بازارها گذشته مرجع
پول 31.36 2021-05
بازار سهام 938 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-12
نرخ بیکاری 1.5 2020-12
نرخ تورم 3.41 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2021-04
نرخ بهره 0.5 2021-05
موازنه تجاری 710 2021-03
حساب جاری -800 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 46 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 46 2021-04
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 88907 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 486 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 59043 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 544 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2601473 2020-12
تولید ناخالص ملی 2747051 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628277 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6503 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 203774 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72090 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 703411 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 51379 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134953 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 147099 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 58637 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2020-12
افراد شاغل 38762 2020-12
افراد بیکار 590 2020-12
پست های خالی شغلی 80139 2021-03
دستمزد 14620 2020-12
حداقل دستمزد 336 2020-12
دستمزد در تولید 13317 2020-06
جمعیت 66.65 2020-12
هزینه های کار 102 2020-09
بهره وری 119 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 8 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.41 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-04
اندازه اصل تورم 0.3 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2020-12
قیمت تولید 101 2021-04
قیمت صادرات 102 2021-03
قیمت واردات 94.8 2021-03
تورم مواد غذایی 0.4 2021-04
CPI مسکن آب و برق 99.79 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.98 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 0.62 2021-05
عرضه پول M0 1866697 2021-03
عرضه پول M1 2616 2021-03
عرضه پول M3 23012 2021-03
ترازنامه بانک 21847902 2021-02
ذخایر ارزی 250372 2021-04
وام به بخش خصوصی 4497438 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.62 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 8856473 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 710 2021-03
حساب جاری -800 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
صادرات 24222 2021-03
واردات 23512 2021-03
بدهی خارجی 190010 2020-12
رابطه مبادله 108 2021-03
ورود توریست 6737 2021-03
ذخایر طلا 154 2020-12
تولید نفت خام 187 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16240 2020-07
حواله 16472 2021-03
شاخص تروریسم 5.78 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 10137 2021-01
هزینه های دولت 402729 2020-12
درآمدهای دولت 172865 2021-03
هزینه های مالی 224767 2021-03
ارزیابی اعتبار 65 2021-05
مخارج نظامی 6970 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 46 2021-04
تولید صنعتی 4.12 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2021-01
استفاده از ظرفیت 64.39 2021-03
تغییرات موجودی انبار 209909 2020-12
ثبت خودرو 33136 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 161 2021-03
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 155200 2021-02
تولید سیمان 3937 2021-03
شاخص همزمان 127 2021-03
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 50.7 2021-04
سرمایه گذاری خصوصی -0.7 2021-03
مجموع فروش خودرو 74295 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 46 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 1438202 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 9171848 2019-12
پس انداز های شخصی 10 2019-12
نرخ وام بانکی 6 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 5077645 2020-12
قیمت گازوئیل 1.08 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.5 2020-09
هزینه های شخصی 1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 152 2021-03
خانه های مسکونی نوساز 7467 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 88907 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 486 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 59043 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.