30/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
موازنه تجاری SEP $-342M
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) NOV 4%
07/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV -100%
14/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید NOV 40.3
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات NOV 41.8
15/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.6%
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) OCT 7%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.