بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.35 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39
بازار سهام 3214.05 3165 3137 3108 3081 3025
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.79 1.77 1.8 1.84 1.87 1.94
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.7 0.5 1 -2.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.8 1 1.3 1.5 1.5
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4
نرخ تورم 0.40 0.5 0.8 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 1.63 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7
موازنه تجاری 3783.84 3400 5000 5000 1800 6800
حساب جاری 22017.00 24000 21500 22500 23000 18000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 18 18 18 18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 108 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
اطمینان کسب و کار -5.00 2 12 5 6 7
شاخص PMI تولید 49.80 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.7 0.5 1 -2.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.8 1 1.3 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 364.16 382 394 394 394 394
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117422.20 117191 118795 118338 119184 118949
تولید ناخالص ملی 454012.90 456433 458553 459915 460823 463279
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29904.90 29975 29991 30671 30353 30425
تولید ناخالص داخلی سرانه 58247.90 55900 56240 56240 56240 56240
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091.40 87000 90000 90000 90000 90000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4402.30 4354 4512 4461 4468 4419
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23237.90 23578 23293 23114 23586 23932
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16226.60 16648 16854 16558 16470 16897
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8099.20 8161 8156 8310 8221 8284
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1481.30 1477 1512 1494 1504 1499
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4
افراد بیکار 100.20 111 113 113 113 113
میانگین ساعات کار در هفته 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70 67.9 68 67.8 67.8 68
هزینه های کار 99.50 120 120 120 120 122
بهره وری 99.50 108 112 97 96 110
دستمزد 5183.00 5760 6010 5600 5400 5920
جمعیت 5.64 5.68 5.72 5.72 5.72 5.72
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 26.70 2.4 2.5 5 3 12.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.40 0.5 0.8 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 101 101 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 104.80 105 106 107 107 107
اندازه اصل تورم 0.60 0.7 1.5 2 2 2.2
قیمت تولید 96.80 97.27 101 97.52 99.71 99.22
تورم مواد غذایی 1.70 1.6 1.5 1.3 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -7.80 1 2 1.9 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 88.20 89.95 89.71 89.28 89.66 91.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00 97.59 98.78 99.89 99.99 99.05
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.63 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7
نرخ بهره بین بانکی 1.77 1.84 1.94 1.94 2.04 1.84
عرضه پول M2 627568.80 614000 614000 614000 614000 625000
ذخایر ارزی 377426.70 377900 399000 402500 404700 409000
ترازنامه بانک 1362973.90 1335000 1345000 1360000 1360000 1410000
وام به بخش خصوصی 689415.30 675316 682861 696014 694745 685445
نرخ بهره سپرده 0.20 0.27 0.37 0.37 0.47 0.27
ترازنامه بانک مرکزی 389057.50 395000 400000 410000 405000 412000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3783.84 3400 5000 5000 1800 6800
حساب جاری 22017.00 24000 21500 22500 23000 18000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.70 17.7 18 18 18 18
واردات 40131.43 40500 39500 40800 41500 42000
صادرات 43915.27 43900 42500 42600 44900 45300
بدهی خارجی 2080866.80 2550000 2056222 2074553 2082728 2735000
ورود توریست 1525549.00 1620000 1590000 1600000 1450000 1660000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895.40 26000 26000 28000 26000 27700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 106 108 108 108 108
بودجه دولت 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 12317.20 12377 12547 12554 12502 12563
بدهی های دولت 612971.40 580000 590000 595000 595000 605000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 2 12 5 6 7
شاخص PMI تولید 49.80 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
تولید صنعتی 4.00 1.5 3.5 3 0.8 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.40 1.4 0.5 -0.5 0.2 1.6
تغییرات موجودی انبار 2048.70 2090 2090 2090 2090 1920
ثبت خودرو 8023.00 12500 10700 11000 12000 13000
شاخص اقتصادی مقدم 108.70 107 108 105 104 109
پی ام آی مرکب 50.40 50 51.5 50.5 52.3 53.1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.30 4.1 2.4 1.5 2.5 3
هزینه های مصرف کننده 45261.80 43880 44777 44833 45941 44538
اعتبار بخش خصوصی 614142.60 612000 612000 612000 613000 634000
نرخ وام بانکی 5.25 5.32 5.42 5.42 5.52 5.32
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.30 54.6 55.5 56.5 58 59
قیمت گازوئیل 1.67 1.53 1.49 1.44 1.4 1.32
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 152.80 153 153 154 155 0.5
فروش خانه جدید 1270.00 590 700 750 650 560
نرخ مالکیت مسکن 91.00 91.5 91.7 91 91 91.7


سنگاپور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.