بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 727.20 734 741 749 756 770
بازار سهام 24107.92 23464 22837 22228 21634 20448
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.20 3.28 3.36 3.45 3.53 3.7

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 1.5 0.6 0.8 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.10 -1 9 6.5 4.5 3.3
نرخ بیکاری 10.20 12.1 11.9 11.6 11.3 9
نرخ تورم 3.10 2.5 2.1 2 3 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
موازنه تجاری 1739.81 100 800 700 500 500
حساب جاری -25.00 -200 -600 -900 -1200 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 37 37 37 37 40
بودجه دولت -1.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.7
اطمینان کسب و کار 55.72 43 43.5 44 45 48
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.00 24.5 25 28 31 37
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -27.70 4.5 2.5 1.5 10 20
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.20 12.1 11.9 11.6 11.3 9
افراد شاغل 8121.42 7400 7600 7800 8200 8800
افراد بیکار 925.21 1030 1010 1000 880 760
نرخ اشتغال 50.80 46.5 47 47.5 48 51
نرخ مشارکت نیروی کار 56.60 53.8 54.2 54.8 55.5 57.9
دستمزد 5105.85 5100 5120 5140 5180 5180
دستمزد در تولید 122.29 118 117 119 120 119
حداقل دستمزد 320500.00 340000 340000 340000 340000 360000
جمعیت 19.11 19.51 19.51 19.51 19.89 20.27
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.10 2.5 2.1 2 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.49 108 107 108 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.26 126 107 107 130 130
اندازه اصل تورم 2.60 2.3 2.5 2.5 2.6 2.8
تورم مواد غذایی 7.80 7.1 6.8 6.5 6 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
قیمت تولید 134.83 123 123 132 137 141
تغییر قیمت تولید کننده 12.20 5 4 3.7 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.74 108 105 104 106 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ بهره بین بانکی 0.25 0.26 0.26 0.26 3.54 0.26
ذخایر ارزی 38998.20 40300 40300 40300 41700 41700
ترازنامه بانک 167071.00 170000 169000 168000 166000 160000
نرخ بهره سپرده 2.53 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.50 207 207 207 207 205
ترازنامه بانک مرکزی 48446.00 46000 45000 44000 42000 44000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1739.81 100 800 700 500 500
حساب جاری -25.00 -200 -600 -900 -1200 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4 -4.5
واردات 5297.84 5100 5300 5500 5800 5800
صادرات 7037.65 5900 6000 6200 6500 6500
بدهی خارجی 208434.09 219000 220000 222000 223000 227000
گردش سرمایه -1285.21 -1700 -1900 -2050 -2050 -2205
ورود توریست 0.00 7000 10000 15000 23000 70000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2876.18 -800 -800 -500 -500 -150

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 37 37 37 37 40
بودجه دولت -1.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.7
ارزش بودجه دولت -1918624.60 -285724 -1320000 -1310000 -285717 -285717
هزینه های دولت 5366.01 5322 4334 5752 6435 5562
درآمدهای دولت 4336856.44 3330000 3390000 3410000 3430000 3396774
هزینه های مالی 6255481.00 4640000 4600000 4580000 4550000 4250000
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 55.72 43 43.5 44 45 48
تولید صنعتی -2.40 0.8 1.7 2.3 2.7 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.2 0.6 0.8 1.1 1.1
تولید صنعتی -4.40 -0.8 6 3.5 2.2 2.8
تغییرات موجودی انبار -490.38 -300 -300 -300 -200 -200
مجموع فروش خودرو 24492.00 29000 31000 33000 35000 37000
شاخص اقتصادی مقدم -3.10 1.3 8 6.5 4.5 4.5
استخراج معدن -0.40 1.5 2.4 2.8 3.7 3.5
تولید مس 464.80 490 480 490 550 570

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.00 24.5 25 28 31 37
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -27.70 4.5 2.5 1.5 10 20
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 9 16 6.5 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 22832.37 24456 24051 21562 29208 25557
تسهیلات اعتباری خریدار 23732.00 26429 26781 27533 28377 27618
اعتبار بخش خصوصی 179804.87 167224 179847 201744 194805 174749
قیمت گازوئیل 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.00 48 48.2 48.5 48.9 48.9
نرخ وام بانکی 5.54 5.53 5.53 5.53 7.03 5.53

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 209.30 201 201 202 2002 2002
جواز ساختمان 8712.00 7500 8100 9300 10100 10100


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.