Ok
width
height
Sri Lanka Import Prices
سریلانکا قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 4.80 4.40 28.30 -0.90 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.40 131.70 132.40 6.40 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 135.50 135.20 135.50 47.70 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 5.10 5.50 12.76 2.13 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149.82 143.59 197.42 100.00 امتیاز [+]
قیمت تولید 138.30 136.40 138.50 100.10 امتیاز [+]
قیمت صادرات 150.12 158.01 169.40 42.89 امتیاز [+]
قیمت واردات 135.64 140.86 159.30 33.69 امتیاز [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.30 5.19 -3.51 در صد [+]
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 4.40 20.30 -3.40 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 114.90 115.00 115.70 104.70 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50 114.80 192.90 89.50 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 6.30 4.60 14.40 -4.10 در صد [+]
[+]