بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.37
بازار سهام 3064.24 3037 2973 2911 2850 2731
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.44 1.44 1.48 1.53 1.58 1.68

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.80 5 3 3 1 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.70 5.5 4.5 3.5 2.5 2.1
نرخ بیکاری 2.70 2.8 2.4 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم 2.50 2 1.8 1.1 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
نرخ بهره 0.27 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
موازنه تجاری 3973.41 7500 7300 9500 10000 3400
حساب جاری 25642.00 19000 17500 16000 16000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14.5 14.5 14 14 14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 140 140 142 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 20.00 18 10 8 15 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.90 52 50.4 50 52 50.7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.80 1.3 1.3 2 2 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.80 5 3 3 1 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.70 5.5 4.5 3.5 2.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 340.00 390 390 390 390 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 119031.00 119373 122684 125316 122007 125260
تولید ناخالص ملی 411756.60 486065 479439 426168 422051 439322
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27871.50 24921 31679 28916 28568 29272
تولید ناخالص داخلی سرانه 56349.03 59500 59500 59500 59500 61000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3469.20 2439 4472 3911 3556 3839
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27381.00 26954 22574 28891 28066 26877
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17015.60 16976 21299 17526 17441 17932
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6114.30 6003 8833 6436 6267 6276
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1464.50 1501 1435 1529 1501 1569

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.70 2.8 2.4 2.6 2.5 2.5
افراد شاغل 3597.70 3700 3700 3800 3800 3800
افراد بیکار 139.90 125 125 125 125 125
میانگین ساعات کار در هفته 44.00 45 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.10 68 68 68 68 68
بهره وری 94.20 95 108 108 108 108
هزینه های کار 94.20 102 107 106 90 117
دستمزد 5474.00 5400 6100 6290 6290 6320
جمعیت 5.70 5.78 5.78 5.82 5.82 5.82
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -19.30 10 10 20 20 12.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.50 2 1.8 1.1 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 102 105 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 101 111 102 103 103
اندازه اصل تورم 1.00 1.2 1.4 1.3 1.1 1.5
قیمت تولید 100.43 98.55 96.6 97.94 104 99.02
قیمت صادرات 104.10 92 95 94 94 90
قیمت واردات 103.80 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.10 2 2 1.6 1.6 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 17.00 11.5 9.5 3.5 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.20 102 93.96 102 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.40 102 104 106 109 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.27 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
نرخ بهره بین بانکی 0.43 0.55 0.55 0.65 0.75 0.75
عرضه پول M2 712381.10 720000 710000 710000 660000 625000
ذخایر ارزی خارجی 562439.70 558412 583966 609520 609520 686181
ترازنامه بانک 1574214.60 1498731 1469324 1450000 1450000 1400000
وام به بخش خصوصی 788490.00 714722 709266 715420 721521 724161
نرخ بهره سپرده 0.12 0.17 0.27 0.27 0.37 0.47
ترازنامه بانک مرکزی 550642.80 571627 597248 622870 622870 699733

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 3973.41 7500 7300 9500 10000 3400
حساب جاری 25642.00 19000 17500 16000 16000 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.60 14.5 14.5 14 14 14
واردات 44793.50 42500 41500 41500 43000 41500
صادرات 48766.91 50000 49900 51000 53000 44900
بدهی خارجی 2237428.00 2235000 2220000 2220000 2220000 2220000
گردش سرمایه 5086.10 14000 14000 13000 13000 21500
ورود توریست 18513.00 30000 40000 100000 150000 20000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36212.10 27700 27700 27700 27700 27700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.00 140 140 142 142 142
بودجه دولت -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 14540.10 11777 11299 11299 11299 11299
درآمدهای دولت 7902.60 6200 5500 5500 5500 5500
هزینه های مالی 8517.50 6300 7500 7500 7500 7500
مخارج نظامی 11020.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 744302.00 705000 706000 706000 706000 710000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 20.00 18 10 8 15 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.90 52 50.4 50 52 50.7
تولید صنعتی 16.30 1 -2 -2 5 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.60 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 834.50 1900 800 1000 500 1920
ورشکستگی 96.00 90 120 150 100 80
ثبت خودرو 5509.00 8000 8500 10000 10000 11500
شاخص اقتصادی مقدم 111.90 108 110 106 106 115
پی ام آی مرکب 52.10 52 53 55 53 53

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.80 1.3 1.3 2 2 -0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.20 12 12 2 2 3
هزینه های مصرف کننده 39167.60 41310 40709 41810 40147 42404
اعتبار بخش خصوصی 593132.30 632177 631931 629000 629000 648166
نرخ وام بانکی 5.25 5.3 5.37 5.4 5.5 5.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.40 59 59 59 59 59
قیمت گازوئیل 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 163.50 163 166 168 168 170
نرخ مالکیت مسکن 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
فروش خانه جدید 1262.00 800 600 900 12000 1000


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.