03/04/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
LK
تصمیم نرخ بهره 6% 6.25%
10/04/2020 واقعی قبلی
02:30 AM
LK
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR -17.7%
15/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
PPI (سالانه) FEB 5.7%
16/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LK
شاخص PMI تولید MAR 53.6
11:00 AM
LK
شاخص PMI خدمات MAR 50.2
27/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LK
موازنه تجاری FEB $-730M
30/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LK
نرخ تورم (سالانه) APR 5.4%


سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

سریلانکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.