22/02/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) JAN -0.2% 1%
28/02/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) JAN 4.3%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید JAN 0.8%
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری JAN 6.7%
04/03/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 34.1%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 2.4%
05/03/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC JAN 2.6%
07/03/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
موازنه تجاری FEB $1031M
11:30 AM
CL
صادرات FEB $6671M
11:30 AM
CL
واردات FEB $5639M
08/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم FEB 0.4%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.8%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.1%
18/03/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
حساب جاری Q4
11:30 AM
CL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.3%
11:30 AM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.