بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.44 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46
بازار سهام 2389.29 2351 2314 2277 2241 2168
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 1.06 1.08 1.1 1.11 1.15

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.60 -4 -2.5 1.7 5 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 -6.9 -3 1 3.5 1.5
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.5 2.4 2.4 2.6
نرخ تورم 0.30 1 1.2 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 1.26 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5
موازنه تجاری 1095.47 1800 3400 3300 3300 3400
حساب جاری 19600.60 22500 23000 18000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17 17 17 16.5 16.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 120 120 120 118 118
بودجه دولت -0.30 -7.6 -7.6 -7.6 -8.7 -8.7
اطمینان کسب و کار -12.00 -42 -22 -16 -12 -10
شاخص PMI تولید 45.40 44.1 47.7 50.5 51 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.90 1.5 2.2 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.60 -4 -2.5 1.7 5 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 -6.9 -3 1 3.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 382.00 370 370 370 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 119230.40 115674 117861 120423 123403 122229
تولید ناخالص ملی 460724.70 443571 449473 465332 476850 472312
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28702.60 28969 29451 28990 29707 29424
تولید ناخالص داخلی سرانه 58247.90 60500 60500 60500 61800 61800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091.40 88184 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4802.00 4592 4693 4850 4970 4923
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22933.00 22488 23053 23162 23736 23510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16652.80 16347 16511 16819 17236 17072
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8101.20 7936 7980 8182 8385 8305
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1469.70 1430 1451 1484 1521 1507

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.5 2.4 2.4 2.6
افراد شاغل 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 110.80 113 113 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 67.8 67.8 68 68 68
هزینه های کار 107.00 120 120 122 122 122
بهره وری 107.00 97 96 110 110 110
دستمزد 5783.00 5400 5400 6100 6400 6250
جمعیت 5.71 5.74 5.74 5.74 5.78 5.78
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 18.30 5 3 12.2 12.2 12.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.30 1 1.2 1.5 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 101 101 102 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 101 101 102 102 104
اندازه اصل تورم -0.10 1 1.5 1.5 1.5 2.2
قیمت تولید 95.21 97.57 99.7 97.1 97.11 99.53
قیمت صادرات 96.40 90 90 88 88 88
قیمت واردات 97.20 97.5 98.8 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.60 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 1.9 2.2 2 2 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.70 101 102 102 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 101 101 103 102 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.26 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.99 1.06 1.16 1.16 1.16 1.16
عرضه پول M2 646295.10 614000 614000 625000 625000 625000
ذخایر ارزی 394900.00 402500 404700 409000 409000 412000
ترازنامه بانک 1423608.20 1360000 1360000 1410000 1410000 1410000
وام به بخش خصوصی 692846.00 671279 677633 699325 699801 709814
نرخ بهره سپرده 0.25 0.19 0.29 1 0.39 0.39
ترازنامه بانک مرکزی 392717.40 410000 405000 412000 412000 399000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1095.47 1800 3400 3300 3300 3400
حساب جاری 19600.60 22500 23000 18000 18000 16800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17 17 17 16.5 16.5
واردات 40720.98 40800 41500 42000 42000 41500
صادرات 41816.45 42600 44900 45300 45300 44900
بدهی خارجی 2123229.90 2550000 2056222 2735000 2735000 2735000
گردش سرمایه 15105.90 21500 21500 21500 21500 21500
ورود توریست 1687344.00 1310000 1390000 1490000 1570000 1620000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37792.20 28000 26000 27700 27700 27700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 120 120 120 118 118
بودجه دولت -0.30 -7.6 -7.6 -7.6 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت 134.10 2500 1500 1800 1800 1800
هزینه های دولت 12534.30 11782 12109 12660 12973 12850
درآمدهای دولت 6917.80 7400 6300 4500 4500 5500
هزینه های مالی 6783.70 5500 56000 7700 7700 8700
مخارج نظامی 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 641094.30 595000 595000 605000 605000 616000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -12.00 -42 -22 -16 -12 -10
شاخص PMI تولید 45.40 44.1 47.7 50.5 51 50.4
تولید صنعتی -1.10 3 0.8 4 4 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -22.30 -0.5 0.2 1.6 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 2103.00 2090 2090 1920 1920 1920
ورشکستگی 157.00 155 155 180 180 180
ثبت خودرو 6911.00 9000 9000 10000 10000 11500
شاخص اقتصادی مقدم 107.70 105 104 109 109 115
پی ام آی مرکب 33.30 41 42 50 52 53.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.90 1.5 2.2 -0.5 -0.5 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.60 1.5 2.5 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 45589.60 43889 45142 46045 47185 46736
اعتبار بخش خصوصی 618733.00 612000 613000 634000 634000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.29 5.39 5.39 5.39 5.39
قیمت گازوئیل 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.50 56.5 58 59 59 59

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 151.80 156 158 159 160 166
فروش خانه جدید 618.00 750 650 560 560 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91 91 91.7 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.