بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 791.93 800 807 815 823 839
بازار سهام 20369.25 19825 19296 18780 18279 17277
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.50 2.56 2.63 2.69 2.76 2.89

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 9 -1 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -4.8 -2.5 1.5 2 3.5
نرخ بیکاری 11.20 11 10.8 10.3 9.8 9.3
نرخ تورم 2.60 3.1 3.1 3.2 3.1 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 1390.00 1100 100 1000 600 500
حساب جاری -969.04 -2500 -1000 -900 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 30 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 37.30 38 43 44 45 47
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.20 21 21.6 22 25 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.40 -3 -1 -25 -6 10
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 9 -1 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -4.8 -2.5 1.5 2 3.5
تولید ناخالص داخلی 282.30 255 255 270 270 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39017.23 38530 37237 39602 39798 38540
تولید ناخالص ملی 148852.82 143332 146371 151086 151830 151494
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7674.41 8015 9704 7790 7828 10044
تولید ناخالص داخلی سرانه 15091.50 14650 14650 15000 15000 15000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24226.15 23430 23430 24080 24080 24080
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1893.07 521 1002 1921 1931 1037
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2300.11 2315 2921 2335 2346 3023
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4041.73 3833 4055 4102 4123 4197
تولید ناخالص داخلی از معادن 3741.81 3847 3921 3798 3817 4059
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1824.49 1766 1796 1852 1861 1858
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3666.39 3712 3835 3721 3740 3969
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1870.65 1944 1934 1899 1908 2002
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1050.97 1022 1070 1067 1072 1108

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.20 11 10.8 10.3 9.8 9.3
افراد شاغل 7450.52 7440 7800 8100 8500 8600
افراد بیکار 940.36 930 900 870 860 750
نرخ اشتغال 47.60 47.4 47.9 50.5 51.5 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 53.60 53.4 53.8 54.5 55 61.5
دستمزد 5043.30 5000 5300 5300 5300 5300
دستمزد در تولید 120.27 110 112 112 112 112
حداقل دستمزد 320500.00 320500 320500 340000 340000 340000
جمعیت 19.11 18.73 19.51 19.51 19.51 19.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.60 3.1 3.1 3.2 3.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.89 106 107 108 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.14 106 126 107 107 130
اندازه اصل تورم 2.00 3 2.9 2.8 2.8 2.6
تورم مواد غذایی 6.40 5.3 4.5 4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
قیمت تولید 116.05 116 123 120 119 127
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.5 1.8 2.1 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.59 104 107 108 107 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
ذخایر ارزی 36814.50 40100 40300 40300 40300 41700
ترازنامه بانک 163966.00 157000 158000 158000 158000 162000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.30 184 184 184 184 184
ترازنامه بانک مرکزی 22923.00 26850 26850 26850 26850 26991

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1390.00 1100 100 1000 600 500
حساب جاری -969.04 -2500 -1000 -900 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.1 -4.3 -4.3 -2.4
واردات 4022.62 5100 5200 5400 5600 6000
صادرات 5413.76 6200 6300 6400 6200 6500
بدهی خارجی 200266.65 208000 211000 211000 211000 223000
گردش سرمایه -2928.26 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
ورود توریست 338951.00 290000 290000 305000 260000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4448.68 -700 -600 -600 -600 -500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 30 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت -2738094.20 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
هزینه های دولت 4387.36 5439 5452 4453 4475 5643
درآمدهای دولت 1107647.60 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
هزینه های مالی 3845741.76 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 37.30 38 43 44 45 47
تولید صنعتی -5.70 0.3 1.1 1.5 1.7 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.2 0.6 1.1
تولید صنعتی -13.30 0.5 1.5 1.8 2 2.2
تغییرات موجودی انبار 1027.24 600 -300 -300 -300 -200
مجموع فروش خودرو 19177.00 28000 36000 34000 35000 38000
شاخص اقتصادی مقدم -15.30 1.3 1.7 2.1 2.3 2.5
استخراج معدن 2.10 1.8 2.2 2.2 2.4 3.7
تولید مس 495.60 460 510 490 490 550

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.20 21 21.6 22 25 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.40 -3 -1 -25 -6 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -28.70 -1 0.8 1.7 2 2.5
هزینه های مصرف کننده 24258.08 24446 25050 24622 24743 25927
تسهیلات اعتباری خریدار 26362.00 26077 27071 27458 26889 28019
اعتبار بخش خصوصی 182569.94 165332 171288 184389 186221 177283
قیمت گازوئیل 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.30 47.4 47.9 47.9 47.9 49.2
نرخ وام بانکی 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 205.00 197 197 197 197 199
جواز ساختمان 10298.00 11000 12000 12000 12000 13000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.