Ok
width
height
Thailand Unit Labour Cost
تایلند کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 1.10 0.90 5.73 0.39 در صد [+]
افراد شاغل 37712.20 36997.40 39973.11 30376.71 هزار [+]
افراد بیکار 429.30 354.70 1923.25 157.58 هزار [+]
پست های خالی شغلی 21224.00 18351.00 115636.00 12620.00 [+]
دستمزد 14334.21 14353.55 14353.55 6344.00 THB / ماه [+]
دستمزد در تولید 13290.80 13080.00 13290.80 5516.00 THB / ماه [+]
حداقل دستمزد 325.00 305.00 325.00 12.00 THB / روز [+]
جمعیت 66.41 66.19 66.41 27.36 میلیون [+]
نرخ بیکاری جوانان 5.40 5.30 7.00 2.50 در صد [+]
هزینه های کار 97.14 93.69 110.42 88.61 امتیاز [+]
بهره وری 118.17 119.90 141.30 92.90 امتیاز [+]
[+]