بازارها گذشته مرجع
پول 1.36 2019-07
بازار سهام 3352 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.97 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
نرخ تورم 0.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
نرخ بهره 1.88 2019-05
موازنه تجاری 3963 2019-05
حساب جاری 20296 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 49.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-05
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117673 2019-03
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29533 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4475 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23026 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16800 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8083 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1495 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-03
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 111 2019-03
بهره وری 111 2019-03
پست های خالی شغلی 54700 2019-03
دستمزد 6005 2019-03
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 14.7 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-05
اندازه اصل تورم 1.3 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 98.23 2019-05
قیمت صادرات 99.9 2019-05
قیمت واردات 101 2019-05
تورم مواد غذایی 1.4 2019-05
CPI مسکن آب و برق 88.5 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.88 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 2 2019-07
عرضه پول M0 46740 2019-05
عرضه پول M1 188394 2019-05
عرضه پول M2 622406 2019-05
عرضه پول M3 635571 2019-05
ترازنامه بانک 1312043 2019-05
ذخایر ارزی 370558 2019-06
وام به بخش خصوصی 681804 2019-05
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 412387 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3963 2019-05
حساب جاری 20296 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 46018 2019-05
واردات 42055 2019-05
بدهی خارجی 2043894 2019-03
رابطه مبادله 98.6 2019-05
گردش سرمایه 8476 2019-03
ورود توریست 1484127 2019-05
ذخایر طلا 127 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33094 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 1698 2019-04
هزینه های دولت 12423 2019-03
درآمدهای دولت 4973 2019-04
هزینه های مالی 6976 2019-05
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 561896 2019-03
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-03
شاخص PMI تولید 49.6 2019-06
تولید صنعتی -2.4 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-05
تغییرات موجودی انبار 2212 2019-03
ورشکستگی 172 2019-05
ثبت خودرو 9576 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 109 2019-03
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 50.6 2019-06
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2019-05
هزینه های مصرف کننده 43858 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 610174 2019-05
نرخ وام بانکی 5.25 2019-06
قیمت گازوئیل 1.63 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.7 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 735 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.