13/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ بیکاری Q1 4.5%
15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2%
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید JUN 49.3
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) MAY 4.2%
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات JUN 43.1
31/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
موازنه تجاری MAY $-840M
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) JUL 3.9%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.