بازارها گذشته مرجع
پول 690 2019-06
بازار سهام 25583 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-03
نرخ بیکاری 6.9 2019-04
نرخ تورم 2.3 2019-05
نرخ بهره 2.5 2019-06
موازنه تجاری 371 2019-05
حساب جاری -1023 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.56 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 277 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38920 2019-03
تولید ناخالص ملی 147343 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7631 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1942 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2200 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3974 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3622 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1760 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3617 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1970 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1066 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-04
افراد شاغل 8496 2019-04
افراد بیکار 626 2019-04
نرخ اشتغال 55.49 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 59.58 2019-04
پست های خالی شغلی 17.2 2019-04
دستمزد 4867 2019-03
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 114 2019-04
جمعیت 18.75 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-04
اندازه اصل تورم 1.9 2019-04
قیمت صادرات 93.8 2019-03
قیمت واردات 85.68 2019-03
تورم مواد غذایی 2.2 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-05
قیمت تولید 115 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 2.7 2019-06
عرضه پول M1 36486 2019-05
عرضه پول M2 139863 2019-05
عرضه پول M3 241671 2019-05
ترازنامه بانک 145090 2019-02
ذخایر ارزی 38231 2019-05
وام به بخش خصوصی 102593 2019-04
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 25901 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 371 2019-05
حساب جاری -1023 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 6353 2019-05
واردات 5982 2019-05
بدهی خارجی 189585 2019-04
گردش سرمایه 2.16 2019-03
ذخایر طلا 0.25 2018-06
تولید نفت خام 4 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -300 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-03
شاخص تروریسم 3.45 2017-12
ورود توریست 406399 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2018-12
بودجه دولت -1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 2966238 2019-04
هزینه های دولت 4407 2019-03
درآمدهای دولت 6511019 2019-04
هزینه های مالی 3544781 2019-04
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 5382 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.56 2019-05
تولید صنعتی 0.7 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-04
تولید صنعتی -1.4 2019-04
تغییرات موجودی انبار 1870 2019-03
مجموع فروش خودرو 32716 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2019-04
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 462 2019-04
شاخص فساد مالی 67 2018-12
رتبه فساد مالی 27 2018-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن 2.6 2019-04
تولید فولاد 100 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2019-04
هزینه های مصرف کننده 24790 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 26348 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 160831 2019-03
نرخ وام بانکی 5.65 2019-05
قیمت گازوئیل 1.22 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.4 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 194 2019-03
جواز ساختمان 11152 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.