16/09/2021 واقعی قبلی
02:15 AM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید AUG 45.1 57.8
02:15 AM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات AUG 46.2 55.7
22/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
حساب جاری Q2 $-630M
30/09/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) SEP 6.0%
11:00 AM
LK
نرخ بیکاری Q2 5.7%
14/10/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
LK
تصمیم نرخ بهره 5.0%
15/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 45.1
11:00 AM
LK
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG
11:00 AM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات SEP 46.2

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.