سنگاپور - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-09
نرخ بیکاری 2.1 2018-06
نرخ تورم 0.7 2018-08
نرخ بهره 1.06 2018-08
موازنه تجاری 6755 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2018-10
بازار سهام 3046 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.58 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 324 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28188 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4313 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21357 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19684 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8152 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360 SGD - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2018-06
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 58300 2018-06
دستمزد 5119 SGD / ماه 2018-06
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 7 هزاران نفر 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 87.2 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 90.7 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 88.6 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 89.9 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 12.7 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.06 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.64 % 2018-10
عرضه پول M0 44299 SGD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 186061 SGD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 598030 SGD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 610761 SGD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 1260990 SGD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 398061 SGD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 669944 SGD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 409160 SGD - میلیون 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6755 میلیون - SGD 2018-08
صادرات 49568 میلیون - SGD 2018-08
واردات 42813 میلیون - SGD 2018-08
حساب جاری 22832 SGD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2029399 SGD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 14096 SGD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1681306 2018-08
ذخایر طلا 127 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25532 SGD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2069 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 10663 SGD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 7210 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 5140 SGD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 527981 SGD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.4 2018-09
تولید صنعتی 3.3 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 3040 SGD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 149 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
ثبت خودرو 8533 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 112 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 49.6 2018-09
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 37427 SGD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 593844 SGD - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.7 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 616 واحد 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.