15/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) MAR 5.47% 5.32%
14/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) APR 5.47%


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.