بازارها گذشته مرجع
پول 31.09 2019-06
بازار سهام 1135 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.19 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
نرخ بیکاری 1.1 2019-05
نرخ تورم 1.15 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 2019-05
نرخ بهره 1.75 2019-05
موازنه تجاری -1457 2019-04
حساب جاری 1780 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.1 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.7 2019-05
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 455 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2713945 2019-03
تولید ناخالص ملی 2862899 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653075 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 168442 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74116 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 722461 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 57520 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130939 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 284022 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88158 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.1 2019-05
افراد شاغل 37338 2019-04
افراد بیکار 426 2019-05
پست های خالی شغلی 36592 2019-04
دستمزد 13996 2019-03
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 13080 2019-03
جمعیت 66.41 2018-12
هزینه های کار 91.98 2018-12
بهره وری 122 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.7 2019-04
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.15 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 0.54 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2019-03
قیمت تولید 103 2019-05
قیمت صادرات 104 2019-04
قیمت واردات 96.07 2019-04
تورم مواد غذایی 2.8 2019-05
CPI مسکن آب و برق 101 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2019-06
عرضه پول M0 1499911 2019-04
عرضه پول M1 2105 2019-04
عرضه پول M3 20371 2019-04
ترازنامه بانک 19405534 2019-04
ذخایر ارزی 209956 2019-05
وام به بخش خصوصی 4141184 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.29 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7800972 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1457 2019-04
حساب جاری 1780 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 18557 2019-04
واردات 20013 2019-04
بدهی خارجی 161014 2018-12
رابطه مبادله 108 2019-04
ورود توریست 3195006 2019-04
ذخایر طلا 154 2019-06
تولید نفت خام 215 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -59514 2019-03
حواله 11417 2019-04
شاخص تروریسم 6.25 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -10026 2019-02
هزینه های دولت 400145 2019-03
درآمدهای دولت 169388 2019-04
هزینه های مالی 233509 2019-04
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6420 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.1 2019-05
تولید صنعتی 2.03 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 70.2 2019-04
تغییرات موجودی انبار 46770 2019-03
ثبت خودرو 43042 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 151 2019-04
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 198821 2019-03
تولید سیمان 3204 2019-04
شاخص همزمان 128 2019-04
شاخص رقابتی 67.53 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.7 2019-05
سرمایه گذاری خصوصی 0.9 2019-04
مجموع فروش خودرو 88097 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.7 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 1375836 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 7 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 4587037 2019-03
قیمت گازوئیل 1.16 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.8 2018-12
هزینه های شخصی 0.4 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2019-04
خانه های مسکونی نوساز 8154 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.