بازارها گذشته مرجع
پول 84.25 2019-07
بازار سهام 5103 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.52 2019-06
نرخ بهره 6 2019-07
موازنه تجاری -178 2019-04
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11055 2019-12
تولید ناخالص ملی 11550 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8005 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1203 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3879 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10469 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7360 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22427 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1747 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3646 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 136914 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10921 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150890 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
افراد شاغل 60.8 2016-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 162 2017-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.52 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 229 2019-12
قیمت صادرات 226 2019-12
قیمت واردات 259 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243 2019-06
تورم مواد غذایی 5.4 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 4.54 2019-05
عرضه پول M0 1588 2019-04
عرضه پول M1 2533305 2019-04
عرضه پول M2 11709 2019-04
عرضه پول M3 1474425 2019-03
ذخایر ارزی 31345 2019-05
وام به بخش خصوصی 9375 2019-04
نرخ بهره سپرده 5.61 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -178 2019-04
حساب جاری -936 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 252 2019-04
واردات 430 2019-04
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 2.69 2019-03
حواله 1434 2019-04
ذخایر طلا 14 2019-06
تولید نفت خام 3 2019-03
بدهی خارجی 33.11 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583 2018-12
شاخص تروریسم 5.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -107584 2018-12
هزینه های دولت 1598 2019-12
درآمدهای دولت 263911 2018-12
هزینه های مالی 371495 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3822 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13 2019-02
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 4174 2019-02
استخراج معدن 2.7 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 19294 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9547 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 11049 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.