بنگلادش - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.48 2018-08
نرخ بهره 6 2018-08
موازنه تجاری -109 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 83.68 2018-10
بازار سهام 5384 امتیاز 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 250 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9479 BDT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 9873 BDT - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7044 BDT - میلیون 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3524 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3362 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196 BDT - میلیون 2017-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
افراد شاغل 60 میلیون 2016-06
دستمزد 13258 BDT / ماه 2017-12
جمعیت 162 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 11800 BDT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7360 BDT / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 5300 BDT / ماه 2018-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900 BDT / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650 BDT / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.48 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 نقاط شاخص 2018-12
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 5.97 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.37 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 3.31 % 2018-08
عرضه پول M0 1549 BDT - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 2548906 BDT - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 11100 BDT - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 1373748 BDT - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 32926 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 8591 BDT - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده 5.61 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -109 BDT - میلیارد 2018-06
صادرات 212 BDT - میلیارد 2018-06
واردات 321 BDT - میلیارد 2018-06
حساب جاری -2694 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2018-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 2.06 BDT - میلیارد 2018-04
حواله 1411 USD - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 14 تن 2018-09
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-06
بدهی خارجی 28.57 USD - میلیارد 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1706 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -106845 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 1446 BDT - میلیارد 2018-12
درآمدهای دولت 223195 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 317174 BDT - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3473 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2018-06
سرعت اینترنت 4176 KBps 2017-03
آدرس های IP 188139 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 177 2017-12
تولید الکتریسیته 5812 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 6.1 % 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17099 BDT - میلیارد 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 60355 BDT امکانات 2017-12
پس انداز های شخصی 5005 BDT - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 8808 BDT - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 10216 BDT - میلیارد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 5.94 mm 2015-12
درجه حرارت 18.44 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.