شیلی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 7.3 2018-08
نرخ تورم 3.1 2018-09
نرخ بهره 2.75 2018-10
موازنه تجاری -120 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 682 2018-10
بازار سهام 26048 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 277 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38311 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 956 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2298 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3669 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1742 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3745 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1889 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1003 CLP - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-08
افراد شاغل 8332 هزار 2018-08
افراد بیکار 660 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 55.1 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2018-08
پست های خالی شغلی 25.3 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 4681 CLP / ساعت 2018-07
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 109 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-09
قیمت صادرات 96.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 88.59 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.7 % 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-09
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 3.06 % 2018-10
عرضه پول M1 34100 CLP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 133993 CLP - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 226311 CLP - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 138801 CLP - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 37838 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 98668 CLP - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26833 CLP - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -120 USD - میلیون 2018-09
صادرات 5534 USD - میلیون 2018-09
واردات 5656 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -1846 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 178589 USD - میلیون 2018-08
گردش سرمایه -786 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0.25 تن 2018-06
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1578 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.78 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 251518 افراد 2018-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 133833 CLP - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 5376 CLP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 3498419 CLP - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 3364586 CLP - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.75 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -1.8 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2018-08
تولید صنعتی 4 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 766 CLP - میلیارد 2018-06
مجموع فروش خودرو 38729 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2018-08
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 466 هزاران تن 2018-08
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن -7.6 % 2018-08
تولید فولاد 95 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.1 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.1 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 24443 CLP - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 22395 CLP - میلیارد 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 151827 CLP - میلیارد 2018-07
نرخ وام بانکی 5.98 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 183 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 10468 واحد 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.