شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.9 1.3 0.8 1 1.2
نرخ بیکاری 7.10 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8
نرخ تورم 2.90 2.9 2.8 2.8 2.7 3
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری -220.00 -50 50 100 200 100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25 27 27 27 30
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 682.33
666 672 677 683 706
بازار سهام 26136.25
26524 26210 25901 25595 24408
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.80
4.88 4.92 4.97 5.01 5.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.9 1.3 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
4 3.6 3.4 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 277.08
295 300 300 300 306
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38311.18
39098 39419 39614 39537 41560
تولید ناخالص ملی 141633.98
147299 146733 146450 146166 156573
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8085.14
9655 7847 8360 8344 10263
تولید ناخالص داخلی سرانه 15059.53
15087 16000 16000 16000 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767.04
22880 23400 23400 23400 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 955.87
1023 2000 988 986 1087
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2297.53
2894 2196 2376 2371 3076
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4084.72
4038 4079 4224 4215 4292
تولید ناخالص داخلی از معادن 3669.15
4301 3810 3794 3787 4572
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1742.26
1833 1787 1801 1798 1948
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3744.57
3918 3572 3872 3864 4164
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1889.13
2050 1983 1953 1950 2179
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1002.96
1107 1085 1037 1035 1176
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.10
6.7 6.8 6.9 6.9 6.8
افراد شاغل 8333.16
8350 8354 8353 8353 8353
افراد بیکار 634.96
665 675 680 685 675
نرخ اشتغال 55.00
55.07 55.21 55.22 55.19 55.19
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20
59.1 59.06 59.07 59.06 59.06
پست های خالی شغلی 17.50
20.25 20.35 20.3 20.26 20.24
دستمزد 4681.06
4700 4850 4840 4964 5300
دستمزد در تولید 111.43
109 109 109 111 112
حداقل دستمزد 276000.00
276000 280000 280000 280000 290000
جمعیت 18.37
18.51 18.7 18.7 18.7 19.1
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00
630000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00
405000 402500 402500 402500 386905
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00
1171346 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00
378734 374000 374000 374000 383498
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.90
2.9 2.8 2.8 2.7 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.57
118 119 119 123 122
قیمت مصرف کننده اصلی 119.12
120 121 122 122 127
اندازه اصل تورم 1.90
2.8 3 2.9 2.9 2.9
قیمت صادرات 96.40
96.67 96.78 96.77 96.71 96.74
قیمت واردات 88.59
89.86 89.89 89.91 90.97 90.33
تورم مواد غذایی 3.50
3.2 3 3.4 3.4 3.4
قیمت تولید 113.65
120 119 125 123 139
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
6.2 7.4 7.6 7.8 7.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.61
110 109 111 113 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.4 0.4 0.5 0.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.50
126 127 126 128 133
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 3 3.25
نرخ بهره بین بانکی 3.09
3.02 3.02 3.02 3.27 3.52
عرضه پول M1 33611.55
33986 34511 35080 35629 40473
عرضه پول M2 132643.05
134422 137020 139671 142315 165684
عرضه پول M3 226451.59
230318 235118 240008 244894 288330
ذخایر ارزی 37394.90
37400 37210 37088 36988 36385
ترازنامه بانک 138801.00
141000 142000 142000 143000 144000
وام به بخش خصوصی 98423.00
99907 101342 102763 104177 116567
نرخ بهره سپرده 2.90
2.9 3.2 3.2 3.2 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10
189 193 193 193 184
ترازنامه بانک مرکزی 26833.00
27008 27209 27371 27503 28030
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -220.00
-50 50 100 200 100
صادرات 6566.00
6200 6150 6250 6200 6300
واردات 6783.00
6250 6100 6150 6000 6200
حساب جاری -1846.00
-400 -650 -700 -740 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50
-1.3 -1.1 -1.1 -1.1 -1
بدهی خارجی 180446.89
190000 190000 192000 180028 195000
گردش سرمایه -786.06
-166 -1115 -901 -812 -804
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
رابطه مبادله 99.78
107 108 108 106 107
شاخص تروریسم 3.25
2.6 3.25 3.25 3.21 2.5
ورود توریست 251518.00
372800 310300 305600 335400 324300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1578.30
-1500 -900 -700 -1895 -600
تولید نفت خام 3.00
3 3 3 3 3
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 27 27 27 30
بودجه دولت -2.80
-2.4 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3
ارزش بودجه دولت -592210.20
-343744 -338045 -322632 -318011 -315291
هزینه های دولت 5376.39
5921 4357 5559 5548 6294
درآمدهای دولت 3298612.14
3292413 3280756 3275011 3273082 3272386
هزینه های مالی 3890822.33
3663667 3618800 3597643 3591093 3587676
مخارج نظامی 4805.30
4848 4900 4900 4900 4985
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 53.55
50.7 51.2 51.4 51.6 52
تولید صنعتی -3.20
0.6 1.8 2.5 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80
0.4 0.6 0.2 0.2 1.3
تولید صنعتی -5.40
-2.8 -0.7 -1.1 -4.2 2.2
تغییرات موجودی انبار 765.80
350 2134 779 2128 340
مجموع فروش خودرو 38729.00
34000 33000 33000 34617 36000
شاخص اقتصادی مقدم 2.30
3 3.4 3.7 3.8 3.7
سرعت اینترنت 9258.62
12059 12343 12803 13284 16588
آدرس های IP 3793061.00
3903858 3900868 3906287 3911702 3929827
تولید فولاد 90.00
93.38 94.36 94.7 94.82 94.87
استخراج معدن -1.30
2.4 3.4 3 3.6 3.5
آسانی کسب و کار 56.00
56 58 58 58 57
شاخص رقابتی 70.26
70.76 70.76 70.76 70.76 73.26
رتبه رقابتی 33.00
33 33 33 33 33
تولید مس 484.10
560 550 560 565 570
شاخص فساد مالی 67.00
67 67 67 67 67
رتبه فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.70
46 49 51 51.4 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.50
0.8 1.3 0.87 0.79 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60
3.4 3.4 1.82 1.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 24443.10
26216 24719 25274 25225 27866
تسهیلات اعتباری خریدار 22439.00
22732 23020 23306 23575 25524
اعتبار بخش خصوصی 154113.07
158076 160780 163416 166025 188855
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.70
44.89 44.07 44.28 44.21 44.7
نرخ وام بانکی 6.00
5.98 5.98 5.98 6.23 6.48
قیمت گازوئیل 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.06
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 187.80
188 190 192 193 202
جواز ساختمان 7485.00
10200 11500 12000 7000 12000
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60
24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60
17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 22.80
35.57 37.8 51.39 51.39 54.84
درجه حرارت 11.90
11.08 13.14 8.55 8.2 9.6شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی