بازارها گذشته مرجع
پول 31.31 2019-02
بازار سهام 1106 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.5 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 0.9 2018-12
نرخ تورم 0.27 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
نرخ بهره 1.75 2019-02
موازنه تجاری -4032 2019-01
حساب جاری 5027 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
اطمینان کسب و کار 50 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.7 2019-01
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 455 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2684626 2018-12
تولید ناخالص ملی 2584939 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 646902 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 119237 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72559 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 741222 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58855 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 284022 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88158 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.9 2018-12
افراد شاغل 37866 2018-12
افراد بیکار 349 2018-12
پست های خالی شغلی 24914 2018-12
دستمزد 14048 2018-12
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 12781 2018-06
جمعیت 66.19 2017-12
هزینه های کار 96.02 2018-06
بهره وری 112 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 4.5 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.27 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 0.69 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2018-12
قیمت تولید 101 2019-01
قیمت صادرات 105 2018-12
قیمت واردات 96.12 2018-12
تورم مواد غذایی 1.3 2019-01
CPI مسکن آب و برق 99.8 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -1.08 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2019-02
عرضه پول M0 1504450 2018-12
عرضه پول M1 2095 2018-12
عرضه پول M3 20117 2018-12
ترازنامه بانک 18950595 2018-12
ذخایر ارزی 208300 2019-01
وام به بخش خصوصی 4181406 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.29 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7372227 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4032 2019-01
حساب جاری 5027 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2017-12
صادرات 18994 2019-01
واردات 23026 2019-01
بدهی خارجی 158129 2018-09
رابطه مبادله 109 2018-12
ورود توریست 3718504 2019-01
ذخایر طلا 154 2019-03
تولید نفت خام 225 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26271 2018-11
حواله 11132 2018-12
شاخص تروریسم 6.25 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 111540 2018-09
هزینه های دولت 391871 2018-12
درآمدهای دولت 205394 2018-12
هزینه های مالی 232257 2018-12
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50 2019-01
تولید صنعتی 0.75 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 67.82 2018-12
تغییرات موجودی انبار 172809 2018-12
ثبت خودرو 37568 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 152 2018-12
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 197020 2018-11
تولید سیمان 3469 2018-12
شاخص همزمان 129 2018-12
شاخص رقابتی 67.53 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.2 2019-01
مجموع فروش خودرو 78061 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.7 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1375836 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 7 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 4511593 2018-12
قیمت گازوئیل 1.1 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.1 2018-06
هزینه های شخصی 1.1 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 140 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 10685 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.