17/10/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری SEP $3.83B $3.77B ®
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی SEP -8.1% -9.0% ®
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی SEP -3.3% 6.7%
21/10/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه نهایی Q3 1.5%
23/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 0.8%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.5%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.5%
25/10/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری ابتدایی Q3 2.2%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -8.0%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -7.5%
29/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP -2.3%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP -3.8%
05:00 AM
SG
PPI (سالانه) SEP -6.1%
31/10/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام SEP $684.9B
05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار Q3 -11.0
02/11/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM OCT 49.5
05/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
Markit PMI OCT 48.3
07/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی OCT S$376.5B
12/11/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.3%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -4.1%


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.