بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2020-09
بازار سهام 2472 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.82 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -42.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.2 2020-06
نرخ بیکاری 2.8 2020-06
نرخ تورم -0.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08
نرخ بهره 0.21 2020-08
موازنه تجاری 5832 2020-08
حساب جاری 17966 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -7 2020-06
شاخص PMI تولید 50.1 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 27.4 2020-07
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
موارد کروناویروس 57685 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 27 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 57341 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -42.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 372 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102838 2020-06
تولید ناخالص ملی 460725 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21615 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58830 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97342 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1915 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22848 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15354 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4933 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1356 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2020-06
افراد شاغل 3778 2019-12
افراد بیکار 111 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 2019-12
هزینه های کار 79.7 2020-06
بهره وری 79.7 2020-06
پست های خالی شغلی 42800 2020-06
دستمزد 5276 2020-06
جمعیت 5.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال -122 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.81 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 99.45 2020-08
اندازه اصل تورم -0.3 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.93 2020-06
قیمت تولید 88.51 2020-07
قیمت صادرات 92.4 2020-07
قیمت واردات 92.1 2020-07
تورم مواد غذایی 1.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 99.85 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.97 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -8.5 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.21 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.41 2020-09
عرضه پول M0 51930 2020-07
عرضه پول M1 243166 2020-07
عرضه پول M2 695964 2020-07
عرضه پول M3 709465 2020-07
ترازنامه بانک 1526038 2020-07
ذخایر ارزی 445322 2020-08
وام به بخش خصوصی 678666 2020-07
نرخ بهره سپرده 0.18 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 449262 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5832 2020-08
حساب جاری 17966 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
صادرات 43172 2020-08
واردات 37340 2020-08
بدهی خارجی 2360157 2020-03
رابطه مبادله 100 2020-07
گردش سرمایه -26495 2020-06
ورود توریست 6842 2020-07
ذخایر طلا 127 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24618 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 1076 2020-07
هزینه های دولت 14804 2020-06
درآمدهای دولت 8499 2020-07
هزینه های مالی 7423 2020-07
ارزیابی اعتبار 100 2020-09
بدهی های دولت 684764 2020-06
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2020-06
شاخص PMI تولید 50.1 2020-08
تولید صنعتی 13.7 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.9 2020-08
تغییرات موجودی انبار 1647 2020-06
ورشکستگی 101 2020-08
ثبت خودرو 7487 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 101 2020-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 43.6 2020-08
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات -31 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 27.4 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.5 2020-07
هزینه های مصرف کننده 32250 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 615950 2020-07
نرخ وام بانکی 5.25 2020-08
قیمت گازوئیل 1.43 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.1 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 153 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1008 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 57685 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 27 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 57341 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.