بازارها گذشته مرجع
پول 199 2021-07
بازار سهام 7967 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2021-03
نرخ بیکاری 5.2 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 47.26 2021-07
نرخ تورم 5.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10119124 2021-07
نرخ بهره 4.5 2021-07
موازنه تجاری -716 2021-05
حساب جاری -630 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -11.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
موارد کروناویروس 299892 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4138 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 225952 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 80.71 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2393922 2021-03
تولید ناخالص ملی 14567811 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3809794 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3846 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12537 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163272 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 154286 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 470383 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 53120 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99561 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1411836 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 235511 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26856 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-12
افراد شاغل 8031233 2020-12
افراد بیکار 441997 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 50.9 2021-03
جمعیت 21.92 2020-12
نرخ اشتغال 94.6 2021-12
حداقل دستمزد 10000 2021-12
نرخ بیکاری جوانان 25.7 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 47.26 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10119124 2021-07
موارد کروناویروس 299892 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4138 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 225952 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 143 2021-06
اندازه اصل تورم 3.2 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 2020-12
قیمت تولید 158 2021-05
قیمت صادرات 159 2021-05
قیمت واردات 173 2021-05
CPI مسکن آب و برق 119 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2021-06
تورم مواد غذایی 11.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.7 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 6.96 2021-07
عرضه پول M0 852784 2021-02
عرضه پول M1 1244200 2021-04
عرضه پول M2 8944644 2021-04
ترازنامه بانک 12066815 2021-02
ذخایر ارزی خارجی 4033 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 2287240 2021-02
نرخ وام 5.5 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -716 2021-05
حساب جاری -630 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-12
صادرات 892 2021-05
واردات 1607 2021-05
بدهی خارجی 47307 2021-03
رابطه مبادله 92.35 2021-05
ورود توریست 1614 2021-06
ذخایر طلا 6.7 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 124 2021-03
حواله 460 2021-05
شاخص تروریسم 6.07 2019-12
درآمد گردشگری 2 2021-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.8 2019-12
بودجه دولت -11.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -1016483 2019-12
هزینه های دولت 1556489 2020-12
ارزیابی اعتبار 20 2021-07
هزینه های مالی 3040996 2020-12
بدهی های دولت 16053804 2021-03
درآمدهای دولت 1373308 2020-12
مخارج نظامی 1560 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 17.6 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67 2020-12
تغییرات موجودی انبار -64200 2020-12
ثبت خودرو 437 2021-04
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 82 2021-03
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 50.4 2021-06
تولید صنعتی 17.6 2021-05
PMI شاخص خدمات 51.3 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10589745 2020-12
پس انداز های شخصی 18.9 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 6630803 2021-04
نرخ وام بانکی 5.65 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 868 2020-12
جواز ساختمان 1942 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.