بازارها گذشته مرجع
پول 31.08 2020-07
بازار سهام 912 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.29 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-03
نرخ بیکاری 1 2020-03
نرخ تورم -3.44 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2020-05
نرخ بهره 0.5 2020-06
موازنه تجاری 2690 2020-05
حساب جاری 60 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 38.5 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.2 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 3179 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 58 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3059 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 544 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2673906 2020-03
تولید ناخالص ملی 2850611 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 610758 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6362 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16905 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 174009 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70556 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 734995 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 57890 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132440 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 186840 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 81065 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 2020-03
افراد شاغل 37332 2020-03
افراد بیکار 439 2020-03
پست های خالی شغلی 42260 2020-04
دستمزد 14392 2020-03
حداقل دستمزد 331 2019-12
دستمزد در تولید 13350 2019-09
جمعیت 66.56 2019-12
هزینه های کار 89.06 2019-12
بهره وری 127 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 5.4 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.44 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.76 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-05
اندازه اصل تورم 0.01 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 156 2020-03
قیمت تولید 98.1 2020-05
قیمت صادرات 104 2020-04
قیمت واردات 91.3 2020-04
تورم مواد غذایی -0.01 2020-05
CPI مسکن آب و برق 94.95 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.02 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -4.76 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.63 2020-07
عرضه پول M0 1700778 2020-04
عرضه پول M1 2369 2020-04
عرضه پول M3 22231 2020-04
ترازنامه بانک 21650969 2020-04
ذخایر ارزی 237246 2020-05
وام به بخش خصوصی 4302072 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.4 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8667590 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2690 2020-05
حساب جاری 60 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
صادرات 16278 2020-05
واردات 13584 2020-05
بدهی خارجی 172135 2019-12
رابطه مبادله 114 2020-04
ورود توریست 0 2020-05
ذخایر طلا 154 2020-03
تولید نفت خام 222 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73682 2020-03
حواله 8996 2020-04
شاخص تروریسم 6.03 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 17939 2019-11
هزینه های دولت 391965 2019-12
درآمدهای دولت 148832 2020-04
هزینه های مالی 296746 2020-04
ارزیابی اعتبار 65 2020-06
مخارج نظامی 6420 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 38.5 2020-06
تولید صنعتی -23.19 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2020-02
استفاده از ظرفیت 55.52 2020-04
تغییرات موجودی انبار 82670 2020-03
ثبت خودرو 22703 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم 154 2020-04
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 156266 2020-01
تولید سیمان 3404 2020-04
شاخص همزمان 121 2020-05
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 43.5 2020-06
سرمایه گذاری خصوصی -2.2 2020-05
مجموع فروش خودرو 40418 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.2 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -28.1 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1442617 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 8767532 2018-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 6 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 4842031 2020-03
قیمت گازوئیل 0.77 2020-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.2 2019-12
هزینه های شخصی 3 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 2020-04
خانه های مسکونی نوساز 4833 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3179 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 58 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3059 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.