گذشته قبلی
پول 824 832
بازار سهام 27591 27280 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 12 در صد
نرخ بیکاری 7.8 7.5 در صد
نرخ تورم 10.5 9.4 در صد
نرخ بهره 8.25 7 در صد
موازنه تجاری 1071 1264 USD - میلیون
حساب جاری -5575 -7554 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 -3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 27.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.1 -1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 47.47 47.5 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.9 37.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 12.1 -5 در صد
نرخ مالیات شرکت 27 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 40 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 12 در صد
تولید ناخالص داخلی 253 279 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51588 51984 CLP - میلیارد
تولید ناخالص ملی 200425 139179 CLP - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12411 13837 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 12954 13867 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23325 24968 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2400 1559 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3245 3500 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4641 4852 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 3730 4398 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2402 2491 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4893 5394 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3025 3002 CLP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1400 1516 CLP - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.8 7.5 در صد
افراد شاغل 8798 8769 هزار
افراد بیکار 744 711 هزار
نرخ اشتغال 54.9 54.7 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 59.2 در صد
پست های خالی شغلی 8.7 11.8 امتیاز
دستمزد 5646 5655 CLP / ساعت
حداقل دستمزد 337000 326500 CLP / ماه
دستمزد در تولید 136 134 امتیاز
جمعیت 19.46 19.11 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 65 65
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.5 9.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 118 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 116 115 امتیاز
اندازه اصل تورم 8.3 7.4 در صد
قیمت صادرات 137 132 امتیاز
قیمت واردات 112 108 امتیاز
تورم مواد غذایی 14.8 13.14 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 128 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149 146 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 1.9 در صد
قیمت تولید 185 182 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 26.2 24.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 290 290 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 55769461 55652147 دوزها
موارد کروناویروس 3651076 3647361 افراد
مرگ و میر کروناویروس 57813 57810 افراد
تخت بیمارستان 2.01 2.03 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 17.83 18.63 به ازای هر - یک - میلیون نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 8.25 7 در صد
نرخ بهره بین بانکی 9.45 9.45 در صد
عرضه پول M1 70352 72261 CLP - میلیارد
عرضه پول M2 173579 173875 CLP - میلیارد
عرضه پول M3 300494 300820 CLP - میلیارد
ترازنامه بانک 176816 181706 CLP - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 48608 48319 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 126450 126043 CLP - میلیارد
نرخ بهره سپرده 0.86 2.53 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 57331 65135 CLP - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220 218 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1071 1264 USD - میلیون
حساب جاری -5575 -7554 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 -3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 8427 9481 USD - میلیون
واردات 7356 8218 USD - میلیون
بدهی خارجی 243513 240164 USD - میلیون
گردش سرمایه -3899 -6910 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.25 0.25 تن
تولید نفت خام 2 2 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1126 3897 USD - میلیون
رابطه مبادله 112 121 امتیاز
شاخص تروریسم 4.03 4.12
ورود توریست 532029 565213
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 27.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.1 -1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -728286 288714 CLP - میلیون
هزینه های دولت 6388 8580 CLP - میلیارد
درآمدهای دولت 5046387 4623413 CLP - میلیون
هزینه های مالی 5774673 4334699 CLP - میلیون
ارزیابی اعتبار 76
مخارج نظامی 5036 5182 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 47.47 47.5 امتیاز
تولید صنعتی 0.8 -3.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 -0.8 در صد
تولید صنعتی 3.3 -2.7 در صد
تغییرات موجودی انبار 2109 721 CLP - میلیارد
مجموع فروش خودرو 41467 31745 واحد
شاخص اقتصادی مقدم 7.2 6.8 در صد
سرعت اینترنت 9259 8567 KBps
آدرس های IP 3793061 3843649 IP
شاخص رقابتی 70.54 70.26 امتیاز
رتبه رقابتی 33 33
تولید مس 462 400 هزاران تن
شاخص فساد مالی 67 67 امتیاز
رتبه فساد مالی 25 25
آسانی کسب و کار 59 56
استخراج معدن -5.7 -6.3 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.9 37.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 12.1 -5 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.2 10.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 33645 36444 CLP - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 26467 25803 CLP - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 198397 198103 CLP - میلیارد
نرخ وام بانکی 11.92 11.19 در صد
قیمت گازوئیل 1.27 1.34 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.7 46.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 227 225 امتیاز
جواز ساختمان 8602 6574 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.