بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 31.19 31.31 31.42 31.54 31.65 31.89
بازار سهام 946.50 926 908 891 874 840
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.74 1.78 1.82 1.86 1.9 1.98

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
نرخ بیکاری 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
نرخ تورم -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
موازنه تجاری 7.20 500 3000 690 690 2700
حساب جاری -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 57 57 57 56 56
بودجه دولت -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 50.10 50 52 51 51 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.50 55 60 65 61 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
تولید ناخالص داخلی 543.65 546 546 546 549 549
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2601473.00 2628968 2550122 2982180 2666510 2786503
تولید ناخالص ملی 2747051.00 2806712 2531382 3083554 2815727 2942435
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628277.00 604668 634426 718602 643984 672963
تولید ناخالص داخلی سرانه 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 203774.00 164215 162781 132453 208868 218267
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72090.00 66852 82957 80601 73892 77217
تولید ناخالص داخلی از ساخت 703411.00 696415 658341 823376 720996 753441
تولید ناخالص داخلی از معادن 51379.00 57194 53308 65378 52663 55033
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134953.00 132073 141967 142881 138327 144552
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 147099.00 183824 120016 315502 150776 157561
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 58637.00 79973 80929 97929 60103 62808

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
افراد شاغل 38761.58 37400 37600 37700 38000 38000
افراد بیکار 589.66 500 500 450 400 400
پست های خالی شغلی 38797.00 35000 35000 40000 40000 38000
دستمزد 14620.50 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 336.00 336 336 336 345 345
جمعیت 66.65 66.77 66.77 66.77 66.93 66.93
هزینه های کار 102.30 81 81 81 81 81
بهره وری 118.99 115 115 120 120 120
نرخ بیکاری جوانان 8.00 6 5.5 5.5 5.5 5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.11 101 103 102 101 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.42 101 100 105 101 101
اندازه اصل تورم 0.09 0.5 0.2 0.1 0.2 0.8
قیمت تولید 100.50 99.47 100 108 103 105
تورم مواد غذایی -0.26 1 1.5 2 1.5 2.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.55 3.8 4.1 4.5 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.07 101 104 103 97.18 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.59 98.87 99.42 100 102 103

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.62 0.62 0.62 1.88 0.87 1.37
ترازنامه بانک 21847902.00 22617381 23124786 23632191 24139596 25661811
ذخایر ارزی 245535.07 263842 271286 278730 286174 308507
وام به بخش خصوصی 4497438.00 4120635 4684419 4588342 4621707 4829683
نرخ بهره سپرده 1.40 1.4 1.4 1.4 1.65 2.15
ترازنامه بانک مرکزی 8645612.00 8962079 9042876 9123673 9219732 9446860

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 7.20 500 3000 690 690 2700
حساب جاری -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 20211.76 20500 20500 21700 22000 22700
صادرات 20219.01 23500 24500 23400 25400 25400
بدهی خارجی 190009.70 161500 159000 159000 155000 156000
ورود توریست 5741.00 300000 800000 1000000 1000000 2000000
ذخایر طلا 153.96 154 154 154 154 154
حواله 12451.00 11000 13000 13000 14000 14000
تولید نفت خام 179.69 220 230 230 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16240.47 -5500 -3500 10000 15000 30000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 57 57 57 56 56
بودجه دولت -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
ارزش بودجه دولت 10137.00 -15759 -22340 35000 31933 35212
هزینه های دولت 402729.00 386624 425383 435305 412797 431373
درآمدهای دولت 120280.00 203305 213305 230020 235000 235212
هزینه های مالی 148543.00 225645 204588 198087 200000 200000
مخارج نظامی 6970.00 6300 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 50.10 50 52 51 51 55
تولید صنعتی -1.08 8.5 6.5 5 2.5 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.8 0.6 0.6 0.3 1
استفاده از ظرفیت 64.61 64 65 65 65 67
تغییرات موجودی انبار 209909.00 -35000 -80000 25000 80000 29000
ثبت خودرو 36454.00 35100 35200 35200 35000 39200
شاخص اقتصادی مقدم 158.78 172 173 174 176 178
شاخص PMI تولید 48.80 49 53 52 52 51
سرمایه گذاری خصوصی 0.80 2.5 1.5 1.5 1.1 1
مجموع فروش خودرو 58960.00 91000 85000 95000 95000 95000
تولید سیمان 3825.90 3300 3800 3800 3800 3800
تولید خودرو 172455.00 182829 185221 205367 200000 25000
شاخص همزمان 126.70 127 129 132 132 135

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.50 55 60 65 61 70
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.00 6.5 4.5 6.1 4.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 1438202.00 1411669 1393727 1528329 1474157 1540494
درآمد قابل تصرف شخص 9171848.00 8636019 9249746 9234261 8986720 9391123
پس انداز های شخصی 10.00 11 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 6 6 7 6.25 6.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.50 75 75 75 77 77
هزینه های شخصی 3.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 5077645.00 4769401 5149892 5011642 5204586 5438793
قیمت گازوئیل 1.05 0.91 0.87 0.91 0.78 0.74

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 151.50 158 161 165 168 170
خانه های مسکونی نوساز 4805.00 7900 8100 9000 8500 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.