گذشته قبلی
پول 356 359
بازار سهام 8368 8370 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 -1.5 در صد
نرخ بیکاری 4.6 5.2 در صد
نرخ تورم 29.8 18.7 در صد
نرخ بهره 13.5 13.5 در صد
موازنه تجاری -762 -781 USD - میلیون
حساب جاری -1139 -766 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.1 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 24 28 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 -1.5 در صد
تولید ناخالص داخلی 80.71 83.98 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2814879 2499797 LKR - میلیون
تولید ناخالص ملی 16402705 14567811 LKR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4370577 3809794 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4053 4225 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12537 13070 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.7 -3.6 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179656 177889 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 170312 142832 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 360709 425455 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 58221 50237 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133113 113360 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1589682 1457507 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 333337 247573 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27708 27556 LKR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.6 5.2 در صد
افراد شاغل 8146367 8043868
افراد بیکار 432463 491587
نرخ مشارکت نیروی کار 49.5 49.5 در صد
جمعیت 21.92 21.9 میلیون
نرخ اشتغال 95.4 94.8 در صد
حداقل دستمزد 10000 10000 LKR / ماه
نرخ بیکاری جوانان 23.8 24.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 29.8 18.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180 165 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 166 161 امتیاز
اندازه اصل تورم 10.9 9.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 170 152 امتیاز
قیمت تولید 163 140 امتیاز
قیمت صادرات 186 163 امتیاز
قیمت واردات 186 184 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 128 125 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 165 امتیاز
تورم مواد غذایی 30.2 25.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 3 1.1 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 34.6 18.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 184 184 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 39505395 39488411 دوزها
موارد کروناویروس 663779 663765 افراد
مرگ و میر کروناویروس 16513 16512 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 13.5 13.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 در صد
عرضه پول M0 969394 987573 LKR - میلیون
عرضه پول M1 1507095 1500352 LKR - میلیون
عرضه پول M2 9735818 9650968 LKR - میلیون
ترازنامه بانک 14732561 13565522 LKR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 2311 2362 USD - میلیون
نسبت ذخیره نقدی 4 4 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 3629875 3167295 LKR - میلیون
نرخ وام 14.5 7.5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -762 -781 USD - میلیون
حساب جاری -1139 -766 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1057 1092 USD - میلیون
واردات 1819 1873 USD - میلیون
بدهی خارجی 50724 51117 USD - میلیون
رابطه مبادله 100 88.37 امتیاز
ورود توریست 62980 106500
ذخایر طلا 6.7 6.7 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 178 USD - میلیون
حواله 205 259 USD - میلیون
شاخص تروریسم 6.07 3.57
درآمد گردشگری 174 148 USD - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.1 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1016483 -760769 LKR - میلیون
هزینه های دولت 1610287 1556489 LKR - میلیون
ارزیابی اعتبار 11
هزینه های مالی 3521735 3040996 LKR - میلیون
بدهی های دولت 17589373 17051737 LKR - میلیون
درآمدهای دولت 1463811 1373308 LKR - میلیون
مخارج نظامی 1560 1700 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی -13.61 2.67 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 69 67 در صد
تغییرات موجودی انبار 229520 -64200 LKR - میلیون
ثبت خودرو 113 183
سرعت اینترنت 8527 7307 KBps
آدرس های IP 85420 107335 IP
اطمینان کسب و کار 103 100 امتیاز
شاخص رقابتی 57.11 56 امتیاز
رتبه رقابتی 84 85
شاخص فساد مالی 37 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 102 94
آسانی کسب و کار 99 100
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 36.4 57.8 امتیاز
تولید صنعتی -7.1 -0.6 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 43.8 51.3 امتیاز
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 11814865 10589745 LKR - میلیون
پس انداز های شخصی 18.9 21.3 در صد
اعتبار بخش خصوصی 6679451 7550762 LKR - میلیون
نرخ وام بانکی 9.85 8.99 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 909 883 امتیاز
جواز ساختمان 1552 3342


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.