بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ بیکاری 1 2018-10
نرخ تورم 0.94 2018-11
نرخ بهره 1.5 2018-11
موازنه تجاری -280 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 32.84 2018-12
بازار سهام 1100 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.57 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2658895 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 2584939 THB - میلیارد 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631535 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 135132 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73948 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726029 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 56321 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125425 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281644 THB - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 85020 THB - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2018-10
افراد شاغل 37603 هزار 2018-10
افراد بیکار 384 هزار 2018-10
پست های خالی شغلی 20429 2018-10
دستمزد 14076 THB / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12781 THB / ماه 2018-06
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 96.02 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 5.1 % 2018-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.94 % 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.22 % 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-11
اندازه اصل تورم 0.69 % 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-11
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 99.36 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.04 % 2018-11
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.89 % 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-11
عرضه پول M0 1382325 THB - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 1978 THB - میلیارد 2018-10
عرضه پول M3 19738 THB - میلیارد 2018-10
ترازنامه بانک 18595409 THB - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 203153 USD - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 4060599 THB - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7690078 THB - میلیون 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.61 % 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280 USD - میلیون 2018-10
صادرات 21757 USD - میلیون 2018-10
واردات 22037 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری 1890 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 154162 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-10
ورود توریست 2712030 2018-10
ذخایر طلا 154 تن 2018-09
تولید نفت خام 225 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 31169 THB - میلیون 2018-09
حواله 13190 THB - میلیارد 2018-10
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 111540 THB - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 386188 THB - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 218301 THB - میلیون 2018-10
هزینه های مالی 400602 THB - میلیون 2018-10
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 53.1 نقاط شاخص 2018-11
تولید صنعتی 4.08 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2018-10
استفاده از ظرفیت 69.38 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات موجودی انبار 97508 THB - میلیون 2018-09
ثبت خودرو 36288 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 150 نقاط شاخص 2018-10
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 183191 2018-09
تولید سیمان 3186 هزاران تن 2018-10
شاخص همزمان 129 نقاط شاخص 2018-10
شاخص رقابتی 67.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 49.8 2018-11
مجموع فروش خودرو 86931 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.5 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.1 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1365170 THB - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 4358230 THB - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.2 % of GDP 2018-03
هزینه های شخصی 1 % 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2018-10
خانه های مسکونی نوساز 12981 واحد 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.