گذشته قبلی
پول 93.45 93.45
بازار سهام 6377 6350 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 3.51 در صد
نرخ بیکاری 5.3 4.2 در صد
نرخ تورم 7.42 7.42 در صد
نرخ بهره 4.75 4.75 در صد
موازنه تجاری -265 -333 BDT - میلیارد
حساب جاری -5644 -2539 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 -1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 29.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.35 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 32.5 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.3 4.2 در صد
دستمزد 13258 12897 BDT / ماه
جمعیت 165 163 میلیون
حداقل دستمزد 8000 8000 BDT / ماه
سن بازنشستگی مردان 59 59
سن بازنشستگی زنان 59 59
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.42 7.42 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 309 312 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249 240 امتیاز
قیمت صادرات 240 233 امتیاز
قیمت واردات 283 270 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 321 320 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.3 6.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.99 0.73 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 167 167 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 277499188 277246485 دوزها
موارد کروناویروس 1975682 1973785 افراد
مرگ و میر کروناویروس 29154 29149 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.75 4.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.73 4.58 در صد
عرضه پول M0 2558 2319 BDT - میلیارد
عرضه پول M1 4032695 3755552 BDT - میلیون
عرضه پول M2 16637 16299 BDT - میلیارد
عرضه پول M3 20512 20151 BDT - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 42202 44089 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 12430 12271 BDT - میلیارد
نرخ بهره سپرده 5.05 6.07 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -265 -333 BDT - میلیارد
حساب جاری -5644 -2539 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 -1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 335 324 BDT - میلیارد
واردات 600 657 BDT - میلیارد
رابطه مبادله 85.7 87.1 امتیاز
گردش سرمایه 0.62 1.94 BDT - میلیارد
حواله 1860 1494 USD - میلیون
ذخایر طلا 13.97 13.97 تن
تولید نفت خام 3 3 BBL/D/1K
بدهی خارجی 44.2 38.48 USD - میلیارد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510 2650 USD - میلیون
شاخص تروریسم 4.91 5.21
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 29.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.35 -4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -150054 -138134 BDT - میلیارد
هزینه های دولت 1861 1718 BDT - میلیارد
درآمدهای دولت 351523 253556 BDT - میلیارد
هزینه های مالی 523190 442541 BDT - میلیارد
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 4335 4349 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 32.5 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 30 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 15.8 13.8 در صد
سرعت اینترنت 4176 4232 KBps
آدرس های IP 188139 178349 IP
شاخص رقابتی 52.12 52.08 امتیاز
رتبه رقابتی 105 103
شاخص فساد مالی 26 26 امتیاز
رتبه فساد مالی 147 146
آسانی کسب و کار 168 176
تولید الکتریسیته 5310 5534 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -8.6 -4.6 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 22833 20887 BDT - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 65340 65340 BDT امکانات
پس انداز های شخصی 7077 6362 BDT - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 12429 12393 BDT - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 16001 15627 BDT - میلیارد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.