بازارها گذشته مرجع
پول 773 2020-01
بازار سهام 24392 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.24 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
نرخ بیکاری 6.9 2019-11
نرخ تورم 3 2019-12
نرخ بهره 1.75 2019-12
موازنه تجاری 1460 2019-12
حساب جاری -3145 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 32.53 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 298 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39473 2019-09
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8266 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15130 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 555 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2368 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3907 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3843 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1804 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3787 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2017 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1059 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-11
افراد شاغل 8532 2019-11
افراد بیکار 630 2019-11
نرخ اشتغال 55.14 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 59.22 2019-11
پست های خالی شغلی 11.8 2019-11
دستمزد 4959 2019-09
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 116 2019-11
جمعیت 18.75 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 2.5 2019-12
قیمت صادرات 87.3 2019-09
قیمت واردات 83.41 2019-09
تورم مواد غذایی 3.7 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
قیمت تولید 120 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 5 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.91 2020-01
عرضه پول M1 42410 2019-12
عرضه پول M2 151456 2019-12
عرضه پول M3 257504 2019-12
ترازنامه بانک 154798 2019-09
ذخایر ارزی 40558 2019-12
وام به بخش خصوصی 113523 2019-11
نرخ بهره سپرده 2.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 27801 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1460 2019-12
حساب جاری -3145 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 6644 2019-12
واردات 5184 2019-12
بدهی خارجی 197703 2019-11
گردش سرمایه -3696 2019-09
ذخایر طلا 0.25 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -989 2019-09
رابطه مبادله 96.03 2019-09
شاخص تروریسم 4.12 2018-12
ورود توریست 238301 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -664075 2019-11
هزینه های دولت 5574 2019-09
درآمدهای دولت 3422133 2019-11
هزینه های مالی 4086208 2019-11
ارزیابی اعتبار 80 2020-01
مخارج نظامی 5382 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 32.53 2019-12
تولید صنعتی -1.8 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2019-10
تولید صنعتی 3.2 2019-11
تغییرات موجودی انبار 148 2019-09
مجموع فروش خودرو 28038 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم -3.3 2019-11
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 504 2019-11
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن -7.2 2019-11
تولید فولاد 110 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.8 2019-11
هزینه های مصرف کننده 25237 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 27236 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 170367 2019-10
نرخ وام بانکی 5.17 2019-12
قیمت گازوئیل 1.14 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.3 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 200 2019-09
جواز ساختمان 14352 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.