تایلند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 1 2018-08
نرخ تورم 1.33 2018-09
نرخ بهره 1.5 2018-09
موازنه تجاری -588 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 32.65 2018-10
بازار سهام 1115 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.76 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 455 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2661705 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2623744 THB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 628096 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149944 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71914 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 720045 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 58210 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126699 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279708 THB - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 83200 THB - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1 % 2018-08
افراد شاغل 38287 هزار 2018-08
افراد بیکار 403 هزار 2018-08
پست های خالی شغلی 26027 2018-08
دستمزد 13789 THB / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 325 THB / روز 2018-12
دستمزد در تولید 12781 THB / ماه 2018-06
جمعیت 66.19 میلیون 2017-12
هزینه های کار 89.45 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 5.2 % 2017-01
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.33 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 99.21 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.28 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-09
عرضه پول M0 1382000 THB - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 1943 THB - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 19454 THB - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 18633632 THB - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 204500 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 4041652 THB - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7611291 THB - میلیون 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.6 % 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -588 USD - میلیون 2018-08
صادرات 22794 USD - میلیون 2018-08
واردات 23383 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری 750 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 % 2017-12
بدهی خارجی 154162 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-08
ورود توریست 3228590 2018-08
ذخایر طلا 154 تن 2018-09
تولید نفت خام 225 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23352 THB - میلیون 2018-07
حواله 12328 THB - میلیارد 2018-08
شاخص تروریسم 6.61 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 54285 THB - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 387102 THB - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 198257 THB - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 143972 THB - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.5 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 0.66 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 68.52 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار -12358 THB - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 39771 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 151 نقاط شاخص 2018-08
سرعت اینترنت 15999 KBps 2017-03
آدرس های IP 2822892 IP 2017-03
تولید خودرو 181237 2018-08
تولید سیمان 3329 هزاران تن 2018-08
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2017-12
شاخص PMI تولید 50 2018-09
مجموع فروش خودرو 86780 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.3 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1351827 THB - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 7931560 THB - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2016-12
نرخ وام بانکی 7 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4264139 THB - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.2 % of GDP 2018-03
هزینه های شخصی 0.1 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2018-08
خانه های مسکونی نوساز 11457 واحد 2018-07
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 27.55 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.