بازارها گذشته مرجع
پول 181 2019-12
بازار سهام 6090 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
نرخ بیکاری 4.9 2019-06
نرخ تورم 4.4 2019-11
نرخ بهره 7 2019-11
موازنه تجاری -758 2019-09
حساب جاری -673 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 88.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2315995 2019-06
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163752 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166688 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55454 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102798 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1408279 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211106 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25765 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-06
افراد شاغل 8203018 2019-06
افراد بیکار 420231 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.6 2019-06
جمعیت 21.67 2018-12
نرخ اشتغال 95.1 2019-06
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.4 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 136 2019-11
اندازه اصل تورم 5.1 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 134 2019-09
قیمت صادرات 158 2019-09
قیمت واردات 141 2019-09
CPI مسکن آب و برق 115 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-11
تورم مواد غذایی 4.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 8.46 2019-12
عرضه پول M0 627073 2019-07
عرضه پول M1 843070 2019-09
عرضه پول M2 6761262 2019-09
ترازنامه بانک 9439842 2019-07
ذخایر ارزی 1389064 2019-09
نرخ بهره سپرده 7 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 5 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 2029775 2019-07
نرخ وام 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -758 2019-09
حساب جاری -673 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 952 2019-09
واردات 1711 2019-09
بدهی خارجی 55469 2019-06
رابطه مبادله 112 2019-09
ورود توریست 176984 2019-11
ذخایر طلا 19.66 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230 2019-06
حواله 518 2019-08
شاخص تروریسم 3.57 2018-12
درآمد گردشگری 270 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -760769 2018-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2019-12
هزینه های مالی 2693228 2018-12
بدهی های دولت 12599843 2019-06
درآمدهای دولت 1932459 2018-12
مخارج نظامی 1710 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2019-09
استفاده از ظرفیت 81 2018-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 3499 2019-10
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 63 2019-06
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
شاخص PMI تولید 57.6 2019-10
تولید صنعتی 0.5 2019-09
شاخص PMI خدمات 56.9 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5705054 2019-09
نرخ وام بانکی 10.44 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 828 2019-03
جواز ساختمان 3007 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.