بازارها گذشته مرجع
پول 84.89 2020-01
بازار سهام 4514 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 5.75 2019-12
نرخ بهره 6 2019-12
موازنه تجاری -170 2019-10
حساب جاری -1008 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055 2019-12
تولید ناخالص ملی 11550 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10739 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8068 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1877 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3881 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 147462 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11672 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166844 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 164 2018-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.75 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 273 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229 2019-12
قیمت صادرات 226 2019-12
قیمت واردات 259 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 248 2019-12
تورم مواد غذایی 5.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 4.5 2019-12
عرضه پول M0 1687 2019-10
عرضه پول M1 2688048 2019-10
عرضه پول M2 12618 2019-10
عرضه پول M3 1571616 2019-09
ذخایر ارزی 32689 2019-12
وام به بخش خصوصی 9758 2019-10
نرخ بهره سپرده 6.66 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -170 2019-10
حساب جاری -1008 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 256 2019-10
واردات 426 2019-10
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 2.06 2019-09
حواله 1640 2019-10
ذخایر طلا 13.97 2019-12
تولید نفت خام 3 2019-08
بدهی خارجی 33.11 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583 2018-12
شاخص تروریسم 5.21 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -107584 2018-12
هزینه های دولت 1598 2019-12
درآمدهای دولت 263911 2018-12
هزینه های مالی 371495 2018-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-01
مخارج نظامی 3822 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 391 2019-09
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 168 2019-12
تولید الکتریسیته 7063 2019-07
استخراج معدن 2.6 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 19294 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9930 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 11995 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.