23/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) SEP 11.3% 11.1%
25/10/2020 واقعی قبلی
CL
رفراندوم قانون اساسی
30/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) SEP -5.5%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -4.8%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید SEP -8.2%
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 28.9%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.8%
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری SEP 12.9%
02/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC SEP -11.3%
06/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم OCT 0.3%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.1%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.6%
09/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
موازنه تجاری OCT $886M
11:30 AM
CL
صادرات OCT $5463M
11:30 AM
CL
واردات OCT $4577M
18/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -13.2%
11:30 AM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -14.1%
11:30 AM
CL
حساب جاری Q3 $1.15B
21/11/2020 واقعی قبلی
CL
انتخابات عمومی


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.