بازارها گذشته مرجع
پول 1.39 2020-07
بازار سهام 2653 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.9 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
نرخ بیکاری 2.4 2020-03
نرخ تورم -0.8 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-05
نرخ بهره 0.09 2020-04
موازنه تجاری 4520 2020-05
حساب جاری 15541 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -56 2020-03
شاخص PMI تولید 48 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.5 2020-05
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
موارد کروناویروس 45423 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 41645 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 372 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117792 2020-03
تولید ناخالص ملی 460725 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29897 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 58830 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97342 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4515 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24823 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15840 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7413 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1488 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2020-03
افراد شاغل 3778 2019-12
افراد بیکار 111 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 2019-12
هزینه های کار 112 2020-03
بهره وری 112 2020-03
پست های خالی شغلی 44400 2020-03
دستمزد 6148 2020-03
جمعیت 5.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال -19.5 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.5 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 99.7 2020-05
اندازه اصل تورم -0.2 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
قیمت تولید 83.97 2020-05
قیمت صادرات 90 2020-05
قیمت واردات 88 2020-05
تورم مواد غذایی 2.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 100 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.7 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -14.4 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.09 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 0.44 2020-07
عرضه پول M0 51178 2020-05
عرضه پول M1 233502 2020-05
عرضه پول M2 681659 2020-05
عرضه پول M3 695457 2020-05
ترازنامه بانک 1501057 2020-05
ذخایر ارزی 435959 2020-06
وام به بخش خصوصی 685263 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.22 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 410319 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4520 2020-05
حساب جاری 15541 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
صادرات 37515 2020-05
واردات 32994 2020-05
بدهی خارجی 2360157 2020-03
رابطه مبادله 102 2020-05
گردش سرمایه 9062 2020-03
ورود توریست 748 2020-04
ذخایر طلا 127 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37792 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -4997 2020-04
هزینه های دولت 13053 2020-03
درآمدهای دولت 1665 2020-04
هزینه های مالی 6661 2020-04
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
بدهی های دولت 656258 2020-03
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -56 2020-03
شاخص PMI تولید 48 2020-06
تولید صنعتی -7.4 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.5 2020-05
تغییرات موجودی انبار 1414 2020-03
ورشکستگی 7 2020-05
ثبت خودرو 653 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم 102 2020-03
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 43.2 2020-06
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات -58 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.5 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -52.1 2020-05
هزینه های مصرف کننده 44062 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 617198 2020-05
نرخ وام بانکی 5.25 2020-06
قیمت گازوئیل 1.4 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.8 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 660 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 45423 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 41645 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.