20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.54%

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.