17/06/2019 واقعی قبلی
08:50 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) APR 5.58% 5.55%
27/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.58%


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.