بازارها گذشته مرجع
پول 711 2019-10
بازار سهام 26047 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.86 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 7.2 2019-08
نرخ تورم 2.1 2019-09
نرخ بهره 2 2019-09
موازنه تجاری -20 2019-09
حساب جاری -2929 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.74 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.4 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7 2019-08
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 298 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39229 2019-06
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8162 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15130 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22874 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 926 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2360 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4053 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3728 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1791 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3917 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1973 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1039 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2019-08
افراد شاغل 8461 2019-08
افراد بیکار 655 2019-08
نرخ اشتغال 54.9 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2019-08
پست های خالی شغلی 16.6 2019-08
دستمزد 4894 2019-07
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 116 2019-08
جمعیت 18.75 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 2.3 2019-09
قیمت صادرات 90.3 2019-06
قیمت واردات 85.54 2019-06
تورم مواد غذایی 2.4 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
قیمت تولید 113 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.95 2019-10
عرضه پول M1 38300 2019-09
عرضه پول M2 144942 2019-09
عرضه پول M3 248879 2019-09
ترازنامه بانک 150965 2019-07
ذخایر ارزی 38925 2019-09
وام به بخش خصوصی 106857 2019-08
نرخ بهره سپرده 2.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 26832 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -20 2019-09
حساب جاری -2929 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 5205 2019-09
واردات 5224 2019-09
بدهی خارجی 197566 2019-08
گردش سرمایه -4007 2019-06
ذخایر طلا 0.25 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3116 2019-06
رابطه مبادله 96.79 2019-06
شاخص تروریسم 3.45 2017-12
ورود توریست 263280 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -191580 2019-08
هزینه های دولت 5571 2019-06
درآمدهای دولت 3434191 2019-08
هزینه های مالی 3625771 2019-08
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 5382 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.74 2019-09
تولید صنعتی 1.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-08
تولید صنعتی -1.5 2019-08
تغییرات موجودی انبار 689 2019-06
مجموع فروش خودرو 33059 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 2019-08
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 518 2019-08
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن 5.3 2019-08
تولید فولاد 95 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.4 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-08
هزینه های مصرف کننده 25165 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 26714 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 165501 2019-07
نرخ وام بانکی 4.99 2019-09
قیمت گازوئیل 1.12 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.6 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 200 2019-06
جواز ساختمان 9727 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.