بازارها گذشته مرجع
پول 713 2019-08
بازار سهام 24329 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.67 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 7.1 2019-06
نرخ تورم 2.2 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری -30 2019-07
حساب جاری -2929 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.36 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.6 2019-06
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 298 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39229 2019-06
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8162 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15130 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 926 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2360 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4053 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3728 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1791 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3917 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1973 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1039 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-06
افراد شاغل 8470 2019-06
افراد بیکار 648 2019-06
نرخ اشتغال 55.1 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2019-06
پست های خالی شغلی 15.6 2019-06
دستمزد 4875 2019-05
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 115 2019-06
جمعیت 18.75 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-07
اندازه اصل تورم 0.8 2019-07
قیمت صادرات 93.8 2019-03
قیمت واردات 85.68 2019-03
تورم مواد غذایی 2.2 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
قیمت تولید 114 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.48 2019-08
عرضه پول M1 36908 2019-07
عرضه پول M2 140975 2019-07
عرضه پول M3 247012 2019-07
ترازنامه بانک 147450 2019-04
ذخایر ارزی 40233 2019-07
وام به بخش خصوصی 104199 2019-06
نرخ بهره سپرده 2.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 27623 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -30 2019-07
حساب جاری -2929 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 5770 2019-07
واردات 5799 2019-07
بدهی خارجی 193993 2019-06
گردش سرمایه -4007 2019-06
ذخایر طلا 0.25 2018-06
تولید نفت خام 4 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3116 2019-06
رابطه مبادله 100 2019-03
شاخص تروریسم 3.45 2017-12
ورود توریست 270022 2019-05
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -899424 2019-06
هزینه های دولت 5571 2019-06
درآمدهای دولت 2956388 2019-06
هزینه های مالی 3855812 2019-06
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 5382 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.36 2019-07
تولید صنعتی -2.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-06
تولید صنعتی -5.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار 689 2019-06
مجموع فروش خودرو 28446 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2019-06
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 475 2019-06
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن 0 2019-06
تولید فولاد 75 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.6 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 25165 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 26377 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 163926 2019-05
نرخ وام بانکی 5.6 2019-07
قیمت گازوئیل 1.16 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.4 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 200 2019-06
جواز ساختمان 12380 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.