30/03/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
SG
بیانیه سیاست پولی
31/03/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام FEB $692.8B $691.2B
01/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه Prel Q1 -1.2% 0.5%
03/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
Markit PMI MAR 47.0
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.1%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -5.3%
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM MAR 48.7
07/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی MAR S$394.9B
17/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری MAR $1.09B
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی MAR 3%
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی MAR -4.8%
23/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR -0.1%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.3%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.1%
24/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه نهایی Q1 0.5%
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری ابتدایی Q1 2.3%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -1.1%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -22.3%


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.