24/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) DEC 5%
29/01/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 1.75%
31/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری DEC 6.9%
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) DEC -6.7%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -1.8%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید DEC 3.2%
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.2%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -9.8%
03/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC DEC -3.3%
07/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN 0.1%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.0%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.1%
11:30 AM
CL
موازنه تجاری JAN
11:30 AM
CL
صادرات JAN $6644M
11:30 AM
CL
واردات JAN $5184M
13/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.