بازارها گذشته مرجع
پول 777 2021-08
بازار سهام 20936 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.61 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2021-03
نرخ بیکاری 9.5 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 134 2021-08
نرخ تورم 3.8 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25649538 2021-08
نرخ بهره 0.75 2021-07
موازنه تجاری 1095 2021-06
حساب جاری -1554 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2020-12
بودجه دولت -7.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 54.33 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.3 2021-06
نرخ مالیات شرکت 27 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
موارد کروناویروس 1616942 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 35528 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 1494284 2021-08
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 253 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38998 2021-03
تولید ناخالص ملی 139179 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7753 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14050 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23325 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1945 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1993 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4056 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3602 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1872 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3618 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1727 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1060 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2021-06
افراد شاغل 8041 2021-06
افراد بیکار 844 2021-06
نرخ اشتغال 50.6 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 56.3 2021-05
پست های خالی شغلی 12.7 2021-06
دستمزد 5387 2021-05
حداقل دستمزد 337000 2021-05
دستمزد در تولید 125 2021-05
جمعیت 19.46 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 134 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25649538 2021-08
موارد کروناویروس 1616942 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 35528 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 1494284 2021-08
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-06
اندازه اصل تورم 3.1 2021-06
قیمت صادرات 107 2021-03
قیمت واردات 84.4 2021-03
تورم مواد غذایی 4.6 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
قیمت تولید 155 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 30.4 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.93 2021-08
عرضه پول M1 79244 2021-06
عرضه پول M2 166429 2021-06
عرضه پول M3 280147 2021-06
ترازنامه بانک 167376 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 44952 2021-06
وام به بخش خصوصی 117229 2021-05
نرخ بهره سپرده 0.86 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 64058 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1095 2021-06
حساب جاری -1554 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
صادرات 7445 2021-06
واردات 6350 2021-06
بدهی خارجی 216184 2021-05
گردش سرمایه -2348 2021-03
ذخایر طلا 0.25 2021-03
تولید نفت خام 5 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1331 2021-03
رابطه مبادله 112 2020-12
شاخص تروریسم 4.03 2019-12
ورود توریست 0 2021-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2020-12
بودجه دولت -7.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -2277783 2021-06
هزینه های دولت 4477 2021-03
درآمدهای دولت 3713341 2021-06
هزینه های مالی 5991124 2021-06
ارزیابی اعتبار 76 2021-08
مخارج نظامی 5036 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.33 2021-06
تولید صنعتی 6 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 2021-06
تولید صنعتی 14.6 2021-06
تغییرات موجودی انبار 2694 2021-03
مجموع فروش خودرو 27241 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 20.1 2021-06
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 485 2021-06
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن -1.4 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.3 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 65.6 2021-06
هزینه های مصرف کننده 25254 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 23202 2021-05
اعتبار بخش خصوصی 184049 2021-05
نرخ وام بانکی 5.19 2021-06
قیمت گازوئیل 1.19 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.2 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 221 2021-06
جواز ساختمان 9402 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.