15/11/2019 واقعی قبلی
09:05 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.54%


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.