08/03/2021 واقعی قبلی
LK
نرخ بیکاری Q3 5.4%
15/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید FEB 60.2
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات FEB 56.2
26/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
حساب جاری Q4 $240M
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) JAN 3.6%
31/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
موازنه تجاری JAN $-562M
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.3%
01/04/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.