ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سریلانکا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCaa2 Stable Oct 28 2021
S&PCCC+ Negative Aug 27 2021
Moody'sCaa1 Under Review Jul 19 2021
S&PCCC+ Stable Dec 11 2020
FitchCCC N/A Nov 27 2020
Moody'sCaa1 Stable Sep 28 2020
S&PB- Stable May 20 2020
FitchB- Negative Apr 24 2020
Moody'sB2 Under Review Apr 17 2020
Moody'sB2 Under Review Apr 17 2020
S&PB Negative Jan 14 2020
FitchB Negative Dec 18 2019
S&PB Stable Dec 04 2018
FitchB Stable Dec 03 2018
Moody'sB2 Stable Nov 20 2018
S&PB+ Stable Nov 20 2017
FitchB+ Stable Feb 09 2017
Moody'sB1 Negative Jun 20 2016
S&PB+ Negative Mar 10 2016
FitchB+ Negative Feb 29 2016
Moody'sB1 Stable Jul 02 2013
S&PB+ Stable Feb 29 2012
S&PB+ Positive Jul 19 2011
Moody'sB1 Positive Jul 18 2011
FitchBB- Stable Jul 18 2011
Moody'sB1 Stable Sep 22 2010
FitchB+ Positive Sep 21 2010
S&PB+ Stable Sep 14 2010
S&PB Positive Oct 15 2009
FitchB+ Stable Oct 09 2009
S&PB Stable Aug 25 2009
S&PB Negative May 21 2009
FitchB+ Negative Feb 27 2009
S&PB Stable Dec 15 2008
FitchB+ Stable Apr 02 2008
S&PB+ Negative Feb 15 2008
S&PB+ Stable Aug 08 2007
FitchBB- Negative Apr 27 2006
S&PB+ Negative Apr 26 2006
S&PB+ Stable Dec 08 2005
FitchBB- Stable Dec 08 2005