17/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) JUL 6.02%


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.