بازارها گذشته مرجع
پول 1.33 2021-01
بازار سهام 2983 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
نرخ بیکاری 3.6 2020-09
نرخ تورم -0.1 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-11
نرخ بهره 0.18 2020-11
موازنه تجاری 6202 2020-12
حساب جاری 22912 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار -3 2020-09
شاخص PMI تولید 50.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.3 2020-11
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
موارد کروناویروس 59260 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 58983 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 372 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 112141 2020-09
تولید ناخالص ملی 460725 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24192 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 58830 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97342 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2534 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25593 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15957 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5674 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406 2020-09
رشد GDP سالانه 8.7 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2020-09
افراد شاغل 3778 2019-12
افراد بیکار 111 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.7 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 2019-12
هزینه های کار 88.4 2020-09
بهره وری 88.4 2020-09
پست های خالی شغلی 53300 2020-09
دستمزد 5214 2020-09
جمعیت 5.71 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال -32.1 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-11
قیمت مصرف کننده اصلی 99.9 2020-11
اندازه اصل تورم -0.1 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-09
قیمت تولید 87.36 2020-11
قیمت صادرات 89.7 2020-11
قیمت واردات 91.7 2020-11
تورم مواد غذایی 1.8 2020-11
CPI مسکن آب و برق 100 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -9.4 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.18 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 0.41 2021-01
عرضه پول M0 53494 2020-11
عرضه پول M1 261149 2020-11
عرضه پول M2 712725 2020-11
عرضه پول M3 725900 2020-11
ترازنامه بانک 1511224 2020-11
ذخایر ارزی 478800 2020-12
وام به بخش خصوصی 676669 2020-11
نرخ بهره سپرده 0.13 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 458570 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6202 2020-12
حساب جاری 22912 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2019-12
صادرات 44344 2020-12
واردات 38142 2020-12
بدهی خارجی 2197838 2020-09
رابطه مبادله 97.86 2020-11
گردش سرمایه 9472 2020-09
ورود توریست 14676 2020-11
ذخایر طلا 127 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25682 2020-06
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 437 2020-11
هزینه های دولت 14236 2020-09
درآمدهای دولت 12595 2020-11
هزینه های مالی 12158 2020-11
ارزیابی اعتبار 100 2021-01
بدهی های دولت 690149 2020-09
مخارج نظامی 10458 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3 2020-09
شاخص PMI تولید 50.5 2020-12
تولید صنعتی 17.9 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.2 2020-11
تغییرات موجودی انبار 1755 2020-09
ورشکستگی 60 2020-11
ثبت خودرو 6152 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 107 2020-09
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 50.5 2020-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات -5 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.3 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.9 2020-11
هزینه های مصرف کننده 39335 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 619009 2020-11
نرخ وام بانکی 5.25 2020-12
قیمت گازوئیل 1.51 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.8 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 157 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1217 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 59260 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 58983 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.