بازارها گذشته مرجع
پول 1.36 2019-11
بازار سهام 3237 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
نرخ بیکاری 2.3 2019-09
نرخ تورم 0.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
نرخ بهره 1.72 2019-09
موازنه تجاری 3784 2019-10
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-09
شاخص PMI تولید 49.6 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-09
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116677 2019-06
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4409 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2019-09
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 99.5 2019-06
بهره وری 99.5 2019-06
پست های خالی شغلی 48500 2019-06
دستمزد 5225 2019-06
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 26.7 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-09
اندازه اصل تورم 0.7 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 97.57 2019-09
قیمت صادرات 100 2019-09
قیمت واردات 99.2 2019-09
تورم مواد غذایی 1.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 88.6 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.8 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -6.8 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.72 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.77 2019-11
عرضه پول M0 47885 2019-09
عرضه پول M1 191710 2019-09
عرضه پول M2 626437 2019-09
عرضه پول M3 640385 2019-09
ترازنامه بانک 1339357 2019-09
ذخایر ارزی 376706 2019-10
وام به بخش خصوصی 684478 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 389058 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3784 2019-10
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 43915 2019-10
واردات 40131 2019-10
بدهی خارجی 2080867 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه 53513 2019-06
ورود توریست 1461527 2019-09
ذخایر طلا 127 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39895 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 2067 2019-09
هزینه های دولت 12497 2019-06
درآمدهای دولت 6662 2019-09
هزینه های مالی 4596 2019-09
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 570683 2019-06
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-09
شاخص PMI تولید 49.6 2019-10
تولید صنعتی 0.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2463 2019-06
ورشکستگی 144 2019-09
ثبت خودرو 7977 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 108 2019-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 84.78 2019-12
رتبه رقابتی 1 2019-12
پی ام آی مرکب 47.4 2019-10
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2019-12
خدمات تمایلات 1 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2019-09
هزینه های مصرف کننده 44258 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 605975 2019-09
نرخ وام بانکی 5.25 2019-10
قیمت گازوئیل 1.65 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 153 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 1270 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.