بازارها گذشته مرجع
پول 708 2021-04
بازار سهام 24727 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.6 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-12
نرخ بیکاری 10.3 2021-02
نرخ تورم 2.9 2021-03
نرخ بهره 0.5 2021-03
موازنه تجاری 535 2021-03
حساب جاری 503 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2020-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 55.88 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.2 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2021-02
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 1082920 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 24483 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1012904 2021-04
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2020-12
تولید ناخالص داخلی 282 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37781 2020-12
تولید ناخالص ملی 139179 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9027 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15092 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24226 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1064 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2559 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4173 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4054 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1886 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3848 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1799 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1122 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2021-02
افراد شاغل 8168 2021-02
افراد بیکار 938 2021-02
نرخ اشتغال 50.8 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.6 2020-12
پست های خالی شغلی 7.8 2021-02
دستمزد 5276 2021-01
حداقل دستمزد 320500 2020-01
دستمزد در تولید 124 2021-02
جمعیت 19.11 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-03
اندازه اصل تورم 2.6 2021-03
قیمت صادرات 98.8 2020-12
قیمت واردات 80.85 2020-12
تورم مواد غذایی 5.2 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-03
قیمت تولید 140 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 17.5 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.27 2021-04
عرضه پول M1 68578 2021-03
عرضه پول M2 160365 2021-03
عرضه پول M3 267298 2021-03
ترازنامه بانک 165279 2021-01
ذخایر ارزی 40221 2021-03
وام به بخش خصوصی 116489 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.53 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 49532 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 535 2021-03
حساب جاری 503 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
صادرات 7394 2021-03
واردات 6859 2021-03
بدهی خارجی 210898 2021-02
گردش سرمایه 1657 2020-12
ذخایر طلا 0.25 2020-06
تولید نفت خام 1 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2845 2020-12
رابطه مبادله 112 2020-12
شاخص تروریسم 4.03 2019-12
ورود توریست 0 2021-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33 2020-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -538564 2021-02
هزینه های دولت 5695 2020-12
درآمدهای دولت 3557846 2021-02
هزینه های مالی 4096411 2021-02
ارزیابی اعتبار 76 2021-04
مخارج نظامی 5562 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 55.88 2021-03
تولید صنعتی -3.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2021-02
تولید صنعتی -0.6 2021-02
تغییرات موجودی انبار -2460 2020-12
مجموع فروش خودرو 24492 2021-02
شاخص اقتصادی مقدم -2.2 2021-02
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 430 2021-02
شاخص فساد مالی 67 2020-12
رتبه فساد مالی 25 2020-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن -0.4 2021-01
تولید فولاد 105 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.2 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2021-02
هزینه های مصرف کننده 26611 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 23130 2021-02
اعتبار بخش خصوصی 180714 2021-01
نرخ وام بانکی 5.8 2021-02
قیمت گازوئیل 1.09 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 209 2020-12
جواز ساختمان 6598 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1082920 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 24483 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1012904 2021-04
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.