بازارها گذشته مرجع
پول 1.42 2020-03
بازار سهام 2416 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.24 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-03
نرخ بیکاری 2.3 2019-12
نرخ تورم 0.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
نرخ بهره 1.26 2020-02
موازنه تجاری 1095 2020-02
حساب جاری 19601 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -12 2019-12
شاخص PMI تولید 48.7 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2020-01
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
موارد کروناویروس 879 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 212 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 382 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 119230 2019-12
تولید ناخالص ملی 460725 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28703 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4802 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22933 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16653 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8101 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1470 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2019-12
افراد شاغل 3778 2019-12
افراد بیکار 111 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 107 2019-12
بهره وری 107 2019-12
پست های خالی شغلی 50000 2019-12
دستمزد 5783 2019-12
جمعیت 5.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 18.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-02
اندازه اصل تورم -0.1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
قیمت تولید 95.21 2020-02
قیمت صادرات 96.4 2020-02
قیمت واردات 97.2 2020-02
تورم مواد غذایی 1.6 2020-02
CPI مسکن آب و برق 101 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.26 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 1.02 2020-03
عرضه پول M0 50729 2020-01
عرضه پول M1 199572 2020-01
عرضه پول M2 641820 2020-01
عرضه پول M3 656021 2020-01
ترازنامه بانک 1386735 2020-01
ذخایر ارزی 394900 2020-02
وام به بخش خصوصی 691155 2020-01
نرخ بهره سپرده 0.25 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 392717 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1095 2020-02
حساب جاری 19601 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 41816 2020-02
واردات 40721 2020-02
بدهی خارجی 2105725 2019-09
رابطه مبادله 99.1 2020-02
گردش سرمایه 15106 2019-12
ورود توریست 1687344 2020-01
ذخایر طلا 127 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37792 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 134 2020-01
هزینه های دولت 12534 2019-12
درآمدهای دولت 6918 2020-01
هزینه های مالی 6784 2020-01
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
بدهی های دولت 641094 2019-12
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2019-12
شاخص PMI تولید 48.7 2020-02
تولید صنعتی -1.1 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -22.3 2020-02
تغییرات موجودی انبار 2103 2019-12
ورشکستگی 157 2020-01
ثبت خودرو 6911 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 108 2019-12
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 47 2020-02
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات -2 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 45590 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 614887 2020-01
نرخ وام بانکی 5.25 2020-02
قیمت گازوئیل 1.44 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.5 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 154 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 618 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 879 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 212 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.