بازارها گذشته مرجع
پول 1.36 2021-07
بازار سهام 3150 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.31 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.3 2021-06
نرخ بیکاری 2.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 125 2021-07
نرخ تورم 2.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7305300 2021-07
نرخ بهره 0.07 2021-06
موازنه تجاری 4610 2021-06
حساب جاری 24625 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 20 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 50.8 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.8 2021-05
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
موارد کروناویروس 64722 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 37 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 62228 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 340 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 121079 2021-03
تولید ناخالص ملی 411757 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27939 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56349 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93397 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3779 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27914 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16934 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6218 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1477 2021-03
رشد GDP سالانه -7.7 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2021-06
افراد شاغل 3598 2020-12
افراد بیکار 140 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 44 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-12
هزینه های کار 104 2021-03
بهره وری 104 2021-03
پست های خالی شغلی 67000 2021-03
دستمزد 6159 2021-03
جمعیت 5.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال 6.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 125 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7305300 2021-07
موارد کروناویروس 64722 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 37 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 62228 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-06
اندازه اصل تورم 0.6 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2021-03
قیمت تولید 101 2021-06
قیمت صادرات 102 2021-06
قیمت واردات 102 2021-06
تورم مواد غذایی 0.9 2021-06
CPI مسکن آب و برق 101 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 16.8 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.07 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.43 2021-07
عرضه پول M0 55363 2021-05
عرضه پول M1 272111 2021-05
عرضه پول M2 729258 2021-05
عرضه پول M3 742505 2021-05
ترازنامه بانک 1536973 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 535459 2021-06
وام به بخش خصوصی 703923 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.12 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 550643 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4610 2021-06
حساب جاری 24625 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
صادرات 49636 2021-06
واردات 45026 2021-06
بدهی خارجی 2237428 2021-03
رابطه مبادله 98.5 2021-05
گردش سرمایه -6408 2021-03
ورود توریست 14190 2021-05
ذخایر طلا 127 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36212 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 15.9 2021-06
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 6 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
ارزش بودجه دولت 3193 2021-05
هزینه های دولت 14013 2021-03
درآمدهای دولت 10408 2021-05
هزینه های مالی 7214 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
بدهی های دولت 728756 2021-03
مخارج نظامی 11020 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 20 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 50.8 2021-06
تولید صنعتی 27.5 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3 2021-06
تغییرات موجودی انبار 865 2021-03
ورشکستگی 69 2021-06
ثبت خودرو 6254 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 111 2021-03
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 50.1 2021-06
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات 11 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.8 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 79.7 2021-05
هزینه های مصرف کننده 40396 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 637447 2021-05
نرخ وام بانکی 5.25 2021-06
قیمت گازوئیل 1.82 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.4 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 164 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 90.4 2019-12
فروش خانه جدید 1262 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.