بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 858.13 858 866 875 883 900
بازار سهام 18506.96 18148 17663 17191 16733 15815
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.40 3.48 3.57 3.66 3.75 3.93

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.10 -6 -3 -1 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 -3.5 -2.8 -1.2 1.5 2.1
نرخ بیکاری 7.80 8 8.5 8.3 8.1 7.4
نرخ تورم 3.90 3.2 3.1 3.3 3.2 3
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 1243.00 100 -300 100 100 500
حساب جاری -2363.45 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 30 30 30 28 28
بودجه دولت -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 40.70 33 38 43 44 47
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.70 27 29 31 33 36
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -15 -3 5 -25 10
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.10 -6 -3 -1 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 -3.5 -2.8 -1.2 1.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 300.00 293 306 306 311 311
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37841.40 38483 38919 37539 38409 38327
تولید ناخالص ملی 148852.82 144287 144801 147662 151086 150763
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9868.75 8027 8097 9790 10017 9995
تولید ناخالص داخلی سرانه 15130.20 14804 16500 16500 17000 17000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22873.81 22380 24500 24500 22380 23258
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1019.20 875 526 1011 1034 1032
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2970.65 2329 2339 2947 3015 3009
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4124.05 4020 3872 4091 4186 4177
تولید ناخالص داخلی از معادن 3987.74 3765 3887 3956 4048 4039
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1826.05 1758 1784 1811 1853 1849
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3900.10 3797 3750 3869 3959 3950
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1966.72 1895 1964 1951 1996 1992
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1088.19 1001 1033 1079 1105 1102

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.80 8 8.5 8.3 8.1 7.4
افراد شاغل 9063.37 8500 8540 8580 8580 8600
افراد بیکار 767.87 665 660 675 675 655
نرخ اشتغال 58.20 54.8 55 55.2 55.2 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 63.10 63.2 63.4 63.6 63.3 63.7
دستمزد 4943.57 5000 5000 5300 5300 5300
دستمزد در تولید 118.70 110 110 112 112 112
حداقل دستمزد 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
جمعیت 19.11 18.73 18.73 19.51 19.51 19.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 640000 640000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1191000 1191000 1211346

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.90 3.2 3.1 3.3 3.2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.71 105 106 107 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.96 105 106 106 107 109
اندازه اصل تورم 2.70 2.9 3 2.9 2.8 2.6
تورم مواد غذایی 6.10 4.5 3.7 3.4 3.4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
قیمت تولید 118.76 118 118 126 123 131
تغییر قیمت تولید کننده 5.30 3 3.5 4 3.8 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.05 104 104 107 109 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
ذخایر ارزی 37252.50 39900 40100 40300 40300 41700
ترازنامه بانک 163367.00 156000 157000 158000 158000 162000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 184 184 184 184 184
ترازنامه بانک مرکزی 26083.00 26900 26850 26850 26850 26991

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1243.00 100 -300 100 100 500
حساب جاری -2363.45 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4
واردات 4451.00 5000 5900 6200 6200 6100
صادرات 5694.00 5100 5600 6300 6300 6600
بدهی خارجی 205992.11 205000 208000 211000 211000 223000
گردش سرمایه 1258.17 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
ورود توریست 289671.00 280000 290000 290000 305000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 86.34 -800 -700 -600 -600 -500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 30 30 30 28 28
بودجه دولت -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت 93241.80 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
هزینه های دولت 5544.14 5860 5495 5500 5627 5615
درآمدهای دولت 3641484.55 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
هزینه های مالی 3548242.75 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 40.70 33 38 43 44 47
تولید صنعتی 5.60 -5 0.3 1.1 1.5 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -4 -2 -0.5 1 1.1
تولید صنعتی 3.70 -6 0.5 1.5 1.8 2.2
تغییرات موجودی انبار -1652.52 800 600 -300 -300 -200
مجموع فروش خودرو 31090.00 28000 38000 36000 34000 38000
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 -1.5 1.3 1.7 2.1 2.5
استخراج معدن 9.90 1.5 1.8 2.2 2.2 3.7
تولید مس 451.60 400 460 510 490 550

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.70 27 29 31 33 36
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -15 -3 5 -25 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 -3 -1 0.8 1.7 2.5
هزینه های مصرف کننده 25475.01 25051 24696 25271 25857 25802
تسهیلات اعتباری خریدار 27455.00 25915 26344 27310 27867 27883
اعتبار بخش خصوصی 175510.81 161405 167026 172798 178143 176427
قیمت گازوئیل 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.90 47.4 47.4 47.9 47.9 49.2
نرخ وام بانکی 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 203.70 195 197 197 197 199
جواز ساختمان 13764.00 12800 11000 12000 12000 13000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.