29/11/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
LK
تصمیم نرخ بهره 7%
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.4%
05/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV -22.5%
12/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LK
موازنه تجاری OCT $-758M
14/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 1.6%
12:00 PM
LK
شاخص PMI تولید NOV 57.6
12:00 PM
LK
شاخص PMI خدمات NOV 56.9


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.