بازارها گذشته مرجع
پول 181 2019-10
بازار سهام 5894 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
نرخ بیکاری 4.9 2019-06
نرخ تورم 5 2019-09
نرخ بهره 7 2019-10
موازنه تجاری -717 2019-07
حساب جاری -673 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 88.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2315995 2019-06
تولید ناخالص ملی 14047307 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11956 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163752 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166688 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55454 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102798 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1408279 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211106 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25765 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-06
افراد شاغل 8203018 2019-06
افراد بیکار 399784 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 52.6 2019-06
جمعیت 21.67 2018-12
نرخ اشتغال 95.1 2019-06
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 21.6 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-09
اندازه اصل تورم 5.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2018-12
قیمت تولید 135 2019-07
قیمت صادرات 161 2019-07
قیمت واردات 145 2019-07
CPI مسکن آب و برق 116 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-09
تورم مواد غذایی 3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 8.43 2019-10
عرضه پول M0 627073 2019-07
عرضه پول M1 798746 2019-07
عرضه پول M2 6697443 2019-07
ترازنامه بانک 9439842 2019-07
ذخایر ارزی 1565035 2019-06
نرخ بهره سپرده 7 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 5 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 2029775 2019-07
نرخ وام 8 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -717 2019-07
حساب جاری -673 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2018-12
صادرات 999 2019-07
واردات 1716 2019-07
بدهی خارجی 55469 2019-06
رابطه مبادله 111 2019-07
ورود توریست 108575 2019-09
ذخایر طلا 19.89 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167 2019-03
حواله 562 2019-05
شاخص تروریسم 4.05 2017-12
درآمد گردشگری 313 2019-04
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.9 2018-12
بودجه دولت -5.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -760769 2018-12
هزینه های دولت 1300180 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2693228 2018-12
بدهی های دولت 12271315 2019-03
درآمدهای دولت 1932459 2018-12
مخارج نظامی 1710 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.1 2019-07
استفاده از ظرفیت 81 2018-12
تغییرات موجودی انبار 313743 2018-12
ثبت خودرو 3515 2019-07
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 63 2019-06
شاخص رقابتی 57.11 2019-12
رتبه رقابتی 84 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 56.6 2019-08
تولید صنعتی 2.1 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 10081223 2018-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5635504 2019-06
نرخ وام بانکی 10.89 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 828 2019-03
جواز ساختمان 3007 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.