بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.33 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34
بازار سهام 2959.78 2917 2871 2825 2780 2690
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.00 1.01 1.03 1.05 1.07 1.1

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 5 5 10 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 3.6 11 3.8 4.5 2.1
نرخ بیکاری 3.60 3.2 2.8 2.8 2.4 2.3
نرخ تورم 0.00 0.3 0.6 0.7 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5
نرخ بهره 0.18 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7
موازنه تجاری 6201.63 4100 1300 4300 7300 7300
حساب جاری 22911.80 20000 21000 23000 23500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 140 140 140 140 142
بودجه دولت -0.30 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 2.6
اطمینان کسب و کار -3.00 5 8 8 10 4
شاخص PMI تولید 50.50 51 51 52 50.4 50.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.30 -0.5 -0.5 1.3 1.3 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 5 5 10 3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 3.6 11 3.8 4.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 372.06 390 390 390 390 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112141.40 122551 114151 116403 117188 119649
تولید ناخالص ملی 460724.70 477311 511404 478232 481457 491568
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24191.70 31677 23993 25111 25280 25811
تولید ناخالص داخلی سرانه 58829.60 59500 59500 59500 59500 61000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2533.70 4814 2126 2630 2648 2703
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25593.40 26036 25362 26566 26745 27307
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15956.80 16447 17043 16563 16675 17025
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5674.20 7714 5475 5890 5930 6054
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1405.60 1544 1505 1459 1469 1500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.60 3.2 2.8 2.8 2.4 2.3
افراد شاغل 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
افراد بیکار 110.80 125 125 125 125 125
میانگین ساعات کار در هفته 44.70 45 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00 68 68 68 68 68
هزینه های کار 88.40 115 80.5 102 117 117
بهره وری 88.40 105 95.5 95 108 108
دستمزد 5214.00 6200 5200 5400 6100 6320
جمعیت 5.71 5.78 5.78 5.78 5.78 5.82
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال -32.10 -20.2 15.2 10 10 12.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.00 0.3 0.6 0.7 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 100 100 101 102 104
قیمت مصرف کننده اصلی 100.00 100 99.74 100 101 102
اندازه اصل تورم -0.30 0.5 0.7 0.5 1 1.5
قیمت تولید 87.36 87.3 92.03 91.19 128 91.66
قیمت صادرات 89.70 88 88 88 88 88
قیمت واردات 91.70 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.60 1.8 1.8 2 2 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -9.40 3 5.5 9 5 5
CPI مسکن آب و برق 100.20 101 101 101 101 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 99.3 97.28 101 101 103

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.18 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7
نرخ بهره بین بانکی 0.41 1.99 0.29 0.29 1.99 1.99
عرضه پول M2 712724.80 698000 695000 680000 680000 625000
ذخایر ارزی 478800.00 492734 514509 536283 558058 645157
ترازنامه بانک 1511223.60 1537544 1518137 1468731 1419324 1501697
وام به بخش خصوصی 676668.70 717323 754929 703205 707119 721968
نرخ بهره سپرده 0.13 0.16 0.16 0.26 0.26 0.26
ترازنامه بانک مرکزی 458569.70 484791 500454 516117 531781 594434

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 6201.63 4100 1300 4300 7300 7300
حساب جاری 22911.80 20000 21000 23000 23500 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5
واردات 38142.13 40000 38000 38500 41500 41500
صادرات 44343.76 41300 42300 42000 44900 44900
بدهی خارجی 2197837.50 2535000 2435000 2235000 2220000 2220000
گردش سرمایه 9472.20 10000 12500 14000 14000 21500
ورود توریست 14676.00 100000 157000 605000 620000 870000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25682.00 27700 27700 27700 27700 27700

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.30 140 140 140 140 142
بودجه دولت -0.30 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 2.6
هزینه های دولت 14235.60 13121 12432 11777 11299 11299
درآمدهای دولت 12595.10 5600 5000 6200 5500 5500
هزینه های مالی 12158.00 6900 6300 6300 7500 7500
مخارج نظامی 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
بدهی های دولت 690148.70 710000 715000 705000 706000 710000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -3.00 5 8 8 10 4
شاخص PMI تولید 50.50 51 51 52 50.4 50.7
تولید صنعتی 14.30 8.5 4 6 6 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40 2.5 1.6 0.8 1.6 1.6
تغییرات موجودی انبار 1754.90 2000 2120 19000 19000 1920
ورشکستگی 60.00 80 65 70 60 80
ثبت خودرو 6152.00 9000 9500 10000 11500 11500
شاخص اقتصادی مقدم 107.00 109 109 110 115 115
پی ام آی مرکب 50.50 50 50 51 53 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.30 -0.5 -0.5 1.3 1.3 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.90 3 3 5 5 3
هزینه های مصرف کننده 39334.80 45289 35798 40830 41105 41968
اعتبار بخش خصوصی 619008.90 629585 634410 632177 636931 648166
نرخ وام بانکی 5.25 5.37 5.14 5.14 5.37 5.37
قیمت گازوئیل 1.51 1.46 1.26 1.2 1.39 1.39
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.80 55 57 59 59 59

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 157.00 160 160 160 166 170
فروش خانه جدید 1217.00 800 1100 800 600 1000
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.