بازارها گذشته مرجع
پول 32.94 2021-07
بازار سهام 923 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2021-03
نرخ بیکاری 1.96 2021-03
نرخ تورم 1.25 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2021-06
نرخ بهره 0.5 2021-06
موازنه تجاری 950 2021-06
حساب جاری -2624 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 46.2 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.1 2021-06
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 467707 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 3811 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 207479 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 502 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2717499 2021-03
تولید ناخالص ملی 2771187 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 656869 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6094 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17287 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 169822 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79515 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 741338 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 55957 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135185 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 153642 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 73807 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.96 2021-03
افراد شاغل 37581 2021-03
افراد بیکار 758 2021-03
پست های خالی شغلی 44475 2021-05
دستمزد 14386 2021-03
حداقل دستمزد 336 2020-12
دستمزد در تولید 13528 2021-03
جمعیت 66.65 2020-12
هزینه های کار 94.99 2021-03
بهره وری 122 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 8 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.25 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.93 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-06
اندازه اصل تورم 0.52 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2021-03
قیمت تولید 102 2021-06
قیمت صادرات 104 2021-05
قیمت واردات 95.63 2021-05
تورم مواد غذایی 0.29 2021-06
CPI مسکن آب و برق 95.22 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.48 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.62 2021-07
عرضه پول M0 1867380 2021-05
عرضه پول M1 2658 2021-05
عرضه پول M3 23279 2021-05
ترازنامه بانک 22330342 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 246529 2021-06
وام به بخش خصوصی 4543914 2021-05
نرخ بهره سپرده 0.62 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 8959457 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 950 2021-06
حساب جاری -2624 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
صادرات 23699 2021-06
واردات 22754 2021-06
بدهی خارجی 186397 2021-03
رابطه مبادله 109 2021-05
ورود توریست 6052 2021-05
ذخایر طلا 198 2021-03
تولید نفت خام 189 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 123386 2021-03
حواله 16605 2021-05
شاخص تروریسم 5.78 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.5 2020-12
بودجه دولت -6.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -17025 2021-04
هزینه های دولت 401695 2021-03
درآمدهای دولت 162774 2021-05
هزینه های مالی 153029 2021-05
ارزیابی اعتبار 65 2021-07
مخارج نظامی 7362 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 46.2 2021-06
تولید صنعتی 25.84 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 65.16 2021-05
تغییرات موجودی انبار 124568 2021-03
ثبت خودرو 28584 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 158 2021-05
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 104355 2021-04
تولید سیمان 4010 2021-05
شاخص همزمان 128 2021-05
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.5 2021-06
سرمایه گذاری خصوصی -2.3 2021-05
مجموع فروش خودرو 61758 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.1 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 31.5 2021-04
هزینه های مصرف کننده 1429009 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 9171848 2019-12
پس انداز های شخصی 10 2019-12
نرخ وام بانکی 6 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5096621 2021-03
قیمت گازوئیل 1.12 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 77.8 2020-12
هزینه های شخصی -3.1 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 152 2021-05
خانه های مسکونی نوساز 4332 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 467707 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 3811 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 207479 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.