تایلند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-03
نرخ بیکاری 1.1 2018-06
نرخ تورم 1.46 2018-07
نرخ بهره 1.5 2018-08
موازنه تجاری 1580 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 33.33 2018-08
بازار سهام 1109 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.61 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2633183 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 4839 THB - میلیارد 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634226 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 133786 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74177 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 719958 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 59225 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127651 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273468 THB - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82888 THB - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 % 2018-06
افراد شاغل 38369 هزار 2018-06
افراد بیکار 426 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 27496 2018-06
دستمزد 13789 THB / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12660 THB / ماه 2018-03
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 89.45 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 124 نقاط شاخص 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.46 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.79 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 97.92 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.02 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-08
عرضه پول M0 1382952 THB - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1968 THB - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 19599 THB - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 18790507 THB - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 204800 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 4030296 THB - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7816961 THB - میلیون 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 1.59 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1580 USD - میلیون 2018-06
صادرات 21780 USD - میلیون 2018-06
واردات 20201 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 4080 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 152733 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-06
ورود توریست 3025270 2018-06
ذخایر طلا 154 تن 2018-06
تولید نفت خام 205 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44483 THB - میلیون 2018-05
حواله 11493 THB - میلیارد 2018-06
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 41951 THB - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 392389 THB - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 346787 THB - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 263867 THB - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 4.7 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.15 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 70.02 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2081 THB - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 35923 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 150 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 193130 2018-05
تولید سیمان 3289 هزاران تن 2018-06
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 50.1 2018-07
مجموع فروش خودرو 87854 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.2 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1326084 THB - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 8.7 % 2015-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 4264139 THB - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 % of GDP 2017-12
هزینه های شخصی 0 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 138 نقاط شاخص 2018-06
خانه های مسکونی نوساز 8155 واحد 2018-05
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.