بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 31.33 31.45 31.56 31.68 31.8 32.03
بازار سهام 885.71 869 852 836 820 788
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.27 1.3 1.33 1.36 1.39 1.45

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
نرخ بیکاری 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
نرخ تورم -1.57 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 2690.00 4500 690 500 2000 690
حساب جاری 60.00 2000 3000 3500 3700 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 2 2 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
اطمینان کسب و کار 38.50 42 46 49 50 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.20 56 65 66 68 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 543.65 528 528 546 546 546
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2673906.00 2718870 2764262 2735406 2831666 2916296
تولید ناخالص ملی 2850611.00 2649108 2899099 2916175 3018797 3058550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 610758.00 651333 660385 624805 646793 696706
تولید ناخالص داخلی سرانه 6502.60 6450 6450 6600 6600 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463.10 17200 17200 18100 18100 18100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 174009.00 529057 204817 178011 184276 216082
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70556.00 73430 61902 72179 74719 65306
تولید ناخالص داخلی از ساخت 734995.00 712007 736908 751900 778360 777438
تولید ناخالص داخلی از معادن 57890.00 56935 60084 59221 61306 63388
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132440.00 130342 131925 135486 140254 139181
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 186840.00 176744 189655 191137 197864 200085
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81065.00 75442 68487 82929 85848 72254

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
افراد شاغل 37331.80 37100 37200 37200 37400 37700
افراد بیکار 439.30 450 430 430 420 400
پست های خالی شغلی 28489.00 25000 27000 30000 35000 38000
دستمزد 14392.15 14200 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13350.40 13400 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 331.00 335 335 345 345 345
جمعیت 66.56 66.85 66.85 67.07 67.07 67.07
هزینه های کار 89.06 83 81 81 81 81
بهره وری 126.33 125 128 130 131 131
نرخ بیکاری جوانان 5.40 6 5.8 5.5 5.5 5.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.57 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.32 102 102 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 104 104 104 103 105
اندازه اصل تورم -0.05 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
قیمت تولید 98.90 99.78 101 101 101 104
تورم مواد غذایی 0.06 1.5 2 2.3 2.5 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -3.13 -1.5 0.5 1.1 1.8 2.5
CPI مسکن آب و برق 98.89 99.39 99.65 101 101 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.46 100 100 97.87 98.87 102

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.63 0.38 0.38 0.38 0.38 0.63
ترازنامه بانک 21683941.00 22157700 22461739 22765777 23069816 23677893
ذخایر ارزی 241900.00 250877 259850 268822 277795 295740
وام به بخش خصوصی 4466547.00 4193409 4205816 4279604 4555894 4437135
نرخ بهره سپرده 1.40 1.15 1.15 1.15 1.15 1.4
ترازنامه بانک مرکزی 8611960.00 8719689 8800486 8881282 8962079 9123673

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 2690.00 4500 690 500 2000 690
حساب جاری 60.00 2000 3000 3500 3700 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 2 2 5 5 5
واردات 13583.81 15000 19500 19500 21500 22700
صادرات 16278.39 19500 20000 20000 23500 23400
بدهی خارجی 165489.82 174000 166000 163200 161500 156000
ورود توریست 0.00 250000 800000 1050000 2250000 3030000
ذخایر طلا 154.00 154 154 154 154 154
حواله 9226.00 9500 9950 10000 11000 14000
تولید نفت خام 222.00 237 250 250 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24004.05 38893 39550 40207 40207 42178

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
ارزش بودجه دولت 17939.00 -130887 -58323 -15759 -12340 1933
هزینه های دولت 391965.00 395245 396277 400980 415091 418072
درآمدهای دولت 132081.00 161082 194870 208657 213305 230020
هزینه های مالی 151602.00 291969 253193 224416 225645 228087
مخارج نظامی 6420.00 6200 6200 6300 6300 6300


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 38.50 42 46 49 50 51
تولید صنعتی -23.19 2 3.1 3.1 3.1 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
استفاده از ظرفیت 52.71 55 59 61 63 65
تغییرات موجودی انبار 82670.00 18700 29400 29400 29400 29400
ثبت خودرو 24404.00 25000 32200 33700 35100 35200
شاخص اقتصادی مقدم 154.20 152 154 154 154 157
شاخص PMI تولید 43.50 50 51.1 52 52 51.5
سرمایه گذاری خصوصی -2.20 6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
مجموع فروش خودرو 40418.00 75000 80000 80000 91000 95000
تولید سیمان 3466.27 3600 3800 3800 3800 3800
تولید خودرو 156266.00 161525 179621 193829 193829 200000
شاخص همزمان 120.86 129 129 129 129 132

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.20 56 65 66 68 70
تغییرات سالیانه خرده فروشی -28.10 6.2 5.1 5.1 5.1 6.1
هزینه های مصرف کننده 1442617.00 1419986 1456760 1475797 1527731 1536882
درآمد قابل تصرف شخص 8767532.00 8701776 8863975 8969185 9284816 9351493
پس انداز های شخصی 11.20 10 10 10 10 11
نرخ وام بانکی 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.20 72 72 75 75 75
هزینه های شخصی 3.00 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4842031.00 4701199 4905636 4953398 5127711 5175446
قیمت گازوئیل 0.83 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 151.70 154 157 159 161 166
خانه های مسکونی نوساز 3254.00 5500 7000 8500 7900 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.