بنگلادش - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.51 2018-07
نرخ بهره 6.75 2018-06
موازنه تجاری -210 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 83.68 2018-08
بازار سهام 5468 امتیاز 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 250 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9479 BDT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 9873 BDT - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7044 BDT - میلیون 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3524 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3362 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196 BDT - میلیون 2017-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
افراد شاغل 60 میلیون 2016-06
دستمزد 13258 BDT / ماه 2017-12
جمعیت 162 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 11800 BDT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7360 BDT / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 5300 BDT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900 BDT / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650 BDT / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.51 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250 نقاط شاخص 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 نقاط شاخص 2018-12
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 227 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 6.18 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.15 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.17 % 2018-07
عرضه پول M0 1466 BDT - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 2338592 BDT - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 10783 BDT - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 1317022 BDT - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 32916 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 8431 BDT - میلیارد 2018-05
نرخ بهره سپرده 5.61 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -210 BDT - میلیارد 2018-05
صادرات 243 BDT - میلیارد 2018-05
واردات 453 BDT - میلیارد 2018-05
حساب جاری -2316 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2018-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 5.27 BDT - میلیارد 2018-03
حواله 1483 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 14 تن 2018-06
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-04
بدهی خارجی 28.57 USD - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -106845 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 1446 BDT - میلیارد 2018-12
درآمدهای دولت 223195 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 317174 BDT - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3473 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.7 % 2018-03
سرعت اینترنت 4176 KBps 2017-03
آدرس های IP 188139 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 177 2017-12
تولید الکتریسیته 5504 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -0.7 % 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17099 BDT - میلیارد 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 60355 BDT امکانات 2017-12
پس انداز های شخصی 5005 BDT - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 8552 BDT - میلیارد 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 9889 BDT - میلیارد 2018-05
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 5.94 mm 2015-12
درجه حرارت 18.44 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.