سنگاپور - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 2.1 2018-06
نرخ تورم 0.6 2018-06
نرخ بهره 1.73 2018-07
موازنه تجاری 2724 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.37 2018-08
بازار سهام 3209 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.43 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 324 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28188 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4313 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21357 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19684 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8152 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360 SGD - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2018-06
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 52100 2018-03
دستمزد 5808 SGD / ماه 2018-03
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 7 هزاران نفر 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 85.9 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 89.9 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 88.2 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 89.1 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.3 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.73 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.64 % 2018-08
عرضه پول M0 44285 SGD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 186126 SGD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 588564 SGD - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 601368 SGD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 1285723 SGD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 393689 SGD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 673254 SGD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 405057 SGD - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2724 میلیون - SGD 2018-07
صادرات 47830 میلیون - SGD 2018-07
واردات 45106 میلیون - SGD 2018-07
حساب جاری 22832 SGD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 1967083 SGD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 14096 SGD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1542586 2018-06
ذخایر طلا 127 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20265 SGD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2788 SGD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 10663 SGD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 7348 SGD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 4560 SGD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 517092 SGD - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.3 2018-07
تولید صنعتی 7.4 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3040 SGD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 110 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 7755 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 112 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2018-07
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 37427 SGD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 589579 SGD - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.67 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 149 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 729 واحد 2018-04
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.