بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 787.86 796 803 811 819 835
بازار سهام 18242.01 17685 17213 16753 16306 15412
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.66 2.73 2.79 2.86 2.94 3.08

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.20 9 2 1.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.10 -8 -6 -1 9 4.5
نرخ بیکاری 13.10 13 12.5 12.1 11.9 11.3
نرخ تورم 2.40 2.5 2.7 2.9 3.1 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 904.00 820 1100 1000 600 500
حساب جاری 1154.00 -2500 -1000 -900 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 30 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 42.51 38 43 44 45 47
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.20 21 21.6 22 25 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.90 2.1 10 4.5 2.5 10
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.10 13 12.5 12.1 11.9 11.3
افراد شاغل 7073.19 7440 7800 8100 8500 8600
افراد بیکار 1065.45 930 900 870 860 750
نرخ اشتغال 45.00 47.4 47.9 50.5 51.5 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 51.80 53.4 53.8 54.5 55 61.5
دستمزد 5060.35 5080 5090 5100 5120 5180
دستمزد در تولید 120.14 118 119 118 117 120
حداقل دستمزد 320500.00 320500 320500 340000 340000 340000
جمعیت 19.11 18.73 19.51 19.51 19.51 19.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.40 2.5 2.7 2.9 3.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.13 105 106 108 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.48 106 126 107 107 130
اندازه اصل تورم 2.00 3 2.9 2.8 2.8 2.6
تورم مواد غذایی 6.30 5.3 4.5 4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
قیمت تولید 125.78 125 130 123 123 134
تغییر قیمت تولید کننده 11.10 10 7.5 5 4 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.10 104 106 108 106 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
ذخایر ارزی 37713.70 40100 40300 40300 40300 41700
ترازنامه بانک 164944.00 166000 168000 169000 167000 162000
نرخ بهره سپرده 2.53 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.50 210 210 207 207 207
ترازنامه بانک مرکزی 37143.00 39000 40300 41000 40000 36000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 904.00 820 1100 1000 600 500
حساب جاری 1154.00 -2500 -1000 -900 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
واردات 4516.92 4700 5200 5400 5600 6000
صادرات 5421.18 5520 6300 6400 6200 6500
بدهی خارجی 213163.07 208000 211000 211000 211000 223000
گردش سرمایه 1161.77 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
ورود توریست 0.00 50000 80000 100000 160000 230000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2423.34 -700 -600 -600 -600 -500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 30 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت -1279821.60 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
هزینه های دولت 5276.97 5350 5322 4334 5752 5562
درآمدهای دولت 3257323.20 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
هزینه های مالی 4537144.77 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 42.51 38 43 44 45 47
تولید صنعتی -3.30 -1.1 0.7 1.5 1.7 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.3 0.5 0.2 0.6 1.1
تولید صنعتی -7.20 -4 -0.5 1.8 6 2.2
تغییرات موجودی انبار 516.04 600 -300 -300 -300 -200
مجموع فروش خودرو 8971.00 16000 25000 29000 31000 35000
شاخص اقتصادی مقدم -10.70 -5.8 -0.5 1.3 8 4.5
استخراج معدن 1.20 1.8 2.2 2.2 2.4 3.7
تولید مس 467.90 460 510 490 480 550

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.20 21 21.6 22 25 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.90 2.1 10 4.5 2.5 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.40 -7 -0.6 9 16 2.5
هزینه های مصرف کننده 19781.48 24045 24456 24051 21562 25557
تسهیلات اعتباری خریدار 24790.00 25649 26429 26781 27533 27618
اعتبار بخش خصوصی 182707.10 162621 167224 179847 200771 174749
قیمت گازوئیل 0.94 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.30 47.4 47.9 47.9 47.9 49.2
نرخ وام بانکی 4.50 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 200.50 197 197 197 197 199
جواز ساختمان 10869.00 11000 12000 12000 12000 13000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.