شیلی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 7.2 2018-06
نرخ تورم 2.7 2018-07
نرخ بهره 2.5 2018-07
موازنه تجاری 380 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 667 2018-08
بازار سهام 26583 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.8 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 277 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38044 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7615 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1863 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2135 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3923 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3684 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1761 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3454 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3145 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1048 CLP - میلیارد 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2018-06
افراد شاغل 8382 هزار 2018-06
افراد بیکار 645 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 55.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2018-06
پست های خالی شغلی 21.2 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 4661 CLP / ساعت 2018-05
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-07
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 86.72 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-07
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 2.7 % 2018-08
عرضه پول M1 33639 CLP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 132029 CLP - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 220550 CLP - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 141167 CLP - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 37575 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 96797 CLP - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 24850 CLP - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 380 USD - میلیون 2018-07
صادرات 5421 USD - میلیون 2018-07
واردات 5801 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -269 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 177831 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -1488 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5210 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 220797 افراد 2018-05
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -669817 CLP - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 4259 CLP - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 3127147 CLP - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 3796964 CLP - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.16 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 7.2 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1562 CLP - میلیارد 2018-03
مجموع فروش خودرو 33228 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 4.9 % 2018-06
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 479 هزاران تن 2018-06
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن 3.4 % 2018-06
تولید فولاد 80 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 50 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 23878 CLP - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 22056 CLP - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 150189 CLP - میلیارد 2018-05
نرخ وام بانکی 6.23 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 در صد 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 183 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 12750 واحد 2018-06
خانه های مسکونی نوساز 12750 واحد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.