بازارها گذشته مرجع
پول 186 2020-06
بازار سهام 4795 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-12
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
نرخ تورم 4 2020-05
نرخ بهره 5.5 2020-05
موازنه تجاری -549 2020-03
حساب جاری -882 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 1630 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 811 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 91 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2737830 2019-12
تولید ناخالص ملی 14583892 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4070020 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 185458 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 173245 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 399491 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57700 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126326 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1507963 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 324434 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25715 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2019-12
افراد شاغل 8181442 2019-12
افراد بیکار 387460 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.9 2019-12
جمعیت 21.9 2019-12
نرخ اشتغال 94.9 2019-09
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 23.3 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 137 2020-04
اندازه اصل تورم 2.3 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 2019-12
قیمت تولید 145 2020-02
قیمت صادرات 149 2020-01
قیمت واردات 144 2020-01
CPI مسکن آب و برق 118 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-05
تورم مواد غذایی 9.9 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 7 2020-06
عرضه پول M0 668042 2020-01
عرضه پول M1 964756 2020-03
عرضه پول M2 7335948 2020-03
ترازنامه بانک 9845417 2020-01
ذخایر ارزی 1421033 2020-03
نرخ بهره سپرده 5.5 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 4 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1907948 2020-01
نرخ وام 6.5 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -549 2020-03
حساب جاری -882 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.2 2019-12
صادرات 656 2020-03
واردات 1205 2020-03
بدهی خارجی 55157 2019-09
رابطه مبادله 104 2020-01
ورود توریست 0 2020-04
ذخایر طلا 6.7 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 235 2019-12
حواله 527 2020-02
شاخص تروریسم 3.57 2018-12
درآمد گردشگری 135 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -6.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -1016483 2019-12
هزینه های دولت 1416989 2019-12
ارزیابی اعتبار 28 2020-05
هزینه های مالی 2915291 2019-12
بدهی های دولت 12874786 2019-09
درآمدهای دولت 1898808 2019-12
مخارج نظامی 1710 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.4 2019-12
استفاده از ظرفیت 81 2019-12
تغییرات موجودی انبار -7712 2019-12
ثبت خودرو 3753 2020-01
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 78 2019-12
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
شاخص PMI تولید 24.2 2020-04
تولید صنعتی -0.4 2019-12
شاخص PMI خدمات 29.8 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10405872 2019-12
پس انداز های شخصی 21.3 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 5986861 2020-03
نرخ وام بانکی 9.49 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 838 2019-06
جواز ساختمان 2491 2019-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1630 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 811 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.