بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 31.26 31.37 31.5 31.64 31.77 32.03
بازار سهام 1089.39 1084 1072 1060 1048 1024
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.47 2.45 2.48 2.51 2.54 2.59
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.3 1 0.9 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.8 4.2 3.9 4 3
نرخ بیکاری 0.90 1 1 1.1 1.1 1.1
نرخ تورم 0.27 0.6 0.8 1.2 1.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 -0.2 -0.3 0.2 0.1
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2 2 2.25
موازنه تجاری 1064.90 1125 645 396 480 135
حساب جاری 5026.81 4350 4390 4480 4600 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60 7.3 7.3 7.3 7.3 6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 45 45 43
بودجه دولت -2.70 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
اطمینان کسب و کار 50.00 50.1 50.8 51.3 51.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.70 83.4 83.6 83.7 83.6 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.3 1 0.9 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.8 4.2 3.9 4 3
تولید ناخالص داخلی 455.22 494 494 494 494 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2658895.00 2685479 2715192 2710743 2765251 2848208
تولید ناخالص ملی 2584939.00 2838753 2678843 2635345 2688337 2768987
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631535.00 645207 641286 643850 656796 676500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6125.70 6445 6445 6445 6445 6445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16277.70 17012 17012 17012 17012 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 135132.00 136849 151863 137767 140537 144753
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73948.00 76511 75000 76832 76906 79213
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726029.00 733582 736871 740187 755070 777722
تولید ناخالص داخلی از معادن 56321.00 61272 61131 58518 58574 60331
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125425.00 132385 131797 130317 130442 134355
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281644.00 279649 284796 287136 292910 301697
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85020.00 84365 85380 86678 88421 91073
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.90 1 1 1.1 1.1 1.1
افراد شاغل 37865.50 38200 37900 38700 39100 39500
افراد بیکار 349.40 407 391 413 425 437
پست های خالی شغلی 24914.00 35000 31000 29000 37000 42000
دستمزد 14048.44 13680 13790 13940 14200 14700
دستمزد در تولید 12780.75 12700 12500 12900 13400 13700
حداقل دستمزد 325.00 334 334 334 334 345
جمعیت 66.19 66.9 66.9 66.9 66.45 66.71
بهره وری 112.43 126 115 112 128 131
هزینه های کار 96.02 89 92 88 83 81
نرخ بیکاری جوانان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.27 0.6 0.8 1.2 1.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 -0.2 -0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 102 103 104 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 102 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.69 0.7 0.8 0.8 0.9 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159.99 148 152 158 155 158
قیمت تولید 100.80 103 105 105 105 107
قیمت صادرات 105.23 108 108 109 109 110
قیمت واردات 96.12 104 105 107 107 109
تورم مواد غذایی 0.30 0.5 1 1.4 1.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -1.08 1.5 2.1 2 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 99.80 101 101 102 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.00 102 104 106 102 104
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.87 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
عرضه پول M0 1504450.00 1395000 1391000 1399000 1425000 1477000
عرضه پول M1 2095.10 2070 2055 2090 2160 2300
عرضه پول M3 20117.03 19900 20200 20550 20800 21700
ذخایر ارزی 208300.00 203900 203300 202800 202200 202300
ترازنامه بانک 18950595.00 19070000 19100000 19140000 19200000 19700000
وام به بخش خصوصی 4181406.00 4039000 4041000 4042000 4048000 4056000
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 1.54 1.54 1.54 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1064.90 1125 645 396 480 135
حساب جاری 5026.81 4350 4390 4480 4600 5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60 7.3 7.3 7.3 7.3 6.5
واردات 18316.40 18600 19700 20607 20800 21310
صادرات 19381.40 20850 20990 21400 21600 22000
بدهی خارجی 158129.39 132500 152800 153400 154000 156000
رابطه مبادله 109.47 104 103 102 102 101
ورود توریست 3845811.00 3300000 3250000 3190000 3230000 3330000
ذخایر طلا 154.00 154 154 154 154 154
حواله 11132.00 11900 12150 12275 12850 14000
تولید نفت خام 225.00 244 239 236 237 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26270.56 21300 34500 41000 36400 24000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 45 45 43
بودجه دولت -2.70 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
ارزش بودجه دولت 111540.00 7800 10900 11300 -1000 35000
هزینه های دولت 386188.00 406166 403360 401249 401636 413685
درآمدهای دولت 205394.00 211800 218100 208900 200000 241000
هزینه های مالی 232257.00 204000 207200 197600 201000 206000
مخارج نظامی 6075.70 6151 6151 6151 6151 6198
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 50.00 50.1 50.8 51.3 51.6 52
تولید صنعتی 0.75 3.1 3.5 3.2 3.4 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.10 0.9 1.3 -0.1 0.8 0.6
استفاده از ظرفیت 67.82 69.5 69.3 69 68.6 67.1
تغییرات موجودی انبار 97508.00 9600 -10920 -2500 18700 29400
ثبت خودرو 37568.00 33900 40200 40900 39500 37200
شاخص اقتصادی مقدم 152.25 152 152 153 154 159
مجموع فروش خودرو 113581.00 85400 86600 87300 88000 91000
شاخص PMI تولید 50.20 50.4 50.5 50.7 50.9 51.1
تولید سیمان 3469.03 3190 3450 3580 3700 3800
تولید خودرو 197020.00 167000 181000 189000 171000 180000
شاخص همزمان 128.92 129 129 132 135 145
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.70 83.4 83.6 83.7 83.6 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.20 8.8 8.9 9.3 9.2 5.1
هزینه های مصرف کننده 1365170.00 1353213 1380215 1391791 1419777 1462370
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8330000 8330000 8330000 8330000 8590000
پس انداز های شخصی 11.20 8.4 8.4 8.4 8.4 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 7 7 7 7 7
هزینه های شخصی 1.10 1.2 0.6 0.8 1 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4511593.00 4370000 4400000 4450000 4490000 4610000
قیمت گازوئیل 1.10 1.08 1.06 1.03 1.01 1.01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.10 68.2 67.8 67.6 67.5 76.8
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 139.90 138 139 139 140 140
خانه های مسکونی نوساز 10685.00 8220 8400 8310 8290 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.