23/10/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 2%
24/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) SEP 2%
30/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری SEP 7.2%
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) SEP 11.1%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 1.4%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید SEP -1.5%
04/11/2019 واقعی قبلی
11:40 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC SEP 3.7%
05/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 7%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.3%
07/11/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
موازنه تجاری OCT $-20M
11:30 AM
CL
صادرات OCT $5205M
11:30 AM
CL
واردات OCT $5224M
08/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم OCT 0.1%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.1%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0%
11/11/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.