بازارها گذشته مرجع
پول 83.77 2019-05
بازار سهام 5266 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
نرخ تورم 5.55 2019-03
نرخ بهره 6 2019-04
موازنه تجاری -114 2019-02
حساب جاری -1728 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 250 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10224 2018-12
تولید ناخالص ملی 10691 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1093 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3524 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10469 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7360 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22427 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1747 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3646 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 136914 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10921 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150890 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
افراد شاغل 60.8 2016-12
دستمزد 13258 2017-12
جمعیت 162 2017-12
هزینه زندگی خانواده 15100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8080 2018-12
حداقل دستمزد 8000 2019-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 9690 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.55 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 2018-12
قیمت صادرات 214 2018-12
قیمت واردات 246 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 237 2019-03
تورم مواد غذایی 5.72 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 4.57 2019-04
عرضه پول M0 1589 2019-02
عرضه پول M1 2523739 2019-02
عرضه پول M2 11606 2019-02
عرضه پول M3 1396923 2018-08
ذخایر ارزی 32123 2019-04
وام به بخش خصوصی 9223 2019-02
نرخ بهره سپرده 5.61 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -114 2019-02
حساب جاری -1728 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 232 2019-02
واردات 346 2019-02
رابطه مبادله 87.1 2018-12
گردش سرمایه 1.81 2019-01
حواله 1434 2019-04
ذخایر طلا 14 2019-03
تولید نفت خام 3 2019-01
بدهی خارجی 33.11 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1583 2018-12
شاخص تروریسم 5.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -107584 2018-12
هزینه های دولت 1446 2018-12
درآمدهای دولت 263911 2018-12
هزینه های مالی 371495 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3822 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 8.8 2018-12
سرعت اینترنت 4176 2017-03
آدرس های IP 188139 2017-03
شاخص رقابتی 52.08 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 176 2018-12
تولید الکتریسیته 4339 2018-12
استخراج معدن -6.9 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 17099 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 65340 2018-12
پس انداز های شخصی 5139 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9448 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 10872 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنگلادش - شاخص های اقتصادی.