بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2021-10
بازار سهام 3194 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2021-09
نرخ بیکاری 2.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 170 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10012470 2021-10
نرخ بهره 0.07 2021-09
موازنه تجاری 5000 2021-09
حساب جاری 25642 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 20 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.8 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.6 2021-08
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
موارد کروناویروس 172644 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 315 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 62228 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2021-09
تولید ناخالص داخلی 340 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 119031 2021-06
تولید ناخالص ملی 411757 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27872 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56349 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93397 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3469 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27381 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17016 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6114 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1464 2021-06
رشد GDP سالانه 3.4 2021-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2021-06
افراد شاغل 3598 2020-12
افراد بیکار 140 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 44 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-12
هزینه های کار 94.2 2021-06
بهره وری 94.2 2021-06
پست های خالی شغلی 93800 2021-06
دستمزد 5474 2021-06
جمعیت 5.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال -19.3 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 170 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10012470 2021-10
موارد کروناویروس 172644 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 315 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 62228 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-09
اندازه اصل تورم 1.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-06
قیمت تولید 100 2021-08
قیمت صادرات 104 2021-08
قیمت واردات 104 2021-08
تورم مواد غذایی 1.6 2021-09
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 17 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.07 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.43 2021-10
عرضه پول M0 56141 2021-08
عرضه پول M1 277464 2021-08
عرضه پول M2 717311 2021-08
عرضه پول M3 730195 2021-08
ترازنامه بانک 3019463 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 565804 2021-09
وام به بخش خصوصی 790124 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.12 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 578760 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5000 2021-09
حساب جاری 25642 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
صادرات 50425 2021-09
واردات 45425 2021-09
بدهی خارجی 2245571 2021-06
رابطه مبادله 101 2021-08
گردش سرمایه 5086 2021-06
ورود توریست 18994 2021-09
ذخایر طلا 127 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 41342 2021-06
شاخص تروریسم 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 12.3 2021-09
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 1.2 2021-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
ارزش بودجه دولت 2225 2021-08
هزینه های دولت 14540 2021-06
درآمدهای دولت 9466 2021-08
هزینه های مالی 7241 2021-08
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
بدهی های دولت 744302 2021-06
مخارج نظامی 11020 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 20 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.8 2021-09
تولید صنعتی 11.2 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 2021-08
تغییرات موجودی انبار 834 2021-06
ورشکستگی 94 2021-09
ثبت خودرو 5821 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 112 2021-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 53.8 2021-09
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات 11 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.6 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.8 2021-08
هزینه های مصرف کننده 39168 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 594620 2021-08
نرخ وام بانکی 5.25 2021-06
قیمت گازوئیل 1.82 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 165 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 90.4 2019-12
فروش خانه جدید 1262 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.