17/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) DEC 3.3% 1.6% ®
28/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
موازنه تجاری DEC $-762M
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.4%
13/03/2020 واقعی قبلی
06:10 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB -6.5%
15/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.7%
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید FEB 54
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات FEB 57
16/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) JAN 3.3%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.