM YoY Q4 6.4% 6% 6.5%
2020-01-23 02:00 AM Full Year GDP Growth 2019 5.9% 6.2%
2020-05-07 02:00 AM YoY Q1 -0.2% 6.7% 3.1%
2020-08-06 02:00 AM YoY Q2 -16.5% -0.7% -9%
2020-11-10 02:00 AM YoY Q3 -16.5%

فیلیپین تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -15.20 -5.10 3.40 -15.20 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.50 -0.70 12.40 -16.50 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 376.80 346.84 376.80 4.40 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4154829.62 4450941.41 4450941.41 487413.68 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص ملی 4380419.75 5166622.67 5166622.67 944320.00 پی اچ پی - میلیون [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 806777.14 1072932.66 1072932.66 163357.69 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 3337.70 3190.80 3337.70 1100.00 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8908.20 8516.10 8908.20 4006.70 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185007.00 139918.00 185007.00 114778.44 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 554684.48 625980.07 625980.07 85502.67 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 716453.93 877543.97 877543.97 252377.26 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 42916.75 35248.70 42916.75 10394.10 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 257971.86 190728.67 257971.86 43289.41 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1515057.00 1404048.00 1515057.00 675416.60 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 68310.82 67804.54 84765.58 34827.71 پی اچ پی - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 143310.65 136407.28 143310.65 42117.43 پی اچ پی - میلیون [+]
[+]