18/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.47%
03/01/2020 واقعی قبلی
10:55 AM
BD
نرخ تورم (سالانه) DEC


بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی

بنگلادش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.