بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 743.53 758 765 772 780 795
بازار سهام 20933.36 20371 19827 19297 18782 17753
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.07 3.11 3.18 3.26 3.34 3.51

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 2 1.5 0.6 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.10 -6 -1 9 6.5 4.5
نرخ بیکاری 11.60 12.5 12.1 11.9 11.6 11.3
نرخ تورم 3.00 2.7 2.9 3.1 3 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 1208.27 800 800 700 700 700
حساب جاری -25.00 500 -200 -600 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 32 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 54.16 42.5 43 43.5 44 45
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.50 24 24.5 25 28 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 10 4.5 2.5 1.5 10
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 11.60 12.5 12.1 11.9 11.6 11.3
افراد شاغل 7667.66 7250 7400 7600 7800 8200
افراد بیکار 1003.91 1050 1030 1010 1000 880
نرخ اشتغال 48.60 46 46.5 47 47.5 48
نرخ مشارکت نیروی کار 55.00 53.4 53.8 54.2 54.8 55.5
دستمزد 5105.85 5090 5100 5120 5140 5180
دستمزد در تولید 121.05 119 118 117 119 120
حداقل دستمزد 320500.00 320500 340000 340000 340000 340000
جمعیت 19.11 19.51 19.51 19.51 19.51 19.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.00 2.7 2.9 3.1 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.52 106 108 108 109 110
قیمت مصرف کننده اصلی 105.60 105 107 107 107 108
اندازه اصل تورم 2.20 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6
تورم مواد غذایی 8.00 7.5 7.1 6.8 6.5 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
قیمت تولید 128.97 123 130 123 123 133
تغییر قیمت تولید کننده 12.80 7.5 5 4 3.7 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.83 106 108 106 105 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25 3.29 0.25 0.25 0.25 3.54
ذخایر ارزی 38260.20 40300 40300 40300 40300 41700
ترازنامه بانک 167071.00 169000 170000 169000 168000 166000
نرخ بهره سپرده 2.53 2.3 2.5 2.5 2.5 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.50 210 207 207 207 207
ترازنامه بانک مرکزی 48446.00 47000 46000 45000 44000 42000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 1208.27 800 800 700 700 700
حساب جاری -25.00 500 -200 -600 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4.1 -4.3 -4.3 -4.4 -4.4
واردات 4774.52 4900 5100 5300 5500 5800
صادرات 5982.79 5700 5900 6000 6200 6500
بدهی خارجی 205519.71 218000 219000 220000 222000 223000
گردش سرمایه -1285.21 -1500 -1700 -1900 -2050 -2205
ورود توریست 0.00 5100 7000 10000 15000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2876.18 -1000 -800 -800 -500 -500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.90 30 32 32 32 32
بودجه دولت -1.60 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت -861419.50 -285724 -1320000 -1310000 -1210000 -285717
هزینه های دولت 5366.01 5322 4334 5752 5620 5562
درآمدهای دولت 3644416.41 3270000 3330000 3390000 3410000 3430000
هزینه های مالی 4505835.89 4620000 4640000 4600000 4580000 4550000
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 54.16 42.5 43 43.5 44 45
تولید صنعتی 3.50 -1.3 0.8 1.7 2.3 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70 0.5 0.2 0.6 0.8 1.1
تولید صنعتی 6.20 -3 -0.8 6 3.5 2.2
تغییرات موجودی انبار -490.38 -300 -300 -300 -300 -200
مجموع فروش خودرو 19037.00 25000 29000 31000 33000 35000
شاخص اقتصادی مقدم -1.20 -2.5 1.3 8 6.5 4.5
استخراج معدن 1.90 1.5 1.5 2.4 2.8 3.7
تولید مس 492.80 510 490 480 490 550

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.50 24 24.5 25 28 31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 10 4.5 2.5 1.5 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 19.60 -0.6 9 16 6.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 22832.37 24456 24051 21562 21067 25557
تسهیلات اعتباری خریدار 23796.00 26429 26781 27533 25720 27618
اعتبار بخش خصوصی 183066.92 167224 179847 201744 194805 174749
قیمت گازوئیل 0.97 1 0.88 0.84 0.8 0.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.30 47.9 48 48.2 48.5 48.9
نرخ وام بانکی 5.11 6.78 4.82 4.82 4.82 7.03

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 201.30 201 201 201 202 2002
جواز ساختمان 12755.00 6800 7500 8100 9300 10100


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.