25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
LK
موازنه تجاری NOV $-553M $-495M $-500M
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) JAN 12.1% 13.5%
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
LK
(ورود توریست (تغییرات سالیانه JAN 89506
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
LK
موازنه تجاری DEC $-553M $-600M
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JAN 58.1
02:00 PM
LK
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات JAN
18/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
LK
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 16.3%

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.