24/04/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
PPI (سالانه) MAR 1.4%
30/04/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) MAR -8.6%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید MAR 0.8%
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری MAR 6.7%
03/05/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -4.5%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 0.7%
07/05/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
موازنه تجاری APR $607M
11:30 AM
CL
صادرات APR $6194M
11:30 AM
CL
واردات APR $5587M
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC MAR 1.4%
08/05/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.4%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) APR 2%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.5%
09/05/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 3%
17/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.3%
12:30 PM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.6%
01:00 PM
CL
حساب جاری Q1 $-3.6B


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.