بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2019-09
بازار سهام 3159 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-07
نرخ بهره 1.74 2019-08
موازنه تجاری 3788 2019-08
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.9 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2019-07
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116677 2019-06
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4409 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 99.5 2019-06
بهره وری 99.5 2019-06
پست های خالی شغلی 48500 2019-06
دستمزد 5225 2019-06
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 5.5 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-07
اندازه اصل تورم 0.8 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 96.8 2019-07
قیمت صادرات 99.29 2019-07
قیمت واردات 100 2019-07
تورم مواد غذایی 1.4 2019-07
CPI مسکن آب و برق 87.1 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -6 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.74 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.88 2019-09
عرضه پول M0 47126 2019-07
عرضه پول M1 189775 2019-07
عرضه پول M2 620413 2019-07
عرضه پول M3 634277 2019-07
ترازنامه بانک 1333909 2019-07
ذخایر ارزی 377825 2019-08
وام به بخش خصوصی 680704 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 385336 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3788 2019-08
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 44148 2019-08
واردات 40360 2019-08
بدهی خارجی 2043894 2019-03
رابطه مبادله 99.17 2019-07
گردش سرمایه 53513 2019-06
ورود توریست 1801365 2019-07
ذخایر طلا 127 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 762 2019-07
هزینه های دولت 12497 2019-06
درآمدهای دولت 6408 2019-07
هزینه های مالی 5647 2019-07
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 570683 2019-06
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.9 2019-08
تولید صنعتی -0.4 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2019-07
تغییرات موجودی انبار 2463 2019-06
ورشکستگی 172 2019-05
ثبت خودرو 8135 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 108 2019-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 48.7 2019-08
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
خدمات تمایلات 2 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2019-07
هزینه های مصرف کننده 44258 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 606360 2019-07
نرخ وام بانکی 5.25 2019-08
قیمت گازوئیل 1.59 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.7 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 151 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1178 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.