بازارها گذشته مرجع
پول 1.33 2021-04
بازار سهام 3155 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2021-03
نرخ بیکاری 3.3 2020-12
نرخ تورم 0.7 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-02
نرخ بهره 0.26 2021-02
موازنه تجاری 5608 2021-03
حساب جاری 19623 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 32 2020-12
شاخص PMI تولید 50.8 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2021-02
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
موارد کروناویروس 60851 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 30 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 60503 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 372 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117400 2020-12
تولید ناخالص ملی 411757 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27436 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 58830 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97342 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3598 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25190 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16807 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5882 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1471 2020-12
رشد GDP سالانه 2 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2020-12
افراد شاغل 3598 2020-12
افراد بیکار 140 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 44 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-12
هزینه های کار 94.5 2020-12
بهره وری 94.5 2020-12
پست های خالی شغلی 55100 2020-12
دستمزد 5877 2020-12
جمعیت 5.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال -13.4 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-02
اندازه اصل تورم 0.2 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
قیمت تولید 91.53 2021-02
قیمت صادرات 94.4 2021-02
قیمت واردات 97.9 2021-02
تورم مواد غذایی 1.6 2021-02
CPI مسکن آب و برق 100 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 28.5 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1667522 2021-04
موارد کروناویروس 60851 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 30 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 60503 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.26 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.44 2021-04
عرضه پول M0 55450 2021-02
عرضه پول M1 262747 2021-02
عرضه پول M2 712964 2021-02
عرضه پول M3 726140 2021-02
ترازنامه بانک 1524462 2021-02
ذخایر ارزی 382000 2021-03
وام به بخش خصوصی 686729 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.12 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 527028 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5608 2021-03
حساب جاری 19623 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.6 2020-12
صادرات 46100 2021-03
واردات 38103 2021-03
بدهی خارجی 2210680 2020-12
رابطه مبادله 96.39 2021-02
گردش سرمایه -16248 2020-12
ورود توریست 27174 2021-03
ذخایر طلا 127 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 30329 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 12.1 2021-03
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 1.2 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131 2020-12
بودجه دولت -13.9 2020-12
ارزش بودجه دولت 2436 2021-02
هزینه های دولت 14069 2020-12
درآمدهای دولت 9690 2021-02
هزینه های مالی 7254 2021-02
ارزیابی اعتبار 100 2021-04
بدهی های دولت 704721 2020-12
مخارج نظامی 11262 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 32 2020-12
شاخص PMI تولید 50.8 2021-03
تولید صنعتی 16.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2021-02
تغییرات موجودی انبار 1204 2020-12
ورشکستگی 50 2021-03
ثبت خودرو 7869 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 111 2020-12
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 53.5 2021-03
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات 7 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 39743 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 630997 2021-02
نرخ وام بانکی 5.25 2021-03
قیمت گازوئیل 1.73 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.8 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 162 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 90.4 2019-12
فروش خانه جدید 645 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.