بازارها گذشته مرجع
پول 84.75 2021-09
بازار سهام 7252 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 2021-12
نرخ بیکاری 5.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.24 2021-09
نرخ تورم 5.36 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 40317634 2021-09
نرخ بهره 4.75 2021-08
موازنه تجاری -218 2021-06
حساب جاری -3977 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2020-12
بودجه دولت -5.35 2020-12
نرخ مالیات شرکت 32.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 1552563 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27439 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 816250 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.47 2021-12
تولید ناخالص داخلی 324 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12072 2021-12
تولید ناخالص ملی 12821 2021-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9010 2021-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4818 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11023 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8849 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27107 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1931 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4113 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155496 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 12430 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 175530 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2020-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 165 2020-12
حداقل دستمزد 8100 2020-12
سن بازنشستگی مردان 59 2020-12
سن بازنشستگی زنان 59 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 24.24 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 40317634 2021-09
موارد کروناویروس 1552563 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27439 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 816250 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.36 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 293 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249 2021-12
قیمت صادرات 240 2021-12
قیمت واردات 283 2021-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 301 2021-07
تورم مواد غذایی 5.1 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.51 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2021-08
نرخ بهره بین بانکی 1.79 2021-08
عرضه پول M0 2269 2021-06
عرضه پول M1 3756161 2021-06
عرضه پول M2 15605 2021-06
عرضه پول M3 1894294 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 48060 2021-08
وام به بخش خصوصی 11396 2021-06
نرخ بهره سپرده 6.07 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -218 2021-06
حساب جاری -3977 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-12
صادرات 298 2021-06
واردات 517 2021-06
رابطه مبادله 85.7 2020-12
گردش سرمایه 0.33 2021-05
حواله 1941 2021-06
ذخایر طلا 13.97 2021-06
تولید نفت خام 3 2021-05
بدهی خارجی 44.2 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1510 2020-12
شاخص تروریسم 4.91 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.7 2020-12
بودجه دولت -5.35 2020-12
ارزش بودجه دولت -150054 2020-12
هزینه های دولت 1861 2021-12
درآمدهای دولت 351523 2020-12
هزینه های مالی 523190 2020-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-09
مخارج نظامی 4335 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 87.7 2021-04
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.12 2019-12
رتبه رقابتی 105 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2020-12
رتبه فساد مالی 146 2020-12
آسانی کسب و کار 168 2019-12
تولید الکتریسیته 7583 2021-04
استخراج معدن -20.8 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 22833 2021-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2019-12
پس انداز های شخصی 7077 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 11485 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 14391 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.