05/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) APR 5.48%
26/06/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) MAY


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.