بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 85.95 86.19 86.53 86.86 87.21 87.89
بازار سهام 7044.20 6941 6780 6622 6469 6172

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
نرخ تورم 6.05 6.5 5.8 5.5 5.3 5.4
نرخ بهره 4.75 5 5 5.5 5.5 6
موازنه تجاری -220.60 -150 -110 -75 -30 -50
حساب جاری -3887.00 -4500 -4800 -5000 -5500 -7000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 35.1 36.5 36.5
بودجه دولت -5.35 -7.6 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
تولید ناخالص داخلی 324.24 365 375 385 400 430
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12072.46 12277 12394 12394 12394 12857
تولید ناخالص ملی 12821.19 12666 12786 12786 12786 13655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9010.03 8805 8889 8889 8889 9596
تولید ناخالص داخلی سرانه 1625.67 1700 1715 1730 1750 1850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4818.10 5050 5100 5200 5300 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023.20 11629 11740 11740 11740 12385
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849.20 9336 9424 9424 9424 9943
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27106.70 28598 28869 28869 28869 30456
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931.10 2037 2057 2057 2057 2170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113.10 4339 4380 4380 4380 4621
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496.00 164048 165603 165603 165603 174711
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430.00 13114 13238 13238 13238 13966
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530.00 185184 186939 186939 186939 197221

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
دستمزد 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
جمعیت 165.00 167 167 168 168 170
حداقل دستمزد 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.05 6.5 5.8 5.5 5.3 5.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 304.81 311 309 321 321 338
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249.42 256 254 254 263 277
قیمت صادرات 240.50 242 245 248 250 260
قیمت واردات 283.38 285 290 293 295 310
نرخ تورم (ماهانه) -0.38 1.2 1.5 1 1 1
تورم مواد غذایی 5.46 5.7 5.8 5.5 5.3 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 314.27 318 323 326 329 333

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 4.75 5 5 5.5 5.5 6
نرخ بهره بین بانکی 2.66 2.91 2.91 3.41 3.41 3.41
عرضه پول M2 15944.60 16500 17000 17400 17700 18500
ذخایر ارزی خارجی 46153.90 43886 43886 43886 49194 49194
وام به بخش خصوصی 11640.59 11842 12136 12314 12397 13265
نرخ بهره سپرده 6.07 6.07 6.32 6.32 6.82 6.82

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -220.60 -150 -110 -75 -30 -50
حساب جاری -3887.00 -4500 -4800 -5000 -5500 -7000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.8
صادرات 306.18 350 370 390 420 450
واردات 526.75 500 480 465 450 500
حواله 1810.10 1950 2000 2050 2200 2300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510.00 2000 2000 2000 2000 2500
بدهی خارجی 44.20 47 46 46 45 40

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 35.1 35.1 35.1 36.5 36.5
بودجه دولت -5.35 -7.6 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -150054.00 -240500 -248000 -255500 -263000 -275000
هزینه های دولت 1861.25 1813 1830 1830 1830 1982
درآمدهای دولت 351523.00 355000 360000 365000 370000 408000
هزینه های مالی 523190.00 595500 608000 620500 633000 683000
مخارج نظامی 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 32.50 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 17.20 18 17 16 15 10
استخراج معدن 4.60 8 11 13 15 10
تولید الکتریسیته 7901.00 8800 9000 9350 9500 11000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 22832.88 22035 22244 22244 22244 24317
درآمد قابل تصرف شخص 65339.96 68934 69587 69587 69587 73414
پس انداز های شخصی 7077.06 10000 10000 10000 10000 10800
اعتبار بخش خصوصی 11643.90 12500 12800 13000 13382 11500
تسهیلات اعتباری خریدار 14821.05 14598 15326 15644 15784 16889


بنگلادش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.