28/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ بیکاری Q2 5.7%
30/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.1%
11:00 AM
LK
حساب جاری Q2 $-221M
07/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -100%
15/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید SEP 57.9
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) AUG 7.8%
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات SEP 56
12:00 PM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.6%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.