بازارها گذشته مرجع
پول 781 2019-12
بازار سهام 23600 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.29 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
نرخ بیکاری 7 2019-10
نرخ تورم 2.5 2019-10
نرخ بهره 1.75 2019-12
موازنه تجاری -307 2019-10
حساب جاری -3145 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 51.52 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.1 2019-10
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 298 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39473 2019-09
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8266 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15130 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 555 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2368 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3907 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3843 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1804 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3787 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2017 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1059 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2019-10
افراد شاغل 8484 2019-10
افراد بیکار 640 2019-10
نرخ اشتغال 54.92 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 59.06 2019-10
پست های خالی شغلی 17.5 2019-10
دستمزد 4959 2019-09
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 116 2019-09
جمعیت 18.75 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-10
اندازه اصل تورم 2.6 2019-10
قیمت صادرات 87.3 2019-09
قیمت واردات 83.41 2019-09
تورم مواد غذایی 2.7 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
قیمت تولید 114 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.09 2019-12
عرضه پول M1 38923 2019-10
عرضه پول M2 145548 2019-10
عرضه پول M3 251281 2019-10
ترازنامه بانک 154798 2019-09
ذخایر ارزی 39461 2019-10
وام به بخش خصوصی 108210 2019-09
نرخ بهره سپرده 2.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 27801 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -307 2019-10
حساب جاری -3145 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 5257 2019-10
واردات 5564 2019-10
بدهی خارجی 195277 2019-09
گردش سرمایه -3696 2019-09
ذخایر طلا 0.25 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -989 2019-09
رابطه مبادله 96.03 2019-09
شاخص تروریسم 4.12 2018-12
ورود توریست 238301 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -584564 2019-10
هزینه های دولت 5574 2019-09
درآمدهای دولت 3272147 2019-10
هزینه های مالی 3856711 2019-10
ارزیابی اعتبار 80 2019-12
مخارج نظامی 5382 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.52 2019-10
تولید صنعتی -3.4 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2019-10
تولید صنعتی -5.8 2019-10
تغییرات موجودی انبار 148 2019-09
مجموع فروش خودرو 28038 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم -3.4 2019-10
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 494 2019-10
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن -1.7 2019-10
تولید فولاد 95 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.1 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 25237 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 26718 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 169397 2019-09
نرخ وام بانکی 4.9 2019-10
قیمت گازوئیل 1.03 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.6 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 200 2019-09
جواز ساختمان 10227 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.