23/01/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه نهایی Q4 1.3%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم DEC 0.6%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.6%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.3%
24/01/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -9.3%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -9.4%
29/01/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات DEC -5.4%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات DEC -4.9%
05:00 AM
SG
PPI (سالانه) DEC -4.9%
31/01/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام DEC $692.7B
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری ابتدایی Q4 2.3%
05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار Q4 -5
03/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM JAN 50.1
05/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
Markit PMI JAN 51.0
07/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی JAN S$375.8B
12/02/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.2%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -4%
17/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری JAN $4.75B
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی JAN 2.4%
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی JAN 1.1%


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.