بازارها گذشته مرجع
پول 788 2020-09
بازار سهام 18242 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.66 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.1 2020-06
نرخ بیکاری 13.1 2020-07
نرخ تورم 2.4 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-09
موازنه تجاری 904 2020-08
حساب جاری 1154 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 42.51 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.2 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.9 2020-07
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 455979 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 12591 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 428580 2020-09
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 282 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33825 2020-06
تولید ناخالص ملی 148853 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6938 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15092 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24226 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 837 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1886 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3659 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3892 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1832 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3496 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1265 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 988 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.1 2020-07
افراد شاغل 7073 2020-07
افراد بیکار 1065 2020-07
نرخ اشتغال 45 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2020-07
پست های خالی شغلی 3.5 2020-08
دستمزد 5060 2020-05
حداقل دستمزد 320500 2020-01
دستمزد در تولید 120 2020-07
جمعیت 19.11 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-08
اندازه اصل تورم 2 2020-08
قیمت صادرات 86.3 2020-06
قیمت واردات 78.21 2020-06
تورم مواد غذایی 6.3 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-08
قیمت تولید 126 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.24 2020-09
عرضه پول M1 58361 2020-08
عرضه پول M2 152641 2020-08
عرضه پول M3 266320 2020-08
ترازنامه بانک 164944 2020-04
ذخایر ارزی 37714 2020-08
وام به بخش خصوصی 120722 2020-07
نرخ بهره سپرده 2.53 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 37143 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 904 2020-08
حساب جاری 1154 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2019-12
صادرات 5421 2020-08
واردات 4517 2020-08
بدهی خارجی 213163 2020-07
گردش سرمایه 1162 2020-06
ذخایر طلا 0.25 2020-03
تولید نفت خام 1 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2423 2020-06
رابطه مبادله 101 2020-06
شاخص تروریسم 4.12 2018-12
ورود توریست 0 2020-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -1279822 2020-07
هزینه های دولت 5277 2020-06
درآمدهای دولت 3257323 2020-07
هزینه های مالی 4537145 2020-07
ارزیابی اعتبار 78 2020-09
مخارج نظامی 5382 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 42.51 2020-08
تولید صنعتی -3.3 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2020-07
تولید صنعتی -7.2 2020-07
تغییرات موجودی انبار 516 2020-06
مجموع فروش خودرو 8971 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -10.7 2020-07
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 468 2020-07
شاخص فساد مالی 67 2019-12
رتبه فساد مالی 26 2019-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن 1.2 2020-07
تولید فولاد 85 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.2 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.9 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.4 2020-07
هزینه های مصرف کننده 19781 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 24790 2020-07
اعتبار بخش خصوصی 182707 2020-07
نرخ وام بانکی 4.5 2020-08
قیمت گازوئیل 0.94 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.3 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 200 2020-06
جواز ساختمان 10869 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 455979 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 12591 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 428580 2020-09
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.