بازارها گذشته مرجع
پول 84.79 2020-10
بازار سهام 4917 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2019-12
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
نرخ تورم 5.97 2020-09
نرخ بهره 4.75 2020-09
موازنه تجاری -56.7 2020-07
حساب جاری -2439 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2019-12
بودجه دولت -5.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 390206 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 5660 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 300738 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11637 2020-12
تولید ناخالص ملی 12195 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8880 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1288 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27107 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 165 2019-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.97 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 288 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2020-12
قیمت صادرات 237 2020-12
قیمت واردات 277 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 263 2020-09
تورم مواد غذایی 6.5 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 2.87 2020-09
عرضه پول M0 2247 2020-07
عرضه پول M1 3398741 2020-07
عرضه پول M2 14049 2020-07
عرضه پول M3 1738812 2020-07
ذخایر ارزی 39125 2020-09
وام به بخش خصوصی 10489 2020-07
نرخ بهره سپرده 6.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -56.7 2020-07
حساب جاری -2439 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2019-12
صادرات 231 2020-07
واردات 288 2020-07
رابطه مبادله 85.7 2020-12
گردش سرمایه 3.83 2020-06
حواله 1964 2020-08
ذخایر طلا 14 2020-06
تولید نفت خام 3 2020-06
بدهی خارجی 37.8 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650 2019-12
شاخص تروریسم 5.21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2019-12
بودجه دولت -5.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -157270 2019-12
هزینه های دولت 1745 2020-12
درآمدهای دولت 350795 2019-12
هزینه های مالی 442540 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-10
مخارج نظامی 3822 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.1 2020-06
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 168 2019-12
تولید الکتریسیته 6613 2020-06
استخراج معدن 1.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 20887 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 6068 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 10732 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 13210 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 390206 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 5660 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 300738 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.