بازارها گذشته مرجع
پول 182 2020-01
بازار سهام 5991 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
نرخ بیکاری 5.1 2019-09
نرخ تورم 4.8 2019-12
نرخ بهره 7 2019-12
موازنه تجاری -838 2019-10
حساب جاری -522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 88.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2507363 2019-09
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 170732 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166770 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55822 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109306 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1461425 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 282904 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25676 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2019-09
افراد شاغل 8155341 2019-09
افراد بیکار 420231 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2019-09
جمعیت 21.67 2018-12
نرخ اشتغال 95.1 2019-06
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-12
اندازه اصل تورم 4.8 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 138 2019-11
قیمت صادرات 150 2019-10
قیمت واردات 136 2019-10
CPI مسکن آب و برق 115 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2019-12
تورم مواد غذایی 6.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 8.42 2020-01
عرضه پول M0 627073 2019-07
عرضه پول M1 817647 2019-11
عرضه پول M2 6790393 2019-11
ترازنامه بانک 9624866 2019-11
ذخایر ارزی 1356934 2019-11
نرخ بهره سپرده 7 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 5 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1911778 2019-11
نرخ وام 8 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -838 2019-10
حساب جاری -522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 977 2019-10
واردات 1816 2019-10
بدهی خارجی 55157 2019-09
رابطه مبادله 111 2019-10
ورود توریست 241663 2019-12
ذخایر طلا 19.66 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230 2019-06
حواله 518 2019-08
شاخص تروریسم 3.57 2018-12
درآمد گردشگری 270 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -760769 2018-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-01
هزینه های مالی 2693228 2018-12
بدهی های دولت 12599843 2019-06
درآمدهای دولت 1932459 2018-12
مخارج نظامی 1710 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.5 2019-09
استفاده از ظرفیت 81 2018-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 3499 2019-10
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 63 2019-06
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 99 2019-12
شاخص PMI تولید 54.3 2019-12
تولید صنعتی 0.5 2019-09
شاخص PMI خدمات 60.2 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5740658 2019-10
نرخ وام بانکی 10.15 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 838 2019-06
جواز ساختمان 2491 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.