بازارها گذشته مرجع
پول 84.63 2020-07
بازار سهام 4090 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2019-12
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
نرخ تورم 5.35 2020-05
نرخ بهره 5.25 2020-06
موازنه تجاری -127 2020-03
حساب جاری -582 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
موارد کروناویروس 183795 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 2352 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 93614 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055 2019-12
تولید ناخالص ملی 11550 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1288 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1877 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147462 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11672 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 165 2019-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.35 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 276 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229 2019-12
قیمت صادرات 226 2019-12
قیمت واردات 259 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 253 2020-06
تورم مواد غذایی 5.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -1.75 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 4.97 2020-05
عرضه پول M0 1919 2020-03
عرضه پول M1 2909550 2020-03
عرضه پول M2 13107 2020-03
عرضه پول M3 1621808 2020-01
ذخایر ارزی 33226 2020-05
وام به بخش خصوصی 10194 2020-03
نرخ بهره سپرده 6.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -127 2020-03
حساب جاری -582 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-12
صادرات 223 2020-03
واردات 350 2020-03
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 0.02 2020-02
حواله 1452 2020-02
ذخایر طلا 14 2020-03
تولید نفت خام 3 2020-03
بدهی خارجی 37.8 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2650 2019-12
شاخص تروریسم 5.21 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -157270 2019-12
هزینه های دولت 1598 2019-12
درآمدهای دولت 350795 2019-12
هزینه های مالی 442540 2019-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-07
مخارج نظامی 3822 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 14.3 2019-12
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 168 2019-12
تولید الکتریسیته 5705 2020-03
استخراج معدن 6.1 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 19294 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 10291 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 12305 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 183795 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 2352 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 93614 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.