23/11/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
SG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 9.2% -13.2%
12:00 AM
SG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -5.8% -13.3% ®
03:00 AM
SG
حساب جاری Q3 $22.91B $17.87B ®
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT -0.2% -0.1%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.2% 0%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.4% 0.3%
26/11/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 24.2%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 10.1%
27/11/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات OCT -9.4%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT -8.1%
05:00 AM
SG
PPI (سالانه) OCT -10.5%
30/11/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام OCT $677.5B
03/12/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
Markit PMI NOV 48.6
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM NOV 50.5
04/12/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -4.5%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -10.8%
07/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی NOV $461.6B
14/12/2020 واقعی قبلی
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری نرخ نهایی Q3 2.8%
17/12/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری NOV $4.36B
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی NOV -3.1%
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی NOV -5.3%


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.