بازارها گذشته مرجع
پول 32.93 2020-04
بازار سهام 768 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.67 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 1.1 2020-02
نرخ تورم 0.74 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 2020-02
نرخ بهره 0.75 2020-03
موازنه تجاری 3900 2020-02
حساب جاری 5400 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 42.6 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.8 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 1875 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 15 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 505 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 520 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2741744 2019-12
تولید ناخالص ملی 2867556 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653200 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122574 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71531 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718348 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 57303 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131646 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 183618 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 89678 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 2020-02
افراد شاغل 37629 2020-02
افراد بیکار 420 2020-02
پست های خالی شغلی 21094 2020-01
دستمزد 14238 2019-12
حداقل دستمزد 331 2019-12
دستمزد در تولید 13350 2019-09
جمعیت 66.56 2019-12
هزینه های کار 93.6 2019-09
بهره وری 118 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 5.4 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.74 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.08 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-02
اندازه اصل تورم 0.58 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2019-12
قیمت تولید 101 2020-02
قیمت صادرات 98.9 2020-01
قیمت واردات 91.8 2020-01
تورم مواد غذایی 2.04 2020-02
CPI مسکن آب و برق 101 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.87 2020-03
عرضه پول M0 1594766 2020-01
عرضه پول M1 2184 2020-01
عرضه پول M3 20862 2020-01
ترازنامه بانک 19182326 2020-01
ذخایر ارزی 229456 2020-02
وام به بخش خصوصی 4160770 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 7923844 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3900 2020-02
حساب جاری 5400 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 20642 2020-02
واردات 16744 2020-02
بدهی خارجی 166220 2019-09
رابطه مبادله 108 2020-01
ورود توریست 2060000 2020-02
ذخایر طلا 154 2019-12
تولید نفت خام 237 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24938 2019-12
حواله 12270 2020-01
شاخص تروریسم 6.03 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 17939 2019-11
هزینه های دولت 391965 2019-12
درآمدهای دولت 194431 2020-01
هزینه های مالی 190562 2020-01
ارزیابی اعتبار 65 2020-03
مخارج نظامی 6420 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 42.6 2020-03
تولید صنعتی -5.19 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2020-01
استفاده از ظرفیت 63.81 2020-02
تغییرات موجودی انبار 97810 2019-12
ثبت خودرو 39811 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 152 2020-01
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 154088 2019-11
تولید سیمان 3163 2020-01
شاخص همزمان 127 2020-02
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 46.7 2020-03
سرمایه گذاری خصوصی -3.4 2020-02
مجموع فروش خودرو 68271 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.8 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2020-03
هزینه های مصرف کننده 1440910 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 6.5 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 4852261 2019-12
قیمت گازوئیل 1.08 2020-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.6 2019-09
هزینه های شخصی -2.2 2020-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 148 2020-01
خانه های مسکونی نوساز 7570 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1875 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 15 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 505 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.