بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 29.98 30.08 30.19 30.3 30.42 30.64
بازار سهام 936.76 931 913 895 878 844
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.21 1.23 1.26 1.29 1.32 1.37

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
نرخ بیکاری 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
نرخ تورم -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
موازنه تجاری 960.00 690 500 2000 690 690
حساب جاری -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 55 55 55 55 55
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 46.80 49 50 52 51 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.10 53 60 63 65 70
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 543.65 546 546 546 546 549
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2613807.00 2702747 2790694 2713755 2982180 2851398
تولید ناخالص ملی 2503528.00 2767192 2916175 2648991 3083554 2919387
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 637721.00 626375 626268 665370 718602 660825
تولید ناخالص داخلی سرانه 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 123453.00 195498 170148 171195 132453 206251
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 84161.00 59085 72179 92834 80601 62335
تولید ناخالص داخلی از ساخت 652980.00 703379 752975 667416 823376 742065
تولید ناخالص داخلی از معادن 51826.00 57350 58997 54360 65378 60504
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137005.00 125923 135190 146501 142881 132849
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136144.00 181025 191137 122676 315502 190982
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 68868.00 65371 82919 84545 97929 68966

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
افراد شاغل 38268.78 37200 37400 37600 37700 38000
افراد بیکار 783.76 690 610 550 550 400
پست های خالی شغلی 32958.00 30000 35000 32500 38000 38000
دستمزد 14670.40 14700 14700 14700 14700 14700
دستمزد در تولید 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
حداقل دستمزد 331.00 335 335 345 345 345
جمعیت 66.56 67.07 67.07 67.07 67.07 67.29
هزینه های کار 106.54 81 81 81 81 81
بهره وری 109.40 120 130 140 120 130
نرخ بیکاری جوانان 8.00 5.5 5.5 5.3 5.5 5.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.34 103 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 103 103 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.19 0.2 0.7 0.2 0.8 0.8
قیمت تولید 99.80 105 101 101 108 108
تورم مواد غذایی 1.38 2.3 2.5 2.8 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -0.89 1.1 1.8 2 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.54 101 101 104 103 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.15 97.87 98.87 99.42 100 103

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.62 0.62 0.62 0.62 0.87 1.37
ترازنامه بانک 21597724.00 22765777 23069816 23373854 23677893 24894047
ذخایر ارزی 258134.37 267165 275735 284304 292874 331630
وام به بخش خصوصی 4404013.00 4014453 4279604 4924191 4677006 4235248
نرخ بهره سپرده 1.40 1.4 1.4 1.4 1.65 2.15
ترازنامه بانک مرکزی 8733766.00 8881282 8962079 9042876 9123673 9446860

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 960.00 690 500 2000 690 690
حساب جاری -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
واردات 19119.16 19500 21500 10950 22700 23700
صادرات 20082.74 20000 23500 21500 23400 25400
بدهی خارجی 171974.12 163200 161500 159000 159000 156000
ورود توریست 3065.00 60000 310000 380000 420000 3330000
ذخایر طلا 153.96 154 154 154 154 154
حواله 12870.00 10000 11000 13500 13500 14000
تولید نفت خام 199.00 240 240 250 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16240.47 -3500 20900 35000 37500 39000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 55 55 55 55 55
بودجه دولت -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
ارزش بودجه دولت 13238.00 35000 -58323 -15759 35000 35000
هزینه های دولت 411816.00 378485 400342 446442 435305 399301
درآمدهای دولت 157966.00 208657 213305 195000 230020 255212
هزینه های مالی 292618.00 224416 225645 234588 228087 234681
مخارج نظامی 6420.00 6300 6300 6300 6300 6300


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 46.80 49 50 52 51 55
تولید صنعتی -2.44 5.5 8.5 6.5 5.5 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.30 0.5 0.8 0.6 0.6 1
استفاده از ظرفیت 64.51 61 63 65 65 67
تغییرات موجودی انبار -89578.00 29400 29400 29400 29400 29400
ثبت خودرو 23116.00 33700 35100 35200 35200 39200
شاخص اقتصادی مقدم 158.39 171 172 173 174 178
شاخص PMI تولید 50.80 52 52 53 52 51
سرمایه گذاری خصوصی 2.10 -1.5 2.5 1.5 1.5 1
مجموع فروش خودرو 104089.00 -5.5 91000 85000 95000 95000
تولید سیمان 3015.20 3500 3300 3800 3800 3800
تولید خودرو 117253.00 193829 182829 185221 200000 200000
شاخص همزمان 126.10 127 127 126 132 132

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.10 53 60 63 65 70
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.80 4.5 6.5 4.5 6.1 6.1
هزینه های مصرف کننده 1420210.00 1387152 1471658 1467964 1528329 1463445
درآمد قابل تصرف شخص 8767532.00 8460668 8969185 9723193 9234261 8926005
پس انداز های شخصی 10.20 11 11 11 11 11
نرخ وام بانکی 6.00 6 6 6 6.25 6.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.80 75 75 75 75 77
هزینه های شخصی 0.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4962632.00 4682432 4953398 5413488 5011642 4939966
قیمت گازوئیل 0.94 0.96 0.7 0.66 0.91 0.91

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 151.00 159 161 164 166 177
خانه های مسکونی نوساز 8469.00 8500 7900 8100 9000 9000


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.