بازارها گذشته مرجع
پول 31.51 2020-09
بازار سهام 787 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.3 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.2 2020-06
نرخ بیکاری 1.9 2020-08
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-09
موازنه تجاری 4350 2020-08
حساب جاری 1790 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 45.7 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 51 2020-08
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 3516 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 59 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3316 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 544 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2344660 2020-06
تولید ناخالص ملی 2388630 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598233 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6503 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18463 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 154629 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83710 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 603282 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 49003 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132262 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 110367 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 76238 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.9 2020-08
افراد شاغل 38049 2020-08
افراد بیکار 724 2020-08
پست های خالی شغلی 40183 2020-07
دستمزد 14392 2020-03
حداقل دستمزد 331 2019-12
دستمزد در تولید 13462 2020-03
جمعیت 66.56 2019-12
هزینه های کار 96.67 2020-03
بهره وری 126 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 8 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-08
اندازه اصل تورم 0.3 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151 2020-06
قیمت تولید 100 2020-08
قیمت صادرات 101 2020-07
قیمت واردات 92.43 2020-07
تورم مواد غذایی 1.62 2020-08
CPI مسکن آب و برق 100 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.95 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.28 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.63 2020-09
عرضه پول M0 1739919 2020-07
عرضه پول M1 2418 2020-07
عرضه پول M3 22548 2020-07
ترازنامه بانک 21540814 2020-07
ذخایر ارزی 253500 2020-08
وام به بخش خصوصی 4466504 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.4 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8774019 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4350 2020-08
حساب جاری 1790 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.8 2019-12
صادرات 20212 2020-08
واردات 15863 2020-08
بدهی خارجی 165490 2020-03
رابطه مبادله 110 2020-07
ورود توریست 0 2020-07
ذخایر طلا 154 2020-06
تولید نفت خام 196 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1979 2020-06
حواله 12246 2020-07
شاخص تروریسم 6.03 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2018-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -19521 2020-05
هزینه های دولت 402520 2020-06
درآمدهای دولت 204167 2020-07
هزینه های مالی 176745 2020-07
ارزیابی اعتبار 65 2020-09
مخارج نظامی 6420 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 45.7 2020-08
تولید صنعتی -14.69 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6 2020-05
استفاده از ظرفیت 57.27 2020-07
تغییرات موجودی انبار -40910 2020-06
ثبت خودرو 29428 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 169 2020-07
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 156266 2020-01
تولید سیمان 3419 2020-07
شاخص همزمان 124 2020-07
شاخص رقابتی 68.11 2019-12
رتبه رقابتی 40 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 21 2019-12
شاخص PMI تولید 49.7 2020-08
سرمایه گذاری خصوصی -0.4 2020-07
مجموع فروش خودرو 68883 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.4 2020-06
هزینه های مصرف کننده 1327490 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 8767532 2018-12
پس انداز های شخصی 10.2 2018-12
نرخ وام بانکی 6 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 4881414 2020-06
قیمت گازوئیل 0.93 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.5 2020-03
هزینه های شخصی 2.7 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 153 2020-07
خانه های مسکونی نوساز 11531 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3516 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 59 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3316 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.