گذشته قبلی
پول 202 202
بازار سهام 10988 11252 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 1.3 در صد
نرخ بیکاری 5.1 5.7 در صد
نرخ تورم 9.9 7.6 در صد
نرخ بهره 5 5 در صد
موازنه تجاری -495 -586 USD - میلیون
حساب جاری -990 -546 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.1 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 24 28 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 1.3 در صد
تولید ناخالص داخلی 80.71 83.98 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2170052 2393922 LKR - میلیون
تولید ناخالص ملی 14567811 14583892 LKR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3809794 4070020 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4053 4225 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12537 13070 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164573 163272 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137391 154286 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 470383 357484 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 46875 53120 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 105558 99561 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1303929 1411836 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 161662 235511 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26864 26856 LKR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.1 5.7 در صد
افراد شاغل 8082393 8181491
افراد بیکار 491587 441997
نرخ مشارکت نیروی کار 49.8 50.9 در صد
جمعیت 21.92 21.9 میلیون
نرخ اشتغال 94.9 94.3 در صد
حداقل دستمزد 10000 10000 LKR / ماه
نرخ بیکاری جوانان 25.7 25.9 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.9 7.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 151 147 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 151 147 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.3 5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 152 امتیاز
قیمت تولید 158 158 امتیاز
قیمت صادرات 163 159 امتیاز
قیمت واردات 177 175 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 123 121 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 128 امتیاز
تورم مواد غذایی 17.5 12.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 1.9 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 11 9.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 138 138 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 29682085 29682085 دوزها
موارد کروناویروس 564733 563989 افراد
مرگ و میر کروناویروس 14372 14346 افراد
Coronavirus بهبود یافت 225952 223471 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 6.96 6.96 در صد
عرضه پول M0 942804 950083 LKR - میلیون
عرضه پول M1 1355196 1316960 LKR - میلیون
عرضه پول M2 9412401 9269581 LKR - میلیون
ترازنامه بانک 12923184 12722604 LKR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 3544 2806 USD - میلیون
نسبت ذخیره نقدی 4 4 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 2324344 2281217 LKR - میلیون
نرخ وام 6 6 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -495 -586 USD - میلیون
حساب جاری -990 -546 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1031 1100 USD - میلیون
واردات 1526 1687 USD - میلیون
بدهی خارجی 50438 47307 USD - میلیون
رابطه مبادله 92.22 91 امتیاز
ورود توریست 22771 13547
ذخایر طلا 6.7 6.7 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 174 124 USD - میلیون
حواله 453 478 USD - میلیون
شاخص تروریسم 6.07 3.57
درآمد گردشگری 7 3 USD - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.1 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1016483 -760769 LKR - میلیون
هزینه های دولت 1556489 1416989 LKR - میلیون
ارزیابی اعتبار 20
هزینه های مالی 3040996 2915291 LKR - میلیون
بدهی های دولت 16564520 16053804 LKR - میلیون
درآمدهای دولت 1373308 1898808 LKR - میلیون
مخارج نظامی 1560 1700 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی -8.23 2.9 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 67 81 در صد
تغییرات موجودی انبار -64200 -7712 LKR - میلیون
ثبت خودرو 359 191
سرعت اینترنت 8527 7307 KBps
آدرس های IP 85420 107335 IP
اطمینان کسب و کار 68 88 امتیاز
شاخص رقابتی 57.11 56 امتیاز
رتبه رقابتی 84 85
شاخص فساد مالی 38 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 94 93
آسانی کسب و کار 99 100
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.4 54.3 امتیاز
تولید صنعتی 2.9 -1.4 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.9 52.2 امتیاز
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 10589745 10405872 LKR - میلیون
پس انداز های شخصی 18.9 21.3 در صد
اعتبار بخش خصوصی 6923398 6816823 LKR - میلیون
نرخ وام بانکی 6.42 6.01 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 883 868 امتیاز
جواز ساختمان 1942 2985


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.