22/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) DEC 8.1%
27/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
29/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری DEC 10.8%
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) DEC -0.1%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.7%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید DEC -1.7%
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 4.5%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 25%
03/02/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC DEC 0.3%
08/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN 0.4%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) JAN 3%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
11:30 AM
CL
موازنه تجاری JAN $1423M
11:30 AM
CL
صادرات JAN $7143M
11:30 AM
CL
واردات JAN $5721M
11/02/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.