بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2020-01
بازار سهام 3254 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
نرخ بیکاری 2.3 2019-09
نرخ تورم 0.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
نرخ بهره 1.63 2019-11
موازنه تجاری 4748 2019-12
حساب جاری 22017 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-09
شاخص PMI تولید 50.1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117422 2019-09
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29905 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4402 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23238 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16227 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8099 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1481 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2019-09
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 99.5 2019-09
بهره وری 99.5 2019-09
پست های خالی شغلی 45000 2019-09
دستمزد 5183 2019-09
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 26.7 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-11
اندازه اصل تورم 0.6 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 95.94 2019-11
قیمت صادرات 96.33 2019-11
قیمت واردات 97.61 2019-11
تورم مواد غذایی 1.7 2019-11
CPI مسکن آب و برق 88.4 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -4.9 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.63 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.74 2020-01
عرضه پول M0 48380 2019-11
عرضه پول M1 198164 2019-11
عرضه پول M2 633045 2019-11
عرضه پول M3 647086 2019-11
ترازنامه بانک 1371088 2019-11
ذخایر ارزی 375800 2019-12
وام به بخش خصوصی 692731 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 389058 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4748 2019-12
حساب جاری 22017 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 45140 2019-12
واردات 40392 2019-12
بدهی خارجی 2105725 2019-09
رابطه مبادله 98.68 2019-11
گردش سرمایه 17688 2019-09
ورود توریست 1532455 2019-11
ذخایر طلا 127 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1080 2019-11
هزینه های دولت 12317 2019-09
درآمدهای دولت 7862 2019-11
هزینه های مالی 6782 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
بدهی های دولت 612971 2019-09
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-09
شاخص PMI تولید 50.1 2019-12
تولید صنعتی -9.3 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.4 2019-11
تغییرات موجودی انبار 2049 2019-09
ورشکستگی 144 2019-09
ثبت خودرو 8046 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 109 2019-09
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 51 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات 1 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4 2019-11
هزینه های مصرف کننده 45262 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 616108 2019-11
نرخ وام بانکی 5.25 2019-12
قیمت گازوئیل 1.72 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.3 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 153 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1270 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.