بازارها گذشته مرجع
پول 179 2019-08
بازار سهام 5908 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
نرخ تورم 3.3 2019-07
نرخ بهره 7.5 2019-07
موازنه تجاری -823 2019-05
حساب جاری 423 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 88.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2326273 2019-03
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 162364 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 177851 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 348130 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 62670 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97321 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1335470 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232601 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25028 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
افراد شاغل 8182970 2019-03
افراد بیکار 399784 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 52.6 2019-03
جمعیت 21.67 2018-12
نرخ اشتغال 95.3 2019-03
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-07
اندازه اصل تورم 5.7 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 138 2019-06
قیمت صادرات 155 2019-04
قیمت واردات 143 2019-04
CPI مسکن آب و برق 116 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-07
تورم مواد غذایی -2.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 8.76 2019-08
عرضه پول M0 687638 2019-03
عرضه پول M1 853568 2019-03
عرضه پول M2 6550042 2019-03
ترازنامه بانک 9187271 2019-03
ذخایر ارزی 1085117 2019-02
نرخ بهره سپرده 7.5 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 5 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 2031981 2019-03
نرخ وام 8.5 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -823 2019-05
حساب جاری 423 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 961 2019-05
واردات 1784 2019-05
بدهی خارجی 54222 2019-03
رابطه مبادله 108 2019-04
ورود توریست 115701 2019-07
ذخایر طلا 19.9 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167 2019-03
حواله 584 2018-12
شاخص تروریسم 4.05 2017-12
درآمد گردشگری 475 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -760769 2018-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2693228 2018-12
بدهی های دولت 11977539 2018-12
درآمدهای دولت 1932459 2018-12
مخارج نظامی 1710 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.7 2019-03
استفاده از ظرفیت 81 2018-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 3758 2019-03
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 74 2019-03
شاخص رقابتی 56 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 55.7 2019-07
تولید صنعتی -0.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 57.1 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5618198 2019-03
نرخ وام بانکی 11.52 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 828 2019-03
جواز ساختمان 3007 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.