بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 185.40 186 186 187 187 188
بازار سهام 4781.03 4707 4635 4563 4493 4353

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.4 1.3 2.8 4 4
نرخ بیکاری 4.50 4.9 5.1 5.3 5.5 5.4
نرخ تورم 4.00 2.5 4.7 4.7 4.7 4.7
نرخ بهره 5.50 5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -549.00 -500 -450 -820 -610 -820
حساب جاری -882.00 -900 -850 -810 -810 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 92.5 92.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2 -8.2
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.4 1.3 2.8 4 4
تولید ناخالص داخلی 91.00 95 95 95 98 98
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2737830.00 2330991 2523661 2577569 2607658 2680672
تولید ناخالص ملی 14583892.00 14145638 14138614 14440632 14609199 15018257
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070019.60 3733028 3731175 3810877 3855362 3963312
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4250 4250 4250 4358 4358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12173 12303 12303 12173 12750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185458.00 164381 171842 175512 177561 182533
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 173245.00 166736 167854 171440 173441 178297
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491.00 315337 402088 410677 415471 427104
تولید ناخالص داخلی از معادن 57700.00 55810 56185 57385 58055 59680
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126326.00 103522 110016 112367 113678 116861
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1507963.00 1417781 1470924 1502345 1519882 1562439
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 324434.00 211696 284743 290825 294220 302458
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25715.00 25924 25843 26395 26703 27451

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.50 4.9 5.1 5.3 5.5 5.4
افراد بیکار 387460.00 419000 420000 421000 421000 429000
نرخ مشارکت نیروی کار 51.90 53.1 53.3 53.5 53.5 53.9
جمعیت 21.90 22.13 22.13 22.13 22.36 22.36
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 42900 42900 44500
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 25300 25300 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 62500 62500 64000
نرخ بیکاری جوانان 23.30 22.7 22.8 23 23 23
نرخ اشتغال 94.90 95.3 95.3 95.5 95.5 95.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.00 2.5 4.7 4.7 4.7 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.20 133 137 139 140 145
قیمت مصرف کننده اصلی 136.90 139 140 141 143 146
اندازه اصل تورم 2.30 3.5 3.5 4.1 4.1 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.80 154 157 157 157 164
قیمت تولید 144.90 144 138 146 149 150
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 5.5 1.9 2.5 2.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.50 116 121 121 122 127
تورم مواد غذایی 9.90 7.5 6.5 6.5 4 6.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.6 0.5 1.2 1.2 1.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.50 5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 7.00 6.91 6.41 6.41 6.41 6.41
عرضه پول M2 7335948.00 6890000 6900000 6920000 6920000 7000000
ذخایر ارزی 1421033.00 1407485 1427329 1447174 1467018 1526552
ترازنامه بانک 10254910.00 9470000 9480000 9600000 9600000 9800000
نرخ بهره سپرده 5.50 7 7 7 7 7
نرخ وام 6.50 6 5.5 5.5 5.5 5.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 5 5 6 6 6
ترازنامه بانک مرکزی 2062164.90 2280000 2320000 2350000 2350000 2350000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -549.00 -500 -450 -820 -610 -820
حساب جاری -882.00 -900 -850 -810 -810 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.20 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
واردات 1205.00 1690 1700 1890 1890 1950
صادرات 656.00 1190 1250 1280 1280 1340
بدهی خارجی 55157.27 57500 58000 60000 60000 62000
ورود توریست 0.00 83000 130000 220000 230000 240000
ذخایر طلا 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21
درآمد گردشگری 135.00 200 250 450 380 500
حواله 527.00 580 600 750 750 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 235.00 210 960 550 550 550

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.80 92.5 92.5 92.5 89.5 89.5
بودجه دولت -6.80 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2 -8.2
ارزش بودجه دولت -1016483.00 -1140945 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929
هزینه های دولت 1416988.70 1309281 1308631 1336585 1352187 1390049
مخارج نظامی 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
هزینه های مالی 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
بدهی های دولت 12874786.00 13692700 13964155 14235609 14507063 15592881
درآمدهای دولت 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -0.40 2.1 2.8 3.1 3.1 3.1
استفاده از ظرفیت 81.00 81 81 81 81 81
تغییرات موجودی انبار -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
ثبت خودرو 3753.00 3000 5500 5690 5690 5690
شاخص PMI تولید 24.20 42 50 51.9 52 55.9
تولید صنعتی -0.40 0.6 0.5 1.3 1.3 1.3
شاخص PMI خدمات 29.80 42 47 51 53 56.9
اطمینان کسب و کار 78.00 32 36 43 47 55

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 10405872.40 10151791 10146751 10363497 10484472 10778037
پس انداز های شخصی 21.30 20.5 20.5 20.5 21.5 21.5
اعتبار بخش خصوصی 5986861.30 5877797 5936142 5994487 6052833 6227869
نرخ وام بانکی 9.49 8.74 8.24 8.24 8.24 8.24

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 837.90 855 860 873 873 832
جواز ساختمان 2491.00 2200 2600 2940 2940 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.