بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 31.24 31.34 31.45 31.57 31.69 31.92
بازار سهام 760.94 746 732 718 704 677
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.38 1.41 1.44 1.47 1.51 1.57

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
نرخ بیکاری 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
نرخ تورم -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
موازنه تجاری 4350.00 690 690 500 2000 690
حساب جاری 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
اطمینان کسب و کار 47.50 46 49 50 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.20 53 58 69 63 65
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 543.65 528 546 546 546 546
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2344660.00 2895321 2764262 2735406 2831666 2982180
تولید ناخالص ملی 2388630.00 2993742 2899099 2916175 3018797 3083554
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598233.00 697672 660385 624805 646793 718602
تولید ناخالص داخلی سرانه 6502.60 6450 6600 6600 6600 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463.10 17200 18100 18100 18100 18100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 154629.00 128595 204817 178011 184276 132453
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83710.00 78254 61902 72179 74719 80601
تولید ناخالص داخلی از ساخت 603282.00 799395 736908 751900 778360 823376
تولید ناخالص داخلی از معادن 49003.00 63474 60084 59221 61306 65378
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132262.00 138720 131925 135486 140254 142881
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 110367.00 306313 189655 191137 197864 315502
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76238.00 95077 68487 82929 85848 97929

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
افراد شاغل 38048.80 37200 37200 37400 37600 37700
افراد بیکار 723.90 770 690 610 550 550
پست های خالی شغلی 37826.00 27000 30000 35000 32500 38000
دستمزد 14317.63 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 331.00 335 335 345 345 345
جمعیت 66.56 66.85 67.07 67.07 67.07 67.07
هزینه های کار 106.54 81 81 81 81 81
بهره وری 106.79 100 120 130 140 120
نرخ بیکاری جوانان 8.00 5.8 5.5 5.5 5.3 5.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.18 103 103 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.96 104 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 0.25 0.5 0.5 0.7 0.2 0.8
قیمت تولید 100.00 105 101 101 101 108
تورم مواد غذایی 1.42 2 2.3 2.5 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -1.28 0.5 1.1 1.8 2 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.50 101 101 101 104 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.52 102 97.87 98.87 99.42 104

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.63 1.88 0.38 0.38 0.38 1.88
ترازنامه بانک 21475216.00 22461739 22765777 23069816 23373854 23677893
ذخایر ارزی 251053.11 259850 268822 277795 286767 295740
وام به بخش خصوصی 4444550.00 4056000 4205816 4279604 4555894 4437135
نرخ بهره سپرده 1.40 2 1.15 1.15 1.15 1.4
ترازنامه بانک مرکزی 8980883.00 8800486 8881282 8962079 9042876 9123673

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 4350.00 690 690 500 2000 690
حساب جاری 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 15862.98 19500 19500 21500 10950 22700
صادرات 20212.35 20000 20000 23500 21500 23400
بدهی خارجی 172065.88 166000 163200 161500 159000 156000
ورود توریست 0.00 20000 60000 310000 380000 420000
ذخایر طلا 154.00 154 154 154 154 154
حواله 17170.00 9950 10000 11000 13500 14000
تولید نفت خام 188.00 230 240 240 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16240.47 -5500 -3500 20900 35000 37500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
بودجه دولت -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
ارزش بودجه دولت 13238.00 35000 -58323 -15759 -12340 35000
هزینه های دولت 402520.00 422626 396277 400980 415091 435305
درآمدهای دولت 147419.00 194870 208657 213305 195000 230020
هزینه های مالی 134181.00 253193 224416 225645 234588 228087
مخارج نظامی 6420.00 6200 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 47.50 46 49 50 52 51
تولید صنعتی -9.34 3.1 5.5 8.5 6.5 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.30 1.5 0.5 0.8 0.6 0.6
استفاده از ظرفیت 61.35 59 61 63 65 65
تغییرات موجودی انبار -40910.00 29400 29400 29400 29400 29400
ثبت خودرو 28318.00 32200 33700 35100 35200 35200
شاخص اقتصادی مقدم 156.17 170 171 172 173 174
شاخص PMI تولید 49.90 50.5 52 52 51.5 51.5
سرمایه گذاری خصوصی -0.20 -2 -1.5 2.5 1.5 1.5
مجموع فروش خودرو 77433.00 80000 80000 91000 85000 95000
تولید سیمان 3242.67 3800 3500 3300 3800 3800
تولید خودرو 156266.00 179621 193829 182829 185221 200000
شاخص همزمان 125.21 125 127 127 126 132

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.20 53 58 69 63 65
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.10 4.5 4.5 6.5 4.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 1327490.00 1483814 1456760 1475797 1527731 1528329
درآمد قابل تصرف شخص 8767532.00 8965302 8863975 8969185 9284816 9234261
پس انداز های شخصی 10.20 10 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 7 5.75 5.75 5.75 7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.50 72 75 75 75 75
هزینه های شخصی -0.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4881414.00 4865672 4905636 4953398 5127711 5011642
قیمت گازوئیل 0.94 0.96 0.7 0.66 0.63 0.91

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 150.60 157 159 161 164 166
خانه های مسکونی نوساز 12116.00 9500 8500 7900 8100 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.