بازارها گذشته مرجع
پول 30.02 2021-02
بازار سهام 927 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.62 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-12
نرخ بیکاری 1.5 2020-12
نرخ تورم -0.34 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2021-01
نرخ بهره 0.5 2021-02
موازنه تجاری -202 2021-01
حساب جاری -700 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 44.2 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.8 2021-01
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 25692 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 83 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 24542 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 544 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2683795 2020-12
تولید ناخالص ملی 2747051 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628277 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6503 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 203774 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60580 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 728349 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 53391 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132599 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 147099 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 58637 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.5 2020-12
افراد شاغل 38762 2020-12
افراد بیکار 590 2020-12
پست های خالی شغلی 32894 2020-12
دستمزد 14670 2020-09
حداقل دستمزد 331 2019-12
دستمزد در تولید 13317 2020-06
جمعیت 66.56 2019-12
هزینه های کار 107 2020-06
بهره وری 109 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 8 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.34 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.79 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-01
اندازه اصل تورم 0.21 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2020-12
قیمت تولید 99.8 2020-12
قیمت صادرات 97.99 2020-12
قیمت واردات 91.46 2020-12
تورم مواد غذایی 0.58 2021-01
CPI مسکن آب و برق 99.79 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.78 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.89 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.63 2021-02
عرضه پول M0 1812686 2020-12
عرضه پول M1 2529 2020-12
عرضه پول M3 22943 2020-12
ترازنامه بانک 21764136 2020-12
ذخایر ارزی 256839 2021-01
وام به بخش خصوصی 4508982 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.4 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8807133 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -202 2021-01
حساب جاری -700 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
صادرات 19707 2021-01
واردات 19909 2021-01
بدهی خارجی 171974 2020-09
رابطه مبادله 107 2020-12
ورود توریست 6556 2020-12
ذخایر طلا 154 2020-12
تولید نفت خام 205 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16240 2020-07
حواله 14396 2020-12
شاخص تروریسم 5.78 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 13238 2020-08
هزینه های دولت 402729 2020-12
درآمدهای دولت 202573 2020-12
هزینه های مالی 234750 2020-12
ارزیابی اعتبار 65 2021-02
مخارج نظامی 6420 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 44.2 2021-01
تولید صنعتی -2.44 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.3 2020-08
استفاده از ظرفیت 64.94 2020-12
تغییرات موجودی انبار 209909 2020-12
ثبت خودرو 36728 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 159 2020-12
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 149360 2020-10
تولید سیمان 3318 2020-12
شاخص همزمان 126 2020-12
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 49 2021-01
سرمایه گذاری خصوصی 3.6 2020-12
مجموع فروش خودرو 55208 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.8 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2020-11
هزینه های مصرف کننده 1438202 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 8767532 2018-12
پس انداز های شخصی 10.2 2018-12
نرخ وام بانکی 6 2021-01
تسهیلات اعتباری خریدار 5077645 2020-12
قیمت گازوئیل 1 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.8 2020-06
هزینه های شخصی -2.9 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 5511 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 25692 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 83 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 24542 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.