بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 181.05 181 182 182 183 184
بازار سهام 6060.20 6168 6125 6082 6040 5955
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.8 3.5 3.1 3.9 3.8
نرخ تورم 4.40 4.6 4.4 4.6 4.7 4.7
نرخ بهره 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -758.00 -910 -910 -910 -500 -820
حساب جاری -672.57 -1090 -650 -900 -850 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 72 72 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.8 3.5 3.1 3.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 88.90 94.8 96.1 96.1 96.1 96.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2315995.00 2747371 2755412 2407693 2387791 2835287
تولید ناخالص ملی 14047307.00 14398490 14440632 14538963 14482774 14859241
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3799755 3810877 3836826 3821998 3921348
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4230 4350 4350 4350 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12150 12303 12303 12303 12303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163752.00 191525 192086 168047 168828 197654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166688.00 175371 175885 184076 171855 180983
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145.00 356833 357878 463209 322852 368252
تولید ناخالص داخلی از معادن 55454.00 58621 58792 64863 57173 60497
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102798.00 126536 126907 100727 105985 130585
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1408279.00 1506646 1511056 1382211 1451936 1554859
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211106.00 328559 329520 240742 217650 339072
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25765.00 25063 25137 25904 26564 25865
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
افراد بیکار 420231.00 385000 395000 395000 365000 349000
نرخ مشارکت نیروی کار 52.60 53.8 53.8 53.8 53.8 51.9
جمعیت 21.67 21.78 21.9 21.9 21.9 21.9
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
نرخ بیکاری جوانان 20.00 21.5 21 21 21 20.9
نرخ اشتغال 95.10 95.5 95.5 95.5 95.5 95.9
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.40 4.6 4.4 4.6 4.7 4.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.70 132 133 132 136 139
قیمت مصرف کننده اصلی 135.50 134 137 138 140 139
اندازه اصل تورم 5.10 4.8 4 4 3.5 4.1
قیمت تولید 133.90 138 140 138 137 141
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.9 0.6 0.6 0.5 1.2
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 0.1 1 1.5 1.9 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.80 116 114 113 119 122
تورم مواد غذایی 4.60 3.3 4.5 4.5 4.5 6.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 8.43 11 10.5 7.85 7.85 10.5
عرضه پول M2 6761262.50 6270000 6270000 6270000 6270000 6400000
ذخایر ارزی 1389064.00 1580000 1610000 1610000 166000 1720000
ترازنامه بانک 9439841.80 9420000 9450000 9470000 9480000 9600000
نرخ بهره سپرده 7.00 7 7 7 7 7
ترازنامه بانک مرکزی 2029774.60 2270000 2310000 2280000 2320000 2350000
نرخ وام 8.00 9 8.5 7.5 7.5 8.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -758.00 -910 -910 -910 -500 -820
حساب جاری -672.57 -1090 -650 -900 -850 -810
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
صادرات 952.00 1090 1210 1190 1250 1280
واردات 1711.00 1610 2050 1690 1700 1890
بدهی خارجی 55469.49 56500 56900 57500 58000 60000
ورود توریست 176984.00 210000 195000 83000 130000 220000
ذخایر طلا 19.66 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
درآمد گردشگری 269.50 290 260 200 250 320
حواله 518.20 600 620 580 600 750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230.00 710 710 710 710 820
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 72 72 72 72
بودجه دولت -5.30 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 1300180.20 1332685 1336585 1345687 1340486 1375331
بدهی های دولت 12599843.00 11600000 11600000 11600000 11600000 12200000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 0.50 1.3 2.5 2.5 2.5 3.1
تغییرات موجودی انبار 313742.80 1170000 1220000 1220000 1220000 1220000
ثبت خودرو 3499.00 3380 4500 3000 5500 5690
شاخص PMI خدمات 56.90 54.1 53.5 53.5 53 56.9
اطمینان کسب و کار 63.00 73 75 78 80 88
شاخص PMI تولید 57.60 55.7 56 56 53 55.9
تولید صنعتی 0.50 2 0.8 0.6 0.5 1.3
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 10333253 10363497 10434066 10393741 10663918
پس انداز های شخصی 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
اعتبار بخش خصوصی 5705053.60 5720000 5720000 5720000 5750000 5800000
نرخ وام بانکی 10.44 12.51 12.01 10.39 10.39 12.01
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 827.80 861 855 855 860 873
جواز ساختمان 3007.00 2720 2750 2200 2600 2940


سریلانکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.