بازارها گذشته مرجع
پول 787 2020-07
بازار سهام 21128 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.32 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
نرخ بیکاری 11.2 2020-05
نرخ تورم 2.6 2020-06
نرخ بهره 0.5 2020-06
موازنه تجاری 1390 2020-06
حساب جاری -969 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 37.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.4 2020-05
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 301019 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 6434 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 271703 2020-07
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 282 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39017 2020-03
تولید ناخالص ملی 148853 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7674 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15092 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24226 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1893 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2300 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4042 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3742 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1824 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3666 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1871 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1051 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.2 2020-05
افراد شاغل 7451 2020-05
افراد بیکار 940 2020-05
نرخ اشتغال 47.6 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 53.6 2020-05
پست های خالی شغلی 2 2020-05
دستمزد 5043 2020-02
حداقل دستمزد 320500 2020-01
دستمزد در تولید 120 2020-04
جمعیت 19.11 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-06
اندازه اصل تورم 2 2020-06
قیمت صادرات 82.8 2020-03
قیمت واردات 80.91 2020-03
تورم مواد غذایی 6.4 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-06
قیمت تولید 116 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2020-07
عرضه پول M1 49232 2020-05
عرضه پول M2 154182 2020-05
عرضه پول M3 262921 2020-05
ترازنامه بانک 163966 2020-01
ذخایر ارزی 36814 2020-05
وام به بخش خصوصی 120640 2020-04
نرخ بهره سپرده 2.7 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 22923 2020-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1390 2020-06
حساب جاری -969 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 2019-12
صادرات 5414 2020-06
واردات 4023 2020-06
بدهی خارجی 200267 2020-04
گردش سرمایه -2928 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2019-12
تولید نفت خام 2 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4449 2020-03
رابطه مبادله 93.82 2020-03
شاخص تروریسم 4.12 2018-12
ورود توریست 338951 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -2738094 2020-05
هزینه های دولت 4387 2020-03
درآمدهای دولت 1107648 2020-05
هزینه های مالی 3845742 2020-05
ارزیابی اعتبار 78 2020-07
مخارج نظامی 5382 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 37.3 2020-06
تولید صنعتی -5.7 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2020-04
تولید صنعتی -13.3 2020-05
تغییرات موجودی انبار 1027 2020-03
مجموع فروش خودرو 19177 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -15.3 2020-05
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.54 2019-12
رتبه رقابتی 33 2019-12
تولید مس 496 2020-05
شاخص فساد مالی 67 2019-12
رتبه فساد مالی 26 2019-12
آسانی کسب و کار 59 2019-12
استخراج معدن 2.1 2020-05
تولید فولاد 90 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -28.7 2020-05
هزینه های مصرف کننده 24258 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 26362 2020-04
اعتبار بخش خصوصی 182570 2020-04
نرخ وام بانکی 4.81 2020-05
قیمت گازوئیل 0.98 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 205 2020-03
جواز ساختمان 10298 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 301019 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 6434 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 271703 2020-07
تخت بیمارستان 2.11 2017-12
بیمارستان ها 19.48 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: شیلی - شاخص های اقتصادی.