بازارها گذشته مرجع
پول 84.36 2021-06
بازار سهام 6036 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
نرخ بیکاری 5.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.13 2021-06
نرخ تورم 5.26 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10089982 2021-06
نرخ بهره 4.75 2021-04
موازنه تجاری -186 2021-03
حساب جاری 788 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2020-12
بودجه دولت -5.35 2020-12
نرخ مالیات شرکت 32.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 866877 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 13702 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 788385 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11637 2020-12
تولید ناخالص ملی 12195 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8880 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1288 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27107 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2020-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 166 2019-12
حداقل دستمزد 8100 2020-12
سن بازنشستگی مردان 59 2020-12
سن بازنشستگی زنان 59 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 6.13 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10089982 2021-06
موارد کروناویروس 866877 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 13702 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 788385 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.26 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 288 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2020-12
قیمت صادرات 237 2020-12
قیمت واردات 277 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 295 2021-05
تورم مواد غذایی 4.9 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) -2 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 2.08 2021-05
عرضه پول M0 2019 2021-03
عرضه پول M1 3297782 2021-03
عرضه پول M2 14838 2021-03
عرضه پول M3 1846366 2021-03
ذخایر ارزی 44960 2021-05
وام به بخش خصوصی 11120 2021-03
نرخ بهره سپرده 6.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -186 2021-03
حساب جاری 788 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
صادرات 279 2021-03
واردات 465 2021-03
رابطه مبادله 85.7 2020-12
گردش سرمایه 0 2021-02
حواله 2051 2020-12
ذخایر طلا 13.97 2021-03
تولید نفت خام 3 2021-01
بدهی خارجی 44.2 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510 2020-12
شاخص تروریسم 4.91 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2020-12
بودجه دولت -5.35 2020-12
ارزش بودجه دولت -150054 2020-12
هزینه های دولت 1745 2020-12
درآمدهای دولت 351523 2020-12
هزینه های مالی 523190 2020-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-06
مخارج نظامی 4335 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.8 2020-12
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2020-12
رتبه فساد مالی 146 2020-12
آسانی کسب و کار 168 2019-12
تولید الکتریسیته 4948 2020-12
استخراج معدن -3.9 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 20887 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2019-12
پس انداز های شخصی 7077 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 11168 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار 13707 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.