بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 30.50 30.63 30.76 30.89 31.02 31.28
بازار سهام 1106.03 1095 1084 1074 1063 1042
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.78
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1 1.2 1.2
نرخ تورم 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 110.36 800 800 3100 1300 690
حساب جاری 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
اطمینان کسب و کار 48.60 51.3 51.6 50 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
تولید ناخالص داخلی 504.99 520 520 540 540 540
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2731179.00 2747121 2767590 2808933 2803505 2867224
تولید ناخالص ملی 2729568.00 2656847 2841396 2963100 2957375 2943686
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 648147.00 659350 667171 675933 674626 691189
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178581.00 133595 122814 174337 174001 127235
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74313.00 75151 75055 76710 76562 77757
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718654.00 744931 758484 747747 746302 785789
تولید ناخالص داخلی از معادن 61887.00 58920 60606 59533 59418 62788
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130268.00 132851 132824 135522 135260 137605
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985.00 286020 292543 293963 293395 303074
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108.00 87444 90803 91244 91067 94072
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1 1.2 1.2
افراد بیکار 381.70 413 425 425 428 437
دستمزد 14353.55 13940 14200 14200 14200 14700
دستمزد در تولید 13290.80 12900 13400 13400 13400 13700
حداقل دستمزد 325.00 334 334 345 345 345
جمعیت 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
هزینه های کار 93.72 88 83 83 83 81
نرخ بیکاری جوانان 4.90 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 103 103 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.61 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.49 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
قیمت تولید 101.30 105 103 103 104 105
تورم مواد غذایی 2.60 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -1.75 1 1.5 1.9 2.1 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.60 101 101 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.52 105 102 103 103 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
ذخایر ارزی 220169.71 220000 225200 230200 233000 238300
ترازنامه بانک 19405895.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
وام به بخش خصوصی 4235591.00 4190538 4306848 4287793 4374062 4461895
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 110.36 800 800 3100 1300 690
حساب جاری 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
واردات 21094.62 20600 20800 19500 20400 21400
صادرات 21204.98 21400 21600 22600 21700 22000
بدهی خارجی 163402.95 163190 165845 169122 168795 171815
ورود توریست 3327198.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
ذخایر طلا 153.96 154 154 154 154 154
تولید نفت خام 235.00 236 237 237 237 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40311.95 41000 36400 36400 36400 24000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
هزینه های دولت 394584.00 399616 404824 414150 413350 419398
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 48.60 51.3 51.6 50 51 52
تولید صنعتی -3.23 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
تغییرات موجودی انبار 13628.00 -2500 18700 18700 18700 29400
ثبت خودرو 41045.00 36900 29500 42000 40000 32200
شاخص اقتصادی مقدم 151.98 152 150 149 150 149
شاخص PMI تولید 50.00 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
مجموع فروش خودرو 80838.00 87300 88000 95000 87000 91000
تولید سیمان 3531.46 3580 3700 3700 3500 3800
تولید خودرو 170847.00 189000 166000 190000 180000 180000
شاخص همزمان 127.48 128 128 128 128 129
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.00 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1402406.00 1407913 1416832 1423990 1421239 1467838
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8578902 8562277 8603841 8587215 8870519
پس انداز های شخصی 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
نرخ وام بانکی 6.87 7 7 7 7 7
هزینه های شخصی 0.50 0.8 1 1 0.8 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4658101.00 4497693 4646941 4747583 4811818 4814231
قیمت گازوئیل 1.14 1.09 1.06 1.03 1 1
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 143.30 139 140 137 138 140
خانه های مسکونی نوساز 9014.00 8310 8290 8290 8310 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.