بازارها گذشته مرجع
پول 33.05 2021-10
بازار سهام 983 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2021-06
نرخ بیکاری 1.9 2021-06
نرخ تورم 1.68 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.18 2021-08
نرخ بهره 0.5 2021-09
موازنه تجاری 610 2021-09
حساب جاری -2500 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 42.6 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.4 2021-09
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 1859157 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 18799 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 207479 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 502 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2525894 2021-06
تولید ناخالص ملی 2590352 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 656910 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6094 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17287 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157432 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 87943 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 703886 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 52018 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133855 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 126969 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 77425 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.9 2021-06
افراد شاغل 37822 2021-06
افراد بیکار 732 2021-06
پست های خالی شغلی 60116 2021-08
دستمزد 14609 2021-06
حداقل دستمزد 336 2020-12
دستمزد در تولید 13528 2021-03
جمعیت 66.65 2020-12
هزینه های کار 94.99 2021-03
بهره وری 114 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 8 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.68 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.18 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-09
اندازه اصل تورم 0.19 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2021-06
قیمت تولید 103 2021-09
قیمت صادرات 110 2021-08
قیمت واردات 99.73 2021-08
تورم مواد غذایی -1.16 2021-09
CPI مسکن آب و برق 99.78 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.32 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.62 2021-10
عرضه پول M0 1934310 2021-08
عرضه پول M1 2714 2021-08
عرضه پول M3 23377 2021-08
ترازنامه بانک 22331405 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 245300 2021-09
وام به بخش خصوصی 4643695 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.62 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 9507999 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 610 2021-09
حساب جاری -2500 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
صادرات 21976 2021-08
واردات 23192 2021-08
بدهی خارجی 187783 2021-06
رابطه مبادله 110 2021-08
ورود توریست 15105 2021-08
ذخایر طلا 244 2021-06
تولید نفت خام 194 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46340 2021-06
حواله 18304 2021-08
شاخص تروریسم 5.78 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -17025 2021-04
هزینه های دولت 407010 2021-06
درآمدهای دولت 172786 2021-08
هزینه های مالی 211973 2021-08
ارزیابی اعتبار 65 2021-10
مخارج نظامی 7362 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 42.6 2021-09
تولید صنعتی -4.15 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.5 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 58.62 2021-08
تغییرات موجودی انبار 21092 2021-06
ثبت خودرو 25975 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 156 2021-08
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 123163 2021-07
تولید سیمان 3599 2021-08
شاخص همزمان 126 2021-08
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.9 2021-09
سرمایه گذاری خصوصی -1.6 2021-08
مجموع فروش خودرو 56871 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.4 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.9 2021-07
هزینه های مصرف کننده 1389406 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 9171848 2019-12
پس انداز های شخصی 10 2019-12
نرخ وام بانکی 6 2021-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5157363 2021-06
قیمت گازوئیل 1.12 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.7 2021-03
هزینه های شخصی -2.6 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 154 2021-08
خانه های مسکونی نوساز 4031 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1859157 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 18799 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 207479 2021-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.