14/07/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
SG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -41.2% -3.3% ®
12:00 AM
SG
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 -12.6% -0.3% ®
17/07/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
موازنه تجاری JUN $4.04B
12:30 AM
SG
تغییرات سالیانه صادرات غیر نفتی JUN -4.50%
12:30 AM
SG
تغییرات ماهیانه صادرات غیر نفتی JUN -4.50%
23/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN -0.2%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.8%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.5%
24/07/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
URA املاک صفحه اول چهار ماهه نهایی Q2 -1%
02:30 AM
SG
نرخ بیکاری ابتدایی Q2 2.4%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -7.4%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -16.5%
29/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN -10.0%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN -12.7%
05:00 AM
SG
PPI (سالانه) JUN -14.4%
31/07/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
SG
بانک وام JUN $685.3B
05:00 AM
SG
اطمینان کسب و کار Q2 -56.0
03/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
SG
پی ام آی توليد SIPMM JUL 48
05/08/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
SG
Markit PMI JUL 43.2
05:00 AM
SG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN -21.5%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -52.1%
07/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SG
ذخایر ارزی JUL S$435.9B


سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی

سنگاپور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.