بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.37 1.38 1.39 1.39 1.4 1.41
بازار سهام 3230.55 3176 3112 3050 2989 2871
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.62 2.81 2.88 2.96 3.04 3.2

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1 3 2 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.5 3 2.1 2.1 2.1
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.4 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم 5.40 4.3 4 3.6 2.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 0.36 0.6 0.65 0.7 0.7 1
موازنه تجاری 4280.56 10000 11000 7150 8900 9300
حساب جاری 28855.00 16000 16000 24000 24000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14 14 14 14 14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 142 142 142 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
اطمینان کسب و کار 2.00 15 12 4 4 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.30 50.4 51 50.7 50.7 51
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.50 1.8 1 1 1 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1 3 2 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.5 3 2.1 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی 340.00 390 390 425 425 449
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127705.40 122007 124797 129500 130387 132219
تولید ناخالص ملی 469088.30 422051 424109 478939 478939 488997
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30167.10 28568 30567 30801 30801 31447
تولید ناخالص داخلی سرانه 58056.81 59500 59500 61000 61000 61000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3694.60 3556 3954 3655 3772 3732
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29524.80 28066 28209 30209 30209 30844
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17880.10 17441 17505 18097 18256 18477
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7200.60 6267 6338 7134 7352 7284
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1549.00 1501 1534 1570 1582 1603

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.4 2.3 2.2 2.2
افراد شاغل 3643.00 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 124.10 115 115 115 115 115
میانگین ساعات کار در هفته 44.00 45 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10 68 68 68 68 68
بهره وری 102.10 92 96 96 96 108
هزینه های کار 102.10 90 95 95 95 117
دستمزد 6282.00 6190 6200 6320 6320 6400
جمعیت 5.70 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 41.10 15 15 15 15 12.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.40 4.3 4 3.6 2.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.55 106 107 108 109 110
قیمت مصرف کننده اصلی 107.58 104 104 106 109 108
اندازه اصل تورم 3.30 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
قیمت تولید 126.80 117 114 114 132 121
قیمت صادرات 124.10 118 122 124 126 138
قیمت واردات 123.70 116 120 124 126 131
تورم مواد غذایی 4.10 1.6 1.4 1.4 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 103.42 106 106 107 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.34 124 124 125 125 126
تغییر قیمت تولید کننده 29.50 15.5 8 5.5 5.5 5.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.36 0.6 0.65 0.7 0.7 1
نرخ بهره بین بانکی 1.34 1.58 1.63 1.68 1.68 1.68
عرضه پول M2 751610.60 720000 725000 720000 720000 680000
ذخایر ارزی خارجی 504300.00 599520 580000 600000 600000 628000
ترازنامه بانک 3225308.70 3080000 3050000 3010000 3010000 3040000
وام به بخش خصوصی 829887.70 721521 827947 827749 847315 845131
نرخ بهره سپرده 0.12 0.45 0.55 0.65 0.7 0.75
ترازنامه بانک مرکزی 608057.80 612870 610000 620733 620733 6802217

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 4280.56 10000 11000 7150 8900 9300
حساب جاری 28855.00 16000 16000 24000 24000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14 14 14 14 14
واردات 56479.51 43000 41000 41000 41000 41500
صادرات 60760.07 53000 52000 49900 49900 50800
بدهی خارجی 2390923.10 2020000 2020000 2000000 2000000 2000000
گردش سرمایه 20945.10 13000 13000 13000 13000 21500
ورود توریست 67759.00 150000 160000 20000 20000 20000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34913.40 38000 36000 37700 37700 37700
Exports of Non-oil Domestic Exports Of -3.30 5 4 3.5 3.5 4
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 6.40 3.8 5 5 5 7.79

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 142 142 142 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
هزینه های دولت 14697.10 12000 12000 13000 13000 13500
درآمدهای دولت 11214.70 8000 6300 7500 7500 7000
هزینه های مالی 6342.90 25000 5800 7500 7500 7500
بدهی های دولت 777957.70 780000 785000 800000 800000 820000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 2.00 15 12 4 4 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.30 50.4 51 50.7 50.7 51
تولید صنعتی 6.20 9 9 7 6 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20 2 2.4 2.4 2 2
تغییرات موجودی انبار 1519.00 1500 2000 2000 2000 1920
ورشکستگی 112.00 70 70 80 80 80
ثبت خودرو 4657.00 8000 8000 9500 9500 9500
شاخص اقتصادی مقدم 112.90 106 110 110 110 115
پی ام آی مرکب 56.70 53 50 53 53 53

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.50 1.8 1 1 1 -0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.70 -5 5 5 5 3
هزینه های مصرف کننده 41039.10 40147 41584 41901 41901 42781
اعتبار بخش خصوصی 617664.90 619000 630000 638166 638166 638166
نرخ وام بانکی 5.25 5.37 5.43 5.53 5.63 5.68
قیمت گازوئیل 2.17 2.25 2.32 2.4 2.49 2.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.20 59 59 59 59 59

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 174.80 168 170 1.8 1.8 180
نرخ مالکیت مسکن 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
فروش خانه جدید 654.00 12000 12000 1000 1000 1000


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.